Persoonsbladen


 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\ZWART
Datum:15-06-2022

441    Maeycken ADRIAENS, overleden april 1668 te den Haag.
Gehuwd op 04-09-1616 te den Haag met Philip STAETSEN (zie 440).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jenneken Philips STAETSEN (zie 437).

283    IJpe (Jacobsz) ALBERDA, schipper en kalkbrander op Ezumazijl, geboren op 01-01-1675 te Ezumazijl, overleden op 01-01-1732 op 57-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren: Jacob IJpes geboren 1704 en overleden 1763.Hij was gehuwd met Lijsbeth Reitses Humalda.En Lieuwe IJPES zie elders in deze stamboom.Ook zou er nog geboren zijn 1726 Gerlof Ypes, die trouwde met Eelkje Tjeerds.
Zou een zoon zijn van Jacob Ypes.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-12-1700 te Anjum met Rinske LIEUWES (zie 285).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lieuwe IJPES (zie 276).

2    Dianne Marie ALLAN, enviromentor technican, geboren te Hamilton Ont.Canada.
Gehuwd te Grimsby Ont.Canada met Mark Anthony (Pieters) ZWART (zie 3).
Uit dit huwelijk:
   1.  Zackory Daniel (Marks) ZWART (zie 679).
   2.  Rylee Margaret (Marks) ZWART (zie 680).
   3.  William Ethan (Marks) ZWART (zie 681).

397    Douwe ANDRIES, boer te Rijperkerk 1738, gedoopt op 19-02-1706 te Rijperkerk, overleden 1758 te Rijperkerk. Herv. gem. Rijperkerk en Hardegarijp, doop 1658-1811 DTB: 720 Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1706 Dopeling: Douwe Gedoopt op 19 februari 1706 in Rijperkerk, Hardegarijp Kind van Andries Luitjens en Geertje Douwes Gen 900, 901 Nieuwland: Douwe Andries, gedoopt Rijperkerk 19-2-1706 (zn v. Andries Luitjens en Geertje Douwes); boer te Rijperkerk;1738, 1748 stemmen 17 en 18 (de weduwe nog 1758); overleden voor 1758; trouwt Rijperkerk 22-6-1738 Jeltje Minnes De weduwe 1760 v Rijperkerk, 17 naar Hardegarijp 24; 1762; getrouwd met Minne Feijes te Veenwouden; D.A 1737 erfg. v Willem Luitjens, 1741 v Luitjen Andries. Kinderen Andries, gedoopt Rijperkerk 12-4-1739 7 weken oud.
Zoon van Andries LUYTJENS (zie 416) en Geertje DOUWES (zie 417).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 22-06-1738 te Rijperkerk met Jeltje MINNES, 22 jaar oud (zie 398).
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries (Douwes) VEENDORP (zie 393).

367    Trijntje ANDRIES, geboren op 26-06-1774 te Hantumerhuizen, gedoopt op 28-08-1774 te Hantumerhuizen, overleden op 20-11-1826 om 4.00 uur te Aalsum op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 18-05-1793 te Hantum met Meint (Gerben) van der VELDE, 25 jaar oud (zie 364).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerben (Meints) van der VELDE (zie 362).

4    Dieuwke (Dyuke) ANNES, dienstmeisje, geboren nn-nn-nn, overleden nn-nn-1771 te Oosternijkerk. Tjerk Annes was de vader van Djoeke.
Gehuwd op 06-11-1768 te Oosternijkerk met Pieter HAYES, 36 jaar oud (zie 5). {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-04-1759 te Oosternijkerk met Sjoukjen N.N. (zie 1). Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 01-12-1771 te Oosternijkerk met Maaike EVERTS (zie 6).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne (Pieters) RIEMERSMA (zie 91).

420    Haye BALLINGS, ontvanger, gedoopt rond 1650 te Eestrum, overleden op 03-04-1691 te Veenwouden. Man: Haye BallinghsVrouw: Tyiets GossesWoonplaats: Eestrum - In 1667 lidmaatGestandaardiseerde namen:HAIE BALLINGSTJITSKE GOSSESBron:Archief: TresoarToegang: 28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)Invnr. : 716 Herv. Gemeente Oostermeer en Eestrum, lidmaten 1667-1850Wijzigingsdatum: 2-2-2011, ouders waren Reiners Balling en Stijn Rinners.
Gehuwd 00-00-1667 te Eestrum met Tjitske GOSSES (zie 421).
Uit dit huwelijk:
   1.  Balling HAIJES (zie 413).

400    Tjitske BALLINGS, gedoopt op 09-07-1713 te Veenwouden, overleden in 1772/3 te Anjum, dochter van Balling HAIJES (zie 413) en Seli MARTENS (zie 414).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-04-1736 te Veenwouden (getuige(n): trouwregister murmerwoude) met Gerrit JAKOBS, 32 jaar oud (zie 399).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob (Gerrits) FEENSTRA (zie 617).
   2.  Seelie (Seeltje) GERRITS (zie 394).

7    Johan Christiaan BAUMFALK, predikant, geboren op 07-09-1928 te Metslawier, gedoopt (gereformeerd) maart 1929 te Metslawier, overleden op 22-04-1984 te Soest op 55-jarige leeftijd, begraven op 26-04-1984 te Soest. Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:.Ynze Andries, Nienke, Riemer Rienk, Minke, Willem Wierd en Hilde.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-12-1952 te Metslawier, gehuwd voor de kerk op 30-12-1952 te Oenkerk (geref.kerk) met Gerritje (Riemers) ROUKEMA, 21 jaar oud (zie 8).
 
9    Maria Louisa (Marijke) van der BEEK, geboren op 02-10-1913 te IJlst, overleden op 18-02-2007 te Leeuwarden op 93-jarige leeftijd, begraven op 22-02-2007 te Oosternijkerk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-04-1939 te Leeuwarden met Dr. Jan (Meinderts) SWART, 26 jaar oud (zie 10).
Uit dit huwelijk:
   1.  Meindert (Jans) SWART (zie 193).
   2.  Klaas (Jans) SWART (zie 279).
   3.  Miranti (Jans) SWART (zie 275).

206    Gerben (Nannes) BENTHEM, geboren op 05-01-1863 om 03.00 uur te Lioessens, overleden op 26-12-1863 om 22.00 uur te Lioessens, 355 dagen oud, zoon van Nanne (Jacobs) BENTHEM (zie 13) en Trijntje (Gerbens) WALSMA (zie 14).
 
151    Jacob (Nannes) BENTHEM, geboren op 22-01-1862 om 02.00 uur te Lioessens, overleden op 24-01-1898 om 02.00 uur te Lioessens op 36-jarige leeftijd. Ongehuwd, zoon van Nanne (Jacobs) BENTHEM (zie 13) en Trijntje (Gerbens) WALSMA (zie 14).
 
13    Nanne (Jacobs) BENTHEM, geboren op 16-08-1836 om 01.30 uur te Morra, overleden op 22-09-1902 om 04.00 uur te Lioessens op 66-jarige leeftijd. De ouders van Nanne waren: Jacob Nannes geboren 1805 en overleden 7-6-1845 blad 17 Oostdongeradeel. Gehuwd 23-10-1835 akte 55 met Jantje Jans Banga Oostdongeradeel; geboren 29-04-1814 akte 28, Ternaard en overleden op 30 november 1848 blad 63, Oostdongeradeel.
Na het overlijden van Trijntje (Gerbens) Walsma op 14-09-1863 is Nanne weer gehuwd op 28-02-1878 met Martje Venema, akte 4 Oostdonderadeel. Martje is geboren 21-02-1832, blad 14 Dantumadeel en overleden 06-12-1916 en begraven Veenwouderkerk. (grafsteen). Haar ouders waren Eelse (Pieters) Venema en Ettje Sakes.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-03-1861 te Metslawier met Trijntje (Gerbens) WALSMA, 25 jaar oud (zie 14).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob (Nannes) BENTHEM (zie 151).
   2.  Gerben (Nannes) BENTHEM (zie 206).

519    Janna Gerritje van den BERG, geboren te Ede.
Gehuwd te Maarn met Rienk Job (Riemers) ROUKEMA, 50 jaar oud (zie 248). {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-02-1953 te Nederhemert, gescheiden in 1973 te Amersfoort van Jenneke Lambertha Frederica GROENEVELD (zie 518).}
 
84    Klaas Annes van den BERG, geboren op 30-01-1882 om 03.00 uur te Leeuwarderadeel, overleden op 26-02-1942 om 12.00 uur te Huizum op 60-jarige leeftijd. Eerder weduwnaar van Wytske van Tuinen. Ouders waren: Anne Bouwes van den Berg en Aaltje Klazes Mollema.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 03-09-1913 te Huizum met Jeltje (Ruurds) MEIJER, 59 jaar oud (zie 83). {Zij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-05-1879 te Hennaarderadeel met Johannes (Tjepkes) HAITSMA, 27 jaar oud (zie 82).}
 
11    Maaike (Jans) van den BERG, geboren op 02-04-1880 om 01.30 uur te Wierum, overleden op 01-02-1952 te Nes op 71-jarige leeftijd, begraven op 05-02-1952 te Drachten, ouders waren Jan Hoites van den Berg en Akke Dirks de Vries.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-05-1906 te Oostdongeradeel met Andries (Dirks) ZWART, 29 jaar oud (zie 12).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dieuwke (Andries) ZWART (zie 22).
   2.  Dirk (Andries) ZWART (zie 301).
   3.  Akke (Andries) ZWART (zie 224).
   4.  Jan (Andries) ZWART (zie 305).
   5.  Renske (Andries) ZWART (zie 311).
   6.  Trijntje (Andries) ZWART (zie 380).
   7.  Zwaantje (Andries) ZWART (zie 29).
   8.  Siebrechje (Andries) ZWART (zie 214).

335    Korneliske (Eintes) BERGHUISTRA, geboren op 13-12-1785 te Oosternijkerk, gedoopt op 03-01-1786 te Ee, overleden op 10-02-1848 om 11.00 uur te Betterwird op 62-jarige leeftijd. Bij overlijden wordt achternaam Bergema gebruikt! Haar ouders waren Eint (Lolkes) Bergema en Dienke Dirks.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 30-05-1820 te Oostdongeradeel met Jacob (Douwes) JOUSTRA, 25 jaar oud (zie 334).
Uit dit huwelijk:
   1.  Luitske (Jacobs) JOUSTRA (zie 359).

757    Lizz BERKHOUT.
Samenwonend te Nieuw Vennep met Michiel Stephan (Jans) RENTING (zie 653).
Uit deze relatie:
   1.  James Raffael (James) RENTING (zie 758).

15    Marijke Alida BLOEMENDAAL, ziekenverzorgster, geboren te Andijk.
Gehuwd te Haarlem, gehuwd voor de kerk te Bloemendaal met Dirk Peter (Pieters) BOOTSMAN, 24 jaar oud (zie 16).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pauline (Dirks) BOOTSMAN (zie 477).
   2.  Mariska (Dirks) BOOTSMAN (zie 597).

571    Jozef (Jacobs) BLOM, geboren op 05-08-1875 om 01.00 uur te Westergeest, overleden op 30-10-1966 te Vierhuizen op 91-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn voor zover ik heb kunnen nagaan 2 kinderen: Jantje geboren 23-07-1904 Vierhuizen. Zij is getrouwd met Antoon Bronkema, geboren 07-05-1902,Ulrum,akte 39.Jantje is overleden op 16-01-1963 te Groningen en begraven te Vierhuizen. Antoon is overleden op 15-11-1984 te Vierhuizen en al daar begraven.
Jildert Oene geboren 24-10-1914 te Ulrum. Hij is getrouwd op 15-11-1937 te Ulrum,akte 20 met Koenradina Buwalda, geboren 26-01-1919 te Vierhuizen gem. Ulrum. Haar ouders waren: Anko Buwalda en Meina Beukema. Jildert is overleden op 14-01-1995 Ulrum en aldaar begraven.(zie grafsteen). Uit dit huwelijk is een zoon geboren Joseph in 1938 te Zoutkamp. Jozef of Joseph is getrouwd in 1965 met Maria Frouwka Huisman te Zoutkamp.Uit dat huwelijk zijn geboren:Roelfinna Koenradina en Jildert Oene. Ouders waren Jacob Blom en Grietje Zwart.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-06-1901 te Ulrum met Rinske (Jilderts) HUIZENGA, 19 jaar oud (zie 570).
 
517    Jan Cornelis BOCKHOVE, geboren op 20-03-1927 te Piershill, overleden op 24-12-2007 op 80-jarige leeftijd, begraven te Rusthof Leusden. Jan is eerder getrouwd geweest met Truus Warnier, die overleed op 29-07-1968. Dit echtpaar hadden een zoon Alex die maar 3 maanden geleefd heeft.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 02-04-1969 te Groningen met Rimkje Elisabeth (Riemers) ROUKEMA, 34 jaar oud (zie 249).
 
572    Binne (Johannes) BOELENS, landbouwer, geboren op 27-04-1840 te Oostdongeradeel, overleden op 11-12-1869 om 23.00 uur te Oosternijkerk op 29-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren: Maaike geboren 3 mei 1866, blad 36 Oosternijkerk. Getrouwd op 17 mei 1888, akte 23 te Oostdongeradeel met Oeble Ypes Viersen, geboren 7 december 1859, blad 48 Oostdongeradeel en is overleden 10 februari 1947. Maaike is overleden 3 maart 1904 03.00 uur te Leeuwarden, akte A134.Maaike en Oeble zijn beide in Lioessens begraven.
Ouders van Oeble waren: Ype Oebeles Viersen en Antje Haijes Mennema.
Antje Viersen geboren 22 november 1889, akte 187 Drachten. Zij trouwt met Kornelis de Boer,geboren te Anjum 31-08-1890, 11 mei 1920, akte 23. Oostdongeradeel.Antje overleden 21-06-1975 en begraven in Anjum.Kornelis is overleden in juli 1983 te Metslawier.
Dieuwke Viersen geboren 10 april 1891, akte 75 Oostdongeradeel.Dieuwke is overleden 10-03-1973 en begraven te Anjum.
Ype Viersen geboren 26 februari 1893, akte 50 Oostdongeradeel. Hij trouwt 20 mei 1920, akte 44, Oostdongeradeel met Janke Brouwer, geboren 28-04-1899.Ype is overleden 09-09-1982 en begraven te Middenmeer, alg. begraafplaats.Zoon Oeble geboren 20-05-1926 Lioessens is overleden 28-01-2015 Swifterband, begraven alg. begraafplaats Dronten. Janke Brouwer is overleden 24-09-1976. Begraven Middenmeer alg. begraafplaats.
Binne Viersen geboren 10 augustus 1898, akte 143 Oostdongeradeel.Binne is overleden 21-07-1982 en begraven te Anjum.
Ouders waren: Johannes (Minnes) Boelens en Grietje (Binnes) Bloemsma.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-05-1865 te Oostdongeradeel met Dieuke (Meinderts) MEINDERTSMA, 26 jaar oud (zie 188). {Zij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op 23-11-1871 te Oostdongeradeel met Dirk (Andries) ZWART, 42 jaar oud (zie 189).}
 
448    Meintje (Heintje) BOELENS, geboren op 23-12-1870 om 18.00 uur te Paesens, overleden op 12-05-1963 te Metslawier op 92-jarige leeftijd, begraven te Metslawier Algemene begraafplaats.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-05-1897 te Oostdongeradeel met Jan (Dirks) WALSMA, 28 jaar oud (zie 461).
 
17    Carol Ann de BOER, geboren te Hamilton Ont.Canada.
Gehuwd te Dundas Ont.Canada met Dirk Pieter (Eelzes) ZWART (zie 18).
Uit dit huwelijk:
   1.  Amanda (Dirks) ZWART (zie 682).
   2.  Matthew Dirk (Dirks) ZWART (zie 683).
   3.  Alexander Christofer (Dirks) ZWART (zie 684).

19    Marten (Sijbes) de BOER, arbeider, geboren op 29-03-1834 om 16.00 uur te Ee (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 19-08-1872 om 21.30 uur te Oosternijkerk op 38-jarige leeftijd. Dit echtpaar had 2 kinderen: Trijntje geboren 26-09-1870 0ostrum, blad 70.
Gehuwd 17-05-1902 akte22,met Jochum Dijkstra, geboren 05-10-1866 te Oosternijkerk, akte blad 71.Jochum is overleden 04-01-1949 in Leeuwarden en in Oosternijkerk begraven.Trijntje is overleden 25-07-1952 te Oosternijkerk en aldaar begraden.
Martha geboren 02-02-1873 Oostdongeradeel, blad 11.Getrouwd op 14 mei 1898 akte 37, Oostdongeradeel met Klaas de Vries, geboren 19-01-1874, blad 5 Oosternijkerk.Zijn ouders waren: Gerrit de Vries en Stijntje (Klazes) Katsma. Martha is overleden op 17 april 1936 akte A 226 Leeuwarden.Dit echtpaar had zover bekend 2 kinderen: Stijntje geboren 30-05-1900, akte 106, Oostdongeradeel en Joukje geboren 01-06-1902, akte 115 Oostdongeradeel.Joukje is overleden 1-05-1919, 22.30 uur te Oosternijkerk, akte 52. Ouders waren Sijbe (Sjoerds) de Boer en Trijntje (Martens) Faber.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 13-05-1869 te Oostdongeradeel met Joukje (Gerbens) WALSMA, 23 jaar oud (zie 20).
 
51    Neeltje (Klazes) de BOER, geboren op 01-10-1859 om 16.00 uur te Niawier, overleden op 10-01-1924 om 0.300 uur te Morra op 64-jarige leeftijd. Ouders waren Klaas Folkerts de Boer en Tjitske Pilippus Holdinga.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-04-1886 te Metslawier met Kornelis (Jacobs) DIJKSTRA, 30 jaar oud (zie 49). {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-10-1879 te Oostdongeradeel, gescheiden na 5 jaar op 24-09-1885 te Leeuwarden van Sjoerdtje (Dirks) ZWART (zie 50).}
 
21    Gerrit BOERSMA, bakker, geboren op 12-10-1902 om 21.00 uur te Bornbergum Smallingerland, overleden op 11-11-1976 te Drachten op 74-jarige leeftijd, begraven op 16-11-1976 te Drachten Slingenhof. Dit echtpaar zij hebben` 10 kinderen: Wiebe, Maaike, Boukje, Petronella, Dirk, Tipke, Akke, Jan Wiebe, Gerrit en Yke. Ouders waren: Wybe Boersma en Baukje van Koningsveld.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-04-1930 te Opsterland met Dieuwke (Andries) ZWART, 22 jaar oud (zie 22).
 
23    Jantje (Jans) BOERSMA, geboren op 11-02-1870 om 09.00 uur te Oostrum, overleden op 20-07-1930 om 19.00 uur te Leeuwarden op 60-jarige leeftijd, begraven te Aalsum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-05-1892 te Betterwird met Jouwert (Hessels) TURKSTRA, 24 jaar oud (zie 24).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rients (Jouwerts) TURKSTRA (zie 310).

761    Pietje Cornelis BOERSMA, geboren op 15-11-1755 te Ternaard, overleden op 19-09-1833 te Burum op 77-jarige leeftijd. Gehuwd op 30 mei 1874 Ternaard, uit dit huwelijk 6 kinderen. ouders waren Cornelis Pieters en Tjetske Theunis.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-05-1784 te Ternaard met Rinse Hessels KEEGSTRA, 26 jaar oud (zie 760).
 
390    Antie BOKKES, geboren in 1745, overleden voor 1786.
Gehuwd op 25-09-1763 met Sape GEERTS (zie 389). {Hij is later gehuwd op 13-08-1786 te 0osternijkerk met Lysbert PYTTERS (zie 361).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Minne (Sapes) MINNEMA (zie 633).
   2.  Renze (Sapes) WEIDENAAR (zie 387).

25    Freerk (Harmens) BONIA, schippersknecht, geboren op 27-04-1822 om 21.00 uur te Ezumazijl, overleden op 31-12-1884 om 15.00 uur te Oosternijkerk op 62-jarige leeftijd. Grietje (Gerbens) Heeringa was weduwe. Uit haar 1e huwelijk neemt ze 3 zonen mee. Volgens het archief worden zij aangegeven als stiefzonen. Ouders: Harmen Freeks Bonia en Renske Jans Dijkstra.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 14-11-1870 te Metslawier ; Oostdongeradeel met Grietje (Gerbens) HEERINGA, 46 jaar oud (zie 26). {Zij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-05-1847 te Oostdongeradeel met Jochem (Ypes) CUPERY, 26 jaar oud (zie 27).}
 
28    Gerrit van den BOOGERD, geboren op 08-09-1920 te Gouda, overleden op 22-07-1992 te Belleville Ontario Canada op 71-jarige leeftijd, begraven op 24-07-1992 te Belleville Ontario Canada. Zijn destijds naar Canada geemigreerd. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren: Cornelis, Maaike, Andries.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-08-1945 te Drachten met Zwaantje (Andries) ZWART, 29 jaar oud (zie 29).
 
30    Pieter (Pieters) BOOMSMA, arbeider, geboren op 17-01-1843 om 15.00 uur te Sneek, overleden op 11-08-1905 om 05.00 uur te Metslawier op 62-jarige leeftijd. Zij hebben 8 kinderen: Gerben geboren 26-02-1870 Oostdongeradeel, blad 5. Hij is overleden op 13-08-1870 Oostdongeradeel, blad 34.
Pietrikje geboren 08-08-1871 Oostdongeradeel, blad 47. Zij is overleden op 28-02-1875 Oostdongeradeel, blad 12. Gerben geboren 28-08-1872 Oostdongeradeel, blad 57. Hij is overleden op 02-03-1875 Oostdongeradeel, blad 13. Durk geboren 25-08-1874 Oostdongeradeel, blad 50 en overleden 15-11-1874 , blad 32. Pietrikje geboren 04-09-1877 Oostdongeradeel, blad 63. Getrouwd op 18-01-1900, akte 1, met Willem Dijkstra, geboren 06-07-1875, Anjum. Overleden 02-06-1966 Dokkum en Pietrikje is overleden 15-02-1968 (grafsteen). Joukje geboren 04-09-1878 Oostdongeradeel, blad 61. Getrouwd op 09-12-1898, akte 76, Oostdongeradeel met Dirk Terpstra geboren 03-01-1877, akte 3 te Westdongeradeel Hantumhuizen. Overleden 09-05-1935 (grafsteen).Joukje is overleden 14-02-1953. Gerben geboren 27-03-1880 Oostdongeradeel, blad 24. Hij is overleden op 04-02-1881 Oostdongeradeel, blad 4.Sjoukje geboren 07-04-1884 Oostdongeradeel, blad 19 en overleden 27-02-1886. Zijn ouders waren: Pieter Boomsma en Pietertje Zijlstra.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-05-1869 te Oostdongeradeel. Ouders waren Pieter Boomsma en Pietertje Zijlstra.Moeder was al overleden bij dit huwelijk.Wonende te Sneek met Janke (Gerbens) HEERINGA, 31 jaar oud (zie 31).
 
728    Rinkje BOORSMA, dienstbode, geboren te Wartena. Haar ouders waren Tjerk Boorsma en Trijntje Kloosterman,.
Ondertrouwd te Bad Lippspringe Duitsland, gehuwd te Witmarsum met Hendrik (Harmen) BUIKHUIZEN, 29 jaar oud (zie 635).
 
32    Annette Jacquelien (Pieters) BOOTSMAN, geboren te Enkhuizen, ongehuwd. Dochter van Pieter (Jacobs) BOOTSMAN (zie 34) en Hillie (Dirks) ZWART (zie 35).
 
16    Dirk Peter (Pieters) BOOTSMAN, organisator-functionaris bij bankwezen, geboren op 15-07-1958 te Andijk, gedoopt op 29-07-1958 te Andijk, overleden op 28-11-2006 om 22.00 uur te Amsterdam op 48-jarige leeftijd, begraven op 04-12-2006 te Driehuis-Westerveld, zoon van Pieter (Jacobs) BOOTSMAN (zie 34) en Hillie (Dirks) ZWART (zie 35).
Gehuwd te Haarlem, gehuwd voor de kerk te Bloemendaal met Marijke Alida BLOEMENDAAL (zie 15).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
597    Mariska (Dirks) BOOTSMAN, geboren te Hoofddorp, dochter van Dirk Peter (Pieters) BOOTSMAN (zie 16) en Marijke Alida BLOEMENDAAL (zie 15).
 
477    Pauline (Dirks) BOOTSMAN, geboren te Hoofddorp, dochter van Dirk Peter (Pieters) BOOTSMAN (zie 16) en Marijke Alida BLOEMENDAAL (zie 15).
Gehuwd te Leiden met Maarten van der VLUGT (zie 736).
 
33    Petra Bernike (Pieters) BOOTSMAN, teamleider, verpleegsector, geboren te Andijk, ongehuwd. Dochter van Pieter (Jacobs) BOOTSMAN (zie 34) en Hillie (Dirks) ZWART (zie 35).
 
34    Pieter (Jacobs) BOOTSMAN, zakenman, geboren op 18-09-1931 te Andijk (gezindte: gereformeerd), overleden op 23-06-2010 om 15.00 uur te Hoorn op 78-jarige leeftijd, begraven op 30-06-2010 te Algemeene begraafplaats te Enkhuizen. Piet en Hillie hadden een confectie-annec wooninrichting zaak.Zijn beide vele jaren actief geweest in kerkelijk- en maatschappelijk leven.
Gehuwd te Andijk, gehuwd voor de kerk te Andijk met Hillie (Dirks) ZWART (zie 35).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Peter (Pieters) BOOTSMAN (zie 16).
   2.  Annette Jacquelien (Pieters) BOOTSMAN (zie 32).
   3.  Petra Bernike (Pieters) BOOTSMAN (zie 33).

719    Tettie (Rienks) BOSCHA, dienstmeid, geboren op 12-02-1802 te Nes, overleden op 21-12-1858 om 03.00 uur te Oosternijkerk op 56-jarige leeftijd. Ouders waren: Rienk Ruurds Boscha en Saakje Pieters.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-05-1829 te Oostdongeradeel met Hessel (Rinzes) WEIDENAAR, 21 jaar oud (zie 718).
 
748    Andries BOSGRAAF, gedoopt op 02-12-1920 te Smallingerland, overleden op 01-04-1977 te Leeuwarden op 56-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren: Frans geb.20-04-1944 en Harmen geb.07-01-1948,overleden 04-12-2001, Leeuwarden.
Antje en Andries zijn verloofd 30-01-1943 te Leeuwarden.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-10-1943 te Leeuwarden met Antje (Harmen) BUIKHUIZEN, 21 jaar oud (zie 640).
 
36    Cornelis BOSMAN, postbeambte, geboren op 30-05-1916 te Alkmaar, overleden op 23-04-1986 te Egmond aan Zee op 69-jarige leeftijd, begraven op 28-04-1986 te Akersloot. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Jitske 2. Cornelis Bernard 3. Dirk Andries 4.Johan Jacob. 5. Gurie.
Na het overlijden van haar man heeft zijn vrouw nog in Amstelveen gewoond, wat haar uiteindelijk niet beviel. Omdat haar kinderen en familie van haar mans kant in Egmond a/zee woonden (en zij woonden vroeger ook in Egmond) hebben ze een plaats voor haar gevonden in het bejaardenhuis daar, wat haar goed bevalt. Opgewekte vrouw. Ze vertelde dat ze veel van reizen houdt. Heeft evenals haar broer ook reuma.Met haar kromme kniën is het moeilijk om lang weg te gaan. Ze heeft een elektrische rolstoel. Dit heeft ze mij verteld tijdens een bezoek aan haar (N.Z).Dirk Andries is geemigreerd naar New Zeeland.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-04-1938 te Akersloot, gehuwd voor de kerk op 26-04-1938 te Uitgeest met Sipkje (Dirks) ZWART, 28 jaar oud (zie 37).
 
550    Engbert (Lieuwes) BOTMA, koopman, geboren op 10-05-1745 te Anjum, overleden 00-00-1804 te Ezumazijl. Uit dit huwelijk geboren.
Hermanus Botma, boer gedoopt 05-05-1771 Anjum. Getrouwd 25 maart 1797 met Sjoukje Klazes, geboren rond 1781. Hermanus is overleden 1803.
Minne Botma geboren 06-02-1773 te Ezumazijl, gedoopt op 14-02-1773 Anjum.
Martha Botma geboren 17-03-1775 Anjum, gedoopt 09-04-1775 Anjum. Getrouwd 9 juni 1799 met Jacob (Reitzes) Reitsma, geboren 2 maart 1776 te anjum en overleden op 26 januari 1820 te Anjum. Uit dit huwelijk geboren Martha op 10 mei 1802 te Anjum en overleden op 8 september 1826 te Anjum.
Jan Botma geboren 24-09-1779 Ezumazijl, gedoopt 17-10-1779 Anjum, overleden op 01-05-1831 Anjum, blad 11. Getrouwd in 1808 met Antje Melles Binnema.
Ype Botma, boer geboren op 01-05-1782 Ezumazijl, gedoopt op 26-05-1782 Anjum. Overleden op 01-06-1848 Anjum, blad 42. Getrouwd 24-05-1807 met Aaltje Jans Ynia, geboren 14-10-1785 Metslawier, gedoopt 30-10-1785 Metslawier en overleden op 17-11-1852 Anjum. Uit dit huwelijk Engbert (Ypes) geboren 1 maart 1808 te Anjum. Getrouwd op 8 april 1833 te Oostdongeradeel met Wytske (Doedes) Boitsma, geboren 16 maart 1809 Nes en overleden op 19 mei 1847 Anjum. Engbert is overleden op 8 april 1834 te Oostdongeradeel (grafsteen). Uit dit huwelijk geboren Doetje Engberts, geboren 18 april 1842, overleden 5 april 1908. Getrouwd op 21 mei 1863 met Mane Douwe Hiemstra, geboren 12 mei 1841 Hantum en overleden 23 april 1929. Zoon van Lieuwe IJPES (zie 276) en Martje ENGBERTS (zie 281).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-07-1770 te Anjum met Grietje (Hermanus) BOTMA, 21 jaar oud (zie 551).
 
551    Grietje (Hermanus) BOTMA, gedoopt op 08-09-1748 te Morra, overleden op 06-03-1840 om 03.00 uur te Anjum op 91-jarige leeftijd. Ouders waren: Hermanus (Sakes) Botma en Antje (Sydses) Doma.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-07-1770 te Anjum met Engbert (Lieuwes) BOTMA, 25 jaar oud (zie 550).
 
88    Johanna (Oenes) BOTTEMA, geboren op 15-11-1791 te Oudkerk, overleden op 13-07-1853 te Oosternijkerk op 61-jarige leeftijd. Haar ouders waren: Oene Willems Bottema en Hinke Gerbens.

Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 07-05-1812 te Metslawier met Jildert (Theunis) HUIZINGA, 29 jaar oud (zie 87).
Uit dit huwelijk:
   1.  Oene (Jilderts) HUIZENGA (zie 145).
   2.  Hendrik (Jildert) HUIZINGA (zie 565).
   3.  Durk (Jilderts) HUIZINGA (zie 568).
   4.  Trijntje (Jilderts) HUIZINGA (zie 569).
   5.  Willem (Jilderts) HUIZINGA (zie 473).
   6.  Lolke (Jilderts) HUIZINGA (zie 563).

501    Inske BOUWES, geboren op 01-01-1645 te Wierum, gedoopt op 05-11-1769 te Hantumhuizen, overleden op 13-12-1677 te Hantumhuizen op 32-jarige leeftijd, begraven op 19-12-1677 te Hantum. Zij is de dochter van Bouwe Claessens.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-06-1667 te Hantum met Hessel (Gerrits) KEEGSTRA, 27 jaar oud (zie 498). {Hij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09-12-1660 te Hantum met Antje METSKES, 18 jaar oud (zie 500), Antje was weduwe van Jan Jackles. Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 05-01-1679 te Hantumhuizen met Sjoekje SIPKES, 31 jaar oud (zie 502). Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 25-04-1680 te Hantum met Antje RINSES, 15 jaar oud (zie 499).}
 
105    Foekje (Jacobs) BRAAK DE, geboren op 26-02-1865 om 10.00 uur te Westergeest, overleden op 05-04-1945 te Ee Oostdongeradeel op 80-jarige leeftijd. Ouders waren: Jacob Gerrits en Boukje de Boer.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-05-1890 te Oostdongeradeel met Sijmen (Wiebes) JEPMA, 23 jaar oud (zie 158).
 
89    Aaltje (Wierds) BRAAKSMA, geboren op 28-08-1875 om 13.00 uur te Nes, overleden op 03-09-1906 om 17.00 uur te Leeuwarden op 31-jarige leeftijd. Ouders van Aaltje waren: Wierd (Dirks) Braaksma en Aaltje (Ulbes) Elgersma.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09-05-1896 te Oostdongeradeel met Durk (Wiebes) JEPMA, 25 jaar oud (zie 454). {Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 15-10-1910 te Noorddijk Groningen met Antje (Sijtses) KOOPAL, 33 jaar oud (zie 286). Durk was weduwnaar van Aaltje Braaksma.}
 
609    Elize Hendrika (Marinus) (Els) de BRIJ, hoofd ambtenaar, geboren te Rotterdam. Ouders: Marinus (Rien) de Brij en Hendrika Wilhelmina (Riek) van Ouwerkerk.
Gehuwd te Heemstede met Gerben (Jans) (Gep) JOUSMA (zie 607). {Hij was eerder gehuwd na 1950 te Kampen met Johanna (Jans) MAURER (zie 608).}
 
478    Lieuwe BROERS, arbeider, voerman, gedoopt op 16-03-1721 te Ternaard, overleden op 04-02-1794 te Ternaard op 72-jarige leeftijd. Hij koopt in 1774 bouwland onder de dijk bij Wierum. In 1776 leent hij geld voor het bouwen van een nieuw huis.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-05-1744 te Holwerd met Haebeltje RIENKS, 16 jaar oud (zie 479).
Uit dit huwelijk:
   1.  Broer LIEUWES (zie 480).

735    Patrick de BRUIN, geboren te Rozenburg ZH.
Gehuwd te Nieuw Vennep, gehuwd voor de kerk te Nieuw Vennep met Richelle Dayene (Jans) RENTING (zie 654).
Uit dit huwelijk:
   1.  Benth Vayen RENTING (zie 762).

638    Anne (Harmen) BUIKHUIZEN, geboren op 19-05-1917 te Hallum (gezindte: Ned.Herv), overleden op 29-09-1994 te Stiens op 77-jarige leeftijd. Uitgeschreven 23-05-1946 Leeuwarderadeel.Was getrouwd met Antje Meinema. Zoon van Harmen (Hendriks) BUIKHUIZEN (zie 462) en Abeltje (Douwes) ZWART (zie 159).
Gehuwd circa 1950 met Antje (Willems) MEINEMA (zie 727).
 
640    Antje (Harmen) BUIKHUIZEN, geboren op 26-08-1922 te Hallem, overleden op 26-05-2010 te Leeuwarden op 87-jarige leeftijd, gecremeerd op 31-05-2010 te Crematorium Goutum. Uitgeschreven 19-03-1942 Leeuwarden. Dochter van Harmen (Hendriks) BUIKHUIZEN (zie 462) en Abeltje (Douwes) ZWART (zie 159).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-10-1943 te Leeuwarden met Andries BOSGRAAF, 22 jaar oud (zie 748).
 
648    Bertha (Harmen) BUIKHUIZEN, geboren te Hallum, dochter van Harmen (Hendriks) BUIKHUIZEN (zie 462) en Abeltje (Douwes) ZWART (zie 159).
Gehuwd te Leeuwarden met Jacob HEERINGA (zie 649).
 
637    Betting (Harmen) BUIKHUIZEN, Zuivelfabrieksarbeider, geboren op 08-06-1915 te Oudkerk, overleden op 01-12-1930 om 12.00 uur te Hallum op 15-jarige leeftijd, zoon van Harmen (Hendriks) BUIKHUIZEN (zie 462) en Abeltje (Douwes) ZWART (zie 159).
 
644    Doede (Harmen) BUIKHUIZEN, geboren op 01-11-1926 te Ferwerderadeel, overleden op 05-12-1993 te Oosterlittens op 67-jarige leeftijd, gecremeerd op 10-12-1993 te Goutum. Uitgeschreven 04-07-1949 Baarderadeel. Was naar Nieuw Zeeland geemigreerd maar weer terug gekomen naar Nederland. Heeft hier gewerkt als melkcontroleur. Zoon van Harmen (Hendriks) BUIKHUIZEN (zie 462) en Abeltje (Douwes) ZWART (zie 159).
 
636    Douwe (Harmen) BUIKHUIZEN, geboren op 25-01-1914 te Oostdongeradeel, overleden op 12-12-1976 te Leeuwarden op 62-jarige leeftijd, gecremeerd op 16-12-1976 te te Goutum. Uitgeschreven op 14-10-1971 Tietjerksteradeel. Zoon van Harmen (Hendriks) BUIKHUIZEN (zie 462) en Abeltje (Douwes) ZWART (zie 159).
 
641    Engeltje (Harmen) BUIKHUIZEN, geboren op 01-10-1923 te Hallum, overleden op 09-03-2012 te Dokkum op 88-jarige leeftijd, gecremeerd op 13-03-2012 te Goutum, dochter van Harmen (Hendriks) BUIKHUIZEN (zie 462) en Abeltje (Douwes) ZWART (zie 159).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-05-1947 te Dokkum met Jan WIERSMA, 26 jaar oud (zie 642).
 
647    Fokje (Harmen) BUIKHUIZEN, geboren te Leeuwarden. Had in 1955 een levenloos kind,geboren in Hallum, akte 069. Uitgeschreven 03-10-1959. Dochter van Harmen (Hendriks) BUIKHUIZEN (zie 462) en Abeltje (Douwes) ZWART (zie 159).
Gehuwd te Leeuwarden met Piet DUHOUX, 30 jaar oud (zie 721).
 
462    Harmen (Hendriks) BUIKHUIZEN, Zuivelfabrieksarbeider oa weitapper, geboren op 24-08-1886 om 14.00 uur te Harlingen, overleden op 11-10-1966 te Barthlehiem op 80-jarige leeftijd, grafsteen. Ouders zijn: Hendrik Buikhuizen en Engeltje Kroeze wonende te Harlingen. Bij huwelijk van Harmen was vader al overleden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-07-1912 te Oostdongeradeel met Abeltje (Douwes) ZWART, 20 jaar oud (zie 159).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (Harmen) BUIKHUIZEN (zie 635).
   2.  Douwe (Harmen) BUIKHUIZEN (zie 636).
   3.  Betting (Harmen) BUIKHUIZEN (zie 637).
   4.  Anne (Harmen) BUIKHUIZEN (zie 638).
   5.  Johannes (Harmen) BUIKHUIZEN (zie 639).
   6.  Antje (Harmen) BUIKHUIZEN (zie 640).
   7.  Engeltje (Harmen) BUIKHUIZEN (zie 641).
   8.  Pietje (Harmen) BUIKHUIZEN (zie 643).
   9.  Doede (Harmen) BUIKHUIZEN (zie 644).
   10.  Yme (Harmen) BUIKHUIZEN (zie 645).
   11.  Ruurd (Harmen) BUIKHUIZEN (zie 646).
   12.  Fokje (Harmen) BUIKHUIZEN (zie 647).
   13.  Bertha (Harmen) BUIKHUIZEN (zie 648).

635    Hendrik (Harmen) BUIKHUIZEN, zuivelchauffeur, geboren op 25-07-1912 te Oostrum, overleden op 28-05-1979 te Beverwijk op 66-jarige leeftijd. Uitgeschreven op 03-03-1942 Wonseradeel.Ze hebben een dochter Trijntje geboren 17 juli 1942 te Arum.
Zoon van Harmen (Hendriks) BUIKHUIZEN (zie 462) en Abeltje (Douwes) ZWART (zie 159).
Ondertrouwd te Bad Lippspringe Duitsland, gehuwd te Witmarsum met Rinkje BOORSMA (zie 728).
 
639    Johannes (Harmen) BUIKHUIZEN, geboren op 19-03-1920 te Hallum, overleden op 02-04-2005 te Oosterwolde op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 06-04-2005 te Crematorium de Boskamp te Assen. Uitgeschreven 02-01-1949 Oostwolde. Zoon van Harmen (Hendriks) BUIKHUIZEN (zie 462) en Abeltje (Douwes) ZWART (zie 159).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-05-1949 te Ferwerderadeel met Alberta GERDING, 27 jaar oud (zie 729).
 
643    Pietje (Harmen) BUIKHUIZEN, geboren te Hallum. Uitgeschreven 03-02-1952 Franeker.Pietje is getrouwd te Franeker met Jan Ruijl op 23 juli 1953. Jan is geboren in Amsterdam. Zijn vader was kapper. Echtpaar zijn in 1961 naar Drachten vertrokken. Dochter van Harmen (Hendriks) BUIKHUIZEN (zie 462) en Abeltje (Douwes) ZWART (zie 159).
 
646    Ruurd (Harmen) BUIKHUIZEN, geboren op 19-02-1929 te Hallum, overleden op 17-05-1929 te Hallum, 87 dagen oud, zoon van Harmen (Hendriks) BUIKHUIZEN (zie 462) en Abeltje (Douwes) ZWART (zie 159).
 
645    Yme (Harmen) BUIKHUIZEN, geboren te Ferwerderadeel, overleden te In Nieuw Zeeland. Uitgeschreven 06-04-1957.Yme was getrouwd met Doede. Zoon van Harmen (Hendriks) BUIKHUIZEN (zie 462) en Abeltje (Douwes) ZWART (zie 159).
 
40    Ellen van den BURG, secretaresse, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Aalsmeer met Richard Dirk (Arie) SLUIJS (zie 41).
Uit dit huwelijk:
   1.  Nick (Richards) SLUIJS (zie 657).
   2.  Nathalie (Richards) SLUIJS (zie 658).

659    Alexander Joseph (Alex) BUSH, Jeugd predikant, geboren te Hamilton Ontario Canada.
Gehuwd te Hamilton Ontario Canada. Echtgenote is Rachel Ann (Richards) ZWART (zie 668).
 
42    Isaac CAHAIS, boerenknecht, geboren op 25-09-1803 te Rinsumageest, gedoopt op 16-10-1803 te Rinsumageest, overleden op 10-12-1848 om 19.00 uur te Oosternijkerk op 45-jarige leeftijd. Uit de archieven heb ik vernomen dat dit echtpaar 8 kinderen heeft.
Froukje geboren 31-03-1829 Metslawier, Oostdongeradeel akte 68. Was getrouwd met Kornelis Lieuwes van der Ploeg op 15-05-1862 Dantumadeel, akte 21.Hij was geboren 26-07-1837 Sijbrandahuis en is overleden te Betterwird op 18-03-1876,van Beroep olieslagersknecht.Zij is overleden Betterwird, Westdongeradeel op 11-06-1877 akte 71.
Doetje geboren 27-12-1830 Metslawier,Oostdongeradeel,akte 206.Zij trouwde met Haike Wiegers de Boer op 24-05-1862 te Oostdongeradeel,akte 38.Haike is geboren 19-01-1833 Ternaard en overleden 18-05-1912 te Paesens.Zij is overleden op 28-11-1908 akte 115,Lioessens Oostdongeradeel.
Cristina geboren 21-05-1834 Oosternijkerk.Zij trouwde met Hendrik Piebes Loonstra op 14-05-1857,akte 22 te Oostdongeradeel.Hendrik is geboren 06-05-1831 Kollummerzwaag,boerenknecht.Overleden op 15-11-1881,akte 132 Westdongeradeel.Christina is overleden op 27-02-1919 te Hantum.
Janke geboren 21-11-1836 Oosternijkerk,Oostdongeradeel blad 111,is op 16 mei 1863 getrouwd met Jan (Annes) Buwalda akte 26 Oostdongeradeel.Zij is op 13-03-1907 overleden Lioessens Oostdongeradeel akte 34.Jan is overleden op 09-01-1906,akte 5 Lioessens Oostdongeradeel.Van beroep boerenknecht.
Gerrit geboren 11-03-1839 Oosternijkerk Oostdongeradeel,blad 26,beroep arbeider. Getrouwd op 16 april 1868 akte 5 Oostdongeradeel, met Antje Frederiks Schregardus,geboren 26-10-1837 te Nes,akte 162, Westdongeradeel. Het was haar 2e huwelijk.Emigreerde op 01-05-1889 met het gehele gezin naar Argentinie.Uit dit huwelijk zijn geboren:Hiltje;Tjitske;Baukje; Izaak;Froukje en Frederik.
Petrus geboren 12-04-1842 Oosternijkerk Oostdongeradeel,blad 41,is overleden 7 weken oud,blad 18 op 24-05-1842 Oosternijkerk Oostdongeradeel.
Pietje geboren 05-07-1843 Oosternijkerk Oostdongeradeel,blad 49,overleden op 14-05-1846 Oosternijkerk Oostdongeradeel blad 14.
Pieter geboren 24-11-1845 Oosternijkerk Oostdongeradeel,blad 95,overleden 27-01-1935 Wierum Westdongeradeel,akte 67,van beroep boerenknecht.Was getrouwd met Antje Sapes de Vries op 13-05-1871, akte 13 Westdongeradeel.
Antje is geboren 14-01-1847 te Wierum,van beroep boerenmeid en is overleden op 19-03-1928 te Wierum. Uit dit huwelijk zijn geboren:Isaak;Ettje;Sape en Hiltje. Zoon van Yzaak (Yzaaks) CAHAIS (zie 582) en Vroukje (Sakes) HOEKSTRA (zie 583).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-05-1828 te Oostdongeradeel met Hiltje (Gerrits) WESTRA, 20 jaar oud (zie 43). {Zij is later gehuwd op 45-jarige leeftijd op 20-08-1853 te Oostdongeradeel, was bij dit huwelijk weduwe en hij weduwnaar van Dieuwke v.d. Meer. Echtgenoot is Pieter (Hayes) ZWART, 47 jaar oud (zie 44).}
 
476    Yzaak (Isaacs) CAHAIS, predikant, geboren op 19-09-1751 te Wolsum, gedoopt op 03-10-1751 te Wolsum, overleden op 18-11-1818 te Rinsumageest op 67-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren:
Christina geboren 20-06-1776, overleden 11-07-1836 te Dokkum. Yzaak geboren 25-09-1778 zie elders. Lubbertina geboren 06-01-1781, overleden 14-12-1814 te Rinsumageest. Cornelia Hillegonda geboren 22-03-1783, overleden 28-08-1861 te Leeuwarden.
Petrus geboren 01-02-1785,gedoopt 13-02-1785.Overleden voor 1811 Rinsumageest. Allen geboren te Rinsumageest.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-09-1775 te Dongjum, gehuwd voor de kerk op 24-10-1775 te Franeker met Maria Goumina CONRADY, 22 jaar oud (zie 508).
Uit dit huwelijk:
   1.  Yzaak (Yzaaks) CAHAIS (zie 582).

582    Yzaak (Yzaaks) CAHAIS, onderwijzer in de franse taal, geboren op 25-09-1778 te Rinsumageest, overleden op 30-07-1822 te Jisp op 43-jarige leeftijd. Bij zijn overlijden is hij "arbeider aan het Groot Kanaal door Noord Holland". Uit dit huwelijk zijn geboren: Izaak ; Zuster; Lubbertina; Petrus en Samuel. Zoon van Yzaak (Isaacs) CAHAIS (zie 476) en Maria Goumina CONRADY (zie 508).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 17-10-1802 te Akkerwoude met Vroukje (Sakes) HOEKSTRA, 21 jaar oud (zie 583).
Uit dit huwelijk:
   1.  Isaac CAHAIS (zie 42).

38    Brian CASTLE, geboren te Brampton Ont.Canada.
Gehuwd te Burlington Ont.Canada met Ingrid (Barends) Van RIJN (zie 39).
 
704    Sharryn Leanne COCKELL, geboren te Kitchener Ontario Canada.
Gehuwd te Wainfleet Ont.Canada met Jason (Sydney) PASMA (zie 701).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joel (Jason) PASMA (zie 707).
   2.  Broc (Jason) PASMA (zie 708).
   3.  Kate (Jason) PASMA (zie 709).

662    Liz COLTON, geboren te St.Catharines Ont.Canada.
Gehuwd te St.Catharines Ont.Canada Community Chruch met Steven (Simons) van SPRONSEN (zie 661).
Uit dit huwelijk:
   1.  Evan Tyler (Stevens) van SPRONSEN (zie 663).
   2.  Jacob Cole (Stevens) van SPRONSEN (zie 722).

508    Maria Goumina CONRADY, gedoopt op 15-08-1753 te Franeker, overleden op 09-03-1818 om 18.00 uur te Rinsumageest op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-09-1775 te Dongjum, gehuwd voor de kerk op 24-10-1775 te Franeker met Yzaak (Isaacs) CAHAIS, 23 jaar oud (zie 476).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
403    Dirk Minse CORNELIS, boer te Oosternijkerk, gedoopt op 08-10-1724 te Anjum, overleden op 01-01-1782 te Oostdongeradeel op 57-jarige leeftijd. Tamelijk welgesteld. Zoon van Cornelis DIRKS (zie 407) en Aaltje HENDRIKS (zie 408).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 05-04-1744 te Anjum met Aaltje MEINTES, 23 jaar oud (zie 404).
Uit dit huwelijk:
   1.  Baatje DIRKS (zie 392).

27    Jochem (Ypes) CUPERY, arbeider, verver, glazenmaker, geboren op 02-07-1820 om 02.30 uur te Dokkum (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 10-12-1854 om 03.00 uur te Betterwird op 34-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren.
1.Gerben geboren 7 mei 1848 Oosternijkerk,blad 32 en was getrouwd met Joekje (Ages) Visser geboren 22-06-1848 te Wierum. Huwelijk op 27 mei 1875 Westdongeradeel,akte 45.Gerben overleed op 24 mei 1931,18.00 uur te Wierum Westdongeradeel, akte 49.Joekje is overleden 23-07-1945,akte 63. Westdongeradeel.
2.Ype geboren 26 juni 1850 Metslawier,blad 50 en overleden op 17 juni 1872 Oostdongeradeel,blad 25. Ned.Herv.
3.Andries geboren 16 juni 1852 Oostdongeradeel,blad 56,overleed 13 maanden oud op 8 juli 1853,blad 25 Oostdonderadeel.
4.Andries geboren 20 augustus 1854 Betterwird blad 58,hij was timmerman en was getrouwd met Jetske IJtsma op 26 juni 1879 Oostdongeradeel,akte 50.Jetske is geboren op 5 mei 1859 Dokkum en overleden op 14 september 1921,21.15 uur,akte 36 te Dokkum. Andries is overleden op 3 juli 1920,03.30 uur te Dokkum,akte 37. Ouders: Ype (Klazes) Cupery en Eeke Jochums van der Werff.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-05-1847 te Oostdongeradeel met Grietje (Gerbens) HEERINGA, 22 jaar oud (zie 26). {Zij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd op 14-11-1870 te Metslawier ; Oostdongeradeel met Freerk (Harmens) BONIA, 48 jaar oud (zie 25).}
 
605    Mina (Hendriks) DATEMA, geboren op 31-07-1918, overleden op 19-03-2001 te Assen op 82-jarige leeftijd. Ouders: Hendrik Datema en Jantje van Putten.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 02-05-1957 te Beilen met Jelle (Lieuwes) JOUSMA, 26 jaar oud (zie 604).
 
601    Hantje (Klaas) van DIJK, predikant, geboren op 31-05-1864 om 22.30 uur te Scharnegoutum, overleden op 07-12-1924 om 17.30 uur te Haren Groningen op 60-jarige leeftijd. Hantje was weduwnaar van Antje Noordmans. Dit huwelijk werd op 18-12-1890 gesloten. Haar ouders waren: Dirk Piers Noordmans en Sjoerdtje Meikes Ypma. Ouders: Klaas van Dijk en Jantje Boonstra.
Gehuwd op 59-jarige leeftijd op 06-09-1923 te Oostdongeradeel met Trijntje (Ypes) (Nienke) JOUSMA, 30 jaar oud (zie 600).
 
611    Marinus DIJKHUIZEN, geboren te Doornspijk. Uit dit huwelijk zijn geboren: Gerbrig, docent universiteit ; Trijntje Janny, dierengeneeskunde en Jan Ferdinand, veehouder ; allen geboren te Vledder.
Gehuwd te Vledder, gehuwd voor de kerk te Steenwijk met Klaske Aaltje (Jans) (Klaske) JOUSMA (zie 610).
 
560    Baukje (Taedes) DIJKSTRA, geboren te Lioessens Oostdongeradeel. Ouders zijn: Taede Dijkstra en Klaaske Dijkstra.
Gehuwd te Oostdongeradeel met Theunis (Douwes) ZWART, 23 jaar oud (zie 559).
 
46    Dirk (Kornelis) DIJKSTRA, geboren op 07-11-1880 om 02.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 11-06-1883 te Oosternijkerk, overleden op 29-01-1952 om 03.15 uur te Grootegast op 71-jarige leeftijd, zoon van Kornelis (Jacobs) DIJKSTRA (zie 49) en Sjoerdtje (Dirks) ZWART (zie 50).
 
412    Eelkje Reinders DIJKSTRA, koopvrouw te Kollum in 1749, geboren op 01-01-1699, overleden na 1749.
Ondertrouwd op 18-11-1719 te Dokkum, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 28-11-1719 te Dokkum met Evert Philippus WEIDENAAR, 21 jaar oud (zie 411).
Uit dit huwelijk:
   1.  Flippes (Everts) WEIDENAAR (zie 401).

49    Kornelis (Jacobs) DIJKSTRA, schipper; commisionair; koopman, geboren op 28-05-1855 om 10.00 uur te Lioessens, overleden op 04-10-1915 om 16.00 uur te Morra op 60-jarige leeftijd. Dirk is gescheiden van zijn eerste vrouw Sjoerdtje Zwart.Hij is hertrouwd met Neeltje de Boer. Uit dit huwelijk hebben ze nog 7 kinderen.
Jitske geboren 06-02-1887 Lioessens akte 20. Getrouwd op 15 mei 1909 Metslawier met Jan (Andries) Wijbenga, gardenier, geboren op 11 november 1885 Niawier, overleden 29 september 1962 Niawier.Jitske is overleden op 27 januari 1939 Niawier.
Klaas geboren 03-06-1888 Lioessens,akte 3.Getrouwd 15 mei 1915 Metslawier met IJtje (Sjoerds) de Vries,geboren op 19 september 1881 Rinsumageest, overleden op 10 juni 1967 Brunssum.Klaas is overleden op 16 september 1944 Heerlen.
Jacob geboren 30-03-1889 Lioessens,akte 58.Getrouwd op 9 november 1912 Metslawier met Jinke (Fetzes) Hoekstra,geboren op 20 april 1889 La Colina Argentinie, overleden op 12 december 1926 Leeuwarden.Jacob is op 19 mei 1928 hertrouwt met Trijntje van der Kooi,geboren 16 september 1902 te Rijperkerk en overleden te Buitenpost op 25 juni 1990.Jacob is overleden op 3 januari 1947 Abbekerk.Jacob was melkrijder, gardenier.
Tjitske geboren 13-08-1890 Lioessens,akte 129.Getrouwd op 9 november 1912 Metslawier met Sipke (Taekes) Wouda,geboren 30 mei 1885 Metslawier, politieagent,overleden 25 oktober 1968 Dokkum.Tjitske is overleden op 9 april 1976 Dokkum.
Philippus geboren 24-03-1892 Lioessens,akte 49.Getrouwd op 5 juni 1924 Metslawier met Hendrikje (Jans) van Zalen,geboren op 12 september 1901 Anjum,overleden op 7 oktober 1931 Morra.Philippus hertrouwt op 4 februari 1933 te Metslawier met Sijtske Jacobs van der Lep,geboren 25 november 1913 te Stiens,overleden 1 augustus 1990 te Morra.Philippus was arbeider en rijwielhandelaar en is overleden op 3 februari 1968 Morra.
Willem geboren 02-08-1895 Lioessens.Getrouwd op 14 april 1916 Metslawier met Hendrikje (Willems) Dijkstra,geboren op 31 oktober 1895 Anjum en overleden op 14 september 1971 Anjum.Willem was arbeider,electriën en is overleden op 9 januari 1970 Dokkum.
Folkert geboren 03-10-1898 Lioessens,akte 174. Getrouwd op 6 februari 1924 Djakarta met Elisabeth Hedwig Hermanus Kramp, geboren 17 oktober 1903 te Stettin Duitsland. Zij is overleden 5 februari 1984 te Amsterdam.Is van haar gescheiden 13 maart 1947. Later hertrouwt te Batavia op 21 juni 1947 met Hendrika Johanna Melis, geboren 8 september 1912 te Deventer. Ook van haar gescheiden op 21 juli 1951 te Djakarta.Hertrouwt weer en nu met Wilhelmine van Heert, geboren 2 januari 1924 te Djakarta, op 3 augustus 1951. Folkert was chef, controleur, hoteleigenaar en koopman en is overleden op 12 februari 1972 Den Haag.
Pieter geboren 03-08-1900 Morra, akte 160 en overleden op 20 januari 1901 Morra.
Grietje geboren 26-01-1904 Morra,was verpleegster.Is getrouwd op 13 februari 1926 Franeker met Johannes (Aukes) de Jong,verpleger,geboren 19 juni 1899 Rauwerd en overleden op 12 mei 1981 Franeker.Grietje is overleden op 19 oktober 1985 Franeker. Zijn ouders waren Jacob Pieters Dijkstra en Jitske Willems van Ek.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 19-10-1879 te Oostdongeradeel, gescheiden na 5 jaar op 24-09-1885 te Leeuwarden van Sjoerdtje (Dirks) ZWART (zie 50).
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 14-04-1886 te Metslawier met Neeltje (Klazes) de BOER, 26 jaar oud (zie 51).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dirk (Kornelis) DIJKSTRA (zie 46).

765    Yde Annes DIJKSTRA, geboren op 27-05-1769 te Wijnaldum, overleden op 14-01-1850 te Wijnaldum op 80-jarige leeftijd. Heeft 1811 achternaam Dijkstra aangenomen. vader was Turkstra.
Was getrouwd met Klaaske Johannes,1810 aktenummer 26323,geen kinderen.
 
392    Baatje DIRKS, geboren op 08-05-1746 te Oosternijkerk, gedoopt op 27-11-1746 te Oosternijkerk, overleden op 06-10-1807 te Oosternijkerk op 61-jarige leeftijd, dochter van Dirk Minse CORNELIS (zie 403) en Aaltje MEINTES (zie 404).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-12-1767 te Anjum met Hessel (Philippus) WEIDENAAR, 24 jaar oud (zie 391).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje HESSELS (zie 388).

407    Cornelis DIRKS, gedoopt op 14-01-1693 te Anjum, overleden voor 1749. Vader Dirk Uilkes.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 08-09-1723 te Anjum. Uit dit huwelijk een zoon Dirk gedoopt 8 oktober 1724 te anjum. Hij trouwt met Aaltje Meintes op 5 april 1744 in Anjum, Aaltje was gedoopt op 25 augustus 1720 te Anjum. Uit dit huwelijk is Baatje Dirks geboren (zie elders). Echtgenote is Aaltje HENDRIKS, 24 jaar oud (zie 408).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Minse CORNELIS (zie 403).

771    Froukjen DIRKS, geboren op 13-07-1732 te Hantumhuizen, kind van Heerke DIRKS (zie 395) en Geertie GERBENS (zie 447).
 
395    Heerke DIRKS, boer te Morra in 1749, geboren rond 1710, `Kinderen 1e huwelijk Gerben 1733 en Jan van der Terp 1752-1817. Gerben werd gedoopt op 27-09-1733 te Hantum.Gerben trouwde in 1762 met Minke Meints, zij werd geboren in 1735Uit dat huwelijk Meint Gerbens 1767-182. Froukjen Gerbens gedoopt 13 juli 1732 en overleden 27 januari 1842 in Murmerwoude. Zij nam de achternaam Vellinga aan.Ze huwde 18 mei1793 met Ruurd Dirks van der Wech (wei)Dijkstra. Uit dat huwelijk 6 kinderen, Janke, Gerben, Minke,Dirkjen,Gertje en Beitske.
Trijntje geboren of gedoopt 1748, Rinse 1751 en Dirk Gehuwd (1) op 23-09-1731 te Hantumhuizen met Geertie GERBENS (zie 447).
Gehuwd (2) op 13-06-1745 te Morra met Tjitske NANNES (zie 575).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Froukjen DIRKS (zie 771).
   2.  Gerben (Heerkes) van der VELDE (zie 368).

579    Janke DIRKS, geboren in 1745, overleden in 1775.
Gehuwd op 16-07-1766 te Nes met Goitzen (Jans) de VRIES, 24 jaar oud (zie 489).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje (Gooitzens) de VRIES (zie 458).

405    Meinte DIRKS, geboren op 14-08-1668 te Sexbierum, overleden in 1728. Uit dit huwelijk zijn geboren: Dirk gedoopt 09-01-1718 en overleden voor 1719. Dirk gedoopt 26-02-1718. Aaltje gedoopt 25-08-1720 en Aafke gedoopt 05-10-1721, allen te Anjum. Meinte was een weeskind. Ouders waren Bauke Dirks en Antje Meintes. Getrouwd op 10-03-1689 Sexbierum.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 13-03-1717 te Anjum met Baartje JANS, 23 jaar oud (zie 406).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje MEINTES (zie 404).

443    Christina DORNDÖRFFER, geboren nn-nn-nn te Münstereiffel, dochter of kleindochter van Marcus Dorndörffer, prior van de abdij te Münstereiffel.Prior waarschijnlijk van de Lutherse kerk.
Gehuwd met Leonard WEYDNER (zie 442).
Uit dit huwelijk:
   1.  Georg(Jurrien) WEYDNER (zie 438).

52    Andreas (Egberts) DOUMA, geboren op 20-03-1888 om 11.45 uur te Drachten, overleden op 28-10-1914 te Rotterdam op 26-jarige leeftijd. Begaafde jongeman.Op latere leeftijd overspannen en zenuwziek geworden. Toen praktisch mensenschuw. Zo ook overleden. In zijn overlijdensadvertentie wordt gesproken van een langdurig geduldig gedragen lijden. Zoon van Egbert (Jans) DOUMA (zie 55) en Baatje (Andries) ZWART (zie 56).
 
53    Dettje (Jans) DOUMA, geboren op 30-07-1845 om 12.00 uur te Ee, overleden op 29-01-1871 om 11.30 uur te Oosternijkerk op 25-jarige leeftijd. Was dochter van Jan (Douwes) Douma geboren 22-07-1817,akte 102 Oostdongeradeel.Getrouwd op 18 mei 1841 Oostdongeradeel akte nr.9 met Antje (Gosses) Jilderda geboren 08-09-1818,akte 125 Oostdongeradeel en overleden op 28 mei 1858 blad 21 Oostdongeradeel.Jan Douwes Douma overleed Oostdongeradeel op 17 januari 1864 blad 4 als weduwnaar.Uit dit huwelijk zijn naast Detje nog 3 levenloze kinderen geboren in 1855,1861 en 1863.
Antje haar ouders waren: Gosse (Jans) Jilderda en Dettje Hendriks.Volgens testament had Detje als broers en zusters; Douwe,Gosse,Jacob,Trijntje, Auke.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-05-1868 te Oostdongeradeel. Ouders van de bruid waren bij dit huwelijk al overleden.Jakob Douwes douma was aanwezig,als voogd en Aukes Douwes Douma als toeziend voogd. Echtgenoot is Douwe (Andries) ZWART, 25 jaar oud (zie 54). {Hij is later gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-03-1872 te Oostdongeradeel met Baukje (Pieters) RINSMA, 28 jaar oud (zie 238).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje (Douwes) ZWART (zie 338).
   2.  Antje (Douwes) ZWART (zie 339).

612    Douwe (Jans) DOUMA, koopman, geboren op 31-01-1786 te Anjum, gedoopt op 23-07-1786 te Anjum, overleden op 27-01-1814 om 07.00 uur te Anjum op 27-jarige leeftijd, zoon van Jan (Lieuwes) DOUMA (zie 552) en Trijntje (Douwes) DOUMA (zie 553).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-06-1807 te Anjum met Sijtsche(Botes) SYBESMA, 20 jaar oud (zie 613).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje (Douwes) DOUMA (zie 615).

55    Egbert (Jans) DOUMA, predikant bij de Christlijke Gereformeerde kerk te Drachten. Geboren op 05-09-1842 om 21.00 uur te Ee, overleden op 23-03-1913 te Rotterdam op 70-jarige leeftijd, begraven op 27-03-1913 te Rotterdam algemene begraafplaats, zoon van Jan (Egberts) DOUMA (zie 556) en Boukje (Hessels) KEEGSTRA (zie 555).
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 26-10-1871 te Oostdongeradeel met Baatje (Andries) ZWART, 26 jaar oud (zie 56).
Ondertrouwd (2) op 26-07-1906 te Rotterdam, gehuwd op 63-jarige leeftijd op 14-08-1906 te Rotterdam met Annette Martha van OLFFEN, 51 jaar oud (zie 57).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan (Egberts) DOUMA (zie 58).
   2.  Andreas (Egberts) DOUMA (zie 52).

385    Hiltje (Jans) DOUMA, geboren op 13-09-1841 om 07.00 uur te Lioessens, overleden op 27-10-1919 om 08.00 uur te Dokkum op 78-jarige leeftijd. Ouders van Hiltje waren: Jan (Harkes) Douma en Neeltje (Jacobs) Vos.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-05-1865 te Metslawier; Oostdongeradeel met Dirk (Gerbens) WALSMA, 27 jaar oud (zie 384).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerben (Dirks) WALSMA (zie 460).
   2.  Jan (Dirks) WALSMA (zie 461).
   3.  Gerrit (Dirks) WALSMA (zie 463).
   4.  Neeltje (Dirks) WALSMA (zie 465).
   5.  Jacob (Dirks) WALSMA (zie 467).
   6.  Trijntje (Dirks) WALSMA (zie 468).
   7.  Jiltje (Dirks) WALSMA (zie 432).

621    Jan (Doedes) DOUMA, geboren op 02-05-1877 om 08.00 uur te Paesens, overleden op 20-01-1966 te Lioessens op 88-jarige leeftijd, begraven te Lioessens. Ouders Doede (Jilts) Douma en Jelske (Sjoukes) Luinstra.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-05-1901 te Oostdongeradeel met Trijntje (Wiebes) de JONG, 21 jaar oud (zie 459).
 
556    Jan (Egberts) DOUMA, Landbouwer, geboren op 05-07-1813 om 02.00 uur te Ee, overleden op 26-04-1861 om 11.30 uur te Oostdongeradeel op 47-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk 4 kinderen Egbert zie elders, Aafke geboren 12-01-1845 Ee. Getrouwd met Pieter (Jans) Sjoeks op 14-05-1869,te Oostdongeradeel.Aafke is overleden op 08-03-1928 te Ee,akte 170.Pieter Sjoeks is overleden op 26-12-1908, akte 128 te Ee.Tjiske is geboren 09-09-1847 te Ee,is getrouwd met Trijntje van Lune,geboren 31-12-1851 te Oudwoude, op 25-05-1872, akte 48 te Oostdongeradeel.Tjiske is overleden 30-11-1929, akte 107 Ee. Trijntje is overleden 18-07-1918,akte 56 Oostdongeradeel.
Grietje geboren 07-01-1856 Ee en overleden 01-02-1856. Ouders waren Egbert (Romkes) Douma en Grietje (Jans) van der Herberg.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-05-1839 te Oostdongeradeel met Boukje (Hessels) KEEGSTRA, 21 jaar oud (zie 555).
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert (Jans) DOUMA (zie 55).

58    Jan (Egberts) DOUMA, predikant, geboren op 16-12-1873 om 12.00 uur te Drachten, overleden op 18-06-1958 te Arnhem op 84-jarige leeftijd, begraven op 21-06-1958 te Arnhem Moscowa. Was begaafd prediker. Energiek werker. Kwam toen mijn vader nog leefde (dat is dus Pieter Andries Zwart) herhaaldelijk in de zomervakantie bij ons logeren en bezocht dan vrijwel de gehele familie. Pracht dagen waren dat zowel voor mijn vader als voor hem. Emeritus predikant op 12-06-1938. Heeft op 24 juni 1928 zijn neef Dirk (Pieters) Zwart bevestigd als Dienaar des Woords te Nijemirdum. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen. 1.Egbert geboren 13 december 1897 Spijkenisse. Overleden op 16 maart 1964 te Rijswijk en daar begraven in het familiegraf Nr.364 op de Algemene begraafplaats Winston Chuchillaan 233 te Rijswijk. Was predikant o.a. eerst in Muiden, daarna Ureterp.Emeritus in 1962. Was getrouwd met Elisabeth Johanna Philippina Schalekamp op 30-10-1923. Zij was geboren op 27-11-1899 en overleden op 30-06-1988 den Haag. Is begraven in het familiegraf bij haar man op de alg. begraafplaats te Rijswijk. Haar gegevens zijn niet op een steen gebeiteld, maar gegevens via de administratie van de begraafplaats verstrekt. 2.Marie geboren 25 juni 1899 Spijkenisse en overleden op 8 juli 1961 Arnhem waar zij begraven is op 13 juli alg. begraafplaats Moscowa. Zij was getrouwd met Johannes Christianes Schut op 10 juni 1930 Arnhem.Hij is geboren op 2 mei 1894 en overleden op 8 juli 1987, op 13 juli werd hij begraven in hetzelfde graf waar zijn vrouw ligt te Moscowa te Arnhem.
3.Karel Adrianus geboren 15 juni 1901 Spijkenisse, employee prol.
Mij. Overleden Oostvoorne op 10 april 1982 en op 14-04-1982 op de alg. begraafplaats Oostvoorne begraven. Hij was getrouwd met Jantje Kaajan op 5 augustus 1926 Groningen. Jantje Kaajan is geboren op 18 december 1904 Groningen.Is overleden op 10 november 1997 Ede. Begraven op 14 november 1997 Oostvoorne, waar ook haar man begraven werd. Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren; Swaantje Cornelia, Wilhelmina Marie, Margaretha Elisabeth, Janneke, Jan Egbert, Karel Andre, Elzeliene Elisabeth.
Zoon van Egbert (Jans) DOUMA (zie 55) en Baatje (Andries) ZWART (zie 56).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-01-1897 te Rotterdam met Wilhelmina VISSER, 23 jaar oud (zie 59).
 
77    Jan (Harmen) DOUMA, geboren op 04-07-1864 om 00.30 uur te Anjum, overleden op 22-05-1944 om 18.30 uur te Lioessens op 79-jarige leeftijd. Ouders waren Harmen (Gerbens) Douma en Trijntje (IJpes) Kingma.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-05-1891 te Oostdongeradeel met Anna (Heins) POSTMA, 28 jaar oud (zie 449).
 
552    Jan (Lieuwes) DOUMA, koopman, gedoopt op 05-11-1751 te Anjum, overleden op 25-11-1807 te Oostdongeradeel op 56-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren: Lieuwe 24-02-1784 te Ezumazijl en gedoopt 26-03-1784 te Anjum.Gehuwd 19-05-1805 met Froukje Willems Jaarsma. Zij is geboren 02-05-1786 Anjum, en ook daar gedoopt op 14-05-1786.Lieuwe is overleden 23-04-1843 Anjum.Froukje is overleden 03-05-1840 Paesens.Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren: Jan, Willem, Douwe, Doutzen en Ype.
Douwe geboren 31-01-1786 te Anjum en gedoopt op 23-07-1786 te Anjum.Gehuwd op 21-06-1807 te Anjum met Sytske Botes Dijkstra, geboren in 1790 en overleden 10-02-1829 te Anjum.Douwe is overleden 26-01-1814 te Anjum. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren: Jan, Trijntje, Hinke.
Martha geboren 27-03-1788 te Ezumazijl en gedoopt op 01-05-1788 te Anjum.
Jan geboren 10-12-1790 te Anjum en gedoopt op 02-01-1791 te Anjum.Gehuwd 28-05-1815 te Ee met Sikjen Tjallings de Boer, geboren 05-05-1793 Engwierum. Overleden 12-08-1869 Engwierum. Jan is overleden 22-11-1864 te Engwierum Uit dit huwelijk 3 kinderen: Tjalling, Jan, Trijntje.
Lieuwe geboren 01-12-1782 stierf voor 1784.De kinderen nemen als achternaam Douma aan, alleen Jan niet, die neemt de naam Alberda aan. Zoon van Lieuwe IJPES (zie 276) en Martje ENGBERTS (zie 281).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29-12-1781 te Anjum met Trijntje (Douwes) DOUMA, 25 jaar oud (zie 553).
Uit dit huwelijk:
   1.  Douwe (Jans) DOUMA (zie 612).

60    Jiltje (Jans) DOUMA, geboren op 01-03-1834 om 19.30 uur te Lioessens (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 23-07-1917 om 05.00 uur te Anjum op 83-jarige leeftijd. Ouders van Jiltje waren: Jan (Harkes) Douma en Neeltje (Jacobs) Vos.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26-05-1864 te Metslawier; Oostdongeradeel met Dirk (Gerbens) HEERINGA, 28 jaar oud (zie 61).
 
62    Neeltje (Pieters) DOUMA, geboren op 22-01-1845 om 07.00 uur te Metslawier, overleden op 28-06-1889 om 03.30 uur te Oosternijkerk op 44-jarige leeftijd, begraven op 02-07-1889 te Oosternijkerk. Was dochter van Pieter (Douwes) Douma en Klaaske (zegge Klaske) (Heerkes) Minnega.Neeltje had als broers en zuster: Douwe en Heerke en Trijntje.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 11-09-1885 te Oostdongeradeel met Pieter (Andries) ZWART, 39 jaar oud (zie 63). {Hij is later gehuwd op 50-jarige leeftijd op 03-09-1896 te Oostdongeradeel, gehuwd voor de kerk op 03-09-1896 te Oosternijkerk met Hiltje (Lieuwes) JOUSMA, 31 jaar oud (zie 64).}
 
553    Trijntje (Douwes) DOUMA, geboren op 18-04-1756 te Lioessens, gedoopt op 18-04-1756 te Lioessens, overleden op 02-12-1811 te Hantum op 55-jarige leeftijd. Ouders waren: Douwe (Alberts) Douma en Rinske Lieuwes.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-12-1781 te Anjum met Jan (Lieuwes) DOUMA, 30 jaar oud (zie 552).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
615    Trijntje (Douwes) DOUMA, geboren op 14-11-1807 te Ezumazijl, gedoopt op 27-12-1807 te Anjum, overleden op 01-09-1846 om 11.30 uur te Ee op 38-jarige leeftijd, dochter van Douwe (Jans) DOUMA (zie 612) en Sijtsche(Botes) SYBESMA (zie 613).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-04-1829 te Metslawier met Anne (Taekes) van der HERBERG, 26 jaar oud (zie 616).
 
417    Geertje DOUWES.
Gehuwd op 03-06-1694 te Oudkerk met Andries LUYTJENS, 29 jaar oud (zie 416).
Uit dit huwelijk:
   1.  Douwe ANDRIES (zie 397).

186    Dorien Joyce DOWDALL, geboren op 08-04-1938 te Sharbot Lake Ontario Canada, overleden op 21-12-2009 te Perth Ontario Canada op 71-jarige leeftijd, begraven op 24-12-2009 te St.Stephens Cemetery Brooke Ontario Canada.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 27-09-1986 te Sharbot Lake Ont. Canada met Andries Lieuwe (Dirks) (Andy) ZWART, 39 jaar oud (zie 187). {Hij is later gehuwd te Kitchener Ontario Canada, gehuwd voor de kerk te St. Andrew's Memorial Anglican Church Kitchener Ontario Canada met Heather MACKENZIE (zie 720).}
 
721    Piet DUHOUX, geboren op 02-12-1933 te Hallum, overleden op 10-11-1990 te Leeuwarden op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd te Leeuwarden met Fokje (Harmen) BUIKHUIZEN (zie 647).
 
716    laney Christine EISEN, geboren te Paris ontario Canada.
Gehuwd te Hamilton Ontario Canada met Lance Peter (Erics) HAVERKAMP (zie 693).
Uit dit huwelijk:
   1.  Brynn Eleanor (Lance) HAVERKAMP (zie 726).
   2.  Josephine Lorilee (Lance) HAVERKAMP (zie 567).
   3.  Walter (Lance) (Walt) HAVERKAMP (zie 751).

527    Antje (Hessels) ELGERSMA, geboren op 24-12-1811 om 21.00 uur te Nes, overleden op 17-06-1845 om 03.00 uur te Anjum op 33-jarige leeftijd. Ouders waren: Hessel (Wybrens) Elgersma geboren 30-11-1787 Hantumhuizen, overleden 29-04-1839 Westdongeradeel en Aafke (Jitzes) Sikkema geboren circa 1786. Overleden 10-12-1843 57 jaar Westdongeradeel. Ze zijn getrouwd op 09-12-1810 in Wierum.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-05-1837 te Westdongeradeel met Jouwert (Rients) TURKSTRA, 31 jaar oud (zie 526). {Hij is later gehuwd op 62-jarige leeftijd op 10-07-1868 te Oostdongeradeel met Dieuke (Hessels) ELGERSMA, 43 jaar oud (zie 650).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hessel (Jouwerts) TURKSTRA (zie 133).

650    Dieuke (Hessels) ELGERSMA, Winkelierster, geboren op 17-12-1824 om 10.00 uur te Wierum, overleden op 06-03-1911 om 12.00 uur te Ezumazijl op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 10-07-1868 te Oostdongeradeel met Jouwert (Rients) TURKSTRA, 62 jaar oud (zie 526). {Hij was eerder gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06-05-1837 te Westdongeradeel met Antje (Hessels) ELGERSMA, 25 jaar oud (zie 527).}
 
629    Doetje (Gerrits) ELZINGA, geboren op 20-09-1903 te Oosternijkerk, overleden op 20-05-2002 te Waterville Canada op 98-jarige leeftijd, dochter van Gerrit (Jacob) ELZINGA (zie 544) en Gerritje (Lieuwes) JOUSMA (zie 543).
Gehuwd mei 1928 met Wietse (Minnes) VISSER (zie 630).
 
544    Gerrit (Jacob) ELZINGA, Voerman, gardenier, geboren op 04-03-1872 om 23.00 uur te Metslawier, overleden op 19-10-1938 om 21.00 uur te Groningen op 66-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk (zie grafsteen), zoon van Jakob (Gerrits) ELZINGA (zie 625) en Doetje (Klazes) van der MEER (zie 626).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-05-1899 te Oostdongeradeel met Gerritje (Lieuwes) JOUSMA, 28 jaar oud (zie 543).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob (Gerrit) ELZINGA (zie 619).
   2.  Trijntje (Gerrits) ELZINGA (zie 627).
   3.  Doetje (Gerrits) ELZINGA (zie 629).
   4.  Lieuwe (Gerrits) ELZINGA (zie 631).
   5.  Hiltje (Gerrits) ELZINGA (zie 651).

651    Hiltje (Gerrits) ELZINGA, geboren op 25-05-1906 te Oosternijkerk, overleden op 28-09-1993 op 87-jarige leeftijd, begraven te Paesens, dochter van Gerrit (Jacob) ELZINGA (zie 544) en Gerritje (Lieuwes) JOUSMA (zie 543).
Gehuwd ------ met Romke (Aebele) TALSTRA (zie 652).
 
619    Jacob (Gerrit) ELZINGA, gardenier, geboren op 14-04-1900 om 17.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 26-06-1989 te Oosternijkerk op 89-jarige leeftijd, begraven op 30-06-1989 te Oosternijkerk. Uit dit huwelijk geboren: Gerrit, Janke,geboren 17-12-1930 Oosternijkerk en overleden 07-03-2015 Ternaard. begraven 12-03-2015 te Oosternijkerk.Zij was gehuwd met Dirk Bergema, hij overleed 12-02-1997. Gerritje, Goffe, Lieuwe, Hendrik, Folkert. Zoon van Gerrit (Jacob) ELZINGA (zie 544) en Gerritje (Lieuwes) JOUSMA (zie 543).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-05-1928 te Oostdongeradeel met Antje van HUIZEN, 25 jaar oud (zie 620).
 
625    Jakob (Gerrits) ELZINGA, arbeider, geboren op 17-10-1841 om 20.00 uur te Paesens, overleden op 27-03-1905 om 05.00 uur te Leeuwarden op 63-jarige leeftijd. Ouders: Gerrit (Martens) Elzinga en Freerkje (Jilles) Wiersma.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-05-1870 te Oostdongeradeel met Doetje (Klazes) van der MEER, 25 jaar oud (zie 626).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit (Jacob) ELZINGA (zie 544).

631    Lieuwe (Gerrits) ELZINGA, gardenier, geboren op 19-12-1904 te Oosternijkerk, overleden op 30-03-1995 te Oosternijkerk op 90-jarige leeftijd, zoon van Gerrit (Jacob) ELZINGA (zie 544) en Gerritje (Lieuwes) JOUSMA (zie 543).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-05-1930 te Oostdongeradeel met Gatske TUININGA, 24 jaar oud (zie 632).
 
627    Trijntje (Gerrits) ELZINGA, geboren op 05-09-1902 om 16.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 12-12-1985 te Heereveen op 83-jarige leeftijd, begraven op 16-12-1985 te te Terband, dochter van Gerrit (Jacob) ELZINGA (zie 544) en Gerritje (Lieuwes) JOUSMA (zie 543).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-05-1930 te Oostdongeradeel met Freerk POST, 27 jaar oud (zie 628).
 
599    Folkje (Harms) EMMENS, geboren op 23-09-1894 te Tienhoven, overleden op 03-01-1996 te Dokkum op 101-jarige leeftijd. Ouders: Harm Emmens en Dirkje Bosgra.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 15-08-1935 te Oostdongeradeel met Lieuwe (Ypes) JOUSMA, 45 jaar oud (zie 717). {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-05-1915 te Oostdongeradeel met Jeltje (Jans) de GROOT, 30 jaar oud (zie 598).}
 
281    Martje ENGBERTS, geboren op 01-01-1720 te Schiermonnikoog, overleden op 15-11-1779 te Anjum op 59-jarige leeftijd. Belijdenis gedaan op 6 april 1738 te Schiermonnikoog.
Ondertrouwd op 26-06-1738 te Schiermonnikoog, gehuwd op 18-jarige leeftijd op 13-07-1738 te Anjum, gehuwd voor de kerk op 13-07-1738 te Anjum met Lieuwe IJPES, 31 jaar oud (zie 276).
Uit dit huwelijk:
   1.  IJpe Lieuwes van EZUMAZIJL (zie 272).
   2.  Engbert (Lieuwes) BOTMA (zie 550).
   3.  Jan (Lieuwes) DOUMA (zie 552).

426    Albert EVERTS, geboren op 01-01-1640, overleden op 02-04-1698 te Termunten (?) op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd 00-00-1660 te Ruinenburen met Wytske JOOSTENS (zie 433).
 
6    Maaike EVERTS, dienstmeisje, geboren nn-nn-nn, overleden op 24-05-1780 te Oosternijkerk.
Gehuwd op 01-12-1771 te Oosternijkerk met Pieter HAYES, 39 jaar oud (zie 5). {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-04-1759 te Oosternijkerk met Sjoukjen N.N. (zie 1). Hij was eerder gehuwd op 36-jarige leeftijd op 06-11-1768 te Oosternijkerk met Dieuwke (Dyuke) ANNES (zie 4).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Beitske PIETERS (zie 93).
   2.  Haaije PIETERS (zie 210).
   3.  Evertje (Pieters) ZWART (zie 95).

272    IJpe Lieuwes van EZUMAZIJL, huisman en boer, gedoopt op 20-05-1742 te Anjum, overleden op 07-10-1811 om 18.00 uur te Lioessens op 69-jarige leeftijd, zoon van Lieuwe IJPES (zie 276) en Martje ENGBERTS (zie 281).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-06-1765 te Anjum, gehuwd voor de kerk op 02-06-1765 te Anjum met Trijntje (Lieuwes) SIJTSMA, 21 jaar oud (zie 115).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje (Ypes) JOUSMA (zie 539).
   2.  Lieuwe (Ypes) JOUSMA (zie 540).
   3.  Jan (IJpes) JOUSMA (zie 270).

65    Auke (Theunis) FABER, Winkelier, geboren op 11-04-1847 om 20.00 uur te Nes. Ouders waren Theunis (Aukes) Faber en Imkje (Pieters) Tilkema. (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 28-01-1890 om 08.00 uur te Oosternijkerk op 42-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk 2 kinderen(Theunis en Oene).Theunis geboren 22 maart 1878 Oosternijkerk, blad 22.Getrouwd 18 mei 1899,akte 26 Oostdongeradeel met Hiltje Boelens, geboren 1 maart 1876,akte 69 Nes, Westdongeradeel.
Theunis en Hiltje hebben voor zover ik heb na kunnen gaan 2 kinderen gekregen:
Auke, geboren 02-06-1900,akte 110,Oostdongeradeel,getrouwd op 8 maart 1924 Ternaard met Dirkje Tjipkes Braaksma,geboren 14 augustus 1904,akte 122 te Moddergat.Zij is overleden op 28 augustus 1989 te Heemstede.Eveneens begraven te Oosternijkerk.Auke is overleden op 4 december 1969 te Drachten. Begraven Oosternijkerk.
Krine geboren 5 april 1902,akte 71,Oosternijkerk.Gehuwd 10-5-1928, akte 13, Westdongeradeel met Janke Harmens Meinema, geboren 27-6-1905, Ternaard.
Krine is overleden 13-9-1966,Janke is overleden 9-2-1985.Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren: Jitske,Hiltje en Theunis.
Oene geboren 28 mei 1881 Oosternijkerk,blad 32,hij is overleden op 25 augustus 1881, blad 26.
Hiltje Boelen is overleden 25-01-1957te Oosternijker.Theunis is overleden 09-04-1960 te Dokkum, akte 39.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-05-1875 te Metslawier; Oostdongeradeel met Johanna (Oenes) HUIZENGA, 30 jaar oud (zie 66).
 
493    Hilletjen Heelinge FABRICIUS, geboren op 01-01-1641 te Gasselte, gedoopt op 10-04-1641 te Gasselte, overleden 00-03-1684.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-12-1668 te Gasselte met Hesselius (Johannes) VLIEGE (zie 492).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hesselius (Hesselius) VLIEGE (zie 474).

617    Jacob (Gerrits) FEENSTRA, geboren op 01-12-1738 te Veenwouden, gedoopt op 28-12-1738 te Veenwouden, overleden op 28-08-1807 te Oostdongeradeel op 68-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk 4 kinderen.
Pier geboren 03-04-1785, gedoopt 10-04-1785 Britswerd.Pier is overleden 21-08-1858 te Oosdongeradeel.
Tjitske geboren 30-06-1788, gedoopt 27-07-1788 Metslawier.Had als achternaam Venema.Trouwde 23-02-1817 te Dokkum met Kornelis Jacbos Boersma.Kornelis was geboren 24-08-1792 te Ternaard. Hij overleed 27-05-1865 te Dokkum. Tjitske overleed 04-06-1863 te Dokkum.akte 12
Trijntje geboren 16-02-1794, gedoopt 09-03-1794 Oostrum.Was gehuwd met Johannes Theodorus Wilman 25-05-1819. Hij was geboren 14-08-1796 te Oosternijkerk. Overleden 13-06-1859 Oostdongeradeel.
Sjutsje geboren 26-03-1799, gedoopt 28-04-1799 Metslawier.Was gehuwd met Liepke Gijsberts Zijlstra 19-05-1821. Hij was geboren 10-01-1796 te Oosternijkerk en hij overleed 28-05-1847 te Morra. Zoon van Gerrit JAKOBS (zie 399) en Tjitske BALLINGS (zie 400).
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 21-11-1779 te Britswerd met Akke Piers NETTINGA, 20 jaar oud (zie 618).
 
768    Michelle FLINK, geboren te Amstelveen.
Samenwonend te Aalsmeer met Nick (Richards) SLUIJS (zie 657).
Uit deze relatie:
   1.  Yenthe (Nicks) SLUIJS (zie 769).

67    Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster, geboren te Leeuwarden.
Gehuwd te Springdale Ont. Canada met Pieter (Dirks) ZWART (zie 68).
Uit dit huwelijk:
   1.  Richard Edward (Pieters) (Dick) ZWART (zie 74).
   2.  Peter Steward (Pieters) ZWART (zie 330).
   3.  Anita Florence (Pieters) ZWART (zie 205).
   4.  David (Pieters) ZWART (zie 76).
   5.  Mark Anthony (Pieters) ZWART (zie 3).

730    Hendrika (Petrus) FRANSEN, geboren op 04-08-1882 om 11.00 uur te Leeuwarden, overleden op 26-09-1948 om 09.30 uur te Leeuwarden op 66-jarige leeftijd. Haar ouders waren Petrus Fransen en Grietje Koster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-12-1905 te Leeuwarden met Roelof (Dirks) ZWART, 28 jaar oud (zie 374).
 
389    Sape GEERTS, geboren rond 1740, overleden op 04-07-1807 te Dokkum. Uit dit huwelijk zijn voor zover bekend 5 kinderen geboren:
Bouke gedoopt:25 september 1763,Oosternijkerk,akte 159.Is getrouwd te Nes Westdongeradeel op 10-07-1791 met Afke Jacobs.
Trientje gedoopt:23 februari 1766,is getrouwd met Dirk (Pieters) Swart, zie elders.
Geert gedoopt:21 januari 1770, akte 249.
Minne gedoopt:5 januari 1772,akte 267. getrouwd met Aaltje Klases op 25-06-1797 te Oosternijkerk.
Rinse geb:29 januari 1775, akte 304 en gedoopt op 2 april 1775 en is getrouwd Met Aaltje Hessels Weidenaar( zie nummer 387). Allen geboren te Oosternijkerk.De moeder van Rinse was Antje Bokkes
.
Gehuwd (1) op 25-09-1763 met Antie BOKKES (zie 390).
Gehuwd (2) op 13-08-1786 te 0osternijkerk met Lysbert PYTTERS (zie 361).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
 
447    Geertie GERBENS, geboren nn-nn-nn. Uit Bornwirderhuizen.
Gehuwd op 23-09-1731 te Hantumhuizen met Heerke DIRKS (zie 395). {Hij is later gehuwd op 13-06-1745 te Morra met Tjitske NANNES (zie 575).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
729    Alberta GERDING, geboren op 20-08-1921 te Ferwerderadeel, overleden op 21-08-2000 op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-05-1949 te Ferwerderadeel met Johannes (Harmen) BUIKHUIZEN, 29 jaar oud (zie 639).
 
576    Karisa Betty (Marks) GERMAIN. Ouders zijn Mark en Mari-Lou Germain.
Gehuwd te Brantford Ontario Canada, gehuwd voor de kerk te Brantford First Baptist Church met Chad Edward (Erics) HAVERKAMP (zie 694).
Uit dit huwelijk:
   1.  Michael Eric(Chads) HAVERKAMP (zie 750).
   2.  Tobias Mark(Chads) HAVERKAMP (zie 755).
   3.  Nevayah Mary (Chads) HAVERKAMP (zie 764).

394    Seelie (Seeltje) GERRITS, 1821 arbeidster te Grootegast, geboren op 01-01-1749 te Veenwouden, overleden op 06-01-1827 om 19.00 uur te Wetzens op 78-jarige leeftijd, dochter van Gerrit JAKOBS (zie 399) en Tjitske BALLINGS (zie 400).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-05-1770 te Veenwouden met Andries (Douwes) VEENDORP, 31 jaar oud (zie 393).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeltje (Andries) VEENDORP (zie 118).
   2.  Sjoerdje (Andries) VEENDORP (zie 211).
   3.  Gertje (Andries) VEENDORP (zie 119).

69    Philips GLASS, geboren te Buljkesz Joegoslavie, overleden te in Canada.
Gehuwd te Etobicoke Ont. Canada met Trijntje (Meinders) ZWART, 40 jaar oud (zie 70).
 
421    Tjitske GOSSES, geboren in 1650 te Veenwouden, overleden op 22-01-1692 te Veenwouden.
Gehuwd 00-00-1667 te Eestrum met Haye BALLINGS (zie 420).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
92    Sjoukjen (Tjerks) GRAAF, geboren op 10-03-1774 te Morra, gedoopt op 01-04-1774 te Ee, overleden op 04-05-1824 om 09.00 uur te Oosternijkerk op 50-jarige leeftijd. Moeder heette Klaaske Douwes, vader Tjerks Taekes getrouwd 25 -08-1765.
Vader is geboren 03-05-1742 te Morra.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-05-1797 te Oosternijkerk met Anne (Pieters) RIEMERSMA, 27 jaar oud (zie 91).
 
723    Ian Dirk Michael GRAHAM, werkt bij de wegenbouw, geboren te Fenwick Ontario Canada. Ouders zijn Brett Graham en Caraol Graham - de Waard.
Gehuwd te St. Catharinus Ontario Canada, gehuwd voor de kerk te Covenant Chr. Ref. Church St. Catharines met Jennifer Kim (Simons) van SPRONSEN (zie 689).
Uit dit huwelijk:
   1.  Levi Daniel (Ians) GRAHAM (zie 737).
   2.  Tegan Leanne(Ian) GRAHAM (zie 752).

737    Levi Daniel (Ians) GRAHAM, geboren te Grimsby Ontario Canada, zoon van Ian Dirk Michael GRAHAM (zie 723) en Jennifer Kim (Simons) van SPRONSEN (zie 689).
 
752    Tegan Leanne(Ian) GRAHAM, geboren te West Lincoln memorial Hospitaal Grimsby ontario Canada, dochter van Ian Dirk Michael GRAHAM (zie 723) en Jennifer Kim (Simons) van SPRONSEN (zie 689).
 
538    Pieter (Sijtzes) GRIJPSTRA, gardenier, geboren op 20-09-1845 om 06.00 uur te Hantumhuizen, overleden op 29-07-1908 om 06.30 uur te Oosternijkerk op 62-jarige leeftijd. Kinderen uit dit huwelijk.
Riemke,geboren 15-04-1874,blad 26,Oosternijkerk en overleden op 03-09-1915 Oosternijkerk.
Ype,gardenier,geboren 28-01-1877,blad 10,Oosternijkerk,overleden 24-05-1919 Oostdongeradeel,akte 70.Hij leed aan Tuberculose. Was getrouwd met Janke van der Wagen op 27 mei 1905.Janke is geboren 01-08-1878 Nes,akte 154 en is overleden op 22-08-1941, 16.00 uur akte 147 te Veenwouden. Dit echtpaar hadden geen kinderen.Ze lieten een nieuwe boederij bouwen op de " ALD tun." Janke trouwde later met haar bedrijfsleider Jitze Lyclama a Nijeholt.
Sytze geboren 09-11-1884,blad 58 Oosternijkerk.Overleden 09-12-1884,akte 33 Oostdongeradeel. Ouders waren: Sytze (Harmens) Grijpstra en Riemke (Pieters) Dijkstra.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-05-1872 te Oostdongeradeel met Aaltje (Ypes) JOUSMA, 22 jaar oud (zie 537).
 
518    Jenneke Lambertha Frederica GROENEVELD, verpleegster, geboren op 24-08-1926 te Nederhemert, overleden op 01-01-2018 te Amersfoort op 91-jarige leeftijd, begraven op 08-01-2018 te Amersfoort. In memoriam Op 1 januari is overleden, op de leeftijd van 91 jaar, mevrouw Jenneke Lamberta Frederika Groeneveld. Zij woonde aan de Madoerastraat 23. Haar laatste maanden stonden in het teken van snel afnemende kracht en gezondheid. Jenny Groeneveld werd in 1926 in Nederhemert geboren. Zij was in het gezin de tweede van vier dochters. Haar vader besefte dat hij de boerderij maar aan één van hen kon over- dragen, en stimuleerde zijn dochters dus om een goede opleiding te volgen. Jenny ging de verpleging in, en trouwde in 1953 met Rienk Roukema; zij gingen wonen aan de Kapelweg in Amersfoort. Samen kregen zij twee dochters. In 1969 verhuisde het gezin naar de Madoerastraat. In 1973 scheidde Jenny van haar man. Zij was in 1960 begonnen met werken als verpleegster in het Lichtenbergziekenhuis. Daar klom zij op tot nachthoofd. Zij deed haar werk met veel inzet en voldoening, hoewel het haar ook veel energie kostte. In 1986 ging zij met pensioen. Jenny Groeneveld was een nuchtere, bescheiden vrouw met een groot verantwoordelijkheidsbesef. Ook was zij gastvrij: haar huis stond altijd open voor wie maar binnen wilde komen. Het leven als gescheiden vrouw viel haar weleens zwaar, maar zij kon haar situatie relativeren met een groot gevoel voor humor. Ook kon zij enorm genieten van het leven: van alles wat groeit en bloeit, van gezelschap en gezelligheid, en vooral van haar (klein-)kinderen. Voor deze laatsten was zij altijd beschikbaar met haar onvoorwaardelijke liefde en steun. Hoewel zij eigenlijk nooit sprak over haar geloof of haar diepste overtuiging, was zij een gelovige en op de kerk betrokken vrouw. Zij vond steun in het vertrouwen dat God er eenvoudig was, voor haar en voor allen die haar lief waren. Haar geloof werd vooral zichtbaar in haar dienende en hulpvaardige levenshouding. De begrafenis vond plaats op maandag 8 januari. We wensen haar twee dochters en de kleinkinderen veel wijsheid en sterkte toe.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-02-1953 te Nederhemert, gescheiden in 1973 te Amersfoort van Rienk Job (Riemers) ROUKEMA (zie 248). {Hij is later gehuwd te Maarn met Janna Gerritje van den BERG (zie 519).}
 
431    Antje (Sjoerds) de GROOT, winkelierster, geboren op 08-11-1865 om 12.30 uur te Westergeest, overleden op 28-02-1935 om 06.00 uur te Ee op 69-jarige leeftijd. Ouders zijn Sjoerd de Groot en Janke Smeding.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 29-05-1902 te Oostdongeradeel met Andries (Heins) POSTMA, 37 jaar oud (zie 48).
 
598    Jeltje (Jans) de GROOT, geboren op 13-03-1885 om 18.00 uur te Jelsum Leeuwarderadeel, overleden op 27-09-1930 om 14.00 uur te Metslawier op 45-jarige leeftijd, begraven op 01-10-1930 te Metslawier. Ouders zijn Jan de Groot en Maaike (Piers) Tilma.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 25-05-1915 te Oostdongeradeel met Lieuwe (Ypes) JOUSMA, 25 jaar oud (zie 717). {Hij is later gehuwd op 45-jarige leeftijd op 15-08-1935 te Oostdongeradeel met Folkje (Harms) EMMENS, 40 jaar oud (zie 599).}
 
529    Ids (Takes) HAAKSMA, gardenier, geboren op 13-10-1830 om 09.30 uur te Anjum, overleden op 22-05-1894 om 00.30 uur te Oosternijkerk op 63-jarige leeftijd. Kinderen dit huwelijk zijn. Hiltje,naaister geboren 19-11-1857 Oosternijkerk,blad 11,overleden 25-04-1907 Oosternijkerk, akte
62.Ongehuwd.
Willemke,naaister geboren 14-02-1860 Oosternijkerk,blad 46,overleden op 24-04-1915 Oosternijkerk, akte 57.Ongehuwd.
Minke,geboren 12-08-1869 Oosternijkerk,blad 69.Overleden op 05-05-1942 Oostdongeradeel,akte 48.Ongehuwd. Ouders waren Take (Uilkes) Haaksma en Willemke (Gosses) Douma.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31-05-1856 te Oostdongeradeel met Jantje (Ypes) JOUSMA, 24 jaar oud (zie 528).
 
71    Sander de HAAN, geboren op 25-09-1929 te Amsterdam, overleden op 02-01-2016 te Wellington Ontario Canada op 86-jarige leeftijd. Woonden eerst in New Zeeland en zijn later naar Canada geemigreerd.In de rijksarchieven verlovingsadvertentie gevonden 28 mei 1954. Er was een receptie en tevens gelegenheid afscheid te nemen voor hun vertrek. De receptie werd gehouden van 16.30-18.00 uur in "Jong Leven" Lekkumerweg 85 te Leeuwarden. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren:
Patricia Christine, Derrek Michael, Anna Jane.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-04-1955 te Christchurch New Zeeland met Dieuwke (Meinders) (Joyce) ZWART, 27 jaar oud (zie 72).
 
73    Cheryl Ann (Rons) HAGGER, geboren te Toronto Ont.Canada.
Gehuwd te Grimsby Ont.Canada met Richard Edward (Pieters) (Dick) ZWART, 24 jaar oud (zie 74).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lindsay Angela (Richards) ZWART (zie 664).
   2.  Rachel Ann (Richards) ZWART (zie 668).
   3.  Joel Stephen (Richards) ZWART (zie 669).

75    Lynn Mae (Rons) HAGGER, homemaker, geboren te New Market Ont.Canada.
Gehuwd te Hamilton Ont.Canada met David (Pieters) ZWART (zie 76).
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniel David (Davids) ZWART (zie 677).
   2.  Emily Lynn (Davids) ZWART (zie 678).

413    Balling HAIJES, ontvanger, geboren te Oostermeer (Eestrum), gedoopt op 24-08-1679 te Oostermeer, overleden voor 1749 te Veenwouden. Kinderen uit dit huwelijk zijn geboren: Maaike geb 1725gehuwd 1743 met Frans Romkes geb 1720. Hinke geb. 4-08-1709 akte 25702 Veenwouden, gehuwd met Egbert Hotzes Boersema 13-02-1735. Egbert geb.1712 en overleden in 1793, Hinke overleed in 1746. Tjitske geb.09-07-1713 akte 44073,gehuwd met Gerrit Jabobs 22-04-1736.Marten geb 01-04-1720 gehuwd op 30-04-1752 met Ank Jacobs, aktenummer 562.Johannes geb.1723 `en Wipkje.
Hinke gedoopt 04-08-1709 Veenwouden.Tjitske gedoopt 09-07-1713 Veenwouden. Jetske gedoopt 14-04-1715 Veenwouden.Trijntje gedoopt 20-08-1717 Veenwouden.Marten gedoopt 01-04-1720 Veenwouden.Johannes gedoopt 24-02-1723 Veenwouden.Wipke gedoopt 10-10-1728 Veenwouden. Zoon van Haye BALLINGS (zie 420) en Tjitske GOSSES (zie 421).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 17-09-1712 te Veenwouden met Seli MARTENS (zie 414).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjitske BALLINGS (zie 400).

80    Berdina HAITSMA, geboren op 29-04-1881 om 09.30 uur te Dongjum Franekeradeel, overleden op 06-07-1968 te Utrecht op 87-jarige leeftijd, begraven op 11-07-1968 te Utrecht. Begraven Tolsteeg begraafplaats te Utrecht.Berdina had nog een broer Ruurd geboren 6 januari 1883 Oosterlittens en overleden op 5 december 1912 Baarderadeel en een zuster Sjoukje geboren 31 juli 1890, die overleed op 20 december 1912 Oosterlittens en werd begraven op 24 december 1912.(blv.1869-1890 blz.77 Baarderadeel; Oosterlittens. Dochter van Johannes (Tjepkes) HAITSMA (zie 82) en Jeltje (Ruurds) MEIJER (zie 83).
Ondertrouwd op 08-02-1905 te Winsum Baarderadeel, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-03-1905 te Winsum Baarderadeel met Eelze (Nammens) de JONG, 29 jaar oud (zie 81).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeltje (Eelzes) de JONG (zie 160).

82    Johannes (Tjepkes) HAITSMA, bakker, geboren op 11-03-1852 om 14.30 uur te Franeker, overleden op 26-04-1906 om 06.30 uur te Oosterlittens Baarderadeel op 54-jarige leeftijd. Zijn ouders waren Tjepke Haitsma en Berendina Menkes Kroon.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-05-1879 te Hennaarderadeel met Jeltje (Ruurds) MEIJER, 25 jaar oud (zie 83). {Zij is later gehuwd op 59-jarige leeftijd op 03-09-1913 te Huizum met Klaas Annes van den BERG, 31 jaar oud (zie 84).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Berdina HAITSMA (zie 80).

665    Craig James HARVEY, geboren te Hamilton Ont.Canada. Uit dit huwelijk geboren: Leah en Kyla.
Gehuwd te Stoney Creek Ont.Canada met Lindsay Angela (Richards) ZWART (zie 664).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leah Mae (Craig) HARVEY (zie 666).
   2.  Kyla Anne (Craig) HARVEY (zie 667).

667    Kyla Anne (Craig) HARVEY, geboren te Stoney Creek Ont.Canada, zoon van Craig James HARVEY (zie 665) en Lindsay Angela (Richards) ZWART (zie 664).
 
666    Leah Mae (Craig) HARVEY, geboren te Hamilton Ont.Canada, zoon van Craig James HARVEY (zie 665) en Lindsay Angela (Richards) ZWART (zie 664).
 
692    Brooke Terese (Erics) HAVERKAMP, accountant, geboren te Sarnia ontario Canada, dochter van Eric HAVERKAMP (zie 85) en Adele Geraldine (Eelzes) ZWART (zie 86).
Gehuwd te Ancaster ontario Canada, gehuwd voor de kerk te Chr. Ref. Church Ancaster met Steven ROBERTSON (zie 725).
Uit dit huwelijk:
   1.  Miles Brave (stevens) ROBERTSON (zie 749).
   2.  Joelle Everly ROBERTSON (zie 763).

726    Brynn Eleanor (Lance) HAVERKAMP, geboren te Hamilton Ontario Canada, dochter van Lance Peter (Erics) HAVERKAMP (zie 693) en laney Christine EISEN (zie 716).
 
694    Chad Edward (Erics) HAVERKAMP, geboren te Collingwood ontario Canada, zoon van Eric HAVERKAMP (zie 85) en Adele Geraldine (Eelzes) ZWART (zie 86).
Gehuwd te Brantford Ontario Canada, gehuwd voor de kerk te Brantford First Baptist Church met Karisa Betty (Marks) GERMAIN (zie 576).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
85    Eric HAVERKAMP, geboren te Dunville Ont.Canada.
Gehuwd te Grimsby Ont.Canada met Adele Geraldine (Eelzes) ZWART (zie 86).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jerilee Janet (Erics) HAVERKAMP (zie 690).
   2.  Brooke Terese (Erics) HAVERKAMP (zie 692).
   3.  Lance Peter (Erics) HAVERKAMP (zie 693).
   4.  Chad Edward (Erics) HAVERKAMP (zie 694).

690    Jerilee Janet (Erics) HAVERKAMP, opticien, geboren op 06-01-1984 te Sarnia ontario Canada, overleden op 20-02-2022 te Hamilton ontario Canada op 38-jarige leeftijd, begraven op 26-02-2022 te Hamilton Ontario Canda, dochter van Eric HAVERKAMP (zie 85) en Adele Geraldine (Eelzes) ZWART (zie 86).
Gehuwd te Waterdown Ont.Canada Chr. Ref. Church met Mark NYMAN (zie 691).
Uit dit huwelijk:
   1.  Averie Janelle (Marks) NYMAN (zie 504).
   2.  Kendall Hope (Marks) NYMAN (zie 740).

567    Josephine Lorilee (Lance) HAVERKAMP, geboren te Hamilton Ontario Canada. Bij geboorte 8 pond en 9 ons. Dochter van Lance Peter (Erics) HAVERKAMP (zie 693) en laney Christine EISEN (zie 716).
 
693    Lance Peter (Erics) HAVERKAMP, geboren te Collingwood ontario Canada, zoon van Eric HAVERKAMP (zie 85) en Adele Geraldine (Eelzes) ZWART (zie 86).
Gehuwd te Hamilton Ontario Canada met laney Christine EISEN (zie 716).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
750    Michael Eric(Chads) HAVERKAMP, geboren te Brantford Ontario Canada, zoon van Chad Edward (Erics) HAVERKAMP (zie 694) en Karisa Betty (Marks) GERMAIN (zie 576).
 
764    Nevayah Mary (Chads) HAVERKAMP, geboren te Oxford General Hospital Brantford Canada, dochter van Chad Edward (Erics) HAVERKAMP (zie 694) en Karisa Betty (Marks) GERMAIN (zie 576).
 
755    Tobias Mark(Chads) HAVERKAMP, geboren te Brantford Ontario Canada, zoon van Chad Edward (Erics) HAVERKAMP (zie 694) en Karisa Betty (Marks) GERMAIN (zie 576).
 
751    Walter (Lance) (Walt) HAVERKAMP, geboren te MacMaster Hospitaal Hamilton Ontario Canada. Walter is geboren via een keizersnede met 30 weken.Verder in de couveuse. Zoon van Lance Peter (Erics) HAVERKAMP (zie 693) en laney Christine EISEN (zie 716).
 
103    Joukje (Pieters) HAYES. Was tweeling met Haye. Gedoopt op 04-01-1767 te Oosternijkerk, overleden op 04-01-1767 te Oosternijkerk, 0 dagen oud, dochter van Pieter HAYES (zie 5) en Sjoukjen N.N. (zie 1).
 
5    Pieter HAYES, arbeider, geboren op 09-03-1732 te Oosternijkerk, gedoopt op 27-03-1732 te Oosternijkerk, overleden op 01-01-1781 te Oosternijkerk op 48-jarige leeftijd. Huurde een huis met land van Rienk (Pieters) Swart (1754-1781) en van zijn schoonzoon Hendrik Berends Ronnner (1759-1764), beide wonende Dokkum.
Pieter is arm geworden; de diaconie betaalde naast de medicijnen en de begrafeniskosten van zijn overleden vrouw Sjoukje, die bijna een halfjaar ziek geweest is. Ook het schoolgeld voor zijn oudste kind en het loon voor zijn huishoudelijke hulp.
Zelf was hij waarschijnlijk ook ziek geworden. Als hij later met zijn huishoudster Djoeke trouwt, krijgen zij een kind; de diaconie betaalt een nieuw pak kleren voor de doop. Later komt Pieter wat in beter doen; de steun die hij in 1768 ontvangen had moet hij terugbetaald hebben. De onkosten bij het overlijden van zijn 2e vrouw Djoeke moet hij zelf betaald hebben. Pieter was van 1777-1779 ouderling. Zoon van Haye PIETERS (zie 291).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 08-04-1759 te Oosternijkerk met Sjoukjen N.N. (zie 1).
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 06-11-1768 te Oosternijkerk met Dieuwke (Dyuke) ANNES (zie 4).
Gehuwd (3) op 39-jarige leeftijd op 01-12-1771 te Oosternijkerk met Maaike EVERTS (zie 6).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Lutske PIETERS (zie 104).
   2.  Dirk (Pieters) SWART (zie 106).
   3.  Haaije PIETERS (zie 102).
   4.  Joukje (Pieters) HAYES (zie 103).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
Uit het derde huwelijk: 3 kinderen.
 
120    Andries (Gerbens) HEERINGA, geboren op 20-11-1844 om 18.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 26-01-1845 te Oosternijkerk, overleden op 18-06-1848 om 17.00 uur te Oosternijkerk op 3-jarige leeftijd, zoon van Gerben (Pieters) HEERINGA (zie 116) en Joukje (Dirks) SWART (zie 117).
 
564    Antje (Ypes) HEERINGA, geboren op 04-01-1834 om 01.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 03-04-1919 om 13.00 uur te Oostdongeradeel op 85-jarige leeftijd. Haar ouders waren. Ype Jacobs Heeringa en Neeltje Klazes Jansma.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-05-1863 te Oostdongeradeel met Lolke (Jilderts) HUIZINGA, 29 jaar oud (zie 563).
 
121    Dirk (Gerbens) HEERINGA, geboren op 09-01-1830 om 09.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 28-02-1830 te Oosternijkerk, overleden op 18-09-1831 om 02.00 uur te Oosternijkerk op 1-jarige leeftijd, zoon van Gerben (Pieters) HEERINGA (zie 116) en Joukje (Dirks) SWART (zie 117).
 
61    Dirk (Gerbens) HEERINGA, timmerman, geboren op 12-06-1835 om 14.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt (Ned. Herv.) op 26-06-1835 te Oosternijkerk, overleden op 28-03-1911 om 23.00 uur te Oostdongeradeel op 75-jarige leeftijd, zoon van Gerben (Pieters) HEERINGA (zie 116) en Joukje (Dirks) SWART (zie 117).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-05-1864 te Metslawier; Oostdongeradeel met Jiltje (Jans) DOUMA, 30 jaar oud (zie 60).
 
122    Douwe (Gerbens) HEERINGA, timmerman, in 1899 schipper, geboren op 03-02-1842 om 02.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt (Ned. Herv.) op 27-03-1842 te Oosternijkerk, overleden op 12-06-1927 te Grand Rapids MI USA op 85-jarige leeftijd. Douwe miste een hand en werd daarom steeds "Douwe mei it hantsje" genoemd.
Zijn kinderen schijnen niet erg degelijk geweest te zijn.In de wandeling bij de familie "Koai-moei's Douwe.Was volgens Tjeerd Zwart ook wildvanger.Is 23 oktober 1880 naar Warffum vertrokken.Had 4 kinderen:
Gerben geboren 5 maart 1881 Oosternijkerk blad 13.Getrouwd 14-01-1904,akte 1 Oostdongeradeel met Antje(Lolkes) Wierstra,geboren 18-03-1882 21.oo uur te Anjum, blad 17.Gerben heeft 2 maanden gevangenisstraf gekregen wegen beschadiging Heereveen 6-2-1920.
Ruurd geboren 1 maart 1885 Appingendam,akte 23.Zijn ouders woonden toen in Bierum.Ruurd emigreerde in 1906 naar de USA.Kwam terug om te trouwen en om zijn vrouw op te halen.Getrouwd Ferwerderadeel 05-02-1914,akte 7 met Renske Annema,geboren 22-05-1896 07.30 uur Ferwerd, akte 97.Haar ouders waren Leendert Annema en Trijntje van Vliet.Ruurd zijn ouders woonden toen in Emden.
Joukje geboren 11 februari 1896, 07.00 uur, akte 25 Oosternijkerk.
Maaike geboren 17 oktober 1899, 15.00 uur, akte 63 te Vierverlaten gemeente Hoogkerk.Op 3jarige leeftijd overleden 18-09-1903,akte 101 te Oosternijkerk,waar de ouders toen woonden.
Zoon van Gerben (Pieters) HEERINGA (zie 116) en Joukje (Dirks) SWART (zie 117).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 08-05-1880 te Ferwerd met Sijtske (Ruurds) van VLIET, 22 jaar oud (zie 123).
 
116    Gerben (Pieters) HEERINGA, timmerman, geboren op 10-01-1801 te Oosternijkerk, overleden op 05-05-1845 om 09.00 uur te Oosternijkerk op 44-jarige leeftijd. Dit echtpaar kreeg in 1833 een levenloos kind (dochter), geboren 5 juni 1833. Zijn ouders waren:Pieter (Gosses) Heeringa gedoopt 25 mei 1765 te Niawier, overleden 10-05-1636 Oosternijkerk, Trouwde met Janke (Willems) Walsma geb. 01-11-1772 te Nes, overleden 21-12-1844 Oosternijkerk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-09-1823 te Oostdongeradeel met Joukje (Dirks) SWART, 21 jaar oud (zie 117).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje (Gerbens) HEERINGA (zie 26).
   2.  Dirk (Gerbens) HEERINGA (zie 121).
   3.  Jeltje (Gerbens) HERINGA (zie 446).
   4.  Dirk (Gerbens) HEERINGA (zie 61).
   5.  Janke (Gerbens) HEERINGA (zie 31).
   6.  Pieter (Gerbens) HEERINGA (zie 125).
   7.  Douwe (Gerbens) HEERINGA (zie 122).
   8.  Andries (Gerbens) HEERINGA (zie 120).

26    Grietje (Gerbens) HEERINGA, geboren op 15-07-1824 om 01.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 29-08-1824 te Oosternijkerk, overleden op 23-01-1904 om 06.30 uur te Wierum op 79-jarige leeftijd, dochter van Gerben (Pieters) HEERINGA (zie 116) en Joukje (Dirks) SWART (zie 117).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 20-05-1847 te Oostdongeradeel met Jochem (Ypes) CUPERY, 26 jaar oud (zie 27).
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 14-11-1870 te Metslawier ; Oostdongeradeel met Freerk (Harmens) BONIA, 48 jaar oud (zie 25).
 
649    Jacob HEERINGA. Uit dit huwelijk 2 kinderen Jan Tjipke geb 09-05-1955 en Andre Harm 10-12-1959.Gezin woonde in 1955 in apeldoorn.
Gehuwd te Leeuwarden met Bertha (Harmen) BUIKHUIZEN (zie 648).
 
31    Janke (Gerbens) HEERINGA, arbeidster, geboren op 26-08-1837 om 20.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 01-10-1837 te Oosternijkerk, overleden op 31-01-1921 om 10.30 uur te Ternaard op 83-jarige leeftijd, dochter van Gerben (Pieters) HEERINGA (zie 116) en Joukje (Dirks) SWART (zie 117).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14-05-1869 te Oostdongeradeel. Ouders waren Pieter Boomsma en Pietertje Zijlstra.Moeder was al overleden bij dit huwelijk.Wonende te Sneek met Pieter (Pieters) BOOMSMA, 26 jaar oud (zie 30).
 
125    Pieter (Gerbens) HEERINGA, timmerman, geboren op 18-10-1839 om 17.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt (Ned. Herv.) op 24-10-1839 te Oosternijkerk, overleden op 27-01-1930 om 18.00 uur te Zwolle op 90-jarige leeftijd. Pieter is met zijn gezin in 1876 naar Dokkum vertrokken.Vertrokken op 4 juni 1880 naar Zwolle.Zij hebben 6 kinderen:
1. Joukje geboren 19 oktober 1866 Oosternijkerk.blad 72 getrouwd met Johannes Lubertus van Deth, geboren 23-10-1838, akte 354, te Amersfoort, was behanger. Trouwdatum 14-01-1909, akte 20 te Amsterdam.Hij is overleden 29-11-1925 te Amsterdam.
2. Gerben geboren 26 april 1868, 23.00 uur te Oosternijkerk,blad 28, hij is overleden op 30 mei 1870, 19.00 uur te Dokkum, blad 24
3. Sijtze geboren 4 december 1869, 12.00 uur te Oosternijkerk, blad 63.
4. Gerben geboren 8 oktober 1871 Oosternijkerk,blad 61.Trouwt 27-04-1905 te Zwolle met Tonia Uit den Boogaardt, geboren Zwolle 17-05-1874.Gerben is overleden op 09-10-1967 Zwolle en begraven Kranenburg begraafplaats. Zijn echtgenote Tonia overleed op 23-09-1960 en is eveneens begraven te Zwolle op de Kranenburg begraafplaats.
5. Andries geboren 16 juli 1873 Anjum, blad 54 en is op 10-02-1876 Dokkum overleden, blad 9.
6. Ytje geboren 4 augustus 1876 Dokkum akte nr.91 en is op 18-04-1878 Oostdongeradeel overleden, blad 19.
Volgens archief in Zwolle,is hij na het overlijden van Tjitske opnieuw hertrouwd met Johanna Assendorp en daarna nogmaals getrouwd met Johanna Blanken.
Uit 2e huwelijk wordt geboren: Pieter geb 01-04-1884 te Zwolle, die trouwt op 27-04-1905 te Zwolle met Johanna van den Bosch geboren 17-09-1884 Zwolle. Zoon van Gerben (Pieters) HEERINGA (zie 116) en Joukje (Dirks) SWART (zie 117).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-08-1866 te Oostdongeradeel met Tjitske (Sijtzes) OOSTERBAAN, 24 jaar oud (zie 126).
 
554    Thomas (Jans) HELDER, Landbouwer, gedoopt op 08-03-1761 te Sybrandahuis, overleden op 20-12-1830 om 15.00 uur te Sybrandahuis Dantumadeel op 69-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren:
1.Iefke geboren 12-08-1789 Sybrandahuis en aldaar gedoopt op 06-09-1789.
Gehuwd op 14 juni 1810 te Morra met Rense Gerrits Sinia, geboren 04-10-1789 te Morra en hij is overleden 16-05-1831,15.00 uur, blad 13 te Lioessens Iefke is overleden 12-06-1853, 17.00 uur, blad 23 te Lioessens.
2.Trijntje geboren 19-05-1801 Sybrandahuis en aldaar gedoopt op 28-06-1801.Getrouwd 15-06-1822 akte 36 Oostdongeradeel met Sjolle (Gerrits) Sinia. Trijntje overleed op 06-02-1852, blad 6 Sybrandahuis.Sjolle geboren 29-12-1800 te Morra.Is overleden 02-09-1858, 21.00 uur blad 29, Sybrandahuis.Zijn ouders waren: Jacob (Sjolles) en Aukje (Gerrits) Sinia.Uit huwelijk Sjolle Trijntje zijn geboren: Renge; een levenloos kind (dochter), Thomas, Lieuwe. Zijn vader heette Jan (Janzes) Helder, zijn moeder wordt niet genoemd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-10-1788 te Rinsumageest, gehuwd voor de kerk op 19-10-1788 te Lioessens met Grietje (Ypes) JOUSMA, 21 jaar oud (zie 539).
 
127    Jitske (Sikkes) HEMPENIUS, verpleegster, geboren op 25-04-1870 om 02.30 uur te Klooster Anjum Menaldumadeel, overleden op 04-12-1931 om 11.45 uur te Akersloot op 61-jarige leeftijd, begraven op 09-12-1931 te Akersloot. Volgens haar dochter Sipkje was haar moeder destijds een uitstekende verpleegster te Zuidlaren. Ouders waren Sikke (Dirks) Hempenius en Sipke (Popkes) van der Graaf.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 03-09-1902 te Loosduinen met Dirk (Douwes) ZWART, 26 jaar oud (zie 128).
Uit dit huwelijk:
   1.  Douwe (Dirks) ZWART (zie 130).
   2.  Sikke (Dirks) ZWART (zie 561).
   3.  Sipkje (Dirks) ZWART (zie 37).

408    Aaltje HENDRIKS, gedoopt op 26-03-1699 te Anjum, overleden voor 1749 te Anjum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-09-1723 te Anjum. Uit dit huwelijk een zoon Dirk gedoopt 8 oktober 1724 te anjum. Hij trouwt met Aaltje Meintes op 5 april 1744 in Anjum, Aaltje was gedoopt op 25 augustus 1720 te Anjum. Uit dit huwelijk is Baatje Dirks geboren (zie elders). Echtgenoot is Cornelis DIRKS, 30 jaar oud (zie 407).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
733    Jackson Edward Dirk HENSEN, geboren te Brantford General Hospitaal, zoon van Nathan Edward Samuel HENSEN (zie 396) en Amanda (Dirks) ZWART (zie 682).
 
396    Nathan Edward Samuel HENSEN, geboren te Brantford Canada. Zijn ouders waren Ed en Lori Hensen.
Gehuwd te Brandfort Ontario Canada met Amanda (Dirks) ZWART (zie 682).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jackson Edward Dirk HENSEN (zie 733).

616    Anne (Taekes) van der HERBERG, bakker, geboren op 05-12-1802 te Anjum, gedoopt op 26-12-1802 te Anjum, overleden op 02-05-1870 om 15.30 uur te Metslawier op 67-jarige leeftijd. Ouders: Taeke (Piers) van der Herberg en Riemkjen (Jans) Bergmans.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-04-1829 te Metslawier met Trijntje (Douwes) DOUMA, 21 jaar oud (zie 615).
 
446    Jeltje (Gerbens) HERINGA, geboren op 23-09-1831 om 01.00 uur te Oostdongeradeel, overleden op 09-04-1916 om 08.00 uur te Leeuwarden op 84-jarige leeftijd, dochter van Gerben (Pieters) HEERINGA (zie 116) en Joukje (Dirks) SWART (zie 117).
 
388    Aaltje HESSELS, geboren op 24-04-1774 te Oosternijkerk, overleden op 07-01-1809 te Oosternijkerk op 34-jarige leeftijd, dochter van Hessel (Philippus) WEIDENAAR (zie 391) en Baatje DIRKS (zie 392).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-05-1799 te Oosternijkerk met Renze (Sapes) WEIDENAAR, 24 jaar oud (zie 387).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje (Renzes) WEIDENAAR (zie 252).
   2.  Trijntje (Renses) WEIDENAAR (zie 278).
   3.  Hessel (Rinzes) WEIDENAAR (zie 718).

129    Maria Anna Hendrica HEUKELS, geboren op 28-03-1905 te Rijswijk, overleden op 29-09-1977 te Bolsward op 72-jarige leeftijd. Had multiple sclerose en is na een lange lijdensweg overleden. Begraven op 03-10-1977 te Paesens & Moddergat.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-06-1929 te Rotterdam met Douwe (Dirks) ZWART, 25 jaar oud (zie 130).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk (Douwes) ZWART (zie 557).
   2.  Theunis (Douwes) ZWART (zie 559).

705    Erin Louise HILDEBRANDT, geboren te St.Catherines Ontario Canada.
Gehuwd te Cayuga Ontario Canada met Christopher (Sydney) PASMA (zie 702).
Uit dit huwelijk:
   1.  Zachary Abram (Christopher) PASMA (zie 710).
   2.  Isaac Christopher(Christopher) PASMA (zie 711).
   3.  Chloe Faith Laine (Christopher) PASMA (zie 712).
   4.  Maxwell Arthur (Christopher) PASMA (zie 713).

131    Julia Christine HILVERDA, lerares.
Gehuwd te Kelowna BC.Canada met Richard Andrew (Barends) Van RIJN (zie 132).
Uit dit huwelijk:
   1.  Matthew Jordan (Richard) Van RIJN (zie 699).
   2.  Kimberley Joanne (Richard) Van RIJN (zie 700).

135    Aaltje HOEKSTRA, veehoudster, geboren op 23-06-1862 om 16.00 uur te Stiens Leeuwarderadeel, overleden op 27-09-1926 om 15.00 uur te Stiens op 64-jarige leeftijd. Bij haar overlijden was ze weduwe van Dirk IJskamp.Dirk IJskamp overleed 6 april 1922 te Stiens. Haar ouders waren: Gaele Jans Hoekstra en Maaike Pieters Wobbema.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-06-1887 te Betterwird Westdongeradeel met Hessel (Jouwerts) TURKSTRA, 45 jaar oud (zie 133). {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-05-1866 te Oostdongeradeel met Joukje (Andries) ZWART, 25 jaar oud (zie 134).}
 
510    Djouke (Sije) HOEKSTRA, dienstmeid, geboren op 24-08-1883 om 10.00 uur te ulrum /vierhuizen. Ouders Sije Hoekstra en Aaltje Uiterdijk.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 21-05-1902 te Ulrum met Oene (Jilderts) HUIZENGA, 23 jaar oud (zie 509).
 
136    Saakje HOEKSTRA, geboren te Oosternijkerk.
Gehuwd te Metslawier, gehuwd voor de kerk te Oosternijkerk met Andries (Meinderts) ZWART, 29 jaar oud (zie 137).
 
583    Vroukje (Sakes) HOEKSTRA, geboren op 22-06-1781 te Rinsumageest, overleden op 13-03-1812 om 03.00 uur te Hallum op 30-jarige leeftijd. Haar ouders waren Sake (Jillings) Hoekstra en Suster Dirks.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 17-10-1802 te Akkerwoude met Yzaak (Yzaaks) CAHAIS, 24 jaar oud (zie 582).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
138    Abe (Douwes) HOLWERDA, arbeider, geboren op 15-11-1824 om 20.00 uur te Metslawier (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 15-07-1868 om 18.00 uur te Oosternijkerk op 43-jarige leeftijd, zoon van Douwe(Jans) HOLWERDA (zie 456) en Renske (Jans) VLASTRA (zie 457).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 17-05-1856 te Oostdongeradeel met Trijntje (Pieters) ZWART, 27 jaar oud (zie 139).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijke (Abes) HOLWERDA (zie 141).
   2.  Douwe (Abes) (Donald) HOLWERDA (zie 140).

140    Douwe (Abes) (Donald) HOLWERDA, geboren op 24-09-1858 om 06.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt (Ned. Herv.) op 28-11-1858 te Oosternijkerk. Is in 1881 met "onbekende bestemming" naar Amerika vertrokken. Volgens gegevens Ancestry is Douwe vertrokken vanuit Rotterdam met schip Pieter Caland en in New York gearriveerd 21 maart 1881. Had als beroep farmer. Perminente vergunning gevraagd. Overleden op 07-02-1934 te Evergreen Park Cook Illenois op 75-jarige leeftijd, begraven op 10-02-1934 te 119 Kedgie Worth Cook Oak Hill cemetery, zoon van Abe (Douwes) HOLWERDA (zie 138) en Trijntje (Pieters) ZWART (zie 139).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-04-1882 te Cook Illinois USA met Sieuke (Jitzes) de JONG, 21 jaar oud (zie 581).
 
456    Douwe(Jans) HOLWERDA, koopman, geboren op 28-01-1796 te Oostdongeradeel, overleden op 11-10-1839 om 00.30 uur te Metslawier op 43-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen. Jan geboren 30-05-1821 Oostdongeradeel, akte 77. Getrouwd op 15 mei 1847 Oostdongeradeel, akte 18 met Trijntje Annes Buwalda, geboren 02-03-1822, akte 41 Oostdongeradeel en zij is overleden op 19-07-1850, blad 16 Leeuwarderadeel. Sytze geboren 19-12-1822 Oostdongeradeel, akte 206.Gehuwd 16-12-1847 met Baukjen Tjepkes Montsma. akte 43.Oostdongeradeel. Sytze is overleden 23-01-1861 Oostdongeradeel.
Abe geboren 15-11-1824 Oostdongeradeel, akte 177. Abe is overleden op 15-07-1868, blad nr. 22, Oostdongeradeel.
Pieter geboren 15-04-1827 Oostdongeradeel, akte 56. Antje geboren 03-07-1830 Oostdongeradeel, akte 98.
Hessel geboren 30-10-1832 Oostdongeradeel, akte 154. Getrouwd op 14 mei 1859 akte 2, Oostdongeradeel met Trijntje (Botes) Dijkstra, geboren 5 juli 1832, akte 96 Oostdongeradeel en daar overleden op 16 november 1880, blad 38.Hessel is overleden op 19 juni 1881 akte 21 Oostdongeradeel.Douwe geboren 31-12-1834 Oostdongeradeel, blad 1. Ouders waren: Jan (Douwes) Holwerda en Antje Pieters.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-05-1820 te Oostdongeradeel met Renske (Jans) VLASTRA, 26 jaar oud (zie 457).
Uit dit huwelijk:
   1.  Abe (Douwes) HOLWERDA (zie 138).

141    Sijke (Abes) HOLWERDA, arbeidster, geboren op 24-02-1857 om 21.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 03-05-1857, overleden op 25-07-1937 om 04.00 uur te Lioessens op 80-jarige leeftijd, dochter van Abe (Douwes) HOLWERDA (zie 138) en Trijntje (Pieters) ZWART (zie 139).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-05-1878 te Metslawier; Oostdongeradeel. Moeder van Sijke was bij hun huwelijk al overleden. Echtgenoot is Wiebe (Meinderts) de JONG, 22 jaar oud (zie 142).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje (Wiebes) de JONG (zie 459).

143    Wijtske (Thomas) HOLWERDA, zakenvrouw, geboren op 25-10-1825 om 23.30 uur te Oosternijkerk, overleden op 30-03-1901 om 05.30 uur te Oosternijkerk op 75-jarige leeftijd. Haar ouders waren Thomas Tjeerds Holwerda en Lijsbeth Sjoukes Wiersma.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-05-1848 te Oostdongeradeel met Durk (Hayes) ZWART, 34 jaar oud (zie 144).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tomas (Dirks) ZWART (zie 377).
   2.  Sjoerdtje (Dirks) ZWART (zie 50).
   3.  Tjeerd (Dirks) ZWART (zie 154).
   4.  Dirkje (Dirks) ZWART (zie 351).

574    Dirk (Siebrens) van der HOUT, geboren op 14-03-1844 om 06.00 uur te Morra, overleden op 24-09-1854 om 10.30 uur te Hantumhuizen op 10-jarige leeftijd, zoon van Siebren (Dirks) van der HOUT (zie 101) en Teetsche (Bottes) de VRIES (zie 99).
 
96    Dirk (Sijbrens) van der HOUT, geboren op 21-06-1779 te Morra, overleden op 01-12-1846 om 12.00 uur te Morra op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-05-1805 te Oosternijkerk met Evertje (Pieters) ZWART, 24 jaar oud (zie 95).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijbren (Dirks) van der HOUT (zie 100).
   2.  Siebren (Dirks) van der HOUT (zie 101).
   3.  Pieter (Dirks) van der HOUT (zie 573).
   4.  Maaike (Dirks) van der HOUT (zie 97).

97    Maaike (Dirks) van der HOUT, arbeidster, geboren op 06-03-1814 om 20.00 uur te Morra (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 21-01-1892 om 13.00 uur te Morra op 77-jarige leeftijd, dochter van Dirk (Sijbrens) van der HOUT (zie 96) en Evertje (Pieters) ZWART (zie 95).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 07-09-1850 te Oldenhove met Kornelis (Sjoerds) LEIKER, 45 jaar oud (zie 98).
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk (Kornelis) LEIKER (zie 113).
   2.  Grietje (Kornelis) LEIKER (zie 288).

573    Pieter (Dirks) van der HOUT, geboren op 01-03-1810 te Morra, gedoopt op 01-04-1810 te Morra, overleden circa 1812, zoon van Dirk (Sijbrens) van der HOUT (zie 96) en Evertje (Pieters) ZWART (zie 95).
 
472    Sibbeltje (Siebrens) van der HOUT, geboren op 21-10-1840 om 03.30 uur te Hantumhuizen, overleden op 06-09-1848 om 21.30 uur te Hantumhuizen op 7-jarige leeftijd, dochter van Siebren (Dirks) van der HOUT (zie 101) en Teetsche (Bottes) de VRIES (zie 99).
 
101    Siebren (Dirks) van der HOUT, geboren op 26-01-1807 te Lioessens, gedoopt op 08-02-1807 te Lioessens, overleden op 02-05-1847 om 11.00 uur te Morra op 40-jarige leeftijd, zoon van Dirk (Sijbrens) van der HOUT (zie 96) en Evertje (Pieters) ZWART (zie 95).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16-05-1839 te westdongeradeel met Teetsche (Bottes) de VRIES, 28 jaar oud (zie 99).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sibbeltje (Siebrens) van der HOUT (zie 472).
   2.  Dirk (Siebrens) van der HOUT (zie 574).

100    Sijbren (Dirks) van der HOUT, geboren op 08-02-1806 te Lioessens, gedoopt op 23-02-1806 te Lioessens, overleden op 20-04-1806 te Lioessens, 71 dagen oud, zoon van Dirk (Sijbrens) van der HOUT (zie 96) en Evertje (Pieters) ZWART (zie 95).
 
108    Evert Jan HOUWMAN, leraar, geboren op 14-07-1903 te Zwolle, overleden op 01-03-1944 te Leeuwarden op 40-jarige leeftijd, begraven op 05-03-1944 te Zwaagwesteinde. Dit echtpaar hebben 4 kinderen: Aafke, Aafke, Janke en Jozef Jan.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-06-1929 te Achtkarspelen met Minke (Pieters) ZWART, 25 jaar oud (zie 109).
 
620    Antje van HUIZEN, geboren op 02-10-1902 te Dantumadeel, overleden op 21-08-1993 te Oostdongeradeel op 90-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Ouders: Goffe van Huizen en Janke Krol.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-05-1928 te Oostdongeradeel met Jacob (Gerrit) ELZINGA, 28 jaar oud (zie 619).
 
513    Antje (Jilderts) HUIZENGA, geboren op 30-06-1896 om 09.00 uur te Ulrum/Vierhuizen Groningen, overleden op 30-07-1994 te De Marne op 98-jarige leeftijd, dochter van Jildert (Oenes) HUIZENGA (zie 149) en Jantje (Jans) de VRIES (zie 150).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12-05-1917 te Ulrum Groningen, gescheiden te Groningen van Cornelis VERBURG (zie 514).
 
578    Gertje (Lieuwes) HUIZENGA, geboren op 07-12-1810 te Paesens, gedoopt op 30-12-1810 te Paesens, overleden op 01-08-1875 om 0.300 uur te Oosternijkerk op 64-jarige leeftijd, dochter van Lieuwe (Broers) HUIZINGA (zie 453) en Aaltje (Gooitzens) de VRIES (zie 458).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06-08-1842 te Ternaard Westdongeradeel met Wiltje (Pieters) MEINDERTSMA, 43 jaar oud (zie 580).
 
147    Haaije (Oenes) HUIZENGA, knecht, geboren op 04-09-1842 om 20.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 09-10-1918 om 23.00 uur te Kollummerland op 76-jarige leeftijd. Volgens bevolkingsregister was hij knecht bij Harman Hartmans. In archief gevonden dat zij een dochter hadden Maaike geboren op 27 augustus 1878 te Burum, Kollummerland akte 175.Gehuwd op 19-05-1906 akte 26 met Jurk van der Pos Kollummerland. Maaike is overleden op 21-10-1937 akte 77 Kollum.Jurk van der Pos is geboren 07-06-1881 akte 102 Kollum, en overleden 09-01-1973 te Dokkum. Beide zijn begraven in Kollum. Zoon van Oene (Jilderts) HUIZENGA (zie 145) en Maaijke (Hayes) ZWART (zie 452).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 19-05-1877 te Metslawier; Oostdongeradeel. Ouders van Trientje waaren bij hun huwelijk al overleden. Echtgenote is Trientje PEL, 36 jaar oud (zie 148).
 
515    Jan (Jilderts) HUIZENGA, geboren op 25-03-1885 om 14.00 uur te Ulrum/Vierhuizen, overleden op 01-01-1954 te Cook County Illinois USA op 68-jarige leeftijd, begraven te Williow Springs Cook County USA. Dit echtpaar is geemigreerd in 1923.7 maart 1923 met SS Amsterdam. Aankomst New York 18 Maart 1923 Census: Evergreen Park Worth Tonwship Cook County Illinois. Kinderen: Jacoba geboren in Ulrum; jacob; jennie ; robert.Jacoba zelfde graf als haar ouders (9 november 1938). Zoon van Jildert (Oenes) HUIZENGA (zie 149) en Jantje (Jans) de VRIES (zie 150).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-11-1908 te Ulrum met Alberdina (Robertus) van VEEN, 18 jaar oud (zie 516).
 
149    Jildert (Oenes) HUIZENGA, arbeider, geboren op 12-10-1848 om 20.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 04-03-1849 te Oosternijkerk, overleden op 07-12-1929 om 12.30 uur te Vierhuizen Groningen op 81-jarige leeftijd. Dit echtpaar hebben nog een dochter gehad. Johanna, geboren 17 april 1883, A 79. Is overleden toen ze 2 jaar oud was 12-05-1885, te Vierhuizen, akte 25. Zoon van Oene (Jilderts) HUIZENGA (zie 145) en Maaijke (Hayes) ZWART (zie 452).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-05-1878 te Metslawier; Oostdongeradeel. Ouders waren bij huwelijk van Jildert al overleden. Echtgenote is Jantje (Jans) de VRIES, 21 jaar oud (zie 150).
Uit dit huwelijk:
   1.  Oene (Jilderts) HUIZENGA (zie 509).
   2.  Rinske (Jilderts) HUIZENGA (zie 570).
   3.  Jan (Jilderts) HUIZENGA (zie 515).
   4.  Johanna (Jilderts) HUIZENGA (zie 511).
   5.  Antje (Jilderts) HUIZENGA (zie 513).

511    Johanna (Jilderts) HUIZENGA, geboren op 07-05-1887 om 13.00 uur te Ulrum Groningen, overleden op 31-01-1961 te Groningen op 73-jarige leeftijd, dochter van Jildert (Oenes) HUIZENGA (zie 149) en Jantje (Jans) de VRIES (zie 150).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-05-1910 te Ulrum met Gerrit (Berends) ROZEMA, 24 jaar oud (zie 512).
 
66    Johanna (Oenes) HUIZENGA, arbeidster, geboren op 11-11-1844 om 07.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt (Chr.Gereformeerd) op 24-11-1844 te Oosternijkerk, overleden op 28-05-1922 om 18.00 uur te Oosternijkerk op 77-jarige leeftijd, dochter van Oene (Jilderts) HUIZENGA (zie 145) en Maaijke (Hayes) ZWART (zie 452).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15-05-1875 te Metslawier; Oostdongeradeel met Auke (Theunis) FABER, 28 jaar oud (zie 65).
 
145    Oene (Jilderts) HUIZENGA, arbeider, geboren op 08-04-1815 te Metslawier, overleden op 27-07-1853 om 18.00 uur te Metslawier op 38-jarige leeftijd, zoon van Jildert (Theunis) HUIZINGA (zie 87) en Johanna (Oenes) BOTTEMA (zie 88).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-02-1844 te Oostdongeradeel, geen akte gevonden. Echtgenote is Maaijke (Hayes) ZWART, 28 jaar oud (zie 452).
Uit dit huwelijk:
   1.  Haaije (Oenes) HUIZENGA (zie 147).
   2.  Johanna (Oenes) HUIZENGA (zie 66).
   3.  Jildert (Oenes) HUIZENGA (zie 149).
   4.  Sjoerdtje (Oenes) HUIZENGA (zie 152).

509    Oene (Jilderts) HUIZENGA, boerenknecht, geboren op 13-04-1879 om 22.00 uur te Ee, overleden op 07-01-1924 om 18.30 uur te Grijpskerk op 44-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren: Jildert,Aaltje, Sije, Jantje, Lolle.
1902 1904 1905 1908 1909 .
akte 91 akte 22 akte 97 akte 45 akte 40
allen geboren te Vierhuizen/Ulrum. Zoon van Jildert (Oenes) HUIZENGA (zie 149) en Jantje (Jans) de VRIES (zie 150).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-05-1902 te Ulrum met Djouke (Sije) HOEKSTRA, 18 jaar oud (zie 510).
 
570    Rinske (Jilderts) HUIZENGA, geboren op 05-12-1881 te Driesum Dantumadeel, overleden op 07-01-1963 te Vierhuizen op 81-jarige leeftijd, begraven te Vierhuizen grafnr. 150, dochter van Jildert (Oenes) HUIZENGA (zie 149) en Jantje (Jans) de VRIES (zie 150).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 22-06-1901 te Ulrum met Jozef (Jacobs) BLOM, 25 jaar oud (zie 571).
 
152    Sjoerdtje (Oenes) HUIZENGA, geboren op 25-11-1851 om 23.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 24-07-1852 om 07.00 uur te Metslawier, 242 dagen oud, dochter van Oene (Jilderts) HUIZENGA (zie 145) en Maaijke (Hayes) ZWART (zie 452).
 
577    Broer (Lieuwes) HUIZINGA, geboren op 03-04-1808 te Paesens, gedoopt op 24-04-1808 te Paesens, overleden op 24-09-1808 te Oostdongeradeel, 174 dagen oud, zoon van Lieuwe (Broers) HUIZINGA (zie 453) en Aaltje (Gooitzens) de VRIES (zie 458).
 
568    Durk (Jilderts) HUIZINGA, geboren op 04-01-1817 om 14.00 uur te Oostdongeradeel, overleden op 14-02-1846 om 23.30 uur te Oosternijkerk op 29-jarige leeftijd. Ongehuwd, zoon van Jildert (Theunis) HUIZINGA (zie 87) en Johanna (Oenes) BOTTEMA (zie 88).
 
565    Hendrik (Jildert) HUIZINGA, geboren op 10-03-1816 om 17.00 uur te Bergum, overleden op 11-11-1888 om 14.00 uur te Eestrum op 72-jarige leeftijd. Dochter Beitske geboren 19-01-1855 B 6, Jistrum.Gehuwd op 29-05-1880 te Tietjerksteradeel met Jelmer Jans Haanstra.Overlden 09-02-1948 te Bergum.
Jelmer is geboren 21-03-1849 te Bergum en overleden 24-09-1934 te Bergum. Zoon van Jildert (Theunis) HUIZINGA (zie 87) en Johanna (Oenes) BOTTEMA (zie 88).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 22-06-1850 te Oostdongeradeel met Doetje (Hendriks) de JAGER, 34 jaar oud (zie 566).
 
208    Hiltje (Lieuwes) HUIZINGA, dienstmeisje, geboren op 20-05-1804 te Paesens, gedoopt op 17-06-1804 te Paesens, overleden op 21-09-1878 om 06.00 uur te Oosternijkerk op 74-jarige leeftijd. Belijdenis gedaan op zondag 22 mei 1842 te Oosternijkerk. Haar ouders waren: Lieuwe (Broers) Huizinga en Aaltje (Gooitzens) de Vries.
Dochter van Lieuwe (Broers) HUIZINGA (zie 453) en Aaltje (Gooitzens) de VRIES (zie 458).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-07-1832 te Oosternijkerk met YPE (Jans) JOUSMA, 22 jaar oud (zie 207).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje (Ypes) JOUSMA (zie 528).
   2.  Lieuwe (IJpes) JOUSMA (zie 166).
   3.  Jan (Ypes) JOUSMA (zie 530).
   4.  Folkert (Ypes) JOUSMA (zie 531).
   5.  Aale (Ypes) JOUSMA (zie 532).
   6.  Anne (Ypes) JOUSMA (zie 533).
   7.  Gertje (Ypes) JOUSMA (zie 535).
   8.  Aaltje (Ypes) JOUSMA (zie 537).

87    Jildert (Theunis) HUIZINGA, geboren op 07-03-1783 te Oosternijkerk, overleden op 22-03-1844 om 11.00 uur te Oosternijkerk op 61-jarige leeftijd. Twee kinderen Teunis en Oene zijn ingwschreven bij de burgelijke stand met Huisinga.De andere 3 kinderen Trijntje , Willem en Lolke zijn ingeschreven met de naam Huizinga. Ouders van Jildert waren: Jildert Theunis en Dirkje Lolkes.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-05-1812 te Metslawier met Johanna (Oenes) BOTTEMA, 20 jaar oud (zie 88).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
614    Johanna (Willems) HUIZINGA, geboren op 08-02-1862 om 16.00 uur te Lioessens, overleden op 08-02-1895 om 16.00 uur te Anjum op 33-jarige leeftijd. Deze dochter werd erkend bij huwelijk op 15 maart 1862. Dochter van Willem (Jilderts) HUIZINGA (zie 473) en Sibrigje (Baukes) van der WOUD (zie 562).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-05-1888 te Oostdongeradeel met Siebren (Sjoerds) de JONG, 23 jaar oud (zie 624).
 
453    Lieuwe (Broers) HUIZINGA, arbeider, geboren op 20-12-1777 te Ternaard, gedoopt op 11-01-1778 te Ternaard, overleden op 19-08-1826 om 20.00 uur te Nes Westdongeradeel op 48-jarige leeftijd, zoon van Broer LIEUWES (zie 480).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-05-1803 te Paesens met Aaltje (Gooitzens) de VRIES, 28 jaar oud (zie 458).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hiltje (Lieuwes) HUIZINGA (zie 208).
   2.  Broer (Lieuwes) HUIZINGA (zie 577).
   3.  Gertje (Lieuwes) HUIZENGA (zie 578).

563    Lolke (Jilderts) HUIZINGA, geboren op 15-08-1833 om 06.00 uur te Oostdongeradeel, overleden op 23-09-1903 om 00.30 uur te Oostdongeradeel op 70-jarige leeftijd, zoon van Jildert (Theunis) HUIZINGA (zie 87) en Johanna (Oenes) BOTTEMA (zie 88).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-05-1863 te Oostdongeradeel met Antje (Ypes) HEERINGA, 29 jaar oud (zie 564).
 
569    Trijntje (Jilderts) HUIZINGA, geboren op 24-12-1824 om 21.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 01-06-1851 om 14.30 uur te Oosternijkerk op 26-jarige leeftijd. Ongehuwd. Dochter van Jildert (Theunis) HUIZINGA (zie 87) en Johanna (Oenes) BOTTEMA (zie 88).
 
473    Willem (Jilderts) HUIZINGA, geboren op 16-08-1830 om 01.30 uur te Oosternijkerk, overleden op 05-12-1895 om 05.00 uur te Oosternijkerk op 65-jarige leeftijd, 3 Dochters uit dit huwelijk: Trijntje en Jiltje zijn geemigreerd en getrouwd in Wisconsin USA. Trijntje is daar overleden in de plaats Friesland in 1937.Jiltje is ook overleden in de plaats Friesland op 26-04-1936. Johanna is elders in deze stamboom vermeld. Zoon van Jildert (Theunis) HUIZINGA (zie 87) en Johanna (Oenes) BOTTEMA (zie 88).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15-03-1862 te Oostdongeradeel met Sibrigje (Baukes) van der WOUD, 30 jaar oud (zie 562).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (Willems) HUIZINGA (zie 614).

153    Hotske (Melles) HYLKEMA, geboren op 26-03-1849 om 23.30 uur te Akkrum, overleden op 12-04-1879 om 08.00 uur te Deersum Rauwerderhem op 30-jarige leeftijd. Haar ouders waren: Melle (Sjoukes) Hylkema geb. 17-04-1826 te Akkrum, overleden 18-08-1880, getrouwd 8 juni 1848 met Antje (Gerkens) Boetje afkomstig uit Gouijingarijp, geb. 13-01-1828 en overleden 26-01-1907.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-10-1873 te Akkrum Utingeradeel met Tjeerd (Dirks) ZWART, 21 jaar oud (zie 154). {Hij is later gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-06-1880 te Deersum met Johanna Catharina van VREENINGEN, 27 jaar oud (zie 155).}
 
464    Jantje (Martens) IEDEMA, geboren op 30-10-1874 om 18.00 uur te Lioessens, overleden op 09-01-1942 om 12.00 uur te Holwerd op 67-jarige leeftijd. Ouders waren Marten Iedema en Pietje Hiemstra.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-05-1898 te Lioessens, bruid was bij huwelijk 23 jaar.
Echtgenoot is Gerrit (Dirks) WALSMA, 26 jaar oud (zie 463).
 
276    Lieuwe IJPES, holtkoper en kalkbrander, gedoopt op 19-12-1706 te Anjum, overleden op 17-11-1787 te Anjum op 80-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren:
Rinske gedoopt 11-10-1739 te Anjum.Getrouwd op 15e jarige leeftijd 11-05-1755 Metslawier met Douwe Alberts Douma, geboren 25-10-1731 Metslawier, gedoopt 28-10-1731 Metslawier. Ouders Albert Douwe Douma en bijzitter Trijntje Jans.Rinske is overleden 05-10-1807 DTB 526 (zal deze datum nog nalopen).
Ype gedoopt 20-05-1742 te Anjum. zie elders.
Engbert gedoopt 10-05-1744 te Anjum.overleden voor 1804. Getrouwd met Sijntje Lieuwes, geboren 1746 voor 1770. huwelijksdag was 17-07-1768.Hertrouwt met Grietje Hermanus Botma gedoopt 08-09-1748 te Morra. Overleden 06-03-1840 te Anjum.Deze huwelijksdag was 1 juli 1770.
Jan gedoopt 15-01-1747 te Anjum . Overleden voor 1751
Jan gedoopt 05-11-1751 te Anjum. zie elders
Trijntje gedoopt 30-06-1754 te Anjum. Zoon van IJpe (Jacobsz) ALBERDA (zie 283) en Rinske LIEUWES (zie 285).
Ondertrouwd op 26-06-1738 te Schiermonnikoog, gehuwd op 31-jarige leeftijd op 13-07-1738 te Anjum, gehuwd voor de kerk op 13-07-1738 te Anjum met Martje ENGBERTS, 18 jaar oud (zie 281).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
79    Dirkje (Willems) JAGER, geboren op 23-02-1808 te Vrouwen Parochie, overleden op 01-05-1894 om 08.00 uur te Lioessens op 86-jarige leeftijd. Haar ouders waren: Willem Dirks Jager en Maria Daniels Siegmans.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-07-1836 te Oostdongeradeel met Andries (Hayes) ZWART, 28 jaar oud (zie 78).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoerdtje (Andries) ZWART (zie 378).
   2.  Dirk (Andries) ZWART (zie 343).
   3.  Sjoerdtje (Andries) ZWART (zie 157).
   4.  Dirk (Andries) ZWART (zie 297).

566    Doetje (Hendriks) de JAGER, geboren op 10-03-1816 om 05.00 uur te Bergum Tietsjerkeradeel, overleden op 27-03-1888 om 14.00 uur te Eastrum op 72-jarige leeftijd. Ouders: Hendrik (Hendriks) de Jager en Elske Jans.

Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 22-06-1850 te Oostdongeradeel met Hendrik (Jildert) HUIZINGA, 34 jaar oud (zie 565).
 
399    Gerrit JAKOBS, schipper, geboren op 01-01-1704 te Rinsumageest, overleden op 01-01-1766 te Veenwouden op 62-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren: Wiepkje gedoopt 28-07-1737 te Veenwouden.Is getrouwd op 27-03-1757 te Veenwouden met Marten Folkerts Venekamp. Uit dat huwelijk is geboren: Folkert, Seli, Balling en Hinke. Hinke is getrouwd op 16-03-1783 te Drachten met Hendrik Everts.
Jacob gedoopt 28-12-1738 te Veenwouden en Hendrik of Hinke gedoopt 15-05-1740 te Veenwouden.
Jetske geboren 1747 te Veenwouden. Gedoopt op belijdenis 6 mei 1787 te Metslawier. DTB 539. Ouders: Jacob Gerrits en Sjoerdje Rienks.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 22-04-1736 te Veenwouden (getuige(n): trouwregister murmerwoude) met Tjitske BALLINGS, 22 jaar oud (zie 400).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
406    Baartje JANS, gedoopt op 29-03-1693 te Anjum.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-03-1717 te Anjum met Meinte DIRKS, 48 jaar oud (zie 405).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
445    Grietgen JANS. Was weduwe van (Cornelis Joris?) Voisin.
Gehuwd met Jan STAETSEN (zie 444).
Uit dit huwelijk:
   1.  Philip STAETSEN (zie 440).

430    Maaijke JANS, geboren op 28-10-1683 te Holwerd, overleden na 1727. In 1666 lidmaat op Reytsema onder Grypskerk.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13-11-1712 te Hantumhuizen met Rinse (Hessels) KEEGSTRA, 28 jaar oud (zie 497).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hessel Rinses KEEGSTRA (zie 495).

439    Dericksken JANSEN, geboren rond-1595 te Arnhem, overleden rond 1650 te Arnhem. Zij hertrouwde in 1632 met Henrick Jans van Beekbergen.
Gehuwd op 24-09-1613 te Arnhem met Georg(Jurrien) WEYDNER (zie 438).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jurrien Frederick WEYDNER (zie 436).

488    Tietje (Jans) JANSMA, geboren op 27-03-1753 te Raard, overleden op 14-03-1829 om 04.00 uur te Oosternijkerk op 75-jarige leeftijd. Ouders waren: Jan Hindriks en Antie Sjoerds.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 11-06-1786 te Oosternijkerk met Folkert WIERDS, 39 jaar oud (zie 486). {Hij was eerder gehuwd op 32-jarige leeftijd op 13-12-1778 te Niawier met Lucia (Albertus) WICHERS (zie 487).}
 
418    Luytjen JELLES, geboren nn-nn-nn, overleden op 04-07-1696 te Rijperkerk. Kind Andries gedoopt 11-01-1665 Rijperkerk gehuwd met Geertje Douwes 3-01-1684 Oudkerk. yearboek 1997: was diaken te Rypskerk (1660-1662, en ouderling te Rypskerk 1667-1669 en 1673-1675).
Gehuwd voor 1658 met Trijntje PYTTERS (zie 419).
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries LUYTJENS (zie 416).

287    Pietje JELTJEMA, geboren op 03-05-1855 om 03.00 uur te Morra, overleden op 30-06-1910 om 02.00 uur te Oosternijkerk op 55-jarige leeftijd. Ouders: Klaas (Hanzes) Jeltema en Antje (Arends) Kingma. Kind (Pietje) werd erkend bij huwelijk van ouders op 18-05-1855.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 14-11-1889 te Oostdongeradeel met Doede RIJPSTRA, 45 jaar oud (zie 236). {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-03-1868 te Metslawier;Oostdongeradeel met Neeltje (Gerbens) WALSMA, 25 jaar oud (zie 237).}
 
450    Andries (Wiebes) JEPMA, geboren op 25-02-1865 om 11.00 uur te Ee, overleden op 08-12-1934 om 01.00 uur te Dokkum op 69-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn zover mij bekend 8 kinderen geboren.
Pieter geboren 01-03-1892 akte 33 Oostdongeradeel.Gehuwd op 26-05-1917, akte 39 te Oostdongeradeel met Dietske van den Burg.
Sjoerdje geboren 07-03-1893 akte 58,Oostdongeradeel.Gehuwd op 30-06-1910, akte 34 Barradeel met Klaas Roorda. Klaas is geboren 11-05-1885, akte 120 Barradeel.
Grietje geboren 03-06-1895 akte 194 Oostdongeradeel.Gehuwd op 20-05-1920 akte 48 Tietjerksteradeel met Meinte Faber. Meinte is geboren 03-04-1892 akte 107 Tietjerkstaradeel.Grietje is overleden 11-06-1984 begraven te Engelum. Meine Faber is overleden 07-07-1983 en begraven te Engelum.
Wiebe geboren 03-08-1896 akte 139,Oostdongeradeel.Overleden 06-08-1982 Ee en aldaar begraven. Wiebe was gehuwd met Renske Meijer geb.10-10-1899 en is overleden te Ee op 13-09-1970.
Klaas geboren 28-11-1898, akte 28 Oostdongeradeel.
Simon geboren 31-03-1900, akte 64 Oostdongeradeel en overleden op 04-02-1901, akte 30 Oostdongeradeel.
Simon geboren 22-08-1902, akte 164 Oostdongeradeel. Levenloos kind geboren 26-10-1909, akte 92 Oostdongeradeel. Zoon van Wiebe (Simons) JEPMA (zie 156) en Sjoerdtje (Andries) ZWART (zie 157).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-05-1891 te Oostdongeradeel met Antje TERPSTRA, 24 jaar oud (zie 90).
 
455    Dirkje (Wiebes) JEPMA, geboren op 15-12-1875 om 02.00 uur te Ee, overleden op 04-04-1877 om 18.00 uur te Ee op 1-jarige leeftijd, dochter van Wiebe (Simons) JEPMA (zie 156) en Sjoerdtje (Andries) ZWART (zie 157).
 
454    Durk (Wiebes) JEPMA, schoenmaker, laatste adres was in Paesens. Geboren op 26-12-1870 om 04.30 uur te Ee, overleden op 27-11-1944 te Oostdongeradeel op 73-jarige leeftijd. Durk was getrouwd met Aaltje Braaksma.Uit dat huwelijk zijn voorzover bekend geboren Durkje 21-11-1896, akte 207 en overleden 25-11-1897, akte 126 Oostdongeradeel. Aaltje geboren 09-09-1899, akte 154 Oostdongeradeel.
Sjoerdtje geboren 17-09-1904.Overleden 22-08-1990 en begraven te Ballum, Ameland.
Na het overlijden van Aaltje is hij opnieuw getrouwd met Antje Koopal.Bij huwelijk wettiging van 1 kind, dat zal Bauke geweest zijn, die geboren werd op 20-02-1909 Leeuwarden.Bauke is getrouwd op 7 november 1935 met Antje Nobel.Geboren 29-04-1912 Ameland.Antje is overleden 02-06-1993. Bauke is overleden 19-04-1985, beide zijn begraven te Ballum Ameland.
Janke Dieuwke geboren 16-11-1910 Noorddijk Groningen. Gehuwd op 14-08-1951 met J.de Jong. Wiebe geboren 16-09-1913 Noorddijk Groningen.Is getrouwd op 10-11-1942 met M.Sikkema. Zoon van Wiebe (Simons) JEPMA (zie 156) en Sjoerdtje (Andries) ZWART (zie 157).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 09-05-1896 te Oostdongeradeel met Aaltje (Wierds) BRAAKSMA, 20 jaar oud (zie 89).
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 15-10-1910 te Noorddijk Groningen met Antje (Sijtses) KOOPAL, 33 jaar oud (zie 286). Durk was weduwnaar van Aaltje Braaksma.
 
469    Gerben (Wiebes) JEPMA, geboren op 02-04-1879 om 16.00 uur te Ee, overleden op 11-03-1883 om 01.00 uur te Ee op 3-jarige leeftijd, zoon van Wiebe (Simons) JEPMA (zie 156) en Sjoerdtje (Andries) ZWART (zie 157).
 
451    Jan (Wiebes) JEPMA, kleermaker, geboren op 11-10-1868 om 21.00 uur te Ee, overleden op 16-12-1904 om 04.30 uur te Oostdongeradeel op 36-jarige leeftijd. Ongehuwd. Zoon van Wiebe (Simons) JEPMA (zie 156) en Sjoerdtje (Andries) ZWART (zie 157).
 
111    Klaas (Wiebes) JEPMA, kleermaker, geboren op 29-10-1873 om 20.00 uur te Ee, overleden op 27-10-1950 te Franeker op 76-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn zover mij bekend 4 kinderen geboren.
Jacob geboren 28-11-1898 Oostdongeradeel, akte 206.Gehuwd op 23-09-1920, akte 88 Kollummerland met Jantje Plutschouw. Jantje is geboren 20-10-1899 akte 169 Kollummerland.
Jan geboren 26-09-1900 Oostdongeradeel,akte 203.
Wiebe geboren 30-04-1905 Ee.Overleden 12-11-1991. Begraven te Vrouwenparochie (grafsteen). Getrouwd met Tjitske Schat, geboren 02-09-1910 en overleden 12-06-1997 te Leeuwarden. Begraven te Vrouwenparochie (grafsteen).
Iefke geboren 10-09-1908 Ee. Getrouwd op 23-05-1944 met Jan Vissia.Hij is geboren 28-07-1909 en overleden 17-08-93. Begraven te Ee (grafsteen).Iefke is overleden 20-11-1987 te Ee. Zoon van Wiebe (Simons) JEPMA (zie 156) en Sjoerdtje (Andries) ZWART (zie 157).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-05-1898 te Oostdongeradeel met Antje (Jacobs) MOSSELMAN, 21 jaar oud (zie 112).
 
158    Sijmen (Wiebes) JEPMA, geboren op 25-05-1866 om 07.00 uur te Morra, overleden op 11-11-1928 om 18.00 uur te Groningen op 62-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk voor zover bekend 3 kinderen. Wybe geboren 22-12-1891,akte 48.
Jacob geboren 11-11-1894,akte 164.Gehuwd met Trijntje van der Zon. geboren 05-11-1897. Jacob is overleden 12-07-1990 en Trijntje is overleden 10-01-1989. Beide begraven in Ee.
Andries geboren 19-02-1899, akte 30.Gehuwd met Anna Aartsma geboren 04-03-1895. Andries is overleden 21-06-1974 en Anna is overleden 13-12-1985. Beide begraven te Ee. Zoon van Wiebe (Simons) JEPMA (zie 156) en Sjoerdtje (Andries) ZWART (zie 157).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-05-1890 te Oostdongeradeel met Foekje (Jacobs) BRAAK DE, 25 jaar oud (zie 105).
 
156    Wiebe (Simons) JEPMA, arbeider, geboren op 27-05-1835 om 15.00 uur te Ee, overleden op 17-02-1915 om 15.00 uur te Ee op 79-jarige leeftijd. Ouders waren Simon (Klazes) Jepma en Aaltje (Jans) Mokma.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-05-1864 te Oostdongeradeel met Sjoerdtje (Andries) ZWART, 23 jaar oud (zie 157).
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries (Wiebes) JEPMA (zie 450).
   2.  Sijmen (Wiebes) JEPMA (zie 158).
   3.  Jan (Wiebes) JEPMA (zie 451).
   4.  Durk (Wiebes) JEPMA (zie 454).
   5.  Klaas (Wiebes) JEPMA (zie 111).
   6.  Dirkje (Wiebes) JEPMA (zie 455).
   7.  Gerben (Wiebes) JEPMA (zie 469).

428    Aukje JOHANNES (ALLESHEIL), geboren rond 1760, overleden voor 1728.
Gehuwd voor 1687 te Kollum met Douwe (aukes) STELLINGWERF (zie 427).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fetje (Douwes) STELLINGWERF (zie 410).

162    Aukje (Meintes) de JONG, geboren op 11-01-1879 te Nes. Kind erkend bij huwelijk ouders op 1 februari 1879. Overleden op 19-06-1958 te Oudega op 79-jarige leeftijd. Volgens de persoonskaart van het archief is Aukje na overlijden van Pieter opnieuw hertrouwd met Kornelis de Vries geboren 4 december 1864 te Smallingerland en overleden Oudega op 10 mei 1946. Ouders waren: Meinte (Nuttes) de Jong en Aafke Hoogakker.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1904 te Westdongeradeel met Pieter (Jans) ZWART, 29 jaar oud (zie 163).
 
546    Doetje (Remmerens) de JONG, geboren op 31-03-1881 om 09.00 uur te Wierum, overleden op 14-01-1964 te Westdongeradeel op 82-jarige leeftijd. Ouders waren: Remmeren (Remmerens) de Jong en IJTje (Meinderts) Dijkstra.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-06-1904 te Westdongeradeel met Folkert (Lieuwes) JOUSMA, 30 jaar oud (zie 545).
 
81    Eelze (Nammens) de JONG, kaashandelaar, geboren op 03-09-1875 om 04.00 uur te Winsum (gezindte: gereformeerd), overleden op 25-01-1964 te Utrecht op 88-jarige leeftijd, begraven op 30-01-1964 te Utrecht. Uit dit huwelijk geboren: Jeltje (zie elders), Nammen, Sjoukje, Elske en Johannes. Zoon van Nammen (Obbes) de JONG (zie 164) en Elske (Eelzes) SINNEMA (zie 165).
Ondertrouwd op 08-02-1905 te Winsum Baarderadeel, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-03-1905 te Winsum Baarderadeel met Berdina HAITSMA, 23 jaar oud (zie 80).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
160    Jeltje (Eelzes) de JONG, geboren op 29-07-1905 om 09.00 uur te Huizum (gezindte: gereformeerd), overleden op 14-12-1988 om 00.30 uur te Halfweg N.H. op 83-jarige leeftijd, begraven op 19-12-1988 te Zwanenburg/Halfweg. Had naast de akte handwerklerares ook nog de modevakschool bij Mw.Ida de Leeuw-v.Rees doorlopen.Werd op 53e jarige leeftijd weduwe. Haar jongste kind moest zij nog opvoeden. Heeft veel werk verzet voor kerk,gemeenteraad, vrouwen vu-hulp en was oprichtster van de Bond van Gereformeerde Vrouwen in Nederland. Heeft ook nog enkele jaren in de bibliotheek te Zwanenburg gewerkt.Tot haar dood toe was ze zeer actief. Reisde veel naar haar kinderen in Canada en haar dochter in Aruba. Dochter van Eelze (Nammens) de JONG (zie 81) en Berdina HAITSMA (zie 80).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-06-1928 te Huizum Leeuwarderadeel met Dirk (Pieters) ZWART, 27 jaar oud (zie 161).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (Dirks) ZWART (zie 68).
   2.  Berdina (Dirks) ZWART (zie 234).
   3.  Eelze Nammen (Dirks) (Edward) ZWART (zie 332).
   4.  Hillie (Dirks) ZWART (zie 35).
   5.  Elsa (Dirks) ZWART (zie 264).
   6.  Nienke (Dirks) ZWART (zie 348).
   7.  Sjouwina Jelly (Dirks) (Sjanty) ZWART (zie 349).
   8.  Dirk (Dirks) (Dikky) ZWART (zie 350).
   9.  Andries Lieuwe (Dirks) (Andy) ZWART (zie 187).

164    Nammen (Obbes) de JONG, veehouder, geboren op 02-02-1827 om 22.00 uur te Boer Franekeradeel, overleden op 15-05-1880 om 0700 uur te Winsum op 53-jarige leeftijd, begraven op 20-05-1880 te Dronrijp. De ouders van Nammen pachten een boerderij op "Waekes". Eigenaar
was Baron de Roell Dubeaufort.Na het overlijden van de eigenaar zijn
de boerderij en landerijen verkocht aan verschillende nieuwe eigenaren.Nammen is met zijn 7 dagen oud zoontje Symon in één kist begraven is mij verteld destijds door Johan (Eelzes) de Jong die dit weer gehoord had van zijn vader Eelze (Nammens) de Jong. Zoon van Obbe (Thijses) de JONG (zie 47) en Gettje (Nammes) ZIJTSEMA (zie 172).
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 08-02-1868 te Bedaarderadeel met Elske (Eelzes) SINNEMA, 23 jaar oud (zie 165).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eelze (Nammens) de JONG (zie 81).

47    Obbe (Thijses) de JONG, veehouder, geboren op 26-04-1795 te Dronrijp Menaldumadeel (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 23-04-1867 om 07.00 uur te Menaldumadeel (Dronrijp?) op 71-jarige leeftijd, begraven op 28-04-1867 te Winsum. Zijn ouders waren: Thijs Jacobs de Jong en Grietje Obbes Veenstra.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-03-1820 te Franekeradeel met Gettje (Nammes) ZIJTSEMA, 25 jaar oud (zie 172).
Uit dit huwelijk:
   1.  Nammen (Obbes) de JONG (zie 164).

624    Siebren (Sjoerds) de JONG, winkelier, geboren op 21-05-1864 om 11.00 uur te Anjum, overleden op 03-04-1940 om 01.00 uur te Anjum op 75-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren. Willem geboren 21-03-1889 Oostdongeradeel; Sjoerd geboren 19-02-1891 en overleden 02-04-1895 akte 35, Oostdongeradeel.
Klaaske geboren 27-03-1893 en overleden op 27-03-1911 akte 40, Oostdongeradeel. Siebren is na het overlijden van Johanna op nieuw getrouwd 11-11-1895 te Oostdongeradeel met Tjitske Visser. Ouders: Sjoerd (Siebren) de Jong en Klaaske (Annes) Westra.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-05-1888 te Oostdongeradeel met Johanna (Willems) HUIZINGA, 26 jaar oud (zie 614).
 
581    Sieuke (Jitzes) de JONG, geboren op 23-05-1860 om 22.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 27-03-1896 te Chicago Cook Illenois op 35-jarige leeftijd, begraven op 31-03-1896 te MT Greenwood Chicago. Ouders: Jitze (Kornelis) de Jong en Grietje (Ouwes) Talsma.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-04-1882 te Cook Illinois USA met Douwe (Abes) (Donald) HOLWERDA, 23 jaar oud (zie 140).
 
459    Trijntje (Wiebes) de JONG, geboren op 26-06-1879 om 21.00 uur te Lioessens, overleden op 01-12-1964 te Lioessens op 85-jarige leeftijd, begraven op 05-12-1964 te Lioessens, dochter van Wiebe (Meinderts) de JONG (zie 142) en Sijke (Abes) HOLWERDA (zie 141).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-05-1901 te Oostdongeradeel met Jan (Doedes) DOUMA, 24 jaar oud (zie 621).
 
142    Wiebe (Meinderts) de JONG, geboren op 03-08-1855 om 01.30 uur te Lioessens, overleden op 26-02-1942 om 15.00 uur te Lioessens op 86-jarige leeftijd. Volgens archief vind ik de volgende gegevens van kinderen:
Meindert geboren 4 november 1882 Lioessens, akte blad 66.Overleden 30-04-1886 te Lioessens 19.00 uur, akte 71.
Abe geboren 4 december 1880 Oostdongeradeel akte 188. Getrouwd op 20 juni 1912, akte 18 Oostdongeradeel met Doutje Triemstra, geboren 28 december 1887, akte 203 Oostdongeradeel.Abe is overleden in 1973.Doutje is overleden 08-05-1979 te Bolsward.Beide zijn begraven in Bolsward. Ouders van Wiebe waren: Meindert (Jans) de Jong en Sytske (Wiebes) Jeltema.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-05-1878 te Metslawier; Oostdongeradeel. Moeder van Sijke was bij hun huwelijk al overleden. Echtgenote is Sijke (Abes) HOLWERDA, 21 jaar oud (zie 141).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
433    Wytske JOOSTENS, geboren in 1630.
Gehuwd 00-00-1660 te Ruinenburen met Albert EVERTS (zie 426).
 
485    Teuntje JORRYTS, gedoopt op 13-04-1749 te Anjum, overleden op 28-02-1811 te Oostdongeradeel op 61-jarige leeftijd. Uit Niawier.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-06-1770 te Niawier met Thomas SYTSES, 29 jaar oud (zie 484).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sytze (Thomas) SIJTSMA (zie 482).

532    Aale (Ypes) JOUSMA, geboren op 03-08-1841 om 13.10 uur te Oosternijkerk, overleden op 09-03-1873 om 22.30 uur te Oosternijkerk op 31-jarige leeftijd. Ongehuwd, zoon van YPE (Jans) JOUSMA (zie 207) en Hiltje (Lieuwes) HUIZINGA (zie 208).
 
537    Aaltje (Ypes) JOUSMA, geboren op 14-04-1850 te Oosternijkerk, overleden op 21-07-1927 om 07.30 uur te Oosternijkerk op 77-jarige leeftijd, dochter van YPE (Jans) JOUSMA (zie 207) en Hiltje (Lieuwes) HUIZINGA (zie 208).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-05-1872 te Oostdongeradeel met Pieter (Sijtzes) GRIJPSTRA, 26 jaar oud (zie 538).
 
587    Anne (Gerbens) JOUSMA, meubelmaker, geboren op 19-07-1900 om 01.30 uur te Oosternijkerk, overleden op 30-06-1967 te Renkum op 66-jarige leeftijd, begraven op 04-07-1967 te Renkum. Zij hebben een dochter aangenomen: Els de Vries, die getrouwd is met G.K.Gerritsen.Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren: Roelof Anne en Gijsbert Karel. Zoon van Gerben (Lieuwes) JOUSMA (zie 584) en Klaaske (Annes) SMITS (zie 585).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-03-1928 te Renkum met Roelofje (Gerrits) KROL, 32 jaar oud (zie 593).
 
533    Anne (Ypes) JOUSMA, timmerman,kastelein, geboren op 09-02-1844 om 07.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 07-05-1930 om 11.00 uur te Oosternijkerk op 86-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Uit dit huwelijk zijn geboren:
Jan geboren 28-02-1872 te Oosternijkerk en overleden op 29-12-1937 te Oostdongeradeel.
Wiltje geboren 07-10-1874,te Oosternijkerk en overleden op 09-01-1875 te Oosternijkerk.
Wiltje,timmerman geboren 08-05-1877 te Oosternijkerk. Getrouwd op 03-06-1920 te Oostdongeradeel met Dirkje Minnema. Overleden op 22-04-1952 te Oostdongeradeel.Dirkje geboren 27-04-1884 te Lioessens en overleden op 03-11-1973 te Oostdongeradeel.Haar ouders waren Klaas Minnema en Gertje (Ypes) Jousma.
Ype, timmerman en cafehouder, geboren 22-10-1879 te Oosternijkerk en overleden op 01-12-1941 te Leeuwarden.Begraven in Oosternijkerk (zie grafsteen). Zoon van YPE (Jans) JOUSMA (zie 207) en Hiltje (Lieuwes) HUIZINGA (zie 208).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-05-1871 te Oostdongeradeel met Aaltje (Wiltjes) MEINDERTSMA, 26 jaar oud (zie 534).
 
591    Folkert (Gerbens) JOUSMA, landbouwer, geboren op 09-08-1909 te Oosternijkerk, overleden op 01-10-1994 te Meppel op 85-jarige leeftijd, begraven op 06-10-1994 te Wapserveen, zoon van Gerben (Lieuwes) JOUSMA (zie 584) en Klaaske (Annes) SMITS (zie 585).
 
545    Folkert (Lieuwes) JOUSMA, gardenier, arbeider, geboren op 03-09-1873 om 03.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 29-11-1907 om 04.00 uur te Oostdongeradeel op 34-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren: Ytje geboren 1905 en overleden 09-01-1907 akte 7 Oostdongeradeel.Ytje geboren 07-04-1907 en overleden 17 juni 1985 Haulerwijk. Zoon van Lieuwe (IJpes) JOUSMA (zie 166) en Trijntje (Gerbens) van der VELDE (zie 167).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-06-1904 te Westdongeradeel met Doetje (Remmerens) de JONG, 23 jaar oud (zie 546).
 
531    Folkert (Ypes) JOUSMA, gardenier, geboren op 04-02-1839 om 08.00 uur te Oostdongeradeel, overleden op 12-02-1871 om 05.00 uur te Oosternijkerk op 32-jarige leeftijd. Ongehuwd, zoon van YPE (Jans) JOUSMA (zie 207) en Hiltje (Lieuwes) HUIZINGA (zie 208).
 
607    Gerben (Jans) (Gep) JOUSMA, hoofdambtenaar, geboren op 08-04-1930, overleden op 02-06-2012 te Vledder op 82-jarige leeftijd, begraven te Vledder. Uit eerste huwelijk geboren: Jan Gerben, getrouwd met Annette Corine Johanna de Rijk ; Johan Geert getrouwd te Bexley Engeland met Judith Wright en Wilma Tineke. Zoon van Jan (Gerbens) JOUSMA (zie 588) en Trijntje OTTEN (zie 594).
Gehuwd (1) na 1950 te Kampen met Johanna (Jans) MAURER (zie 608).
Gehuwd (2) te Heemstede met Elize Hendrika (Marinus) (Els) de BRIJ (zie 609).
 
584    Gerben (Lieuwes) JOUSMA, gardenier, geboren op 06-08-1861 om 11.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 21-04-1947 te Havelte op 85-jarige leeftijd, begraven op 25-04-1947 te Wapserveen. Uit dit huwelijk geboren: Anne, Folkert, IJPE, Jan, Lieuwe en Sape. Zoon van Lieuwe (IJpes) JOUSMA (zie 166) en Trijntje (Gerbens) van der VELDE (zie 167).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 22-05-1897 te Oosternijkerk met Klaaske (Annes) SMITS, 26 jaar oud (zie 585).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lieuwe (Gerbens) JOUSMA (zie 586).
   2.  Anne (Gerbens) JOUSMA (zie 587).
   3.  Jan (Gerbens) JOUSMA (zie 588).
   4.  Ype (Gerbens) JOUSMA (zie 589).
   5.  Sape (Gerbens) JOUSMA (zie 590).
   6.  Folkert (Gerbens) JOUSMA (zie 591).

543    Gerritje (Lieuwes) JOUSMA, geboren op 13-11-1870 om 1.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 21-05-1962 te Oosternijkerk op 91-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk, dochter van Lieuwe (IJpes) JOUSMA (zie 166) en Trijntje (Gerbens) van der VELDE (zie 167).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-05-1899 te Oostdongeradeel met Gerrit (Jacob) ELZINGA, 27 jaar oud (zie 544).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
535    Gertje (Ypes) JOUSMA, geboren op 19-12-1846 om 04.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 18-03-1907 om 17.00 uur te Lioessens op 60-jarige leeftijd, dochter van YPE (Jans) JOUSMA (zie 207) en Hiltje (Lieuwes) HUIZINGA (zie 208).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 05-03-1883 te Oostdongeradeel met Klaas (Minnes) MINNEMA, 47 jaar oud (zie 536).
 
596    Gertje (Ypes) JOUSMA, geboren op 05-02-1886 om 21.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 23-03-1986 te Oosternijkerk op 100-jarige leeftijd, begraven op 27-03-1986 te Oosternijkerk. Zover bekend ongehuwd. Dochter van Ype (Lieuwes) JOUSMA (zie 542) en Antje Jans) PAUSINGA (zie 549).
 
539    Grietje (Ypes) JOUSMA, gedoopt op 28-12-1766 te Anjum, overleden op 16-07-1810 te Sybrandahuis op 43-jarige leeftijd. Volgens gegevens jong overleden. Dochter van IJpe Lieuwes van EZUMAZIJL (zie 272) en Trijntje (Lieuwes) SIJTSMA (zie 115).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-10-1788 te Rinsumageest, gehuwd voor de kerk op 19-10-1788 te Lioessens met Thomas (Jans) HELDER, 27 jaar oud (zie 554).
 
602    Hendrik (Lieuwes) (Henk) JOUSMA, buschauffeur, geboren op 24-01-1929 te Dwingeloo, overleden op 11-05-1995 om 1.00 uur te Zwartsluis op 66-jarige leeftijd, begraven op 15-05-1995 te Zwartsluis. Uit dit huwelijk zijn geboren: Wytske, Jan, Lieuwe, Gerritje, Gerben, Folkert, Jelle, Jantje. Zoon van Lieuwe (Gerbens) JOUSMA (zie 586) en Gerritje (Hendriks) van der VEEN (zie 592).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-08-1956 te Smilde met Annechien (Jans) MEINTS, 56 jaar oud (zie 603).
 
64    Hiltje (Lieuwes) JOUSMA, huishoudster, geboren op 25-08-1865 om 23.00 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 17-05-1958 te Dokkum op 92-jarige leeftijd, begraven op 22-05-1958 te Oosternijkerk. Was een goede moeder voor haar kinderen en een lieve Beppe voor haar kleinkinderen. Tot haar dood toe geestelijk vitaal. Heeft het erg moeilijk gehad met het overlijden van haar zoon Dirk (febr.1958). Enige maanden later zelf overleden. Dochter van Lieuwe (IJpes) JOUSMA (zie 166) en Trijntje (Gerbens) van der VELDE (zie 167).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 03-09-1896 te Oostdongeradeel, gehuwd voor de kerk op 03-09-1896 te Oosternijkerk met Pieter (Andries) ZWART, 50 jaar oud (zie 63). {Hij was eerder gehuwd op 39-jarige leeftijd op 11-09-1885 te Oostdongeradeel met Neeltje (Pieters) DOUMA, 40 jaar oud (zie 62).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje (Pieters) (Nienke) ZWART (zie 240).
   2.  Andries (Pieters) ZWART (zie 191).
   3.  Lieuwe (Pieters) ZWART (zie 356).
   4.  Dirk (Pieters) ZWART (zie 161).
   5.  Ype (Pieters) ZWART (zie 357).
   6.  Gerritje (Pieters) (Ger) ZWART (zie 355).

588    Jan (Gerbens) JOUSMA, landbouwer, geboren op 18-02-1902 om 12.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 06-06-1978 te Vledder op 76-jarige leeftijd, begraven op 09-06-1978 te Vledder. Naast de 2 andere kinderen is uit dit huwelijk nog geboren: Geert, veehouder, geboren te Vledder. Zoon van Gerben (Lieuwes) JOUSMA (zie 584) en Klaaske (Annes) SMITS (zie 585).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-05-1929 te Steenwijkerwold met Trijntje OTTEN, 23 jaar oud (zie 594).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerben (Jans) (Gep) JOUSMA (zie 607).
   2.  Klaske Aaltje (Jans) (Klaske) JOUSMA (zie 610).

270    Jan (IJpes) JOUSMA, gardenier, geboren op 28-06-1772 te Anjum, gedoopt op 26-07-1772 te Lioessens, overleden op 28-12-1849 om 07.00 uur te Oosternijkerk op 77-jarige leeftijd, gecremeerd te Lioessens. Heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd te Lioessens op donderdag 24 april 1800. In 1806 met attestatie vertrokken naar Anjum en in 1816 aldaar ouderling, later vertrokken. Uit dit huwelijk geboren Ype geboren 20-07-1806 Anjum en overleden op 22-12-1809 Lioessens.Ligt begraven in de Ned. Herv. Kerk te Lioessens grafsteen nr. 2. Ype geboren 19-03-1810 ( zie elders).Op 13 december 1811 neem Jan Ypes de naam Jousma aan. De naam Jousma ontleende hij aan de boerderij " Jousma State" onder de klokslag van Anjum waar zijn ouders woonachtig zijn geweest.Hij was een grote boer (45 ha) op Jousma State. In 1821 ging hij failliet. In 1831 staat hij ingeschreven in het lidmatenregister van Oosternijkerk. In 1839 woont hij bij zijn zoon Ype Jan te Oosternijkerk, zoon van IJpe Lieuwes van EZUMAZIJL (zie 272) en Trijntje (Lieuwes) SIJTSMA (zie 115).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 03-06-1805 te Lioessens met Jantje (Folkerts) WIERSTRA, 25 jaar oud (zie 271).
Uit dit huwelijk:
   1.  YPE (Jans) JOUSMA (zie 207).

530    Jan (Ypes) JOUSMA, Matroos binnenvaart, geboren op 09-08-1836 om 06.00 uur te Oostdongeradeel, overleden circa-1857, zoon van YPE (Jans) JOUSMA (zie 207) en Hiltje (Lieuwes) HUIZINGA (zie 208).
 
528    Jantje (Ypes) JOUSMA, geboren op 21-11-1831 om 02.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 15-03-1917 om 00.30 uur te Oosternijkerk op 85-jarige leeftijd, dochter van YPE (Jans) JOUSMA (zie 207) en Hiltje (Lieuwes) HUIZINGA (zie 208).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-05-1856 te Oostdongeradeel met Ids (Takes) HAAKSMA, 25 jaar oud (zie 529).
 
604    Jelle (Lieuwes) JOUSMA, vrachtwagen chauffeur, geboren op 05-06-1930 te Dwingeloo, overleden op 01-02-2001 om 14.00 uur te Hoogeveen op 70-jarige leeftijd, begraven op 06-02-2001 te Hoogeveen, zoon van Lieuwe (Gerbens) JOUSMA (zie 586) en Gerritje (Hendriks) van der VEEN (zie 592).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-05-1957 te Beilen met Mina (Hendriks) DATEMA, 38 jaar oud (zie 605).
 
114    Jiskje (Annes) JOUSMA, geboren op 31-12-1852 om 09.00 uur te Morra, overleden op 28-04-1911 om 08.00 uur te Metslawier op 58-jarige leeftijd. Ouders waren Anne (Tjerks) Jousma en Sikje (Sapes) Sjoerdsma.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-05-1879 te Oostdongeradeel met Derk (Kornelis) LEIKER, 27 jaar oud (zie 113).
 
610    Klaske Aaltje (Jans) (Klaske) JOUSMA, geboren te Vledder, dochter van Jan (Gerbens) JOUSMA (zie 588) en Trijntje OTTEN (zie 594).
Gehuwd te Vledder, gehuwd voor de kerk te Steenwijk met Marinus DIJKHUIZEN (zie 611).
 
606    Klaske (Lieuwes) JOUSMA, lerares, geboren op 16-07-1935 te Hooghalen gem. Beilen, overleden op 14-09-1987 te Beilen op 52-jarige leeftijd, begraven op 19-09-1987 te Beilen, dochter van Lieuwe (Gerbens) JOUSMA (zie 586) en Gerritje (Hendriks) van der VEEN (zie 592).
 
586    Lieuwe (Gerbens) JOUSMA, landbouwer, geboren op 19-02-1898 om 13.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 05-01-1979 te Assen op 80-jarige leeftijd, begraven op 10-01-1979 te Beilen. Geboren op 21-07-1927 te Dwingeloo Gerben Jousma. Hij overlijd op 7 jarige leeftijd op 08-02-1935 te Dingeloo. Begraven op 12-02-1935 te Dwingeloo. Zoon van Gerben (Lieuwes) JOUSMA (zie 584) en Klaaske (Annes) SMITS (zie 585).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-05-1925 te Havelte met Gerritje (Hendriks) van der VEEN, 30 jaar oud (zie 592).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (Lieuwes) (Henk) JOUSMA (zie 602).
   2.  Jelle (Lieuwes) JOUSMA (zie 604).
   3.  Klaske (Lieuwes) JOUSMA (zie 606).

166    Lieuwe (IJpes) JOUSMA, boerenknecht, geboren op 09-05-1834 om 16.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 19-09-1890 om 13.00 uur te Oosternijkerk op 56-jarige leeftijd. Ingeschreven bij Nat. Militie,echter bij loting in 1853 nr.28 en Ficaal vrijgesteld. Ouders waren Ype (Jans) Jousma en Hiltje (Lieuwes) Huizinga. Zoon van YPE (Jans) JOUSMA (zie 207) en Hiltje (Lieuwes) HUIZINGA (zie 208).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-05-1858 te Oosternijkerk met Trijntje (Gerbens) van der VELDE, 27 jaar oud (zie 167).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ype (Lieuwes) JOUSMA (zie 542).
   2.  Gerben (Lieuwes) JOUSMA (zie 584).
   3.  Hiltje (Lieuwes) JOUSMA (zie 64).
   4.  Gerritje (Lieuwes) JOUSMA (zie 543).
   5.  Folkert (Lieuwes) JOUSMA (zie 545).
   6.  Meint (Lieuwes) JOUSMA (zie 547).

540    Lieuwe (Ypes) JOUSMA, huisman, gedoopt op 30-10-1768 te Anjum, overleden op 17-12-1812 te Morra op 44-jarige leeftijd. Lieuwe was lid van Gemeentebestuur en als zodanig tekende hij de overlijdensakte van zijn vader.Hij deed belijdenis van zijn geloof op 24 april 1800. Uit dit huwelijk is geboren: Auke geboren 30-06-1799 te Morra, gedoopt 28-07-1799, overleden 1799 te Morra.
Akte van naamsaanneming:
Voor ons Menne Douwes Mellema lid van het Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel waarnemende de functie van Maire in de gemeente Anjum Canton Dokkum Arrondissement Leeuwarden departement Vriesland gecompareerd zijnde Lieuwe Ypes Jousma wonende te Morra heeft dezelve in (...) voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Folkert Lieuwes wonende te Morra verklaart voor die kinderen aan te nemen den naam Sijtsma voor famillie naam dat deze kinderen genaamd zijn Antje oud 20 jaar Lieuwe oud 18 jaar beide te Morra woonachtig en heeft dezen met ons getekend op den 13 December 1811. Zoon van IJpe Lieuwes van EZUMAZIJL (zie 272) en Trijntje (Lieuwes) SIJTSMA (zie 115).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-09-1798 te Morra met Aukje (Renses) SINIA, 32 jaar oud (zie 541).
 
717    Lieuwe (Ypes) JOUSMA, Hoofdonderwijzer, geboren op 22-03-1890 om 19.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 09-05-1985 te Dokkum op 95-jarige leeftijd, begraven op 14-05-1985 te Dokkum, zoon van Ype (Lieuwes) JOUSMA (zie 542) en Antje Jans) PAUSINGA (zie 549).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 25-05-1915 te Oostdongeradeel met Jeltje (Jans) de GROOT, 30 jaar oud (zie 598).
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 15-08-1935 te Oostdongeradeel met Folkje (Harms) EMMENS, 40 jaar oud (zie 599).
Kind:
   1.  Trijntje (Ypes) (Nienke) JOUSMA (zie 600).

547    Meint (Lieuwes) JOUSMA, gardenier, geboren op 12-11-1875 om 18.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 25-11-1958 te Oosternijkerk op 83-jarige leeftijd, begraven op 29-11-1958 te Oosternijkerk. Uit dit huwelijk geboren: Trijntje geboren 08-03-1899.Gehuwd met Harmen Dijkstra,geboren 13-02-1895.Trijntje is overleden 26-02-1991 en Harmen is overleden 23-03-1979. Beide begraven in Oosternijkerk.
Jan geboren 23-06-1903 gehuwd met Akke Visser, geboren 03-12-1907.Jan is overleden 09-11-1994 en Akke is overleden 10-06-2002. Beide begraven Amersfoort,rusthof.
Lieuwe geboren 24-12-1905. Gehuwd met Tietje Boersma, geboren 11-10-1908.Lieuwe is overleden 23-06-1989 en Tietje is overleden 20-12-1979. Beide begraven in Oosternijkerk.
Ype 1912. Zoon van Lieuwe (IJpes) JOUSMA (zie 166) en Trijntje (Gerbens) van der VELDE (zie 167).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-05-1898 te Oostdongeradeel met Tietje Jans) van der PLOEG, 20 jaar oud (zie 548).
 
590    Sape (Gerbens) JOUSMA, landbouwer, geboren op 14-11-1906 te Oosternijkerk, overleden op 26-10-1989 te Steenwijk op 82-jarige leeftijd, begraven op 30-10-1989 te Wapserveen, zoon van Gerben (Lieuwes) JOUSMA (zie 584) en Klaaske (Annes) SMITS (zie 585).
 
600    Trijntje (Ypes) (Nienke) JOUSMA, geboren op 12-05-1893 om 02.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 27-03-1957 om 15.00 uur te Haren Groningen op 63-jarige leeftijd, begraven op 01-04-1957 te Haren, dochter van Lieuwe (Ypes) JOUSMA (zie 717) en Antje Jans) PAUSINGA (zie 549).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-09-1923 te Oostdongeradeel met Hantje (Klaas) van DIJK, 59 jaar oud (zie 601).
 
589    Ype (Gerbens) JOUSMA, landbouwer, geboren op 16-05-1904 te Oosternijkerk, overleden op 20-10-1997 te Meppel op 93-jarige leeftijd, begraven op 24-10-1997 te Vledder. Uit dit huwelijk zijn geboren: Klaske, Gerrit, Gerben en Hendrikje. Zoon van Gerben (Lieuwes) JOUSMA (zie 584) en Klaaske (Annes) SMITS (zie 585).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 28-10-1938 te Vledder met Frederika PROP, 23 jaar oud (zie 595).
 
207    YPE (Jans) JOUSMA, bakker,politiebediende,armenvader, geboren op 30-03-1810 te Anjum, gedoopt op 01-04-1810 te Anjum, overleden op 17-02-1873 om 08.30 uur te Oosternijkerk op 62-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Op 28 Februari 1854 benoemd tot politiebediende in de gemeente Oostdongeradeel, standplaats Nijkerk. Het jaarsalaris was 30 gulden. (Archief Oostdongeradeel nr. 783 inventarislijst).
Ingeschreven voor de Nat.Militie loting 1829 nr.49 en uit hoofde van enig kind voor een jaar vrijgesteld.Bij huwelijk werd hun dochter Jantje gewettigd.
Belijdenis gedaan op zaterdag 26 april 1834, in 1835 diaken. Zoon van Jan (IJpes) JOUSMA (zie 270) en Jantje (Folkerts) WIERSTRA (zie 271).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-07-1832 te Oosternijkerk met Hiltje (Lieuwes) HUIZINGA, 28 jaar oud (zie 208).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
542    Ype (Lieuwes) JOUSMA, arbeider, geboren op 09-04-1859 om 23.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 26-06-1930 om 19.00 uur te Oosternijkerk op 71-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk, zoon van Lieuwe (IJpes) JOUSMA (zie 166) en Trijntje (Gerbens) van der VELDE (zie 167).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-05-1885 te Oostdongeradeel met Antje Jans) PAUSINGA, 27 jaar oud (zie 549).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gertje (Ypes) JOUSMA (zie 596).
   2.  Lieuwe (Ypes) JOUSMA (zie 717).

273    Douwe (Jakobs) JOUSTRA, arbeider, geboren op 01-01-1757 te Jouswier Oostdongeradeel, overleden op 08-09-1819 om 16.00 uur te Oosternijkerk op 62-jarige leeftijd. Zijn ouders waren Jacob Jans en Hentje Pieters.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 13-05-1787 te Oostdongeradeel met Lutske PIETERS, 27 jaar oud (zie 104).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (Douwes) JOUSTRA (zie 333).
   2.  Jacob (Douwes) JOUSTRA (zie 334).

334    Jacob (Douwes) JOUSTRA, geboren op 02-08-1794 te Oostdonderadeel, Nijkerk, gedoopt op 24-08-1794 te Oosternijkerk, overleden op 15-04-1847 om 03.00 uur te Niawier op 52-jarige leeftijd, zoon van Douwe (Jakobs) JOUSTRA (zie 273) en Lutske PIETERS (zie 104).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-05-1820 te Oostdongeradeel met Korneliske (Eintes) BERGHUISTRA, 34 jaar oud (zie 335).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
359    Luitske (Jacobs) JOUSTRA, geboren op 15-04-1822 om 03.00 uur te Niawier, overleden op 13-02-1891 om 07.30 uur te Hantumhuizen op 68-jarige leeftijd, dochter van Jacob (Douwes) JOUSTRA (zie 334) en Korneliske (Eintes) BERGHUISTRA (zie 335).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 25-05-1858 te Westdongeradeel met Sjoerd (Ulbus) POSTHUMUS, 28 jaar oud (zie 360).
 
333    Pieter (Douwes) JOUSTRA, boerenknecht, geboren op 23-04-1788 te Niawier, gedoopt op 27-04-1788 te Niawier, overleden op 05-06-1820 om 16.00 uur te Niawier op 32-jarige leeftijd. Ongehuwd. Zoon van Douwe (Jakobs) JOUSTRA (zie 273) en Lutske PIETERS (zie 104).
 
555    Boukje (Hessels) KEEGSTRA, geboren op 28-01-1818 om 02.00 uur te Oudwoude, overleden op 01-09-1894 om 06.00 uur te Ee op 76-jarige leeftijd. Haar ouders waren Hessel (Rinzes) Keegstra geboren 27-11-1787 Burum en overleden 19-05-1853 Ee. Aafke (Sybes) Sybesma, geboren 27-10-1791 Burum
getrouwd op 22-01-1814 Burum. Aafke is overleden op 09-05-1886 Ee. Aafke neemt in 1811 de naam Sybesma aan.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-05-1839 te Oostdongeradeel met Jan (Egberts) DOUMA, 25 jaar oud (zie 556).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
481    Geertje (Hessels) KEEGSTRA, gedoopt op 20-05-1753 te Wierum, overleden op 05-06-1821 om 16.00 uur te Nes Westdongeradeel op 68-jarige leeftijd, dochter van Hessel Rinses KEEGSTRA (zie 495) en Antje KLAZES (zie 496).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 17-05-1772 te Ternaard met Broer LIEUWES, 25 jaar oud (zie 480).
 
503    Gerrit (Hessels) KEEGSTRA, geboren op 01-01-1615, overleden op 13-11-1667 te Hantum op 52-jarige leeftijd. Uit dit Huwelijk is geboren Tjepke 1657, gedoopt 4 augustus 1662.,.
Gehuwd (1) op 38-jarige leeftijd op 20-11-1653 te Hantumhuizen met Griet TJEPKES (zie 505).
Gehuwd (2) te Hantunhuizen.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Hessel (Gerrits) KEEGSTRA (zie 498).

495    Hessel Rinses KEEGSTRA, boer te Wierum, gedoopt op 07-05-1719 te Hantumhuizum, overleden ca 1766. Uit deze relatie zijn geboren: Grietje 22-12-1746 Wierum; Maike 24-11-1748 Wierum.Geertje 26-09-1751 en overleden voor 1753. Geertje zie elders.Trijntje 05-10-1755 Wierum, overleden 02-12-1824 Westdongeradeel.
Rinze 25-04-1758 Wierum overleden 17-10-1874 Kollummerland.Klaaske 1761, Klaas 1764 en Sjoukje 1766. Zoon van Rinse (Hessels) KEEGSTRA (zie 497) en Maaijke JANS (zie 430).
Gehuwd circa 1745 te waarschijnlijk te Wierum met Antje KLAZES (zie 496).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje (Hessels) KEEGSTRA (zie 481).
   2.  Rinse Hessels KEEGSTRA (zie 760).

498    Hessel (Gerrits) KEEGSTRA, geboren op 01-01-1640 te Hantum, overleden 1705. Uit de 4 huwelijken zijn de volgende kinderen geboren:
Tjitske gedoopt 11-04-1669, overleden 22 april 1669. Gerrit gedoopt 09-07-1673, overleden en begraven op 21-07-1673. Dan is er een tweeling Tjitske en Antje beide gedoopt op 21-02-1675. Deze zijn overleden en begraven op 06-03-1675. Gerrit geboren 24-05-1676, gedoopt op 24-05-1676 en overleden op 14-06-1676, begraven 16-06-1676. Gerrit gedoopt op 11-01-1680,
overleden op 22-01-1680 en begraven op 26-01-1680.Gerrit gedoopt op 10-12-1682 en overleden op 02-01-1683.Rinse gedoopt op 06-04-1684.
Gerrit gedoopt 12-12-1686. Tete (Tiete) gedoopt 20-03-1689. Ynske gedoopt op 08-11-1691.Trijntje gedoopt op 02-04-1693. Pytter gedoopt 18-09-1695.
Antje gedoopt 01-01-1698. Klaas gedoopt 22-02-1705. Allen geboren en/of overleden te Hantum.
Hessel trouwt 9 december 1660 in Hantum met Antje Metskes, geboren in Hantum. Antje was weduwe van Jan Jackles.
(Trouwregister Hervormde gemeente Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen, 1660; DTB nr: 752, 1643 - 1710; Vermelding: Bevestiging huwelijk van 9 december 1660, Hantum; Man: Hessel Gerrits, Hantum; Vrouw: Antje Meskes, Hantum; NB: Zij is weduwe van Jan Jackles.)
Hessel Gerrits hertrouwt 5 januari 1679 met Sjoekje Sipkes, geboren in Hantum. Hessel was weduwnaar van Inske Bouwes.
Sjoeke is overleden 3 mei 1679.
(Trouwregister Hervormde gemeente Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen, 1679; DTB nr: 752, 1643 - 1710; Vermelding: Bevestiging huwelijk van 5 januari 1679, Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen; Man: Hessel Gerrits, Hantum; Vrouw: Sjoekje Sipkes, Hantum; NB: De bruid is overleden op 3 mei 1679 en begraven op 8 mei 1679.)
Hessel Gerrits hertrouwt 25 april 1680 in Hantumhuizen met Antje Rinses, geboren in Ternaard.
(Trouwregister Hervormde gemeente Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen, 1680; DTB nr: 752, 1643 - 1710; Vermelding: Bevestiging huwelijk van 9 december 1660, Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen; Man: Hessel Gerrits, Hantum; Vrouw: Antje Rinses, Ternaard.)
. Heb in archierven gevonden dat hij de achternaam Keegstra gebruikte
Heeft 4 kinderen: Gerrit geboren 9 juli 1673, overleden 21 juli 1673.
Tjetske 21 februari 1675. Antje 21 februari 1675(tweeling) overleden 6 maart 1675. Gerrit 24 mei 1676, overleden 14 juni 1676. Zoon van Gerrit (Hessels) KEEGSTRA (zie 503).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 09-12-1660 te Hantum met Antje METSKES, 18 jaar oud (zie 500), Antje was weduwe van Jan Jackles.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 16-06-1667 te Hantum met Inske BOUWES, 22 jaar oud (zie 501).
Gehuwd (3) op 39-jarige leeftijd op 05-01-1679 te Hantumhuizen met Sjoekje SIPKES, 31 jaar oud (zie 502).
Gehuwd (4) op 40-jarige leeftijd op 25-04-1680 te Hantum met Antje RINSES, 15 jaar oud (zie 499).
Uit het vierde huwelijk:
   1.  Rinse (Hessels) KEEGSTRA (zie 497).

760    Rinse Hessels KEEGSTRA, gedoopt op 23-04-1758 te Wierum, overleden op 17-10-1847 te Burum op 89-jarige leeftijd. Rinse nam in 1811 in Burum de familienaam Keegstra aan,voor zichzelf,zijn kinderen Antje, Cornelis Hessel,Tjiske,Klaas IJstrom,Maike en voor zijn kleinkind(van Cornelis) Rense, zoon van Hessel Rinses KEEGSTRA (zie 495) en Antje KLAZES (zie 496).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-05-1784 te Ternaard met Pietje Cornelis BOERSMA, 28 jaar oud (zie 761).
 
497    Rinse (Hessels) KEEGSTRA, geboren op 06-04-1684 te Hantumhuizen, overleden na 1728. Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren: Pyter, Pyter, Teunis, Hessel, Trijntje, Jeltie en Jan. Ouders waren Hessel Gerrits en Antje Rinses, zoon van Hessel (Gerrits) KEEGSTRA (zie 498) en Antje RINSES (zie 499).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-11-1712 te Hantumhuizen met Maaijke JANS, 29 jaar oud (zie 430).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
168    Robert John KENDALL, verzekeringsagent, geboren te te Engeland.
Gehuwd te Hamilton Ont.Canada met Joanne (Barends) Van RIJN (zie 169).
Uit dit huwelijk:
   1.  Scott Stanley (Robert) KENDALL (zie 698).

698    Scott Stanley (Robert) KENDALL, geboren te Ajax Ont.Canada, zoon van Robert John KENDALL (zie 168) en Joanne (Barends) Van RIJN (zie 169).
 
383    Jantje (Gjalt) KEUNING, geboren op 10-03-1857 om 17.00 uur te Ternaard (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 11-03-1928 om 15.30 uur te Groningen op 71-jarige leeftijd. Haar ouders waren: Gjalt (Pieters) Keuning en Aaltje (Karstens) Dorenbosch.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06-05-1886 te Westdongeradeel met Andries (Jacobs) KOOPMANS, 28 jaar oud (zie 178).
 
490    Eelse Gerrits KINGMA, geboren op 28-06-1797 te Morra, gedoopt op 16-07-1797 te Morra, overleden op 08-03-1868 om 12.00 uur te Dokkum op 70-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren: Jan gedoopt op 20-04-1766 Morra.Arjen gedoopt op 30-01-1768 Morra.Gerrit gedoopt 01-10-1769 Morra.Aaltje geboren 16-04-1772 en gedoopt 03-05-1772 Morra en overleden voor 1777.Minne geboren 08-10-1774 en gedoopt op 06-11-1774 Morra.Aaltje geboren 27-02-1777 Morra en aldaar gedoopt op 23-03-1777. Ouders waren Gerrit Arjens Kingma en Aaltje Eelzes.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-05-1822 te Dokkum met Grietje SCHAAFSMA, 23 jaar oud (zie 491).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje (Eelzes) VISSER (zie 483).

634    Aaltje KLAZES, geboren op 30-07-1775 te Oosternijkerk, gedoopt op 06-08-1775 te Oosternijkerk, overleden op 02-05-1842 te Oosternijkerk op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-06-1797 te Oosternijkerk met Minne (Sapes) MINNEMA, 33 jaar oud (zie 633).
 
496    Antje KLAZES, geboren in 1723 te Hantumhuizen.
Gehuwd circa 1745 te waarschijnlijk te Wierum met Hessel Rinses KEEGSTRA (zie 495).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
243    Albertje (Oppe) KLOOSTERMAN, geboren te Garijp.
Gehuwd te Bergum met Evert (Riemers) ROUKEMA (zie 242).
 
507    Ietje (Douwes) KLUIN, geboren op 02-04-1880 om 19.00 uur te Usquert Groningen, overleden op 22-11-1954 om 22.30 uur te Ulrum op 74-jarige leeftijd, begraven te Ulrum. Is na overlijden van Anne hertrouwd met Derk Annes Muller, geboren 13-09-1885 Niehove, gemeente Oldehove en overleden 08-08-1965. Beiden zijn begraven in Ulrum Groningen. Ouders zijn: Douwe Kluin en Martje Meijer.Douwe Kluin geboren 10 januari 1848 en overleden op 23 oktober 1927 te Usquert.Martje Meijer is geboren rond 1846 en getrouwd op 5 juli 1872 te Usquert.Martje is overleden 6 juni 1930 Uithuizermeeden.Dit echtpaar had 5 kinderen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-03-1901 te Usquert Groningen met Anne (Dirks) ZWART, 30 jaar oud (zie 506).
 
174    Jantje (Jans) van der KOOI, geboren op 03-11-1882 om 02.00 uur te Oostrum, overleden op 19-02-1970 te Leeuwarden op 87-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Haar ouders waren: Jan Hedzers van der Kooi en Aaltje (Gerrits) Sinia.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-05-1910 te Ternaard met Meindert (Dirks) ZWART, 29 jaar oud (zie 175).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dr. Jan (Meinderts) SWART (zie 10).
   2.  Dirk (Meinderts) ZWART (zie 295).
   3.  Andries (Meinderts) ZWART (zie 137).
   4.  Aaltje (Meinderts) ZWART (zie 230).
   5.  Dieuwke (Meinders) (Joyce) ZWART (zie 72).
   6.  Gerritje (Meinderts) ZWART (zie 199).
   7.  Trijntje (Meinders) ZWART (zie 70).

170    Ante (Pieters) KOOISTRA, geboren op 09-03-1864 om 14.00 uur te Wierum, overleden op 28-02-1908 om 19.00 uur te Grouw op 43-jarige leeftijd. Ouders van Ante waren: Pieter (Joghems) Kooistra en Abeltje (Abes) Kooistra.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-06-1890 te Metslawier ; Oostdongeradeel met Douwe (Dirks) ZWART, 28 jaar oud (zie 171).
Uit dit huwelijk:
   1.  Abeltje (Douwes) ZWART (zie 159).
   2.  Jelle (Douwe) ZWART (zie 471).

286    Antje (Sijtses) KOOPAL, geboren op 14-03-1877 om 18.00 uur te Arum, overleden op 03-01-1954 te Paesens op 76-jarige leeftijd. Ouders waren: Sytze Koopal en Janke Westra.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 15-10-1910 te Noorddijk Groningen met Durk (Wiebes) JEPMA, 39 jaar oud (zie 454). Durk was weduwnaar van Aaltje Braaksma. {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-05-1896 te Oostdongeradeel met Aaltje (Wierds) BRAAKSMA, 20 jaar oud (zie 89).}
 
178    Andries (Jacobs) KOOPMANS, bakker te Morra. Geboren op 28-03-1858 om 21.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt (Ned. Herv.) op 20-05-1858 te Oosternijkerk, overleden op 05-07-1928 om 16.00 uur te Groningen op 70-jarige leeftijd. Andries was het tegendeel van zijn broer Siebe. T.g.v. dronkenschap verdronken. Zeer onsympathiek figuur. Ook puur modern, maar vloeken en drinken.
Uit dit huwelijk zijn geboren. Jacob geboren 19-02-1887 Oostdongeradeel, Bakker; Ned.Herv. Getrouwd op 14-10-1915 Groningen, akte 437 met Anna Roelina Honebecke, geboren 03-07-1892 Westerbroek, gemeente Hoogezand.Volgens register hebben zij in 1916 een dochtertje gekregen.Jacob
is overleden 3 mei 1950, 20.30 uur te Zuidlaren,akte 616.
Gjalt geboren 22-03-1889 Morra Oostdongeradeel. Koopman.Ned.Herv. Vertrekt volgens register op 29-12-1917 naar Finsterwolde. Gehuwd op 28-07-1921 Groningen, akte 492 met Jeike Bosman, geboren 27-03-1899 Groningen, dochter van Bote Bosman en Grietje Kleveringa.Gjalt is overleden 26-02-1971 te Groningen en gecremeerd op 02-03-1971 te Groningen. Jeike is overleden 14-09-1982 te Groningen. Gecremeerd op 17-09-1982 te Groningen.
Sijbe Jacob geboren 07-12-1893 Oostdongeradeel. Ned.Herv.gymnastiek onderwijzer, wonende Leiden.Gehuwd op 06-01-1921 Groningen, akte 6 met Fokeltje Hendrika Becherer, geboren 07-02-1894 Groningen,acte 221.Dochter van Klaas Becherer assistent bij de posterijen en Theodora Melgers.Fokeltje is overleden op 06-10-1924 te Leiden, akte 0516.Sybe is overleden op 24-10-1967 te Leiden,op 27-10-1967 gecremeerd Ockenburgh 's-Gravenhage. Zoon van Jacob (Sijbes) KOOPMANS (zie 176) en Jeltje (Andries) ZWART (zie 177).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-05-1886 te Westdongeradeel met Jantje (Gjalt) KEUNING, 29 jaar oud (zie 383).
 
379    Dirk (Andries) KOOPMANS, timmerman, geboren op 03-02-1910 te Sneek, overleden op 22-02-1993 te Emmeloord op 83-jarige leeftijd, begraven op 26-02-1993 te Emmeloord. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren: Andries, Erna, Dick. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-05-1934 te Beetsterzwaag met Trijntje (Andries) ZWART, 20 jaar oud (zie 380).
 
422    Gerben (Jacobs) KOOPMANS, geboren op 14-09-1859 om 19.00 uur te Oostdongeradeel, overleden op 17-09-1859 om 05.00 uur te Oosternijkerk, 3 dagen oud, zoon van Jacob (Sijbes) KOOPMANS (zie 176) en Jeltje (Andries) ZWART (zie 177).
 
176    Jacob (Sijbes) KOOPMANS, bakker, geboren op 02-02-1833 om 23.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 24-02-1833 te Oosternijkerk, overleden op 16-10-1908 om 19.30 uur te Oostdongeradeel op 75-jarige leeftijd. Overleden aan een longontsteking. Sybe's eerste vrouw overleed in 1859 en hij hertrouwde op 11 mei 1865 met Menke (Menzes) Bakker. akte 16, Oostdongeradeel. Menke overleed op 2 juni 1923 op 81 jarige leeftijd akte 41 als weduwe.Deze genoemde kinderen zijn dus uit het 2e huwelijk.
Menze geboren 15-03-1866 Oosternijkerk.Overleden 06-06-1930. Begraven te Wolvega alg. begraafplaats.
Trijntje geboren 27-10-1867 Oosternijkerk. Getrouwd met Melis Hartmans, geboren te Nes op 3 december 1864 en overleden op 12 juni 1950 te Oosternijkerk en aldaar begraven (zie grafsteen). Trijntje is overleden op 15 maart 1954 te Oosternijkerk en aldaar begraven (zie grafsteen).
Cornelia geboren 19-06-1869 Oosternijkerk.Overleden 27-08-1937 te Dokkum akte 42, was gehuwd met Gosse Tol, geb. 14-12-1881, Kollummerland, akte 209. Zij huwden op 06-05-1905.Kregen op 20-02-1906 een levenloos kind. Gosse is overleden 14-12-1937 te Dokkum, akte 59, en aldaar begraven. zijn ouders waren: Sybe (Jacobs) Koopmans en Trijntje (Andries) Jongsma. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-05-1856 te Oostdongeradeel met Jeltje (Andries) ZWART, 22 jaar oud (zie 177).
Uit dit huwelijk:
   1.  Siebe (Jacobs) KOOPMANS (zie 382).
   2.  Andries (Jacobs) KOOPMANS (zie 178).
   3.  Gerben (Jacobs) KOOPMANS (zie 422).

382    Siebe (Jacobs) KOOPMANS, onderwijzer (hoofd der school). Geboren op 21-03-1857 om 14.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 31-05-1857 te Oosternijkerk, overleden op 12-07-1938 te Wolvega Weststellingerwerf op 81-jarige leeftijd. Kind van een gezin waar de vreeze des Heeren niet in ere was. Is onderwijzer geworden en jarenlang Hoofd der openbare lagere school geweest te Scherpenzeel bij Wolvega. Was vurig socialist. Rechtschapen figuur. Zeer familie ziek. Had vooral veel met mijn vader (Pieter Andries) op. Kwam ook bij mijn weten veel bij ons; ten minste elke zomervacantie. Heeft vooral veel met mijn vader gediscussieerd over God en godsdienst. Vroeg en kreeg beppe's (Tr.R.Weidenaar) kerkbijbel; zei wel eens, als de hedendaagse maatschappij ingericht was op de voet van de Mozaïsche wetgeving, dan was ik niet langer S.D.A.P.-er. Is gestorven in de 30e jaren der 20e eeuw zoals hij geleefd heeft.Ietwat ruwe, luidruchtige, maar in allerlei opzicht rondborstig en sympathiek figuur. Zoon van Jacob (Sijbes) KOOPMANS (zie 176) en Jeltje (Andries) ZWART (zie 177).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-11-1883 te Wolvega Weststellingerwerf met Dieuke RIJPMA, 25 jaar oud (zie 290).
 
180    Aatze (Marten) KOUDENBURG, geboren op 31-07-1881 om 15.00 uur te Paesens, overleden op 24-11-1954 te Paesens op 73-jarige leeftijd, begraven te Paesens (zie grafsteen). Uit dit huwelijk is een dochter geboren; Jantje geboren 27-08-1913 te Paesens. Zij is op 25 mei 1936 getrouwd met Kornelis Cuperus geboren 17-03-1912 te Paesens en overleden op 1 juli 1974 te Leeuwarden. Begraven te Paesens.
Jantje is overleden op 3 maart 2000 te Metslawier en ook begraven te Paesens, (zie grafsteen). Ouders waren: Marten Koudenburg en Bergtje Post.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-05-1905 te Oostdongeradeel met Gaatske (Jans) ZWART, 24 jaar oud (zie 181).
 
182    Diderica Margaretha KROEZE, geboren te Willemstad Curacao.
Gehuwd te Bergum met Job (Riemers) ROUKEMA, 28 jaar oud (zie 183).
 
593    Roelofje (Gerrits) KROL, geboren op 16-07-1895 te Renkum, overleden op 12-07-1970 te Renkum op 74-jarige leeftijd, begraven op 15-07-1970 te Renkum. Ouders Gerrit Krol en Maia Willemsen.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 01-03-1928 te Renkum met Anne (Gerbens) JOUSMA, 27 jaar oud (zie 587).
 
184    Eleanor LANE, geboren op 05-08-1958, overleden op 09-03-2012 te Brant Memorial Hospitaal Canada op 53-jarige leeftijd, begraven op 13-03-2012 te Dundas.
Gehuwd te Islington Ont.Canada, gescheiden te Grimsby Ontario Canada van Cordell George (Barends) Van RIJN (zie 185). {Hij is later gehuwd te Grimsby Ontario Canada met Laurie PHILLIPS (zie 715).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Heather (George) Van RIJN (zie 696).
   2.  Benjamin Cordell (George) Van RIJN (zie 697).

113    Derk (Kornelis) LEIKER, geboren op 13-12-1851 om 17.00 uur te Oldenhove, overleden op 15-12-1901 om 01.30 uur te Oostdongeradeel op 50-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren, allen Oostdongeradeel.
Kornelis geboren 15-03-1880 blad 19, overleden 22-05-1880 blad 20.
Sikje geboren 06-01-1882 blad 1. Getrouwd 14-05-1915 akte 20 met Willem Seepma, geboren 30-06-1880 akte 139 Westdongeradeel.Sikje is overleden 14-06-1943, om 03.00 uur akte 31 te Oosternijkerk.
Maaike geboren 13-06-1883 akte 112, Metslawier. Getrouwd op 18-05-1912 akte 26 met Jan Tillema geboren 05-10-1878 blad 68,te Meslawier.Maaike is overleden op 10-10-1915 akte 110, Metslawier.Jan is overleden 24-01-1947 te Metslawier.Beide begraven te Morra.
Korneliske geboren 27-01-1886 akte 13,overleden 15-06-1892 akte 66, Oostdongeradeel.
Anne geboren 12-08-1888 akte 127,overleden 18-09-1888 akte 106 Oostdongeradeel.
Anna geboren 13-05-1890, 21.00 uur te Metslawier akte 71.
Kornelis geboren 12-12-1893 akte 227,Metslawier. Gehuwd met Geessien Voor in 't Holt op 01-08-1918 te Veendam, akte 95. Geessien is geboren 20-02-1891
Kornelis, rijksambtenaar is overleden te Haarlem op 27-06-1931, 1 uur voormiddag, akte 812. Zoon van Kornelis (Sjoerds) LEIKER (zie 98) en Maaike (Dirks) van der HOUT (zie 97).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-05-1879 te Oostdongeradeel met Jiskje (Annes) JOUSMA, 26 jaar oud (zie 114).
 
288    Grietje (Kornelis) LEIKER, geboren op 14-05-1853 om 23.00 uur te Grijpskerk, overleden op 24-03-1920 om 21.00 uur te Anjum op 66-jarige leeftijd. Ongehuwd. Dochter van Kornelis (Sjoerds) LEIKER (zie 98) en Maaike (Dirks) van der HOUT (zie 97).
 
98    Kornelis (Sjoerds) LEIKER, geboren op 03-03-1805 te Drachten (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 09-06-1863 om 14.00 uur te Drachten op 58-jarige leeftijd. Bevolkingsregister Oostdongeradeel nr.292 zouden zij op 24 oktober 1864 naar Drachten zijn vertrokken.
N.B. Kornelis blijkt een relatie aangegaan te zijn met Antje Joukes L Veenstra geboren 30-11-1803 te Leeuwarden, gedoopt 14-12-1803 te Leeuwarden en overleden op 13-11-1858 te Noorder Drachten.Uit deze relatie zijn geboren: Sjoerd 30-11-1828 te Smallingerland.Melle geboren 10-01-1840 te Drachten 0.300uur.Antje was inwonende hulp in de huishouding.Ze ij echter niet getrouwd. Was beide geboorte van Sjoerd en Melle ongehuwd. Hun moeder was dus Antje Veenstra.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 07-09-1850 te Oldenhove met Maaike (Dirks) van der HOUT, 36 jaar oud (zie 97).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
480    Broer LIEUWES, landbouwer, geboren op 15-12-1746 te Ternaard, gedoopt op 01-01-1747 te Ternaard, overleden op 27-02-1795 te Nes op 48-jarige leeftijd. Heeft belijdenis gedaan op 4 mei 1792.Uit dit huwelijk geborne: Haebeltie 1773; Hessel 1775;Lieuwe 1777; Antje 1780; Rienk 1783;Allen geboren Ternaard, Froukjen 1789; Hylke 1792. Deze zijn geboren in Nes.
Haebeltie neemt de achternaam Huizinga aan, trouwt met Arjen Jan Faber. Haebeltie is overleden 28-02-1822 te Ned, zoon van Lieuwe BROERS (zie 478) en Haebeltje RIENKS (zie 479).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-05-1772 te Ternaard met Geertje (Hessels) KEEGSTRA, 18 jaar oud (zie 481).
Kind:
   1.  Lieuwe (Broers) HUIZINGA (zie 453).

285    Rinske LIEUWES, geboren in 1675 te Sint Annaparochie, overleden voor 1745. Was in 1733 nog in leven. Ype en Rinske kopen in 1728 de helft van Humaldastate te Ee.De andere helft was eigendom van Reitse Sapes en Sjieuke Rinses.
Gehuwd op 22-12-1700 te Anjum met IJpe (Jacobsz) ALBERDA, 25 jaar oud (zie 283).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
416    Andries LUYTJENS, boer te Gietkerk, gedoopt op 11-01-1665 te Rijperkerk, 1695 te Oenkerk, 1697 te Giekerk op boerderij van Eelkje Willems, later te Rijperkerk (1728 gebr. stem nrs 17 en 18.)
Belijdend lid Giekerk 21-05-1696, te Rijperkerk 17-11-1699, ouderling op lidmatenlijst 1705. Diaken Rijperkerk 1701-1705, ouderling 1719-1721.
Kinderen: Pieter, gedoopt Oenkerk 24-02-1695; Luijtjen; Trijntje gedoopt Rijperkerk 16-10-1701 akte 44545; Douwe gedoopt 19-02-1706 akte 18033, Rijperkerk. Zoon van Luytjen JELLES (zie 418) en Trijntje PYTTERS (zie 419).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-06-1694 te Oudkerk met Geertje DOUWES (zie 417).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
720    Heather MACKENZIE, geboren te Sarnia Ontario Canada.
Gehuwd te Kitchener Ontario Canada, gehuwd voor de kerk te St. Andrew's Memorial Anglican Church Kitchener Ontario Canada met Andries Lieuwe (Dirks) (Andy) ZWART, 64 jaar oud (zie 187). {Hij was eerder gehuwd op 39-jarige leeftijd op 27-09-1986 te Sharbot Lake Ont. Canada met Dorien Joyce DOWDALL, 48 jaar oud (zie 186).}
 
146    Ilse Marie Gerarda Johanna (Ilse) MAES, geboren op 24-03-1951 te Amsterdam, overleden op 15-06-2020 om 08.05 uur te Hoofddorp op 69-jarige leeftijd, gecremeerd op 22-06-2020 te Crematorium Nieuw Vennep.
Gehuwd te Hoofddorp, gescheiden te Hoofddorp van Jacob Arjen (Arie) (Arjen) SLUIJS (zie 265).
 
747    Kate MALCOLM.
Gehuwd te Grimsby ontario Canada met Benjamin Cordell (George) Van RIJN (zie 697).
 
414    Seli MARTENS, geboren in 1690, overleden na 1759 te Veenwouden.
Gehuwd op 17-09-1712 te Veenwouden met Balling HAIJES, 33 jaar oud (zie 413).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
608    Johanna (Jans) MAURER, geboren op 01-06-1926 te Kampen, overleden op 06-12-1981 te Zwolle op 55-jarige leeftijd, begraven op 09-12-1981 te Vledder. Ouders: Jan Maurer en Willemina Aleida Kwakkel.
Gehuwd na 1950 te Kampen met Gerben (Jans) (Gep) JOUSMA (zie 607). {Hij is later gehuwd te Heemstede met Elize Hendrika (Marinus) (Els) de BRIJ (zie 609).}
 
45    Dieuwke (Jans) van der MEER, geboren op 01-01-1807 te Het Bildt. Exacte geboortedatum niet te vinden; stond ook niet in de huwelijksakte.
Ook daar werd alleen 1807 vermeld.In overlijdensakte stond geboren te Metslawier. Overleden op 19-04-1851 om 02.00 uur te Oosternijkerk op 44-jarige leeftijd. Haar ouders waren Jan Pieters van der Meer en Japke Atzes.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-05-1836 te Metslawier met Pieter (Hayes) ZWART, 30 jaar oud (zie 44). {Hij is later gehuwd op 47-jarige leeftijd op 20-08-1853 te Oostdongeradeel, was bij dit huwelijk weduwe en hij weduwnaar van Dieuwke v.d. Meer. Echtgenote is Hiltje (Gerrits) WESTRA, 45 jaar oud (zie 43).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Haije (Pieters) ZWART (zie 299).
   2.  Japke (Pieters) ZWART (zie 226).
   3.  Seelie (Pieters) ZWART (zie 375).
   4.  Jan (Pieters) ZWART (zie 324).

626    Doetje (Klazes) van der MEER, dienstmeid, geboren op 24-11-1844 om 17.00 uur te Lioessens, overleden op 19-05-1928 om 07.30 uur te Oosternijkerk op 83-jarige leeftijd. Ouders: Klaas (Douwes) van der Meer, arbeider en Antje Braaksma.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1870 te Oostdongeradeel met Jakob (Gerrits) ELZINGA, 28 jaar oud (zie 625).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
83    Jeltje (Ruurds) MEIJER, geboren op 26-02-1854 om 10.00 uur te Winsum, overleden op 17-11-1923 om 08.00 uur te Huizum Leeuwarderadeel op 69-jarige leeftijd. Weduwe van Johannes Tjepkes Haitsma. Haar ouders ware Ruurd (Halbes) Meyer en Geertje (Harings) Piebenga.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 10-05-1879 te Hennaarderadeel met Johannes (Tjepkes) HAITSMA, 27 jaar oud (zie 82).
Gehuwd (2) op 59-jarige leeftijd op 03-09-1913 te Huizum met Klaas Annes van den BERG, 31 jaar oud (zie 84).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
534    Aaltje (Wiltjes) MEINDERTSMA, geboren op 04-03-1845 om 22.00 uur te Nes, overleden op 05-12-1921 te Oosternijkerk op 76-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Ouders waren: Wiltje (Pieters) Meindertsma en Geertje (Lieuwes) Huizinga.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-05-1871 te Oostdongeradeel met Anne (Ypes) JOUSMA, 27 jaar oud (zie 533).
 
188    Dieuke (Meinderts) MEINDERTSMA, geboren op 28-03-1839 om 22.00 uur te Ee, overleden op 15-01-1923 om 06.00 uur te Oosternijkerk op 83-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Ouders waren Meindert (Pieters) Meindertsma en Maaike (Eelkes) Idsardi.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 18-05-1865 te Oostdongeradeel met Binne (Johannes) BOELENS, 25 jaar oud (zie 572).
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 23-11-1871 te Oostdongeradeel met Dirk (Andries) ZWART, 42 jaar oud (zie 189).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Trijntje (Dirks) ZWART (zie 254).
   2.  Zwaantje (Dirks) ZWART (zie 381).
   3.  Andries (Dirks) ZWART (zie 12).
   4.  Baukje (Dirks) ZWART (zie 340).
   5.  Meindert (Dirks) ZWART (zie 175).
   6.  Baukje (Dirks) ZWART (zie 341).

580    Wiltje (Pieters) MEINDERTSMA, geboren op 14-06-1799 te Ee, gedoopt op 04-08-1799 te Ee, overleden op 26-05-1875 om 13.00 uur te Oostdongeradeel op 75-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren: Janke 08-03-1843 Nes, akte 39.Gehuwd 13-05-1864 met Wessel Siegers Rozendal, geboren 28-09-1838 Lioessens.Janke is overleden 30-11-1933 te Oosternijkerk.
Aaltje geboren 04-03-1845 Nes, blad 17,zie elders.
Antje geboren. 20-12-1847, Nes, blad 72. Gehuwd 19-05-1871 , akte 45, Oostdongeradeel met Tjomme Wytsma,geboren 02-12-1843 Niawier en Tjomme is overleden 14-01-1926 Oostdongeradeel.Antje is overleden 10-03-1900 Lioessens.Uit dit huwelijk 10 kinderen, waarvan 2 jong overleden.
Een overgrootvader van Tjomme, Rinse Hessels, was een broer van een overgrootmoeder van Antje, Geertje Hessels.)
Pieter geboren 26-03-1850 Nes.Gehuwd 13-05-1875 met Fetje Klazes Heemstra, geboren 11-08-1853 Ternaard en overleden 20-07-1912 Oostdongeradeel.Pieter overleed 27-12-1921 Oostdongeradeel.Uit dit huwelijk 1 kind voor zover ik heb kunnen nagaan. Ouders waren: Pytter (Wiltjes) Meindertsma en Janke Siedses.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 06-08-1842 te Ternaard Westdongeradeel met Gertje (Lieuwes) HUIZENGA, 31 jaar oud (zie 578).
 
727    Antje (Willems) MEINEMA, geboren op 01-01-1921, overleden op 18-08-2008 te Noardbergum op 87-jarige leeftijd, gecremeerd op 22-08-2008 te Goutum.
Gehuwd circa 1950 met Anne (Harmen) BUIKHUIZEN (zie 638).
 
190    Grietje MEINSMA, geboren op 25-08-1899 om 08.00 uur te Nes (gezindte: gereformeerd), overleden op 17-03-1988 te Dokkum op 88-jarige leeftijd, begraven op 22-03-1988 te Oosternijkerk. Haar ouders waren Jan (Broers) Meinsma en Wijtske (Ernstes)Tamsma.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-06-1922 te Oostdongeradeel, gehuwd voor de kerk op 01-06-1922 te Oosternijkerk met Andries (Pieters) ZWART, 24 jaar oud (zie 191).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (Andries) (Piet) ZWART (zie 346).
   2.  Wijtske (Andries) ZWART (zie 347).
   3.  Jan (Andries) ZWART (zie 345).
   4.  Dirk Andries (Andries) ZWART (zie 344).

404    Aaltje MEINTES, gedoopt op 25-08-1720 te Anjum, dochter van Meinte DIRKS (zie 405) en Baartje JANS (zie 406).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-04-1744 te Anjum met Dirk Minse CORNELIS, 19 jaar oud (zie 403).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
603    Annechien (Jans) MEINTS, geboren op 05-03-1900 te Smilde, overleden op 24-05-1982 te Assen op 82-jarige leeftijd, begraven op 27-05-1982 te Smilde. Ouders: Jan Meints en Wijtske Klok.
Gehuwd op 56-jarige leeftijd op 25-08-1956 te Smilde met Hendrik (Lieuwes) (Henk) JOUSMA, 27 jaar oud (zie 602).
 
386    Menke MEINTS, geboren rond 1735, overleden op 11-12-1818 om 15.30 uur te Hantumhuizen.
Gehuwd op 06-06-1762 te Hantum met Gerben (Heerkes) van der VELDE, 28 jaar oud (zie 368).
Uit dit huwelijk:
   1.  Meint (Gerben) van der VELDE (zie 364).

500    Antje METSKES, geboren op 01-01-1642 te Hantum, overleden op 16-06-1667 te Hantum op 25-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 09-12-1660 te Hantum met Hessel (Gerrits) KEEGSTRA, 20 jaar oud (zie 498), Antje was weduwe van Jan Jackles. {Hij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-06-1667 te Hantum met Inske BOUWES, 22 jaar oud (zie 501). Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 05-01-1679 te Hantumhuizen met Sjoekje SIPKES, 31 jaar oud (zie 502). Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 25-04-1680 te Hantum met Antje RINSES, 15 jaar oud (zie 499).}
 
192    Alice Barbara (Jes) MIDDELHOEK, geboren op 11-10-1941 te Rotterdam, overleden op 19-08-1994 op 52-jarige leeftijd, begraven te Beetsterzaag alg.
Gehuwd te Assen met Meindert (Jans) SWART (zie 193).
 
536    Klaas (Minnes) MINNEMA, gardenier, geboren op 09-07-1835 om 12.00 uur te Lioessens, overleden op 07-01-1909 om 06.00 uur te Lioessens op 73-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren:
Dirkje geboren 27-04-1884 Lioessens en overleden op 03-11-1973 Oostdongeradeel.Trouwde 03-06-1920 met Wiltje Rozendal.
Ype geboren 19-01-1888 Lioessens. overleden 03-11-1955 Lioessens.
Jan geboren 01-06-1890 Lioessens, overleden 28-12-1972 Metslawier. Ouders waren:Klaas minnes Minnema en Dirkje (Jans) Dijkstra.
N.B. Bij geboorte van Klaas was zijn vader al overleden op 28 april 1835.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 05-03-1883 te Oostdongeradeel met Gertje (Ypes) JOUSMA, 36 jaar oud (zie 535).
 
633    Minne (Sapes) MINNEMA, gedoopt op 25-09-1763 te Oosternijkerk, overleden op 25-02-1839 om 01.00 uur te Oosternijkerk op 75-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren:
Antje geboren 12-04-1799,gedoopt 05-05-1799.
Klaas geboren 30-06-1800,gedoopt 13-07-1800. Hij is getrouwd op 02-10-1834 met Dirkjen (Jans) Dijkstra,akte 340, Oosternijkerk. Klaas is overleden op 28-04-1835, Oosternijkerk.
Sape geboren 16-08-1803,gedoopt 25-09-1803.
Jan geboren 24-04-1806,gedoopt 11-05-1806.Jan is overleden op 15-04-1832 te Oosternijkerk.
Anne geboren 03-03-1810,gedoopt 18-03-1810. Anne is overleden op 22-02-1812,blad 3 Oosternijkerk.
Anne geboren 26-02-1813,akte 15. De akte vermeld dan al de achternaam Minnema.
De kinderen zijn allen geboren in Oosternijkerk.
In de overlijdensakte van Minne staat dat hij de echtgenoot was van Aaltje Jans Dijkstra? Bij geboorten van de kinderen is het steeds Aaltje Klazes.
Zoon van Sape GEERTS (zie 389) en Antie BOKKES (zie 390).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 25-06-1797 te Oosternijkerk met Aaltje KLAZES, 21 jaar oud (zie 634).
 
466    Kornelis van MINNEN, arbeider, geboren op 23-02-1871 om 15.00 uur te Dokkum, overleden op 13-06-1940 om 13.30 uur te Groningen op 69-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk 2 kinderen geboren: Halbe geboren 26 mei 1896, akte 43 te Dokkum, overleden 27-02-1917, aktenr. A 14 te Dokkum.
Hiltje geboren 31 maart 1902, akte 59 te Oostdongeradeel. Ouders waren Halbe van Minnen en Jantje Visser.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-11-1895 te Metslawier, bruidegom was bij huwelijk 24 jaar. Echtgenote is Neeltje (Dirks) WALSMA, 20 jaar oud (zie 465).
 
398    Jeltje MINNES, geboren op 01-01-1716, overleden op 20-02-1806 te Rijperkerk op 90-jarige leeftijd. Jeltje vertrekt van Rijperkerk 17 naar Hardegarijp 24. In 1762 getrouwd met Minne Feijes te Veenwouden.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-06-1738 te Rijperkerk met Douwe ANDRIES, 32 jaar oud (zie 397).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
112    Antje (Jacobs) MOSSELMAN, geboren op 16-12-1876 om 04.00 uur te Anjum, overleden op 31-12-1950 te Oostdongeradeel op 74-jarige leeftijd. In archief gevonden dat Antje in 1890 een levenloos (zoon) kind ter wereld bracht akte 27. Oostdongeradeel. Haar ouders waren: Jacob (Ales) Mosselman en Iefke (Jelles) Postma.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-05-1898 te Oostdongeradeel met Klaas (Wiebes) JEPMA, 24 jaar oud (zie 111).
 
575    Tjitske NANNES.
Gehuwd op 13-06-1745 te Morra met Heerke DIRKS (zie 395). {Hij was eerder gehuwd op 23-09-1731 te Hantumhuizen met Geertie GERBENS (zie 447).}
 
618    Akke Piers NETTINGA, geboren op 03-01-1759 te Britswerd, gedoopt op 14-01-1759 te Britswerd, overleden op 12-05-1833 om 09.00 uur te Morra op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 21-11-1779 te Britswerd met Jacob (Gerrits) FEENSTRA, 40 jaar oud (zie 617).
 
706    Susan Amy NICHOLLS, geboren te Welland Ontario Canada.
Gehuwd te Port Colborne Ontario Canada met Jeremy (Sydney) PASMA (zie 703).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mason (Jeremy) PASMA (zie 743).
   2.  Violeth Beth PASMA (zie 744).

194    Aafke (Klazes) NIEUWENHUIS, geboren op 13-12-1877 om 17.00 uur te Anjum, overleden op 01-09-1957 te Veenwouden op 79-jarige leeftijd. Haar ouders waren: Klaas (Alders) Nieuwenhuis en Minke (Jans) van der Herberg.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-05-1902 te Oosternijkerk met Pieter (Douwes) ZWART, 27 jaar oud (zie 195).
Uit dit huwelijk:
   1.  Minke (Pieters) ZWART (zie 109).

504    Averie Janelle (Marks) NYMAN, geboren te Burlington Ontario Canada, dochter van Mark NYMAN (zie 691) en Jerilee Janet (Erics) HAVERKAMP (zie 690).
 
740    Kendall Hope (Marks) NYMAN, geboren te Joseph Hospitaal Burlington Ontario Canada, dochter van Mark NYMAN (zie 691) en Jerilee Janet (Erics) HAVERKAMP (zie 690).
 
691    Mark NYMAN, makelaar.
Gehuwd te Waterdown Ont.Canada Chr. Ref. Church met Jerilee Janet (Erics) HAVERKAMP, 22 jaar oud (zie 690).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1    Sjoukjen N.N. Geboren nn-nn-nn, overleden nn-nn-1768 te Oosternijkerk.
Gehuwd op 08-04-1759 te Oosternijkerk met Pieter HAYES, 27 jaar oud (zie 5). {Hij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 06-11-1768 te Oosternijkerk met Dieuwke (Dyuke) ANNES (zie 4). Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 01-12-1771 te Oosternijkerk met Maaike EVERTS (zie 6).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
57    Annette Martha van OLFFEN, geboren op 23-01-1855 te Rotterdam, overleden op 03-08-1929 te Zeist op 74-jarige leeftijd, begraven op 06-08-1929 te Zeist. Toen ze met Egbert Douma trouwde was zij weduwe van dhr. P.C.Schilperoort.
Ondertrouwd op 26-07-1906 te Rotterdam, gehuwd op 51-jarige leeftijd op 14-08-1906 te Rotterdam met Egbert (Jans) DOUMA, 63 jaar oud (zie 55). {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-10-1871 te Oostdongeradeel met Baatje (Andries) ZWART, 26 jaar oud (zie 56).}
 
196    Arie Willem van OOIK, geboren op 20-06-1928 te Amersfoort (gezindte: gereformeerd), overleden op 24-12-2004 te Eindhoven op 76-jarige leeftijd, begraven op 30-12-2004 te Begraafplaats Stratum Eindhoven. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren: Nienke,getrouwd met Willem Hermsen, 2 kinderen, Jos en Vera.Gerrit, getrouwd met Mieke van Seters, 2 kinderen, Job en Anneloes en Ida Anna getrouwd met Getrud Lijdsman, 1 kind Tijs.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-01-1956 te Bergum Tietjerksteradeel met Hiltje (Riemers) (Hillie) ROUKEMA, 31 jaar oud (zie 197).
 
126    Tjitske (Sijtzes) OOSTERBAAN, geboren op 17-02-1842 om 04.00 uur te Murmerwoude, overleden op 13-10-1880 om 14.00 uur te Zwolle op 38-jarige leeftijd. Haar ouders waren Sytse (Kornelis) Oosterbaan en Ytje (Oebeles) Haakma.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-08-1866 te Oostdongeradeel met Pieter (Gerbens) HEERINGA, 26 jaar oud (zie 125).
 
594    Trijntje OTTEN, geboren op 03-02-1906 te Eesveen/Steenwijkerwold, overleden op 23-12-1996 te Meppel op 90-jarige leeftijd, begraven op 28-12-1996 te Vledder.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-05-1929 te Steenwijkerwold met Jan (Gerbens) JOUSMA, 27 jaar oud (zie 588).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
198    Marius Johan OTTINK, geboren op 01-09-1932 te Rotterdam, overleden op 05-08-2005 te Gorichem op 72-jarige leeftijd, begraven op 12-08-2005 te Oosternijkerk. Uit dit huwelijk 4 kinderen geboren:
Dieuwke Jantje (Djoke) haar partner Frans Dubbeldam en kinderen: Boaz Johannes, Amoz Jan en Noam.
Evert en partner Karin de Bresser en hun kinderen Vera en Tjitske.
Ellen Maria en haar partner Benedict Böhm en kinderen: Maarten Jan, Ruben Johannes en Eefje.
Nienke en haar partner Tom van Nijen en hun kinderen David Auke, Aron Meindert en Micha. Zijn ouders waren Evert Ottink en Maria Johanna Duhen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-05-1958 te Metslawier met Gerritje (Meinderts) ZWART, 30 jaar oud (zie 199).
 
435    Berber OUBLES (van Leeuwarden alias Steenwijck), geboren voor 1653 te Leeuwarden, overleden circa 1711. Deed 1 september 1671 belijdenis.23 september 1678 lidmaat hervormde gemeente Oostermeer en Eeastrum.
Gehuwd op 01-05-1671 te Oostermeer met Leonard Jurriens WEYDNER, 20 jaar oud (zie 434).
Uit dit huwelijk:
   1.  Philippus (Leonards) WEIDENAAR (zie 423).

708    Broc (Jason) PASMA, geboren te Huntsville Ont.Canada, zoon van Jason (Sydney) PASMA (zie 701) en Sharryn Leanne COCKELL (zie 704).
 
712    Chloe Faith Laine (Christopher) PASMA, geboren te Fonthill Ont.Canada, dochter van Christopher (Sydney) PASMA (zie 702) en Erin Louise HILDEBRANDT (zie 705).
 
702    Christopher (Sydney) PASMA, geboren te Kelowna BC.Canada, zoon van Seitze (Syd) PASMA (zie 200) en Shirley (Barends) Van RIJN (zie 201).
Gehuwd te Cayuga Ontario Canada met Erin Louise HILDEBRANDT (zie 705).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
711    Isaac Christopher(Christopher) PASMA, geboren te Grimsby Ont.Canada, zoon van Christopher (Sydney) PASMA (zie 702) en Erin Louise HILDEBRANDT (zie 705).
 
701    Jason (Sydney) PASMA, geboren te Kelowna BC.Canada, zoon van Seitze (Syd) PASMA (zie 200) en Shirley (Barends) Van RIJN (zie 201).
Gehuwd te Wainfleet Ont.Canada met Sharryn Leanne COCKELL (zie 704).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
703    Jeremy (Sydney) PASMA, geboren te Kelowna BC.Canada, zoon van Seitze (Syd) PASMA (zie 200) en Shirley (Barends) Van RIJN (zie 201).
Gehuwd te Port Colborne Ontario Canada met Susan Amy NICHOLLS (zie 706).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
707    Joel (Jason) PASMA, geboren te Orillia Ont.Canada, zoon van Jason (Sydney) PASMA (zie 701) en Sharryn Leanne COCKELL (zie 704).
 
709    Kate (Jason) PASMA, geboren te Huntsville Ont.Canada, dochter van Jason (Sydney) PASMA (zie 701) en Sharryn Leanne COCKELL (zie 704).
 
743    Mason (Jeremy) PASMA, geboren te Grimsby Ontario Canada, zoon van Jeremy (Sydney) PASMA (zie 703) en Susan Amy NICHOLLS (zie 706).
 
713    Maxwell Arthur (Christopher) PASMA, geboren te Fonthill Ont.Canada, zoon van Christopher (Sydney) PASMA (zie 702) en Erin Louise HILDEBRANDT (zie 705).
 
200    Seitze (Syd) PASMA.
Gehuwd te Grimsby Ont.Canada, gescheiden te Canada van Shirley (Barends) Van RIJN (zie 201). {Zij was ook ooit gehuwd met Daniel Andrew REZNER (zie 714).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jason (Sydney) PASMA (zie 701).
   2.  Christopher (Sydney) PASMA (zie 702).
   3.  Jeremy (Sydney) PASMA (zie 703).

744    Violeth Beth PASMA, geboren te Grimsby Ontario Canda, dochter van Jeremy (Sydney) PASMA (zie 703) en Susan Amy NICHOLLS (zie 706).
 
710    Zachary Abram (Christopher) PASMA, geboren te Grimsby Ont.Canada, zoon van Christopher (Sydney) PASMA (zie 702) en Erin Louise HILDEBRANDT (zie 705).
 
202    Hendrikus (Henk) PATHUIS, politie-agent, geboren te Winschoten.
Gehuwd te Hoofddorp, gehuwd voor de kerk te Haarlemmermeer Oostzijde met Berdine Irene (Arie) SLUIJS (zie 203).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeroen (Hendrikus) PATHUIS (zie 655).
   2.  Mark (Hendrikus) PATHUIS (zie 656).

655    Jeroen (Hendrikus) PATHUIS, Leraar lichamelijke oefeningen, geboren te Weteringbrug, zoon van Hendrikus (Henk) PATHUIS (zie 202) en Berdine Irene (Arie) SLUIJS (zie 203).
 
656    Mark (Hendrikus) PATHUIS, hotelschool, grafische opleiding en conservatorium. Geboren te Weteringbrug, zoon van Hendrikus (Henk) PATHUIS (zie 202) en Berdine Irene (Arie) SLUIJS (zie 203).
Samenwonend te den Haag met Nicol van SCHAIK (zie 767).
 
549    Antje Jans) PAUSINGA, geboren op 25-04-1858 om 05.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 01-10-1946 te Oosternijkerk op 88-jarige leeftijd. Ouders waren: Jan (Tjerks) Pausinga en Gertje (Keimpes) de Jong.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-05-1885 te Oostdongeradeel met Ype (Lieuwes) JOUSMA, 26 jaar oud (zie 542).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
Kinderen: 1 kind.
 
148    Trientje PEL, huishoudster, geboren op 03-01-1841 om 22.00 uur te Geskesklooster, overleden op 14-06-1927 om 15.00 uur te Kollum op 86-jarige leeftijd. Ouders van Trientje waren: Miente (Eits) Pel en Grietje Alberts van der weg.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 19-05-1877 te Metslawier; Oostdongeradeel. Ouders van Trientje waaren bij hun huwelijk al overleden. Echtgenoot is Haaije (Oenes) HUIZENGA, 34 jaar oud (zie 147).
 
715    Laurie PHILLIPS, geboren te Canada.
Gehuwd te Grimsby Ontario Canada met Cordell George (Barends) Van RIJN (zie 185). {Hij was eerder gehuwd te Islington Ont.Canada, gescheiden te Grimsby Ontario Canada van Eleanor LANE (zie 184).}
 
204    Michael Patrick Joseph PHILLPOTT, geboren te Toronto Ont.Canada.
Gehuwd te Hamilton Ont.Canada met Anita Florence (Pieters) ZWART (zie 205).
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicole Anna (Michael) PHILPOTT (zie 674).
   2.  Michael Anthony (Michael) PHILPOTT (zie 675).
   3.  Thomas Peter (Michael) PHILPOTT (zie 676).

675    Michael Anthony (Michael) PHILPOTT, geboren te Hamilton Ont.Canada, zoon van Michael Patrick Joseph PHILLPOTT (zie 204) en Anita Florence (Pieters) ZWART (zie 205).
 
674    Nicole Anna (Michael) PHILPOTT, geboren te Hamilton Ont.Canada. Is gehuwd met Lorenzo. Uit dit huwelijk geboren: Alice. Dochter van Michael Patrick Joseph PHILLPOTT (zie 204) en Anita Florence (Pieters) ZWART (zie 205).
 
676    Thomas Peter (Michael) PHILPOTT, geboren te Barrie Ont.Canada. Is gehuwd met Ashley. Uit dit huwelijk geboren: Callie Maureen. Zoon van Michael Patrick Joseph PHILLPOTT (zie 204) en Anita Florence (Pieters) ZWART (zie 205).
 
93    Beitske PIETERS, geboren op 27-10-1772 te Oosternijkerk, gedoopt op 15-11-1772 te Oosternijkerk, overleden voor 1816 te Morra, dochter van Pieter HAYES (zie 5) en Maaike EVERTS (zie 6).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-05-1797 te Oosternijkerk met Anne (Tammes) VAL, 27 jaar oud (zie 94).
 
102    Haaije PIETERS. Was tweeling met Joukje. Gedoopt op 04-01-1767 te Oosternijkerk, overleden voor 1776, zoon van Pieter HAYES (zie 5) en Sjoukjen N.N. (zie 1).
 
210    Haaije PIETERS, geboren op 01-09-1776 te Oosternijkerk, gedoopt op 22-09-1776 te Oosternijkerk, overleden op 20-04-1825 om 12.00 uur te Oosternijkerk op 48-jarige leeftijd. Was analphabeet.Gehuwd met Sjoerdje Andries kregen op 9 oktober 1817 blad 22 Oostdongeradeel een levenloos kind (zoon). Zoon van Pieter HAYES (zie 5) en Maaike EVERTS (zie 6).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-11-1804 te Oosternijkerk met Sjoerdje (Andries) VEENDORP, 23 jaar oud (zie 211).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (Hayes) ZWART (zie 44).
   2.  Andries (Hayes) ZWART (zie 78).
   3.  Jeltje (Hayes) ZWART (zie 319).
   4.  Durk (Hayes) ZWART (zie 144).
   5.  Seelie (Haies) ZWART (zie 376).

291    Haye PIETERS, geboren op 01-01-1684 te Oosternijkerk. Woont in 1732 te Oosternijkerk. Haye Pieters laat kind dopen op 9 maart 1732. Op 27 maart 1732 betaalt hij turf, die de armvoogden aan zijn moeder Jancke Rienks, voorgeschoten hadden. Verder over hem niets bekend. Zoon van Pieter (Hayes) SWART (zie 289) en Jancke RIENKS (zie 179).
Kind:
   1.  Pieter HAYES (zie 5).

521    Janke PIETERS.
Gehuwd 00-00-1702 met Jouwert RIENTS (zie 520).
 
104    Lutske PIETERS, gedoopt op 01-03-1760 te Oosternijkerk, overleden op 16-07-1820 om 23.00 uur te Niawier op 60-jarige leeftijd. Doet op 5 mei 1811 belijdenis van haar geloof. Dochter van Pieter HAYES (zie 5) en Sjoukjen N.N. (zie 1).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-05-1787 te Oostdongeradeel met Douwe (Jakobs) JOUSTRA, 30 jaar oud (zie 273).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
209    Roelifke PIETERS, geboren wsl 1611, overleden wls 1671. Volgens trouwakte nr.885 was zij timmermans weduwe van Jan Clasen uit Dokkum.
Ondertrouwd te dokkum, gehuwd op 29-10-1673 te Dokkum met Pieter (Hayes) SWART, 40 jaar oud (zie 289). {Hij is later gehuwd op 50-jarige leeftijd op 25-05-1683 te Oosternijkerk met Jancke RIENKS (zie 179).}
 
212    Roel PIJPKER, geboren op 05-09-1921 te Zevenhuizen, overleden op 25-03-1997 te Zevenhuizen op 75-jarige leeftijd. Begraven op de begraafplaats te Zevenhuizen, gemeente Leek, Vak E.foto grafsteen.
Gehuwd op 63-jarige leeftijd op 14-12-1984 te Zevenhuizen Groningen met Siebrechje (Andries) ZWART, 64 jaar oud (zie 214). {Zij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-05-1946 te Oostdongeradeel met Hendrik de VRIES, 34 jaar oud (zie 213).}
 
548    Tietje Jans) van der PLOEG, geboren op 01-01-1878 om 04.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 16-04-1942 om 19.00 uur te Oosternijkerk op 64-jarige leeftijd. Ouders waren: Jan (Eelzes) van der Ploeg en Trijntje (Andries) Torensma.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-05-1898 te Oostdongeradeel met Meint (Lieuwes) JOUSMA, 22 jaar oud (zie 547).
 
628    Freerk POST, geboren op 17-08-1902 om 01.00 uur te Heereveen, overleden op 10-12-1979 te Heereveen op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-05-1930 te Oostdongeradeel met Trijntje (Gerrits) ELZINGA, 27 jaar oud (zie 627).
 
360    Sjoerd (Ulbus) POSTHUMUS, gardenier, geboren op 06-08-1829 om 20.30 uur te Hantumhuizen, overleden op 10-07-1890 om 18.00 uur te Hantumhuizen op 60-jarige leeftijd. Zijn ouders waren: Ulbe (Klazes) Posthumus en Renske Eintes Berghuis.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-05-1858 te Westdongeradeel met Luitske (Jacobs) JOUSTRA, 36 jaar oud (zie 359).
 
48    Andries (Heins) POSTMA, arbeider, geboren op 25-10-1864 om 05.00 uur te Ee (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 02-05-1926 om 20.30 uur te Oostdongeradeel op 61-jarige leeftijd. Flinke principiële man. Ietje zelfbewust. Een keurig gelovig gezin. Uit dit huwelijk is een dochter Janke geboren op 31-08-1906 Ee. Janke overlijd op 27 jarige leeftijd te Leeuwarden, 06-08-1934, om 16.16 uur, akte A483 Was ongehuwd.
Is in militaire dienst geweest van 13 mei 1884 t/m 30 april 1891 (nr.51). Zoon van Hein(Marks) POSTMA (zie 215) en Aaltje (Andries) SWART (zie 216).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 29-05-1902 te Oostdongeradeel met Antje (Sjoerds) de GROOT, 36 jaar oud (zie 431).
 
449    Anna (Heins) POSTMA, geboren op 22-02-1863 om 21.00 uur te Ee, overleden op 08-04-1936 om 11.00 uur te Anjum op 73-jarige leeftijd, dochter van Hein(Marks) POSTMA (zie 215) en Aaltje (Andries) SWART (zie 216).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-05-1891 te Oostdongeradeel met Jan (Harmen) DOUMA, 26 jaar oud (zie 77).
 
215    Hein(Marks) POSTMA, koopman, geboren op 04-02-1819 om 03.00 uur te Wouterswoude, overleden op 27-02-1874 om 11.00 uur te Ee op 55-jarige leeftijd. Zijn ouders waren Mark (Heines) Postma en IJtje (Falks) Wester.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 10-05-1851 te Oostdongeradeel met Aaltje (Andries) SWART, 23 jaar oud (zie 216).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje (Heines POSTMA (zie 221).
   2.  Mark (Heins) POSTMA (zie 173).
   3.  IJttje (Heines) POSTMA (zie 110).
   4.  IJtje (Heines) POSTMA (zie 217).
   5.  Jeltje (Heines) POSTMA (zie 219).
   6.  Anna (Heins) POSTMA (zie 449).
   7.  Andries (Heins) POSTMA (zie 48).

217    IJtje (Heines) POSTMA, naaister, geboren op 24-04-1859 om 13.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 18-08-1930 om 12.00 uur te Leeuwarden op 71-jarige leeftijd, dochter van Hein(Marks) POSTMA (zie 215) en Aaltje (Andries) SWART (zie 216).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-07-1882 te Metslawier; Oostdongeradeel met Wijtze (Gosses) VISSER, 30 jaar oud (zie 218).
 
110    IJttje (Heines) POSTMA, geboren op 29-06-1857 om 23.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 26-04-1859 om 18.00 uur te Oosternijkerk op 1-jarige leeftijd, dochter van Hein(Marks) POSTMA (zie 215) en Aaltje (Andries) SWART (zie 216).
 
219    Jeltje (Heines) POSTMA, geboren op 18-04-1861 om 09.00 uur te Ee, overleden op 07-04-1936 om 06.00 uur te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd, dochter van Hein(Marks) POSTMA (zie 215) en Aaltje (Andries) SWART (zie 216).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18-08-1892 te Oostdongeradeel met Tjeerd (Renzes) ZWART, 24 jaar oud (zie 220).
 
173    Mark (Heins) POSTMA, winkelier, geboren op 07-01-1855 om 23.30 uur te Ee, overleden op 12-07-1930 om 06.30 uur te Ee op 75-jarige leeftijd. Heeft lange reeks van jaren een kruideniers-lapkewinkel gehad in Ee. Bezocht met een groot pak (Mars) op de rug lopend verschillende klanten te Metslawier, Oosternijkerk, Lioessens, Paesens, Anjum enz. Zeer zuinig. Verwierf zich een aardig kapitaaltje. Zeer luidruchtig van spreken.Wat druk. Op kantje van normaal.In vrede ontslapen op hooge leeftijd. Zoon van Hein(Marks) POSTMA (zie 215) en Aaltje (Andries) SWART (zie 216).
 
221    Trijntje (Heines POSTMA, geboren op 29-01-1853 om 07.00 uur te Akkerwoude, overleden op 20-07-1907 om 12.30 uur te Ee op 54-jarige leeftijd, dochter van Hein(Marks) POSTMA (zie 215) en Aaltje (Andries) SWART (zie 216).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-05-1877 te Metslawier Oostdongeradeel met Sijtze (Gosses) VISSER, 27 jaar oud (zie 222).
 
223    Ype POSTMA, zakenman, geboren op 22-04-1914 te Ermelo (gezindte: gereformeerd), overleden op 17-04-1977 te Ermelo op 62-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn 11 kinderen geboren:
Jelle, Maaike, Otje, Andries, Pieter, Joke, Ekie, Geert, Dirk-Jan, Johanna Jacoba en Henricus.
Jelle geboren 27-04-1941 te Ermelo is overleden 18-04-2000 te Woudenberg.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-08-1937 te Meppel met Akke (Andries) ZWART, 28 jaar oud (zie 224).
 
225    Gerben (Ouwes) POSTMUS, schippersknecht, geboren op 31-01-1844 om 23.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 22-06-1918 om 11.30 uur te Oosternijkerk op 74-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. Ouders waren: Ouwe (Jans) Postmus en Janke (Gerben) Vlasma.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-05-1869 te Oostdongeradeel met Japke (Pieters) ZWART, 29 jaar oud (zie 226).
 
595    Frederika PROP, geboren op 03-10-1915 te Havelte, overleden op 08-07-2006 te Diever op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-10-1938 te Vledder met Ype (Gerbens) JOUSMA, 34 jaar oud (zie 589).
 
361    Lysbert PYTTERS, geboren in 1746, overleden op 09-09-1810 te Oenkerk, was bij overlijden weduwe en gealimenteerd.
Gehuwd op 13-08-1786 te 0osternijkerk met Sape GEERTS (zie 389). {Hij was eerder gehuwd op 25-09-1763 met Antie BOKKES (zie 390).}
 
419    Trijntje PYTTERS, overleden op 22-09-1719 te Rijperkerk.
Gehuwd voor 1658 met Luytjen JELLES (zie 418).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
227    Johannes (Jans) REITSMA, veehouder, geboren op 23-11-1901 om 01.00 uur te Reitsum Ferwerderadeel, overleden op 22-07-1968 te Lichtaard Ferwerderadeel op 66-jarige leeftijd, begraven op 25-07-1968 te Reitsum. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren:
Jan, Klaaske, Jantje, Trijntje en Andries. Ouders: Jan (Hendriks) Reitsma en Jantje (Johannes) Feddema.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-05-1926 te Oostdongeradeel met Baukje (Andries) ZWART, 25 jaar oud (zie 228).
 
229    Reindert REITSMA, geboren te Birdaard. Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen geboren.
Jantje, Kees, Trijntje, Kees, Jan Meindert,Berber, Dieuwke en Atsje.
Meindert woont in Leeuwarden.
Gehuwd te Metslawier met Aaltje (Meinderts) ZWART, 23 jaar oud (zie 230).
 
762    Benth Vayen RENTING, geboren te Haarlem, 3900 gr. Heeft achternaam van moeder gekregen. Dochter van Patrick de BRUIN (zie 735) en Richelle Dayene (Jans) RENTING (zie 654).
 
758    James Raffael (James) RENTING, geboren te Haarlem, zoon van Michiel Stephan (Jans) RENTING (zie 653) en Lizz BERKHOUT (zie 757).
 
231    Jan Hendrik RENTING, bloemenkweker, geboren te Leiden.
Gehuwd te Aalsmeer, gehuwd voor de kerk te Rijsenhout met Jilvonne Margriet (Arie) SLUIJS (zie 232).
Uit dit huwelijk:
   1.  Michiel Stephan (Jans) RENTING (zie 653).
   2.  Richelle Dayene (Jans) RENTING (zie 654).

653    Michiel Stephan (Jans) RENTING, Auto-verkoper, geboren te Woerden, zoon van Jan Hendrik RENTING (zie 231) en Jilvonne Margriet (Arie) SLUIJS (zie 232).
Samenwonend te Nieuw Vennep met Lizz BERKHOUT (zie 757).
Uit deze relatie: 1 kind.
 
654    Richelle Dayene (Jans) RENTING, Gehandicapte verzorgster, geboren te Woerden, dochter van Jan Hendrik RENTING (zie 231) en Jilvonne Margriet (Arie) SLUIJS (zie 232).
Gehuwd te Nieuw Vennep, gehuwd voor de kerk te Nieuw Vennep met Patrick de BRUIN (zie 735).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
714    Daniel Andrew REZNER, geboren te St. Catharines Ont.Canada.
Gehuwd met Shirley (Barends) Van RIJN (zie 201). {Zij was eerder gehuwd te Grimsby Ont.Canada, gescheiden te Canada van Seitze (Syd) PASMA (zie 200).}
 
91    Anne (Pieters) RIEMERSMA, gardenier, geboren op 03-07-1769 te Oosternijkerk, gedoopt op 04-07-1769 te Oosternijkerk. Deed op 25 mei 1809 belijdenis van zijn geloof te Oosternijkerk. Overleden op 20-05-1826 om 11.00 uur te Oosternijkerk op 56-jarige leeftijd, zoon van Pieter HAYES (zie 5) en Dieuwke (Dyuke) ANNES (zie 4).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-05-1797 te Oosternijkerk met Sjoukjen (Tjerks) GRAAF, 23 jaar oud (zie 92).
 
479    Haebeltje RIENKS, gedoopt op 29-06-1727 te Hantum, overleden circa 1752.
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 16-05-1744 te Holwerd met Lieuwe BROERS, 23 jaar oud (zie 478).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
179    Jancke RIENKS, overleden circa 1732 te Oosternijkerk.
Gehuwd op 25-05-1683 te Oosternijkerk met Pieter (Hayes) SWART, 50 jaar oud (zie 289). {Hij was eerder ondertrouwd te dokkum, gehuwd op 40-jarige leeftijd op 29-10-1673 te Dokkum met Roelifke PIETERS (zie 209).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Haye PIETERS (zie 291).

520    Jouwert RIENTS, geboren nn-nn-1680, overleden nn-nn-1738. Uit dit huwelijk 4 kinderen. Pieter, Jouwerke, Anne en Yde.
Gehuwd 00-00-1702 met Janke PIETERS (zie 521).
 
233    Barend Cornelis (Bob) Van RIJN, zakenman, geboren op 02-10-1926 te Zwanenburg Haarlemmermeer, overleden op 09-08-2010 om 07.00 uur te Burlington Ontario Canada. op 83-jarige leeftijd, begraven op 13-08-2010 te Burlington Memorial Gardens Ontario Canada.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-08-1951 te Winona Ont.Canada met Berdina (Dirks) ZWART, 21 jaar oud (zie 234).
Uit dit huwelijk:
   1.  Shirley (Barends) Van RIJN (zie 201).
   2.  Cordell George (Barends) Van RIJN (zie 185).
   3.  Richard Andrew (Barends) Van RIJN (zie 132).
   4.  Joanne (Barends) Van RIJN (zie 169).
   5.  Sandra (Barends) (Sandy) Van RIJN (zie 235).
   6.  Ingrid (Barends) Van RIJN (zie 39).

697    Benjamin Cordell (George) Van RIJN, geboren te Hamilton Ont.Canada, zoon van Cordell George (Barends) Van RIJN (zie 185) en Eleanor LANE (zie 184).
Gehuwd te Grimsby ontario Canada met Kate MALCOLM (zie 747).
Kind:
   1.  Brann Malcolm (Benjamins) Van RIJN (zie 753).

753    Brann Malcolm (Benjamins) Van RIJN, geboren te Grimsby ontario Canada, zoon van Benjamin Cordell (George) Van RIJN (zie 697).
 
185    Cordell George (Barends) Van RIJN, zakenman, geboren te Grimsby Ont.Canada. Gescheiden. Zoon van Barend Cornelis (Bob) Van RIJN (zie 233) en Berdina (Dirks) ZWART (zie 234).
Gehuwd (1) te Islington Ont.Canada, gescheiden te Grimsby Ontario Canada van Eleanor LANE (zie 184).
Gehuwd (2) te Grimsby Ontario Canada met Laurie PHILLIPS (zie 715).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
 
696    Heather (George) Van RIJN, geboren te Hamilton Ont.Canada, dochter van Cordell George (Barends) Van RIJN (zie 185) en Eleanor LANE (zie 184).
Gehuwd te Grimsby ontario Canada met Norm THAM (zie 741).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eloise Julia THAM (zie 742).

39    Ingrid (Barends) Van RIJN, geboren te Hamilton Ont.Canada, dochter van Barend Cornelis (Bob) Van RIJN (zie 233) en Berdina (Dirks) ZWART (zie 234).
Gehuwd te Burlington Ont.Canada met Brian CASTLE (zie 38).
 
169    Joanne (Barends) Van RIJN, geboren te Hamilton Ont.Canada, dochter van Barend Cornelis (Bob) Van RIJN (zie 233) en Berdina (Dirks) ZWART (zie 234).
Gehuwd te Hamilton Ont.Canada met Robert John KENDALL (zie 168).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
700    Kimberley Joanne (Richard) Van RIJN, lerares, geboren te Langley BC.Canada. Ze is getrouwd met Nate Thomas op 6 augustus 2011 te Langley BC Canada.
Uit dit huwelijk geboren : Lucy Joanne 30-09-2014 Vancouver BC Canada. Dochter van Richard Andrew (Barends) Van RIJN (zie 132) en Julia Christine HILVERDA (zie 131).
Gehuwd te Langley BC Canada met Nate THOMAS (zie 745).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lucy Joanne THOMAS (zie 746).

699    Matthew Jordan (Richard) Van RIJN, werkt als animator, geboren te Langley BC.Canada, zoon van Richard Andrew (Barends) Van RIJN (zie 132) en Julia Christine HILVERDA (zie 131).
 
132    Richard Andrew (Barends) Van RIJN, geboren te Grimsby Ont.Canada, zoon van Barend Cornelis (Bob) Van RIJN (zie 233) en Berdina (Dirks) ZWART (zie 234).
Gehuwd te Kelowna BC.Canada met Julia Christine HILVERDA (zie 131).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
235    Sandra (Barends) (Sandy) Van RIJN, manager coffeeshop, geboren te Grimsby Ont.Canada, dochter van Barend Cornelis (Bob) Van RIJN (zie 233) en Berdina (Dirks) ZWART (zie 234).
 
201    Shirley (Barends) Van RIJN, ziekenverzorgster, geboren te Grimsby Ont.Canada. Gescheiden. Dochter van Barend Cornelis (Bob) Van RIJN (zie 233) en Berdina (Dirks) ZWART (zie 234).
Gehuwd (1) te Grimsby Ont.Canada, gescheiden te Canada van Seitze (Syd) PASMA (zie 200).
Gehuwd (2) met Daniel Andrew REZNER (zie 714).
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
 
290    Dieuke RIJPMA, geboren op 12-12-1857 om 01.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 11-05-1941 te Wolvega Weststellingerwerf op 83-jarige leeftijd, stierf op 83 jarige leeftijd als weduwe. Ouders waren: Enneus (Pieters) Rijpma en Trijntje (Klazes) Haaksma.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-11-1883 te Wolvega Weststellingerwerf met Siebe (Jacobs) KOOPMANS, 26 jaar oud (zie 382).
 
236    Doede RIJPSTRA, boerenknecht, geboren op 14-12-1843 om 13.00 uur te Niawier, overleden op 23-11-1925 om 20.00 uur te Oosternijkerk op 81-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren:
Gerben geboren 21-05-1868 blad 35, overleden 01-09-1868 Oosternijkerk blad 30. Gerben geboren 07-12-1869 Oosternijkerk blad 65. Getrouwd op 07-05-1893 Oostdongeradeel met Froukje Woudwijk geboren 05-04-1866 Paesens, blad 30.Overleden op 26-07-1905 akte 82 Westdongeradeel. Uit dit huwelijk 1 kind Neeltje geboren 13-05-1894 Oostdongeradeel akte 75. Gehuwd op 26-05-1917, akte 38 met Pieter Hoekstra. Lijske geboren 24-01-1872 Oosternijkerk blad 7, en overleden op 25-01-1872 Oosternijkerk, blad 5.
Elisabeth geboren 25-03-1873 Oosternijkerk blad 29. Getrouwd op 26-10-1907 akte 41, Oostdongeradeel met Jan (Andries) Zijlstra, geboren 18-04-1869, blad 25, Ee en overleden op 18-07-1954 Oostrum. Elisabeth overlijdt op 15-04-1936 Oostdongeradeel, akte 34.Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren: Doede, Johanna, Doede en Andries.
Durk geboren 08-06-1875 Oosternijkerk,blad 37. Getrouwd op 19-05-1906 Oostdongeradeel met Trijntje Braaksma akte 20. Geboren 30-03-1874 Het Bildt akte 92. Overleden 29-01-1942 Het Bildt akte 10.
Trijntje geboren 20-10-1879 Oosternijkerk blad 76.gehuwd 16-05-1901 Westdongeradeel met Hendrik Pieters de Haan, geboren 27-02-1876 Ternaard en overleden 26-04-1948 Leeuwarden. Trijntje is overleden 13-05-1961 Dokkum.
Uit zijn tweede huwelijk:
Antje geboren 25-08-1890 Oostdongeradeel, akte 141. Overleden in 1982.
Klaas geboren 30-04-1894 Oostdongeradeel akte 67.Hij overlijdt op 30-05-1895 Oostdongeradeel, akte 57. Zoon van Lijsbeth (Gerbens) Rijpstra. Geen vader bekend.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 19-03-1868 te Metslawier;Oostdongeradeel met Neeltje (Gerbens) WALSMA, 25 jaar oud (zie 237).
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 14-11-1889 te Oostdongeradeel met Pietje JELTJEMA, 34 jaar oud (zie 287).
 
499    Antje RINSES, geboren op 01-01-1665 te Ternaard, overleden 1705. Uit Ternaard.
Gehuwd op 15-jarige leeftijd op 25-04-1680 te Hantum met Hessel (Gerrits) KEEGSTRA, 40 jaar oud (zie 498). {Hij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09-12-1660 te Hantum met Antje METSKES, 18 jaar oud (zie 500), Antje was weduwe van Jan Jackles. Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-06-1667 te Hantum met Inske BOUWES, 22 jaar oud (zie 501). Hij was eerder gehuwd op 39-jarige leeftijd op 05-01-1679 te Hantumhuizen met Sjoekje SIPKES, 31 jaar oud (zie 502).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
238    Baukje (Pieters) RINSMA, geboren op 18-10-1843 te Ommen, overleden op 05-04-1916 om 03.00 uur te Oosternijkerk op 72-jarige leeftijd. Ouders: Pieter (Folkerts) Rinsma en Neeltje (Eelkes) Talsma.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-03-1872 te Oostdongeradeel met Douwe (Andries) ZWART, 29 jaar oud (zie 54). {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-05-1868 te Oostdongeradeel. Ouders van de bruid waren bij dit huwelijk al overleden.Jakob Douwes douma was aanwezig,als voogd en Aukes Douwes Douma als toeziend voogd. Echtgenote is Dettje (Jans) DOUMA, 22 jaar oud (zie 53).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries (Douwes) ZWART (zie 267).
   2.  Pieter (Douwes) ZWART (zie 195).
   3.  Dirk (Douwes) ZWART (zie 128).
   4.  Lourens (Douwes) ZWART (zie 365).
   5.  Neeltje (Douwes) ZWART (zie 366).
   6.  Rinze (Douwes) ZWART (zie 313).

660    Allison Theresea RITZEMA, geboren te Grimsby Hospitaal Ontario Canada. Geboren vroeg in de morgen. Dochter van Shane RITZEMA (zie 686) en Michelle (Simons) van SPRONSEN (zie 685).
 
695    Leah Megan (Shane) RITZEMA, geboren te Grimsby Ont.Canada, dochter van Shane RITZEMA (zie 686) en Michelle (Simons) van SPRONSEN (zie 685).
 
687    Mason James (Shane) RITZEMA, geboren te Grimsby Ont.Canada, zoon van Shane RITZEMA (zie 686) en Michelle (Simons) van SPRONSEN (zie 685).
 
686    Shane RITZEMA, bloemenkweker, geboren te St.Catharines Ont.Canada.
Gehuwd te St. Cathaterines Ont.Canada Covenant Chr. Ref.Church met Michelle (Simons) van SPRONSEN (zie 685).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mason James (Shane) RITZEMA (zie 687).
   2.  Leah Megan (Shane) RITZEMA (zie 695).
   3.  Allison Theresea RITZEMA (zie 660).
   4.  Thys Richard (Shane) RITZEMA (zie 734).

734    Thys Richard (Shane) RITZEMA, geboren te Grimsby Ontario Canada, zoon van Shane RITZEMA (zie 686) en Michelle (Simons) van SPRONSEN (zie 685).
 
763    Joelle Everly ROBERTSON, geboren te Westlake Florida USA, dochter van Steven ROBERTSON (zie 725) en Brooke Terese (Erics) HAVERKAMP (zie 692).
 
749    Miles Brave (stevens) ROBERTSON, geboren te Birthing Centre Stuart Florida VS, zoon van Steven ROBERTSON (zie 725) en Brooke Terese (Erics) HAVERKAMP (zie 692).
 
725    Steven ROBERTSON, musicus, geboren te Dallas Texas USA.
Gehuwd te Ancaster ontario Canada, gehuwd voor de kerk te Chr. Ref. Church Ancaster met Brooke Terese (Erics) HAVERKAMP (zie 692).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
732    Jordan ROBINSON, Technology business.
Gehuwd voor de kerk te Covenant Christian Church Ayax met Holly (Simons) van SPRONSEN (zie 688).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lydia Audrey ROBINSON (zie 739).
   2.  Noah Zachariah ROBINSON (zie 759).

739    Lydia Audrey ROBINSON, geboren te Boumville general hospitaal Ontario Canada, dochter van Jordan ROBINSON (zie 732) en Holly (Simons) van SPRONSEN (zie 688).
 
759    Noah Zachariah ROBINSON, geboren te Peterborough, zoon van Jordan ROBINSON (zie 732) en Holly (Simons) van SPRONSEN (zie 688).
 
425    Geert (Peters) RONNER, bode,koopman, geboren op 13-07-1879 om 13.00 uur te Dokkum, overleden op 22-03-1957 te Apeldoorn op 77-jarige leeftijd, begraven op 26-03-1957 te Apeldoorn. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren: Hiltje geboren 02-06-1905 Dokkum en daar overleden op 23-12-1911.Trijntje geboren 27-09-1908 Dokkum. Getrouwd op 02-12-1937 te Apeldoorn met G.Beauveser. Dirk geboren 27-08-1911 Dokkum. Getrouwd op 26-05-1937 met Cornelia van der Weele, geboren 11-03-1913 Apeldoorn. Hiltje geboren 29-05-1915 te Dokkum.Getrouwd te Apeldoorn met G.L.Wassink. Ouders waren: Petrus Ronner geboren 14-08-1833 te Dokkum en Trijntje Drijsaard geboren 03-08-1837.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-05-1904 te Dokkum met Trijntje (Dirks) WALSMA, 24 jaar oud (zie 468).
 
241    Andries (Riemers) ROUKEMA, kaasmaker, geboren op 02-12-1938 te Oenkerk, gedoopt op 04-12-1938 te Oenkerk, overleden op 20-02-2022 te St.Nicolaasga op 83-jarige leeftijd, begraven op 24-02-2022 te Oenkerk, zoon van Riemer ROUKEMA (zie 239) en Trijntje (Pieters) (Nienke) ZWART (zie 240).
 
242    Evert (Riemers) ROUKEMA, leraar, geboren te Wons, gedoopt te Wons. Uit dit huwelijk 4 kinderen geboren.
Grietje Martha, Nienke, Andre Peter, Sicco Jan. Zoon van Riemer ROUKEMA (zie 239) en Trijntje (Pieters) (Nienke) ZWART (zie 240).
Gehuwd te Bergum met Albertje (Oppe) KLOOSTERMAN (zie 243).
 
244    Froukje (Riemers) ROUKEMA, analiste, geboren op 18-04-1929 te Wons, gedoopt op 21-04-1929 te Wons, overleden op 25-09-1993 te Stadskanaal op 64-jarige leeftijd, begraven op 30-09-1993 te Stadskanaal, dochter van Riemer ROUKEMA (zie 239) en Trijntje (Pieters) (Nienke) ZWART (zie 240).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 11-05-1962 te Dokkum met Siemon te VELDE, 40 jaar oud (zie 245).
 
8    Gerritje (Riemers) ROUKEMA, verpleegkundige, geboren op 29-01-1931 te Wons, gedoopt op 01-02-1931 te Wons, overleden op 09-02-2015 te Soest op 84-jarige leeftijd, begraven op 13-02-2015 te Alg begraafplaats te Soest, dochter van Riemer ROUKEMA (zie 239) en Trijntje (Pieters) (Nienke) ZWART (zie 240).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-12-1952 te Metslawier, gehuwd voor de kerk op 30-12-1952 te Oenkerk (geref.kerk) met Johan Christiaan BAUMFALK, 24 jaar oud (zie 7).
 
197    Hiltje (Riemers) (Hillie) ROUKEMA, lerares, geboren op 13-12-1924 te Bedum, overleden op 22-07-2014 te Eindhoven op 89-jarige leeftijd, begraven op 26-07-2014 te Gem. Begraafplaats Stratum Eindhoven, dochter van Riemer ROUKEMA (zie 239) en Trijntje (Pieters) (Nienke) ZWART (zie 240).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18-01-1956 te Bergum Tietjerksteradeel met Arie Willem van OOIK, 27 jaar oud (zie 196).
 
183    Job (Riemers) ROUKEMA, arts, geboren op 23-11-1927 te Wons, gedoopt op 27-11-1927 te Wons, overleden op 15-05-2020 te Canada op 92-jarige leeftijd, begraven op 20-05-2020 te Wellington ontario Canada. Dit echtpaar woont in Canada. Ze hebben 7 kinderen.
Rudy Erica, Nina Frances, Raymond Peter, Henry William, Clifford Andrew, Patricia Joanna, en Heather Kristina. Zoon van Riemer ROUKEMA (zie 239) en Trijntje (Pieters) (Nienke) ZWART (zie 240).
Gehuwd te Bergum met Diderica Margaretha KROEZE (zie 182).
 
246    Dr. Pieter Andries (Riemers) (Piet) ROUKEMA, Biochemicus, geboren op 23-11-1927 te Wons, gedoopt (gereformeerd) op 27-11-1927 te Wons, overleden op 10-02-2013 te Uithoorn op 85-jarige leeftijd, begraven op 16-02-1213 te Uithoorn. Uit dit huwelijk 5 kinderen geboren.
Riemer hoogleraar theologie en partner Lily Burggraaff, predikant.
Willem Tom getrouwd met Barbara Koning, kinderen:Inge, Rosalie en Iris.
Cornelia Henriette, getrouwd met Leo Mietus, kinderen: Aljosja en Iwana.
Nienke.
Caroline met partner Joop van Duynhoven. Zoon van Riemer ROUKEMA (zie 239) en Trijntje (Pieters) (Nienke) ZWART (zie 240).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-05-1955 te Alphen a/d Rijn met Sjoukje (Willems) TOM, 27 jaar oud (zie 247).
 
239    Riemer ROUKEMA, Hoofdonderwijzer, geboren op 14-05-1895 om 01.30 uur te Drachten, overleden op 01-05-1978 te Dokkum op 82-jarige leeftijd, begraven op 06-05-1977 te Oenkerk. Ouders waren: Rienk Roukema en Froukje de Vries.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-02-1924 te Driesum met Trijntje (Pieters) (Nienke) ZWART, 27 jaar oud (zie 240).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hiltje (Riemers) (Hillie) ROUKEMA (zie 197).
   2.  Rienk Job (Riemers) ROUKEMA (zie 248).
   3.  Job (Riemers) ROUKEMA (zie 183).
   4.  Dr. Pieter Andries (Riemers) (Piet) ROUKEMA (zie 246).
   5.  Froukje (Riemers) ROUKEMA (zie 244).
   6.  Gerritje (Riemers) ROUKEMA (zie 8).
   7.  Evert (Riemers) ROUKEMA (zie 242).
   8.  Rimkje Elisabeth (Riemers) ROUKEMA (zie 249).
   9.  Andries (Riemers) ROUKEMA (zie 241).

248    Rienk Job (Riemers) ROUKEMA, wiskundeleraar, geboren op 22-08-1926 te Wons, gedoopt op 29-08-1926 te Wons, overleden op 25-07-2018 te Maarsen op 91-jarige leeftijd, begraven op 01-08-2018 te Maarsen /alg begraafplaats. Uit 1e huwelijk 2 kinderen: Johanna Martha en Nienke Jeanne.Joke en Mient Riddersma.Als kleindinderen worden genoemd: Jenneke en Adriaan, Diederick en Maaike, Tobe , Sam en Tjebbe.
Rienk is overleden aan een hersentumor. Zoon van Riemer ROUKEMA (zie 239) en Trijntje (Pieters) (Nienke) ZWART (zie 240).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 19-02-1953 te Nederhemert, gescheiden in 1973 te Amersfoort van Jenneke Lambertha Frederica GROENEVELD (zie 518).
Gehuwd (2) te Maarn met Janna Gerritje van den BERG (zie 519).
 
249    Rimkje Elisabeth (Riemers) ROUKEMA, verpleegster, geboren op 22-06-1934 te Witharen, gedoopt op 24-06-1934 te Witharen, overleden op 21-06-1988 te Amersfoort op 53-jarige leeftijd. Overleden waarschijnlijk aan een hartstilstand; was astmapatiënte. Begraven op 26-06-1988 te Amersfoort. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. Dochter van Riemer ROUKEMA (zie 239) en Trijntje (Pieters) (Nienke) ZWART (zie 240).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 02-04-1969 te Groningen met Jan Cornelis BOCKHOVE, 42 jaar oud (zie 517).
 
512    Gerrit (Berends) ROZEMA, geboren op 09-11-1885 om 22.00 uur te Ulrum, overleden op 29-05-1973 te Groningen op 87-jarige leeftijd. Ouders Berend Rozema en Ida Rillema.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-05-1910 te Ulrum met Johanna (Jilderts) HUIZENGA, 23 jaar oud (zie 511).
 
424    Tjerkje (Krijns) RUITENBURGH, overleden 1765/66. Woonde in 1749 nog in Oostermeer. Redelijk welgesteld.
Gehuwd op 10-11-1695 te Oostermeer met Philippus (Leonards) WEIDENAAR, 21 jaar oud (zie 423).
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert Philippus WEIDENAAR (zie 411).

107    Trijntje SAPES, geboren op 23-02-1766 te Metslawier, gedoopt op 23-02-1766 te Oostdongeradeel, overleden voor 1795.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-05-1789 te Oosternijkerk met Dirk (Pieters) SWART, 25 jaar oud (zie 106). {Hij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op 21-02-1795 te Oosternijkerk met Jeltje (Andries) VEENDORP, 22 jaar oud (zie 118). Hij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 03-04-1808 te Oosternijkerk met Gertje (Andries) VEENDORP, 22 jaar oud (zie 119).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (Dirks) ZWART (zie 251).

491    Grietje SCHAAFSMA, geboren op 26-12-1798 te Dokkum, gedoopt op 23-01-1799 te Dokkum, overleden op 16-02-1875 te Dokkum op 76-jarige leeftijd. Ouders Alle Alles Schaafsma en Klaaske Botes Wynia (winia).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-05-1822 te Dokkum met Eelse Gerrits KINGMA, 24 jaar oud (zie 490).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
767    Nicol van SCHAIK, geboren te den Haag.
Samenwonend te den Haag met Mark (Hendrikus) PATHUIS (zie 656).
 
250    Sijke (Jans) SCHEEPSTRA, geboren op 10-10-1795 te Oosternijkerk (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 03-12-1873 om 11.00 uur te Oosternijkerk op 78-jarige leeftijd, ouders waren: Jan Daniëls Scheepstra en Zijke Lieuwes Hoekstra.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 20-06-1828 te Oostdongeradeel met Pieter (Dirks) ZWART, 36 jaar oud (zie 251). {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-05-1820 te Oostdongeradeel met Antje (Renzes) WEIDENAAR, 19 jaar oud (zie 252).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje (Pieters) ZWART (zie 139).

253    Willem (Derks) SCHEPEL, predikant, geboren op 26-12-1878 om 19.00 uur te Appingendam (gezindte: gereformeerd), overleden op 14-03-1952 om 14.30 uur te Appingendam op 73-jarige leeftijd, begraven te Appingendam RUSTHOF. Uit dit huwelijk 8 kinderen geboren.
1.Dirk geboren 24-07-1906 Amsterdam.Is op 10 september 1966 overleden en op 14 september 1966 begraven in Heereveen.Was ongehuwd en wiskunde leraar.
2.Derk geboren 13-08-1907 Amsterdam.Is getrouwd met Wilhelmina Scheffelaar.Wonen in Australië.Derk Overleden 13-09-1990 in Nederland.
3.Klaas geboren 16-02-1909 Oostdongeradeel.Is getrouwd met Jannetje Jacomina Maria Wisse, geboren 5 maart 1913 te Dordrecht en overleden 3 juli 1992 te Dordrecht. Begraven op 8 juli 1992 te Helledoorn. Was sinds 26 november 1981 weduwe van Klaas Schepel.
4.Dieuke geboren 07-02-1910 Oostdongeradeel, akte 025.Is getrouwd met Antonius Fransiscus Schouten.geboren 08-02-1899 te Gorichem, overleden 20-08-1969 te Deventer en aldaar op de alg Begraafplaats begraven op 23-08-1969.Zij is in 1992 overleden.
5.Andries geboren 10-02-1912 Marum.Is getrouwd met Neeltje de Vries, geboren 02-08-1915 en overleden 01-07-1979.Andries is overleden 01-04-2002 te Groningen.Beiden zijn begraven op de begraafplaats de Boskamp in Assen.
Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren: Willem, Lealke en Trijntje en waarschijnlijk een aangenomen dochter Hadassa Loopuit.
6.Grietje geboren 19-06-1913 Marum 13.00 uur akte 101, overleden 15-12-2007 te Zwolle.Begraven Kranenburgbegraafplaats te Zwolle
7.Janna geboren 27-09-1916 Marum, overleden 01-02-2000 te Zwolle.Eveneens begraven Kranenburgbegraafplaats te Zwolle.
8.Zwaantje geboren 05-10-1918 Marum.Overleden 21-04-2012 te wolpheze.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-09-1905 te Oostdongeradeel met Trijntje (Dirks) ZWART, 33 jaar oud (zie 254).
 
670    Carol Ann SERROUL, geboren te Grimsby Ont.Canada. Carol heeft 2 kinderen uit haar eerste huwelijk.
Gehuwd te Grimsby Ont.Canada met Peter Steward (Pieters) ZWART (zie 330). {Hij was eerder gehuwd te Grassie Ont.Canada met Joyce Alice ZIOMICK, 30 jaar oud (zie 329).}
 
754    Cayleigh SEXTON, geboren te Brantford Hospitaal Ontario Canada.
Gehuwd te Hamilton ontario Canada, gehuwd voor de kerk te Hamilton ontario Canada met Alexander Christofer (Dirks) ZWART (zie 684).
 
255    Antje (Tjeerds) SIJTSMA, geboren op 03-10-1840 om 02.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 01-11-1840 te Oosternijkerk, overleden op 12-05-1923 om 17.30 uur te Oosternijkerk op 82-jarige leeftijd. Ouders waren: Tjeerd (Wytzes) Sytsma en Jetske (Pieters) Faber.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-05-1865 te Oostdongeradeel met Renze (Andries) ZWART, 28 jaar oud (zie 256).
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries (Renzes) ZWART (zie 260).
   2.  Tjeerd (Renzes) ZWART (zie 220).
   3.  Dirk (Renzes) ZWART (zie 352).
   4.  Dirk (Renses) ZWART (zie 353).
   5.  Jetske (Renzes) ZWART (zie 262).

363    Gerritje (Sytzes) SIJTSMA, geboren op 20-09-1801 te Metslawier, overleden op 24-03-1876 om 03.00 uur te Metslawier op 74-jarige leeftijd, dochter van Sytze (Thomas) SIJTSMA (zie 482) en Trijntje (Eelzes) VISSER (zie 483).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-07-1824 te Westdongeradeel. Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren: Trijntje ; Sijtze ; Meint ; Trijntje ; Grietje: Andries: Stijntje. Echtgenoot is Gerben (Meints) van der VELDE, 28 jaar oud (zie 362).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje (Gerbens) van der VELDE (zie 167).

482    Sytze (Thomas) SIJTSMA, gardenier, geboren op 19-11-1773 te Niawier, gedoopt op 05-12-1773 te Niawier, overleden op 11-02-1819 om 14.00 uur te Ternaard op 45-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen geboren: Thomas ; Gerrytje ; Thomas ; Thomas ; Eelze ; Saapke ; Grietje ; Elske. Zoon van Thomas SYTSES (zie 484) en Teuntje JORRYTS (zie 485).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-03-1800 te Hantum met Trijntje (Eelzes) VISSER, 31 jaar oud (zie 483).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritje (Sytzes) SIJTSMA (zie 363).

115    Trijntje (Lieuwes) SIJTSMA, geboren op 28-06-1743 te Morra, gedoopt op 24-11-1743 te Lioessens, overleden op 01-02-1813 om 17.00 uur te Anjum op 69-jarige leeftijd, 1813 renteniersche. Op 25 juli 1773 met attestatie naar Lioessens vertrokken. Ouders waren: Lieuwe Folkerts en Grijtje Sijbes.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-06-1765 te Anjum, gehuwd voor de kerk op 02-06-1765 te Anjum met IJpe Lieuwes van EZUMAZIJL, 23 jaar oud (zie 272).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
541    Aukje (Renses) SINIA, geboren op 16-07-1766 te Morra, gedoopt op 10-08-1766 te Morra, overleden op 15-07-1799 op 32-jarige leeftijd, [4630]
Anno 1799 den 15 iuly stierf in haar eerste kraam
Aukyen Rinses Sinia in den ouderdom van sirca
33 iaeren in leeven huisvrou van Lieuwe Ypes en
leit alhier begraven
grafsteen, op het kerkhof, verdwenen; bron: GS RDA
Jousma, Lieuwe
. Heeft belijdenis gedaan te Morra op 25 april 1794. Ouders waren: Rense (Gerrits) Sinia en Elizabeth Eelkes.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 02-09-1798 te Morra met Lieuwe (Ypes) JOUSMA, 29 jaar oud (zie 540).
 
165    Elske (Eelzes) SINNEMA, huishoudster, geboren op 14-12-1844 om 12.00 uur te Hichtum Wonseradeel, overleden op 04-01-1906 om 16.00 uur te Winsum op 61-jarige leeftijd, begraven op 08-01-1906 te Winsum. Zowel zij als haar man kwamen van Winsum.Elske bestuurde de huishouding bij de ouders van haar man.Was weduwe van Nammen de Jong. Hertrouwde met Wijtze Strikwerda. Ouders waren: Aelse (Petrus) Sinnema en Baukjen (Sybrens) Andela.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-02-1868 te Bedaarderadeel met Nammen (Obbes) de JONG, 41 jaar oud (zie 164).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
502    Sjoekje SIPKES, geboren op 01-01-1648 te Hantum, overleden op 03-05-1679 te Hantum op 31-jarige leeftijd, begraven op 08-05-1679 te Hantum.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05-01-1679 te Hantumhuizen met Hessel (Gerrits) KEEGSTRA, 39 jaar oud (zie 498). {Hij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09-12-1660 te Hantum met Antje METSKES, 18 jaar oud (zie 500), Antje was weduwe van Jan Jackles. Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-06-1667 te Hantum met Inske BOUWES, 22 jaar oud (zie 501). Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 25-04-1680 te Hantum met Antje RINSES, 15 jaar oud (zie 499).}
 
257    Janke (Joachemus) SJORDEMA, dienstmeisje, geboren op 19-03-1809 te Oosternijkerk, gedoopt op 30-04-1809 te Morra, overleden op 28-02-1830 om 15.30 uur te Oosternijkerk op 20-jarige leeftijd. Waarschijnlijk overleden bij of vlak na de geboorte van haar zoon. De geboortedatum van haar zoon en de overlijdensdatum van haar zijn hetzelfde. In archief wordt vermeld: vader laat kind dopen van overleden vrouw.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30-05-1829 te Oostdongeradeel met Douwe (Dirks) SWART, 29 jaar oud (zie 258).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk (Douwes) ZWART (zie 315).

259    Gerritje (Pieters) SLAGTER, geboren op 02-04-1870 om 04.00 uur te Niawier, overleden op 24-02-1956 te Oosternijkerk op 85-jarige leeftijd. Ouders waren: Pieter (Jacobs) Slagter en Maaike (Gerrits) Dijkma.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-04-1900 te Oostdongeradeel met Andries (Renzes) ZWART, 33 jaar oud (zie 260).
 
261    Jacob (Pieters) SLAGTER, kunstmesthandelaar, geboren op 03-08-1867 om 02.00 uur te Niawier, overleden op 06-09-1954 te Dokkum op 87-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Kunstmesthandel te Oosternijkerk,later N.V. Slagter & Zwart. Voor zover bekend heeft dit echtpaar geen kinderen. Was een broer van Gerritje Slagter die getrouwd was met Andries (Renzes) Zwart. Ouders waren:Pieter (Jacobs) Slagter geboren 03-02-1824 Oostdongeradeel, overleden 24-12-1885 Oostdongeradeel en Maaike (Gerrits) Dijkma geboren 15-05-1831 Oostdongeradeel,overleden 14-02-1863 Oostdongeradeel.Getrouwd 09-05-1853 Oostdongeradeel.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 12-04-1900 te Oostdongeradeel met Jetske (Renzes) ZWART, 23 jaar oud (zie 262).
 
263    Arie Johannes SLUIJS, sociaal rechercheur, geboren op 17-07-1931 te Andijk (gezindte: gereformeerd), overleden op 05-02-2013 om 09.10 uur te Aalsmeer op 81-jarige leeftijd, begraven op 09-02-2013 te Algemene begraafplaats Aalsmeer.
Gehuwd te Andijk met Elsa (Dirks) ZWART (zie 264).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jilvonne Margriet (Arie) SLUIJS (zie 232).
   2.  Berdine Irene (Arie) SLUIJS (zie 203).
   3.  Jacob Arjen (Arie) (Arjen) SLUIJS (zie 265).
   4.  Richard Dirk (Arie) SLUIJS (zie 41).

203    Berdine Irene (Arie) SLUIJS, administratief-medewerkster, geboren te Amsterdam, dochter van Arie Johannes SLUIJS (zie 263) en Elsa (Dirks) ZWART (zie 264).
Gehuwd te Hoofddorp, gehuwd voor de kerk te Haarlemmermeer Oostzijde met Hendrikus (Henk) PATHUIS (zie 202).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
265    Jacob Arjen (Arie) (Arjen) SLUIJS, jurist, geboren te Amsterdam, gedoopt te Amsterdam, zoon van Arie Johannes SLUIJS (zie 263) en Elsa (Dirks) ZWART (zie 264).
Gehuwd te Hoofddorp, gescheiden te Hoofddorp van Ilse Marie Gerarda Johanna (Ilse) MAES (zie 146).
 
232    Jilvonne Margriet (Arie) SLUIJS, secretaresse, geboren te Enkhuizen, dochter van Arie Johannes SLUIJS (zie 263) en Elsa (Dirks) ZWART (zie 264).
Gehuwd te Aalsmeer, gehuwd voor de kerk te Rijsenhout met Jan Hendrik RENTING (zie 231).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
658    Nathalie (Richards) SLUIJS, geboren te Aalsmeer, dochter van Richard Dirk (Arie) SLUIJS (zie 41) en Ellen van den BURG (zie 40).
 
657    Nick (Richards) SLUIJS, geboren te Aalsmeer, zoon van Richard Dirk (Arie) SLUIJS (zie 41) en Ellen van den BURG (zie 40).
Samenwonend te Aalsmeer met Michelle FLINK (zie 768).
Uit deze relatie: 1 kind.
 
41    Richard Dirk (Arie) SLUIJS, administratief medewerker, geboren te Amsterdam, gedoopt te Amsterdam-Osdorp, zoon van Arie Johannes SLUIJS (zie 263) en Elsa (Dirks) ZWART (zie 264).
Gehuwd te Aalsmeer met Ellen van den BURG (zie 40).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
769    Yenthe (Nicks) SLUIJS, geboren te Amstelveen, dochter van Nick (Richards) SLUIJS (zie 657) en Michelle FLINK (zie 768).
 
266    Klaaske (Johannes) SMEDEMA, geboren op 30-06-1870 om 19.30 uur te Ee, overleden op 19-06-1939 om 03.00 uur te Ee op 68-jarige leeftijd. Zou verdronken zijn; zichzelf in water gestort? Ouders waren: Johannes (Hendriks) Smedema en Trijntje (Pieters) Douma.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-10-1897 te Oostdongeradeel met Andries (Douwes) ZWART, 24 jaar oud (zie 267).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje (Andries) ZWART (zie 303).
   2.  Baukje (Andries) ZWART (zie 228).
   3.  Douwe (Andries) ZWART (zie 470).
   4.  Douwe (Andries) ZWART (zie 328).
   5.  Janke (Andries) ZWART (zie 326).

623    Grietje (Klazes) SMENIA, geboren op 14-06-1731 te Anjum, gedoopt op 30-11-1732 te Anjum, overleden op 07-01-1823 om 17.00 uur te Kollum op 91-jarige leeftijd. Ouders: Klaas (Pieters) Smenia en Aafke (Sybes) Metzlawier.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-06-1752 te Anjum met Douwe Hesselius (Dominicus) VLIEG, 25 jaar oud (zie 622).
 
585    Klaaske (Annes) SMITS, dienstmeid, geboren op 13-08-1870 om 16.00 uur te Hantumhuizen, overleden op 22-04-1948 te Havelte op 77-jarige leeftijd, begraven op 26-04-1948 te Wapserveen. Haar ouders waren: Anne Sapes Smits en Trijntje Klazes Elgersma.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-05-1897 te Oosternijkerk met Gerben (Lieuwes) JOUSMA, 35 jaar oud (zie 584).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
663    Evan Tyler (Stevens) van SPRONSEN, geboren te Grimsby Ont.Canada, zoon van Steven (Simons) van SPRONSEN (zie 661) en Liz COLTON (zie 662).
 
688    Holly (Simons) van SPRONSEN, verpleegster, geboren te Brantford Ont.Canada, dochter van Simon Cornelius (Simons) van SPRONSEN (zie 268) en Audrey Theresa (Eelzes) ZWART (zie 269).
Gehuwd voor de kerk te Covenant Christian Church Ayax met Jordan ROBINSON (zie 732).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
722    Jacob Cole (Stevens) van SPRONSEN, geboren te Grimsby Hospitaal Grimsby Ontario Canada, zoon van Steven (Simons) van SPRONSEN (zie 661) en Liz COLTON (zie 662).
 
689    Jennifer Kim (Simons) van SPRONSEN, maneger in bloemenzaak, geboren te Brantford Ont.Canada, dochter van Simon Cornelius (Simons) van SPRONSEN (zie 268) en Audrey Theresa (Eelzes) ZWART (zie 269).
Gehuwd te St. Catharinus Ontario Canada, gehuwd voor de kerk te Covenant Chr. Ref. Church St. Catharines met Ian Dirk Michael GRAHAM (zie 723).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
685    Michelle (Simons) van SPRONSEN, geboren te Brantford Ont.Canada, dochter van Simon Cornelius (Simons) van SPRONSEN (zie 268) en Audrey Theresa (Eelzes) ZWART (zie 269).
Gehuwd te St. Cathaterines Ont.Canada Covenant Chr. Ref.Church met Shane RITZEMA (zie 686).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
268    Simon Cornelius (Simons) van SPRONSEN, bloemenkweker, geboren op 23-11-1959 te Grimsby Ont.Canada, overleden op 02-10-2020 om 02.12 uur te Niagara a.d. Lake Canada op 60-jarige leeftijd, gecremeerd op 10-10-2020 te Niagara ad.Lake Canada.
Gehuwd te Grimsby Ont.Canada met Audrey Theresa (Eelzes) ZWART (zie 269).
Uit dit huwelijk:
   1.  Steven (Simons) van SPRONSEN (zie 661).
   2.  Michelle (Simons) van SPRONSEN (zie 685).
   3.  Holly (Simons) van SPRONSEN (zie 688).
   4.  Jennifer Kim (Simons) van SPRONSEN (zie 689).

661    Steven (Simons) van SPRONSEN, bloemenkweker en verkoper van bloemen. Geboren te Brantford Ont.Canada. Geboren in Generaal Hospitaal te Brantford. Zoon van Simon Cornelius (Simons) van SPRONSEN (zie 268) en Audrey Theresa (Eelzes) ZWART (zie 269).
Gehuwd te St.Catharines Ont.Canada Community Chruch met Liz COLTON (zie 662).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
444    Jan STAETSEN, saeydrapenier. Wordt in 1591 poorter van Leiden.
Gehuwd met Grietgen JANS (zie 445).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
437    Jenneken Philips STAETSEN, geboren rond 1617 te s.Gravenhage, overleden circa 1668 te Harlingen, dochter van Philip STAETSEN (zie 440) en Maeycken ADRIAENS (zie 441).
Gehuwd op 07-05-1637 te Arnhem met Jurrien Frederick WEYDNER (zie 436).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonard Jurriens WEYDNER (zie 434).

440    Philip STAETSEN, koetsier van de Prins van Oranje, geboren te Leiden, overleden 1644-1647 te den Haag. Was "laeckenbereyder", later Hellebaerdier en koetsier. Zoon van Jan STAETSEN (zie 444) en Grietgen JANS (zie 445).
Gehuwd op 04-09-1616 te den Haag met Maeycken ADRIAENS (zie 441).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
274    Robert STEIJGER, geboren te Delft. Zij hebben 2 kinderen: Miranti en Wouter.
Gehuwd te Delft met Miranti (Jans) SWART (zie 275).
 
427    Douwe (aukes) STELLINGWERF, brouwer te Kollum 1687-1695 in 1698 eigenaar. Geboren maart 1659 te Rinsumageest, gedoopt op 13-03-1659 te Rinsumageest, overleden op 10-03-1722 te Kollum. Kinderen Clara, Fetje Hendrik Johannes en Claas. Ouders waren:Aucke Douwes 1630. Moeder wordt niet genoemd.
Gehuwd voor 1687 te Kollum met Aukje JOHANNES (ALLESHEIL) (zie 428).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
410    Fetje (Douwes) STELLINGWERF, in 1749 vroetvrouw te Kollum, geboren jaar 1687, overleden 1754/55 te Kollum, ouders waren: Dr. Douwe (Aukes) Stellingwerf en Aukje Johansdochter Allesheil. Dochter van Douwe (aukes) STELLINGWERF (zie 427) en Aukje JOHANNES (ALLESHEIL) (zie 428).
Gehuwd op 10-03-1715 te Grijpskerk met Hesselius VLIEG, 21 jaar oud (zie 409).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje (Hessels) VLIEG (zie 402).
   2.  Douwe Hesselius (Dominicus) VLIEG (zie 622).

216    Aaltje (Andries) SWART, winkelierster te Ee. Geboren op 21-11-1827 om 05.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 16-12-1827 te Oosternijkerk, overleden op 13-05-1916 om 15.00 uur te Ee op 88-jarige leeftijd, dochter van Andries (Dirks) SWART (zie 277) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR (zie 278).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-05-1851 te Oostdongeradeel met Hein(Marks) POSTMA, 32 jaar oud (zie 215).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
277    Andries (Dirks) SWART, boer, geboren op 16-11-1796 te Oosternijkerk, gedoopt (ned Herv) op 04-12-1796 te Oosternijkerk, overleden op 07-06-1849 om 08.00 uur te Oosternijkerk op 52-jarige leeftijd. Als boer wist hij langzamerhand land te verwerven in de 30e-jaren, zodat hij bij zijn dood 27½ pondemaat in bezit had. Maar hiervoor had hij geld moeten lenen, het meest bij de notaris in Metslawier aan wie hij bijna f.2000.00 schuldig was.
Het waren slechte jaren van 1845-1849 (aardappelziekte). Bij zijn dood was er actief f.3343.00 en passief f.4532.00. De notaris had het lot van de weduwe en haar 9 kinderen in handen. Hij achtte de weduwe flink genoeg om het bedrijf voort te zetten.
De oudste zoon Dirk, toen 19 jaar, hielp zijn moeder en is op het bedrijf gebleven tot hij 42 jaar oud trouwde. De andere broers en zusters waren intussen getrouwd op de jongste na, Pieter. Toen Durk trouwde nam Pieter de leiding van moeders bedrijf over in 1871. Hij was toen 25 jaar. In 1885 is hij getrouwd. Hij bleef op de boerderij wonen. Zijn moeder ging in het dorp wonen.De kinderen van Andries werden bij de burgerlijkestand ingeschreven met de familienaam "ZWART"; een geval van hypercorrectie.
In 1814, na de val van Napoleon, moet hij (met zijn broer?) de eerste geweest zijn die in Oosternijkerk oranje droeg en aldus in de kerk verscheen. Dit was den predikant Ds. Russingh niet naar den zin, die tegen den vader zei: Dirk Pieters, jou zoon is mij een ergernis.
Hij had een goede stem en zong gaarne des avonds bij de haard met zijn kinderen. Wel was hij lichamelijk zeer sterk maar nog vrij jong kreeg hij een tuberculeuze verzwering die ten slotte de dood veroorzaakte.
Zijn vrouw Trijntje, was het eerste meisje waarmee hij verkering had. Toen hij haar de eerste zondagavond wilde gaan bezoeken kwam hij haar onderweg tegen. Zij vroeg: live scoésto hinne? Ik scoe nei dy ta! Zoon van Dirk (Pieters) SWART (zie 106) en Jeltje (Andries) VEENDORP (zie 118).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-05-1825 te Oostdongeradeel met Trijntje (Renses) WEIDENAAR, 21 jaar oud (zie 278).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk (Andries) ZWART (zie 342).
   2.  Aaltje (Andries) SWART (zie 216).
   3.  Dirk (Andries) ZWART (zie 189).
   4.  Renze (Andries) ZWART (zie 373).
   5.  Jeltje (Andries) ZWART (zie 177).
   6.  Renze (Andries) ZWART (zie 372).
   7.  Renze (Andries) ZWART (zie 256).
   8.  Antje (Andries) ZWART (zie 337).
   9.  Joukje (Andries) ZWART (zie 134).
   10.  Douwe (Andries) ZWART (zie 54).
   11.  Baatje (Andries) ZWART (zie 56).
   12.  Pieter (Andries) ZWART (zie 63).

282    Antje (Pieters) SWART, geboren op 03-01-1823 om 06.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 14-03-1823 om 19.00 uur te Oosternijkerk, 70 dagen oud, dochter van Pieter (Dirks) ZWART (zie 251) en Antje (Renzes) WEIDENAAR (zie 252).
 
106    Dirk (Pieters) SWART, slager/koopman, geboren op 07-01-1764 te Oosternijkerk, gedoopt op 08-01-1764 te Oosternijkerk, overleden op 14-11-1831 om 13.00 uur te Oosternijkerk op 67-jarige leeftijd. Had een sober bestaan, leverde geregeld schapenvlees en vet aan de diaconie voor de armen, soms ook wel aardappels en bonen. Wordt ook gardenier genoemd. Huurde waarschijnlijk enige grond. Nam op 20 november 1811 bij protocol de familienaam "SWART " aan. Volgens zijn handtekening in een acte van de burgerlijkestand schreef hij zelf zijn naam als Swart. Ook in andere officieële stukken werd de familienaam in deze tijd trouwens aldus gespeld.
Familienamen 1811. Heeft belijdenis gedaan op 14 mei 1819. Zoon van Pieter HAYES (zie 5) en Sjoukjen N.N. (zie 1).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 24-05-1789 te Oosternijkerk met Trijntje SAPES, 23 jaar oud (zie 107).
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 21-02-1795 te Oosternijkerk met Jeltje (Andries) VEENDORP, 22 jaar oud (zie 118).
Gehuwd (3) op 44-jarige leeftijd op 03-04-1808 te Oosternijkerk met Gertje (Andries) VEENDORP, 22 jaar oud (zie 119).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Andries (Dirks) SWART (zie 277).
   3.  Douwe (Dirks) SWART (zie 258).
   4.  Joukje (Dirks) SWART (zie 117).
Uit het derde huwelijk:
   5.  Jacob (Dirks) SWART (zie 284).
   6.  Trijntje (Dirks) ZWART (zie 292).

258    Douwe (Dirks) SWART, gardenier, geboren op 04-02-1800 te Oosternijkerk, gedoopt op 23-02-1800 te Oosternijkerk, overleden op 07-04-1833 om 05.00 uur te Oosternijkerk op 33-jarige leeftijd, zoon van Dirk (Pieters) SWART (zie 106) en Jeltje (Andries) VEENDORP (zie 118).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-05-1829 te Oostdongeradeel met Janke (Joachemus) SJORDEMA, 20 jaar oud (zie 257).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
284    Jacob (Dirks) SWART, geboren op 17-10-1808 te Oosternijkerk, gedoopt op 06-11-1808 te Oosternijkerk, overleden op 01-11-1808 te Burum, 15 dagen oud, zoon van Dirk (Pieters) SWART (zie 106) en Gertje (Andries) VEENDORP (zie 119).
 
10    Dr. Jan (Meinderts) SWART, indoloog, geboren op 30-05-1912 te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 15-03-2014 te Haulerwijk op 101-jarige leeftijd, begraven op 21-03-2014 te Oosternijkerk. Was naast indoloog ook Dr.in de geschiedenis, gestudeerd aan het Geref. Gymnasium te Leeuwarden en Universiteit te Utrecht.Daar gepromoveerd op 12 juni 1939 op proefschrift:A.J.Duijman v.Twist, een hist.lib.staatsman 1809-1887.Spoedig daarop naar Indonesië vertrokken. Heeft ook gewerkt als Rector Christelijke Scholengemeenschap te Assen,was enthousiast docent geschiedenis. Stille figuur. Is voor een groot deel verantwoordelijk voor dit geslachtsregister, naast Dirk (Pieters) Zwart en Nienke (Dirks) Zwart.Heeft bij protocol weer de familienaam "SWART " aangenomen. Zoon van Meindert (Dirks) ZWART (zie 175) en Jantje (Jans) van der KOOI (zie 174).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-04-1939 te Leeuwarden met Maria Louisa (Marijke) van der BEEK, 25 jaar oud (zie 9).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
117    Joukje (Dirks) SWART, arbeidster "inlandsch kramersche", geboren op 30-09-1801 te Oosternijkerk, gedoopt op 11-10-1801 te Oosternijkerk, overleden op 09-11-1880 om 14.00 uur te Oosternijkerk op 79-jarige leeftijd, dochter van Dirk (Pieters) SWART (zie 106) en Jeltje (Andries) VEENDORP (zie 118).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-09-1823 te Oostdongeradeel met Gerben (Pieters) HEERINGA, 22 jaar oud (zie 116).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
279    Klaas (Jans) SWART, arts, geboren te Leeuwarden. Ze hebben 4 kinderen: Gertruida Wietske, Annechien Geesien, Andries en Nynke Marijke. Zoon van Dr. Jan (Meinderts) SWART (zie 10) en Maria Louisa (Marijke) van der BEEK (zie 9).
Gehuwd te Amsterdam met Wietske van TIL (zie 280).
 
193    Meindert (Jans) SWART, geboren te Jogjakarta Indonesie. Zij hebben 3 kinderen: Jan en Dana en hun kinderen: Benjamin, Johanna. Neeltje Barbera (Berber) en John en kinderen: Merel, Robin en Christian. Maria Louise 2 kinderen Miranti Wouter.Klaas zie elders.
Volgens advertentie bij overlijden van zijn moeder heb ik gelezen dat Meindert een nieuwe levenspartner heeft Betty Groothuis, na overlijden van zijn vrouw. Zoon van Dr. Jan (Meinderts) SWART (zie 10) en Maria Louisa (Marijke) van der BEEK (zie 9).
Gehuwd te Assen met Alice Barbara (Jes) MIDDELHOEK, 26 jaar oud (zie 192).
 
275    Miranti (Jans) SWART, geboren te Hoogeveen, dochter van Dr. Jan (Meinderts) SWART (zie 10) en Maria Louisa (Marijke) van der BEEK (zie 9).
Gehuwd te Delft met Robert STEIJGER (zie 274).
 
289    Pieter (Hayes) SWART, schoolmeester, geboren op 01-01-1633, overleden op 08-04-1698 te Oosternijkerk op 65-jarige leeftijd. Was naast schoolmeester ook dorpsrechter te Oosternijkerk.Waarschijnlijk afkomstig uit Holwerd, uit een schoolmeestersfamilie. Had een broer Jan, schoolmeester, notaris publicus in Holwerd en een broer Tjeerd, schoolmeester te Lioessens.Tjeerd laat op 5 juni 1712 kind dopen: Baukje. Er wordt geen naam van de moeder vermeld.Jancke Riensk was de 3e vrouw van Pyter Hayes.
Ondertrouwd (1) te dokkum, gehuwd op 40-jarige leeftijd op 29-10-1673 te Dokkum met Roelifke PIETERS (zie 209).
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 25-05-1683 te Oosternijkerk met Jancke RIENKS (zie 179).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
613    Sijtsche(Botes) SYBESMA, geboren op 06-11-1786 te Anjum, gedoopt op 03-12-1786 te Anjum, overleden op 10-02-1829 te Anjum op 42-jarige leeftijd. Ouders: Bote (Sybes) Sybesma en Henke (Meinderts) Sybersma.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 21-06-1807 te Anjum met Douwe (Jans) DOUMA, 21 jaar oud (zie 612).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
484    Thomas SYTSES, gedoopt op 25-11-1740 te Niawier, overleden circa 1811. Uit dit huwelijk 7 kinderen geboren. Jorrit overleden 23-07-1810. Sytze overleden 07-03-1806. Sytze. Louw overleden 07-03-1809 Metslawier 3 jarige leeftijd. Sipke, Jelle, Tjebben. Ouders waren: Sytze Daniels en Jeltje Thomas.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-06-1770 te Niawier met Teuntje JORRYTS, 21 jaar oud (zie 485).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
294    Rinske TAEKEMA, geboren op 29-10-1928 te Duurswoude, overleden op 11-10-2003 te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd, begraven op 16-10-2003 te Leeuwarden Noorderbegraafplaats.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-11-1956 te Oosterwolde met Dirk (Meinderts) ZWART, 34 jaar oud (zie 295).
 
298    Doetje (Menzes) TAERDA, geboren op 25-09-1836 te Oostdongeradeel, overleden op 15-03-1866 om 01.00 uur te Oosternijkerk op 29-jarige leeftijd. Heeft 2 dagen voor haar sterven het leven geschonken aan een levenloze dochter op 13 maart 1866 smiddags 12.00 uur. Ouders waren: Menze (Hendriks) Taerda en Maria (Klazes) Sipma.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-05-1865 te Oostdongeradeel met Haije (Pieters) ZWART, 27 jaar oud (zie 299).
 
300    Pietje (Eabeles) TALSTRA, geboren op 02-06-1909 te Suawoude (gezindte: gereformeerd), overleden op 27-03-2000 te Cambellfors Ontario Canada op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-05-1933 te Buitenpost met Dirk (Andries) ZWART, 25 jaar oud (zie 301).
 
652    Romke (Aebele) TALSTRA, geboren op 30-09-1904 te dokkum, overleden op 15-02-1995 op 90-jarige leeftijd, begraven te Peasens. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren: Aebele, Gerrit, Douwe, Jacob, Abraham.
Gehuwd ------ met Hiltje (Gerrits) ELZINGA (zie 651).
 
302    Dirk TEITSMA, landbouwer, geboren op 31-07-1895 om 09.30 uur te Niawier, overleden op 28-12-1974 te Dokkum op 79-jarige leeftijd, begraven op 02-01-1975 te Paesens & Moddergat. Uit dit huwelijk 8 kinderen geboren.
Klaaske 18 maart 1930 Westdongeradeel.
Pieter 5 april 1931 Westdongeradeel.
Andries 17 november 1933 Westdongeradeel.
Wietske 27 april 1935 Westdongeradeel, overleden 23 maart 1983 Idsegahuizem kerk (grafsteen).Getrouwd met K.Elgersma.
Hiltje 24 juni 1936 Westdongeradeel, getrouwd met B.Vlasma.
Baukje 20 juli 1937 Westdongeradeel, overleden 26 mei 1998 Tzum( grafsteen) getrouwd met Jelle L. Greidanus.
Janke 11 november 1938 Westdongeradeel.
Gerke 9 november 1940 Westdongeradeel. Ouders waren:Pieter Teitsma en Wytske Kamstra.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 23-05-1929 te Oostdongeradeel met Trijntje (Andries) ZWART, 30 jaar oud (zie 303).
 
304    Aaltje TERPSTRA, geboren op 17-08-1912 te Rinsumageest (gezindte: gereformeerd), overleden op 19-05-2006 te Harderwijk op 93-jarige leeftijd. Haar ouders waren: Johannes Terpstra en Theuniske Wiegersma.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-05-1936 te Driesum met Jan (Andries) ZWART, 26 jaar oud (zie 305).
 
90    Antje TERPSTRA, geboren op 05-12-1866 te Hantumhuizen, overleden op 07-10-1944 op 77-jarige leeftijd. Haar ouders waren: Pieter (Klazes) Terpstra en Grietje (Eeltjes) Boersma.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-05-1891 te Oostdongeradeel met Andries (Wiebes) JEPMA, 26 jaar oud (zie 450).
 
742    Eloise Julia THAM, geboren te Grimsby ontario Canada, dochter van Norm THAM (zie 741) en Heather (George) Van RIJN (zie 696).
 
741    Norm THAM, geboren te Toronto.
Gehuwd te Grimsby ontario Canada met Heather (George) Van RIJN (zie 696).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
746    Lucy Joanne THOMAS, geboren te Vancouver BC Canada, dochter van Nate THOMAS (zie 745) en Kimberley Joanne (Richard) Van RIJN (zie 700).
 
745    Nate THOMAS, geboren te Toronto.
Gehuwd te Langley BC Canada met Kimberley Joanne (Richard) Van RIJN (zie 700).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
280    Wietske van TIL, geboren te Middelstum.
Gehuwd te Amsterdam met Klaas (Jans) SWART (zie 279).
 
505    Griet TJEPKES, geboren te Lioessens, overleden na 1668.
Gehuwd op 20-11-1653 te Hantumhuizen met Gerrit (Hessels) KEEGSTRA, 38 jaar oud (zie 503). {Hij is later gehuwd te Hantunhuizen.}
 
247    Sjoukje (Willems) TOM, geboren op 22-07-1927 te Warns, overleden op 11-11-2006 te Uithoorn op 79-jarige leeftijd, begraven op 16-11-2006 te Uithoorn Gemeentelijke Begraafplaats Noorddammerweg.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-05-1955 te Alphen a/d Rijn met Dr. Pieter Andries (Riemers) (Piet) ROUKEMA, 27 jaar oud (zie 246).
 
296    Stijntje (Roelofs) TRIEMSTRA, geboren op 27-10-1856 om 11.00 uur te Lioessens, overleden op 24-03-1932 om 22.00 uur te Huizum op 75-jarige leeftijd. Ouders Roelof (Baukes) Triemstra en Doutzen (Habeles) Faber.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-05-1877 te Oostdongeradeel met Dirk (Andries) ZWART, 20 jaar oud (zie 297).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof (Dirks) ZWART (zie 374).

632    Gatske TUININGA, geboren op 03-01-1906 te Hantumhuizen, overleden op 31-05-1997 te Oosternijkerk op 91-jarige leeftijd, begraven juni 1997 te Oosternijkerk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-05-1930 te Oostdongeradeel met Lieuwe (Gerrits) ELZINGA, 25 jaar oud (zie 631).
 
306    Andries (Hessels) TURKSTRA, veehouder, geboren op 20-07-1871 om 17.00 uur te Betterwird, overleden op 01-11-1946 te Buitenpost op 75-jarige leeftijd, begraven te Buitenpost. Uit dit huwelijk 8 kinderen geboren.
1.Hessel geboren 14 oktober 1897 Westdongeradeel.Ongehuwd. Hij is overleden op 5 november 1918 Te Gerkesklooster, aldaar ook begraven.
2.Meindert geboren 15 oktober 1898.Westdongeradeel.Vertrekt op 13 juni 1925 naar Kollummerland.Getrouwd met Dieuwke Pieters van der Zwaag, geboren 18-01-1895.Meindert is overleden op 17-04-1988 en begraven te Kollummerzwaag.Dieuwke is overleden 27-01-1977 en ook begraven te Kollummerzwaag.
3.Joukje geboren 18 september 1899, akte 117 te Raard Westdongeradeel. Overleden 27-01-1987.
Gehuwd met Jacob Bouma 14-05-1925, akte 28 te Achtkarspelen. Jacob geboren te Surhuizum 16-03-1903.Overleden 17-07-1996. Joukje en Jacob liggen begraven op de algemene begraafplaats Surhuizum.
Hun zoon Gerrit trouwde met antje Loonstra.
4.Minne geboren 10 maart 1901, Dantumadeel.Vertrekt op 9 mei 1950 naar Leeuwarderdeel, getrouwd 8-05-1930, akte 23 Achtkarspelen, met Everdina Hoeksma geboren 13-12-1903 te Drogeham..Minne is overleden op 01-08-1974, begraven te Grouw. Everdina is overleden op 05-07-1981 en ook begraven te Grouw.
5.Dirkje geboren 14 juni 1902 Dantumadeel.Vertrekt op 24 juni 1930 naar Kollummmerland,is getrouwd 22-05-1930,akte 55 te Achtkarspelen met Teye Brandsma, geboren 15-05-1905 te Nornhorn.
Dirkje is overleden 21-05-1978.Teye is overleden 24-02-1973. Beide zijn begraven in Kollummerzwaag. Hun zoon Hessel trouwde met Jeltje Loonstra.
6.Eelke geboren 17 mei 1908 te Sybrandahuis.Hij is getrouwd op 14 mei 1936 met Ankje Bijlsma, geboren 03-05-1912 Harkema-Opeinde.Eelke is overleden 2 juni 1971 te Leeuwarden en begraven te Gerkesklooster. Ankje is overleden op 9 mei 1990 te Bergum en tevens begraven te Gerkesklooster.
7.Aaltje geboren 12 oktober 1910 te Betterwird. Gehuwd op 19 mei 1939 Achtkarspelen met Klaas Vlasma, geboren 27-11-1908 te Brantgum.Aaltje is overleden 11-11-1984 te Leeuwarden.Klaas is overleden 27-04-1997. Beide zijn begraven Buitenpost Alg.1. Zoon van Hessel (Jouwerts) TURKSTRA (zie 133) en Joukje (Andries) ZWART (zie 134).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-05-1896 te Westdongeradeel met Hetje WIERSMA, 26 jaar oud (zie 307).
 
133    Hessel (Jouwerts) TURKSTRA, bakker, geboren op 23-10-1841 om 23.00 uur te Anjum, gedoopt op 25-10-1841 te Oosternijkerk, overleden op 19-10-1919 om 21.00 uur te Dokkum op 77-jarige leeftijd, begraven te Aalsum. Op 31 januari 1867 werd een leveloze tweeling (zoon en dochter) geboren.
Zoon van Jouwert (Rients) TURKSTRA (zie 526) en Antje (Hessels) ELGERSMA (zie 527).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 12-05-1866 te Oostdongeradeel met Joukje (Andries) ZWART, 25 jaar oud (zie 134).
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 25-06-1887 te Betterwird Westdongeradeel met Aaltje HOEKSTRA, 25 jaar oud (zie 135).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jouwert (Hessels) TURKSTRA (zie 24).
   2.  Trijntje (Hessels) TURKSTRA (zie 124).
   3.  Andries (Hessels) TURKSTRA (zie 306).
   4.  Rients (Hessels) TURKSTRA (zie 415).
   5.  Rients (Hessels) TURKSTRA (zie 308).

24    Jouwert (Hessels) TURKSTRA, bakker, geboren op 20-04-1868 om 01.00 uur te Betterwird, overleden op 28-05-1922 te Dantumawoude op 54-jarige leeftijd, begraven te Aalsum. Uit dit huwelijk 9 kinderen geboren. Hessel, Jan, Andries, Antje, Joukje, Hedsen, Aaltje, Trijntje, Rients.
Een goed ontwikkeld en zeer welbespraakt man.Jarenlang raadslid van Westdongeradeel. Had een groot en prettig gezin.Evenals zijn vrouw zeer Godvrezend. Het calvinisme op alle terrein des levens had de liefde van zijn hart. Een man met grote invloed in de kring waarin hij leefde. Is betrekkelijk jong t.g.v. hartlijden opgenomen in heerlijkheid. Zoon van Hessel (Jouwerts) TURKSTRA (zie 133) en Joukje (Andries) ZWART (zie 134).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-05-1892 te Betterwird met Jantje (Jans) BOERSMA, 22 jaar oud (zie 23).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
526    Jouwert (Rients) TURKSTRA, geboren op 30-07-1805 te Bergum, gedoopt (Ned.Herv) op 01-09-1805 te Bergum, overleden op 17-10-1876 om 14.00 uur te Ezumazijl op 71-jarige leeftijd. Uit eerste huwelijk 1 kind: Hessel Jouwerts.(zie elders). Zoon van Rients (Annes) TURKSTRA (zie 524) en Bieuwkje (Fokkes) van der VEEN (zie 525).
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 06-05-1837 te Westdongeradeel met Antje (Hessels) ELGERSMA, 25 jaar oud (zie 527).
Gehuwd (2) op 62-jarige leeftijd op 10-07-1868 te Oostdongeradeel met Dieuke (Hessels) ELGERSMA, 43 jaar oud (zie 650).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
524    Rients (Annes) TURKSTRA, bakker, geboren op 14-06-1766 te Wijnaldum, overleden op 12-07-1838 om 09.30 uur te Burgum op 72-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren allen te Burgum: Anne 16 juni 1795. Getrouwd 16 april 1820 met Marike Jelmers Boersma te Kollummerland.Anne is Overleden 30 juni 1857 Kollummerland.
Trijntje 22 augustus 1797, getrouwd 3 september 1818 te Ferwerderadeel met Pieter Joukes Tijsma, geboren 15-07-1794 te Hallum.Trijntje is overleden 28 april 1878 Dantumadeel.Pieter is overleden 21-01-1857 Ferwerderadeel. Uit dit huwelijk 3 kinderen.Trijntje, Fokke 29 oktober 1799.Yde 18 december 1801.
Hendrik 7 oktober 1803, getrouwd Kollummerland 7 april 1829 met Hiltje Tjebbes Smit.Overleden 11 september 1885, Oostdongeradeel.
Jouwert Rients 30 juli 1805 zie elders.
Bieuwkje Fokkes 25 oktober 1807, overleden 26 november 1807.
Rients is na overlijden van Bieuwkje Fokkes hertrouwt te Burgum 29 april 1810 met Elske Geerts. Uit dit 2e huwelijk is geboren: Geert 19 april 1811 Burgum. Zijn ouders waren Anne Rients Dijkstra en Jouwerke Wybrens Meijer.
Rients heeft dus de achternaam Turkstra aangenomen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-04-1794 te Oenkerk, gehuwd voor de kerk op 27-04-1794 te Oenkerk met Bieuwkje (Fokkes) van der VEEN, 19 jaar oud (zie 525).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jouwert (Rients) TURKSTRA (zie 526).

415    Rients (Hessels) TURKSTRA, geboren op 21-07-1873 om 03.00 uur te Betterwird, overleden op 31-08-1873 om 02.00 uur te Betterwird, 41 dagen oud, zoon van Hessel (Jouwerts) TURKSTRA (zie 133) en Joukje (Andries) ZWART (zie 134).
 
308    Rients (Hessels) TURKSTRA, veehouder, geboren op 19-12-1876 om 11.00 uur te Betterwird, overleden op 26-12-1951 te Hamilton Ontario Canada op 75-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen geboren. Zij woonden eerst achter Dokkum a.d. Ee onder Raard. Vertrok met zijn gezin in 1927 naar Canada. Eerst gingen 3 kinderen met de SS.Nieuw Amsterdam. Joukje, Pieter en Hessel op 13 juli 1927. Joukje vertelde mij dat zij gingen omdat ze een baantje daar al hadden. De rest van de familie volgde later omdat 2 kinderen in het ziekenhuis lagen. Die vertrokken met de SS.Nieuw Amsterdam op 17 augustus 1927.Eerst vrij schraal bestaan. Door de oorlog 1914-1918 financieel zeer vooruit geboerd, maar het leven met een dergelijk groot gezin waarschijnlijk wat te royaal aangelegd en zo in 1927 min of meer van armoede, doch schuldvrij naar Canada vertrokken. Godvrezende man en vrouw. In Gods kerk en koninkrijk te Raard meerdere functies. Ouderling, schoolbestuurslid enz. Hartelijke man en vrouw.
Hun dochter Joukje (Joyce) 93 jaar overleed op 20 november 2004 in Canada. Zij was getrouwd met Clarence Tigchelaar.Ze woonden in Binbrook. Joukje en Clarence hadden 8 kinderen, 26 kleinkinderen en 62 achterkleinkinderen. Zoon van Hessel (Jouwerts) TURKSTRA (zie 133) en Joukje (Andries) ZWART (zie 134).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-05-1905 te Achtkarspelen met Diewertje van der VEEN, 27 jaar oud (zie 309).
 
310    Rients (Jouwerts) TURKSTRA, garagehouder, geboren op 07-11-1909 te Betterwird, overleden op 26-02-1988 te Drachten op 78-jarige leeftijd, begraven te Aalsum. Uit dit huwelijk 7 kinderen geboren.
Maaike, Jantje, Andrea, Jouwert, Andries, Antje en Jan. Zoon van Jouwert (Hessels) TURKSTRA (zie 24) en Jantje (Jans) BOERSMA (zie 23).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-05-1935 te Smallingerland met Renske (Andries) ZWART, 23 jaar oud (zie 311).
 
124    Trijntje (Hessels) TURKSTRA, geboren op 24-08-1869 om 01.00 uur te Betterwird, overleden op 11-02-1888 om 23.30 uur te Westdongeradeel op 18-jarige leeftijd. Ongehuwd, dochter van Hessel (Jouwerts) TURKSTRA (zie 133) en Joukje (Andries) ZWART (zie 134).
 
724    Rachel VAANDERING, werkt op kantoor, geboren te Brantford Ontario Canada. Haar ouders zijn Henry en Mary Vaandering.
Gehuwd te Ancaster, gehuwd voor de kerk te Ancaster Chr. Ref. Church met Matthew Dirk (Dirks) ZWART (zie 683).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ava Nadine(Dirks) ZWART (zie 731).
   2.  Hannah Joanne ZWART (zie 738).
   3.  Dalyn (Matthew) ZWART (zie 756).

94    Anne (Tammes) VAL, geboren op 18-03-1770 te Morra, overleden op 23-12-1822 om 04.00 uur te Niawier op 52-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren.
1.Iebeltje geboren 26 februari 1798 Oosternijkerk en daar gedoopt op 25 maart 1798. Iebeltje is getrouwd op 8 mei 1828 met Jacob K.Braaksma,boerenarbeider, 23 jaar. Zijn ouders waren Kornelis andries Braaksma en Jantje Romkes. Iebeltje is overleden 20 juni 1844 te
Oostdongeradeel.
Iebeltje had voor haar huwelijk al een dochter: Beitske geboren 6 september 1825, die overleed op 2 jarige leeftijd op 10 juli 1828, 04.00 uur blad 23
In de overlijdensakte staat een onechte dochter van Iebeltje.
Uit dit huwelijk zijn geboren: Kornelis op 5 februari 1829, akte 26 Oostdongeradeel, hij was getrouwd 15-05-1863, akte 20 met Sibbeltje (Siegers) Kloostra, oud 23 jaar geboren te Niawier.Zij is overleden 03-01-1869, 14.00 uur te Niawier, akte B1.
Kornelis is overleden op 9 juli 1908 akte 72 Oostdongeradeel.
Beitske geboren op 17 februari 1831, akte 24 Oostdongeradeel en overleden op 19 augustus 1831, blad 22 Oostdongeradeel.
Anne geboren op 11 september 1832, blad 54 Westdongeradeel, is ongehuwd gebleven en overleden op 6 februari 1912 Oostdongeradeel, akte 17.
Jan geboren op 23 november 1834, akte 181 Westdongeradeel en daar op 5 januari 1935, blad 1 overleden.
2.Maaike geboren 16 november 1800 Morra en daar gedoopt op 14 december 1800. Overleden op 2 april 1818, blad 7, Oosternijkerk
3.Pieter geboren 19 oktober 1803 Morra en daar gedoopt op 13 november 1803.Was boerenknecht bij Sytsma Morra. Pieter is overleden op 6 juli 1847 Oostdongeradeel.
4.Grietje geboren 2 juli 1807 Morra en daar gedoopt op 26 juli 1807, overleden 30 augustus 1807.
Anne was de jongste uit een gezin met 5 kinderen. Zijn vader heette Einte, zijn moeder was Iebeltje Gerrits.
Na het overlijden van Beitske hertrouwt Anne met Trijntje Goves/Goffes op 10 mei 1816 Metslawier, akte 7.Zij was weduwe van Hilbrand Oedzes Dijkstra.
Trijntje is overleden 30 mei 1828, 12 uur, blad 19 te Niawier.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-05-1797 te Oosternijkerk met Beitske PIETERS, 24 jaar oud (zie 93).
 
312    Berendina (Julius) VARWIJK, geboren op 06-05-1888 te Zwartsluis, overleden op 23-12-1951 te Zwolle op 63-jarige leeftijd, begraven op 28-12-1951 te Zwartsluis.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-07-1912 te Zwartsluis met Rinze (Douwes) ZWART, 30 jaar oud (zie 313).
 
516    Alberdina (Robertus) van VEEN, geboren op 07-04-1890 te Groningen, overleden op 01-01-1978 te Williow Springs Illinois USA op 87-jarige leeftijd, begraven te Williow Springs County Cook Illinois USA. Kind erkend door beide ouders(zie geboorte akte). Ouders: Robertus (Hendrikus) van Veen en Jacoba Dop.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 28-11-1908 te Ulrum met Jan (Jilderts) HUIZENGA, 23 jaar oud (zie 515).
 
525    Bieuwkje (Fokkes) van der VEEN, geboren op 19-01-1775 te Oenkerk, gedoopt op 19-02-1775 te Oenkerk, overleden op 27-10-1807 te Bergum op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 27-04-1794 te Oenkerk, gehuwd voor de kerk op 27-04-1794 te Oenkerk met Rients (Annes) TURKSTRA, 27 jaar oud (zie 524).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
309    Diewertje van der VEEN, geboren op 25-02-1878 te Geskesklooster, overleden op 07-05-1963 te Hamilton Ontario Canada op 85-jarige leeftijd. Dieuwertje kwam uit een nogal arm gezin waar 8 kinderen waren.Haar vader was niet blij met de aankondiging van haar huwelijk met Rients (Hessels) Turkstra. Deze informatie gekregen van haar dochter Joukje die in Canada woont. Is 19 mei 1905 vertrokken naar Betterwird.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-05-1905 te Achtkarspelen met Rients (Hessels) TURKSTRA, 28 jaar oud (zie 308).
 
592    Gerritje (Hendriks) van der VEEN, geboren op 29-12-1894 om 22.00 uur te Midwolde Gem. Leek, overleden op 20-06-1987 te Beilen op 92-jarige leeftijd, begraven op 24-06-1987 te Beilen. Ouders: Hendrik van der Veen en Gerritje Alkema.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15-05-1925 te Havelte met Lieuwe (Gerbens) JOUSMA, 27 jaar oud (zie 586).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
393    Andries (Douwes) VEENDORP, geboren op 22-02-1739 te Rijperkerk, gedoopt op 12-04-1739 te Rijperkerk, overleden op 17-11-1812 te Grootegast op 73-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk Jeltje geboren 11-06-1772 Veenwouden en gedoopt 12-07-1772. Tjitske geboren 19-08-1773 Veenwouden en gedoopt 26-09-1773.
Overleden 31-08-1843 te Surhuizum. Zij was gehuwd met Pieter Johannes Veenstra 20-04-1800 te Grootegast Groningen.
Trijntje geboren 09-05-1775 Veenwouden en gedoopt 18-06-1775. Douwe geboren 12-04-1778 Veenwouden en aldaar gedoopt 24-05-1778. Sjoerdje 1778-1848, Douwe 1778- ?, Gertje 1785-1832. Zoon van Douwe ANDRIES (zie 397) en Jeltje MINNES (zie 398).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 27-05-1770 te Veenwouden met Seelie (Seeltje) GERRITS, 21 jaar oud (zie 394).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
119    Gertje (Andries) VEENDORP, geboren op 01-01-1786 te Oosternijkerk, overleden op 08-11-1832 om 10.00 uur te Oosternijkerk op 46-jarige leeftijd, dochter van Andries (Douwes) VEENDORP (zie 393) en Seelie (Seeltje) GERRITS (zie 394).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-04-1808 te Oosternijkerk met Dirk (Pieters) SWART, 44 jaar oud (zie 106). {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-05-1789 te Oosternijkerk met Trijntje SAPES, 23 jaar oud (zie 107). Hij was eerder gehuwd op 31-jarige leeftijd op 21-02-1795 te Oosternijkerk met Jeltje (Andries) VEENDORP, 22 jaar oud (zie 118).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
118    Jeltje (Andries) VEENDORP, geboren op 11-06-1772 te Veenwouden, gedoopt op 12-07-1772 te Veenwouden, overleden op 05-07-1806 te Oosternijkerk op 34-jarige leeftijd, dochter van Andries (Douwes) VEENDORP (zie 393) en Seelie (Seeltje) GERRITS (zie 394).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-02-1795 te Oosternijkerk met Dirk (Pieters) SWART, 31 jaar oud (zie 106). {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-05-1789 te Oosternijkerk met Trijntje SAPES, 23 jaar oud (zie 107). Hij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 03-04-1808 te Oosternijkerk met Gertje (Andries) VEENDORP, 22 jaar oud (zie 119).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
211    Sjoerdje (Andries) VEENDORP, turfmeetster, geboren op 01-01-1781 te Oosternijkerk, overleden op 02-12-1848 te Oosternijkerk op 67-jarige leeftijd, dochter van Andries (Douwes) VEENDORP (zie 393) en Seelie (Seeltje) GERRITS (zie 394).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-11-1804 te Oosternijkerk met Haaije PIETERS, 28 jaar oud (zie 210).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
245    Siemon te VELDE, landbouwer, geboren op 26-06-1921 te Stadskanaal, overleden op 29-10-2016 te Stadskanaal op 95-jarige leeftijd, begraven op 05-11-2016 te Stadskanaal gemeentelijke begraafplaats. Simon heeft uit zijn 1e huwelijk 5 kinderen. Uit zijn huwelijk met Froukje Roukema heeft hij 3 kinderen:
Nienke, Gretha en Rimkje Gera.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 11-05-1962 te Dokkum met Froukje (Riemers) ROUKEMA, 33 jaar oud (zie 244).
 
368    Gerben (Heerkes) van der VELDE, gedoopt op 27-09-1733 te Hantum, overleden na 1774, zoon van Heerke DIRKS (zie 395) en Geertie GERBENS (zie 447).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-06-1762 te Hantum met Menke MEINTS (zie 386).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
362    Gerben (Meints) van der VELDE, arbeider, geboren op 20-04-1796 te Hiaure, gedoopt op 05-06-1796 te Bornwird, overleden op 26-01-1847 om 07.00 uur te Hantumhuizen op 50-jarige leeftijd. Hadden een zoon Sytze geb. 24 september 1826 en overleden 21 maart 1900.
Trouwde met Gertje Jans van der Velde. Voor zover 1 kind: Gerritje Sytzes Vellema. Zoon van Meint (Gerben) van der VELDE (zie 364) en Trijntje ANDRIES (zie 367).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-07-1824 te Westdongeradeel. Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren: Trijntje ; Sijtze ; Meint ; Trijntje ; Grietje: Andries: Stijntje. Echtgenote is Gerritje (Sytzes) SIJTSMA, 22 jaar oud (zie 363).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
364    Meint (Gerben) van der VELDE, arbeider, gedoopt op 13-09-1767 te Hantum, overleden op 22-10-1828 om 21.30 uur te Aalsum op 61-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren: Gerben ; Grietje ; Andries ; Hylke. Woonden in Visvliet. Zoon van Gerben (Heerkes) van der VELDE (zie 368) en Menke MEINTS (zie 386).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-05-1793 te Hantum met Trijntje ANDRIES, 18 jaar oud (zie 367).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
167    Trijntje (Gerbens) van der VELDE, geboren op 12-05-1831 te Ternaard Westdongeradeel, overleden op 16-01-1920 te Oostdongeradeel op 88-jarige leeftijd. Heb in archief gevonden dat Trijntje een zusje gehad heeft die ook Trijntje heette geboren 22 april 1825 en overleden op 21 april 1826 blad nr. 9, dochter van Gerben (Meints) van der VELDE (zie 362) en Gerritje (Sytzes) SIJTSMA (zie 363).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-05-1858 te Oosternijkerk met Lieuwe (IJpes) JOUSMA, 24 jaar oud (zie 166).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
514    Cornelis VERBURG, geboren op 29-01-1895 om 10.00 uur te Groningen. Uit dit huwelijk is Jantje geboren 8 november 1921 Ulrum, gehuwd met J.A.Oostindien 6 maart 1945. Ouders vader NN. Moeder Jantje Verburg.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-05-1917 te Ulrum Groningen, gescheiden te Groningen van Antje (Jilderts) HUIZENGA (zie 513).
 
314    Beitske (Pieters) VISSER, geboren op 15-01-1827 om 06.00 uur te Nes, overleden op 11-12-1891 om 23.00 uur te Oosternijkerk op 64-jarige leeftijd. Ouders waren: Pieter (Nuttes) Visser en Martje (Gerbens) Lei.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-05-1853 te Oostdongeradeel met Dirk (Douwes) ZWART, 23 jaar oud (zie 315).
Uit dit huwelijk:
   1.  Janke (Dirks) ZWART (zie 358).
   2.  Martje (Dirks) ZWART (zie 369).
   3.  Pieter (Dirks) ZWART (zie 371).
   4.  Martje (Dirks) ZWART (zie 370).
   5.  Douwe (Dirks) ZWART (zie 171).
   6.  Andries (Dirks) ZWART (zie 336).
   7.  Gerben (Dirks) ZWART (zie 317).
   8.  Anne (Dirks) ZWART (zie 506).

494    Eva VISSER.
Gehuwd op 12-05-1747 te Leeuwarden met Albertus WICHERS, 29 jaar oud (zie 429).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lucia (Albertus) WICHERS (zie 487).

316    Grietje (Sijbes) VISSER, geboren op 13-08-1858 om 22.00 uur te Nes, overleden op 25-01-1937 om 22.30 uur te Metslawier op 78-jarige leeftijd. Ouders van Grietje waren:Sijbe (Berends) Visser en Jantje (Jentes) de Haan.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-05-1884 te Metslawier; Oostdongeradeel met Gerben (Dirks) ZWART, 19 jaar oud (zie 317).
 
222    Sijtze (Gosses) VISSER, hofmeester op een stoomboot, geboren op 23-06-1849 te Ee, overleden op 23-07-1932 om 02.00 uur te Ee Oostdongeradeel op 83-jarige leeftijd. Ouders van Sijtzes waren: Gosse (Sytses) Visser en Antje (Engels) Dijkstra.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-05-1877 te Metslawier Oostdongeradeel met Trijntje (Heines POSTMA, 24 jaar oud (zie 221).
 
483    Trijntje (Eelzes) VISSER, geboren op 01-01-1769 te Niawier, overleden op 16-08-1857 te Ternaard op 88-jarige leeftijd, dochter van Eelse Gerrits KINGMA (zie 490) en Grietje SCHAAFSMA (zie 491).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23-03-1800 te Hantum met Sytze (Thomas) SIJTSMA, 26 jaar oud (zie 482).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
630    Wietse (Minnes) VISSER, geboren op 20-06-1902 te Oostdongeradeel, overleden op 31-01-1991 te Waterville Canada op 88-jarige leeftijd. Ouders: Minne Visser en Antje Pranger.
Gehuwd mei 1928 met Doetje (Gerrits) ELZINGA (zie 629).
 
218    Wijtze (Gosses) VISSER, barbier, geboren op 05-09-1851 om 08.00 uur te Ee (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 08-12-1925 om 11.00 uur te Oostdongeradeel op 74-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn meerdere kinderen geboren o.a.Gosse, Hein, Anna, Jeltje, Aaltje, Trijntje. Gosse woonde later in Kollum. Hein is op ± 30 jarige leeftijd overleden, was idioot. Zijn Ned.Herv. gebleven; waarschijnlijk met de Doleantie niet overgegaan. Ouders van Wijtze waren :Gosse (Sytzes) Visser en Antje (Engels) Dijkstra.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-07-1882 te Metslawier; Oostdongeradeel met IJtje (Heines) POSTMA, 23 jaar oud (zie 217).
 
59    Wilhelmina VISSER, geboren op 29-09-1873 te Rotterdam, overleden op 12-04-1929 te den Haag op 55-jarige leeftijd, begraven op 16-04-1929 te Arnhem Moscowa.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-01-1897 te Rotterdam met Jan (Egberts) DOUMA, 23 jaar oud (zie 58).
 
457    Renske (Jans) VLASTRA, dienstmeisje, geboren op 30-08-1793 te Holwert, overleden op 26-04-1841 om 20.00 uur te Metslawier op 47-jarige leeftijd, was bij overlijden 49 jaar en weduwe. Ouders van haar waren: Jan (Abes) Vlastra en Sytske Hessels. Renske is eerder getrouwd geweest 16 juni 1815 met Sybrandus Nanning van der Leest akte 7, te Schiermonninkoog, varensgezel geboren in 1791.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-05-1820 te Oostdongeradeel met Douwe(Jans) HOLWERDA, 24 jaar oud (zie 456).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
402    Antje (Hessels) VLIEG, gedoopt op 23-03-1721 te Kollum, overleden circa 1779. Woonde in 1779 nog in Anjum, daarna naar het gasthuis te Kollum. Dochter van Hesselius VLIEG (zie 409) en Fetje (Douwes) STELLINGWERF (zie 410).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 13-11-1740 te Kollum met Flippes (Everts) WEIDENAAR, 20 jaar oud (zie 401).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hessel (Philippus) WEIDENAAR (zie 391).

622    Douwe Hesselius (Dominicus) VLIEG, predikant te Oudwoude, geboren op 13-10-1726 te Kollum, overleden op 23-09-1791 te Oosterwierum op 64-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren: Pyter Douwes Vlieg ca 1757 waarschijnlijk te Burum overleden 1811. Uit dat huwelijk Nicolaas Vlieg die getrouwd was met Grietje (Epeus) Hylckama. Nicolaas was ook predikant. Zoon van Hesselius VLIEG (zie 409) en Fetje (Douwes) STELLINGWERF (zie 410).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-06-1752 te Anjum met Grietje (Klazes) SMENIA, 21 jaar oud (zie 623).
 
409    Hesselius VLIEG, chirurgyn en vroedmeester te Kollum, gedoopt op 18-09-1693 te Grijpskerk, overleden nn-nn-1732 te Kollum. Uit dit huwelijk zijn geboren: Hessel Philippus, Eelkjen Filipus, Fettje en Ewerdina.15 maart 1716 doen dit echtpaar belijdenis van hun geloof. Lidmaten van Grijpskerk.
Zoon van Hesselius (Hesselius) VLIEGE (zie 474) en Antje (Alberts) van den WAERDT (zie 475).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-03-1715 te Grijpskerk met Fetje (Douwes) STELLINGWERF (zie 410).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
474    Hesselius (Hesselius) VLIEGE, meyer te Grijpskerk, geboren op 01-01-1671 te Grijpskerk, overleden op 17-07-1692 te Grijpskerk op 21-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk Hesselius Vlieg. Koopt in 1698 Clootstede op in Westerzand onder Oudekerk (G). Zoon van Hesselius (Johannes) VLIEGE (zie 492) en Hilletjen Heelinge FABRICIUS (zie 493).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-07-1692 te Grijpskerk met Antje (Alberts) van den WAERDT, 24 jaar oud (zie 475).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hesselius VLIEG (zie 409).

492    Hesselius (Johannes) VLIEGE, geneesheer, geboren circa 1645.
Gehuwd op 06-12-1668 te Gasselte met Hilletjen Heelinge FABRICIUS, 27 jaar oud (zie 493).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
123    Sijtske (Ruurds) van VLIET, geboren op 29-03-1858 om 18.00 uur te Ferwerd. Vader was reeds op 16 november 1857 overleden. Volgens de archieven blijkt dat zij de 2e dochter met de naam Sijtske is. Haar eerder geboren zus in 1853 is op 5 jarige leeftijd 05-01-1858 overleden. Zij kreeg dus bij de geboorte ook de naam Sijtske. Ouders waren Ruurd Ynzes van Vliet en Maaike Feddes Stienstra. Haar vader was reeds overleden op 11 november 1857.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-05-1880 te Ferwerd met Douwe (Gerbens) HEERINGA, 38 jaar oud (zie 122).
 
736    Maarten van der VLUGT, Ict-er, geboren te Rijsenhout.
Gehuwd te Leiden met Pauline (Dirks) BOOTSMAN (zie 477).
 
155    Johanna Catharina van VREENINGEN, geboren op 06-01-1853 te Rinsumageest, overleden op 28-03-1932 te Amsterdam op 79-jarige leeftijd. Zij vertrekt op 9 mei 1890 met 2 kinderen naar Harlingen.Uit archief vernomen dat zij op 7 april 1890 in Harlingen is hertrouwd met
Willem Johannes Houtstra geboren Franeker op 22 augustus 1859, was
bakkersknecht (bevolking Harlingen blz. 191) akte 21. Hij was weduwnaar van Aukje Faber die in 1888 stierf.Uit dit huwelijk hebben beide nog 4 kinderen.
Jetske geboren in 1891. Getrouwd met Herman Moeshart, brigadier van politie te Amsterdam, later te Zeist. Beiden overleden Zeist, Jetske op ca. 91 jarige leeftijd. Gerrit geboren 1892. Getrouwd met Alida Pot( 1891-1985), agent van politie te Amsterdam overleden in 1960. Anna Wilhelmina geboren in 1894 ongehuwd was gezelschapsdame in Den Haag. Willem Theunis geboren in 1896, volgde HBS in Amsterdam, ging naar Indie en klom daar op tot hoofdvertegenwoordiger van de Borsumy. Getrouwd met Cornelia (??).Willem Theunis is na de oorlog gaan wonen in Zeist, aan de Boslaan 4 en is kort na 1983 overleden.
Sjouke is in 1911 geemigreerd, eerst naar Iowa en daarna naar Grand Rapids Michigan. Zijn vrouw Wiepkje woonde toen nog in Amsterdam en is later ook naar Michigan vertrokken. Dirk Sjouke overleed in 1928 aan kanker in Michigan. Uit dit huwelijk is in elk geval een dochter geboren: Johanna, die volgens gegevens op internet 90 jaar geworden is en die trouwde met
Fred Valkier geboren 17 augustus 1909 en overleden 21 juni 1992 te Lee Florida USA. Wiepkje is kort voor 1976 overleden.
Haar dochter Hotske Alida vertrekt op 14 september 1901 naar Rotterdam.
Waarschijnlijk getrouwd en woonde rond 1960 in de Kerkstraat in Amsterdam.
Willem Houstra en Johanna van Vreeningen zijn op 13 augustus 1902 in Amsterdam komen wonen en hebben daar op vele adressen gewoond. Haar ouders waren Gerrit van Vreeningen en Aaltje Jans Visscher.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-06-1880 te Deersum met Tjeerd (Dirks) ZWART, 28 jaar oud (zie 154). {Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-10-1873 te Akkrum Utingeradeel met Hotske (Melles) HYLKEMA, 24 jaar oud (zie 153).}
 
458    Aaltje (Gooitzens) de VRIES, geboren op 15-05-1775 te Oosternijkerk, gedoopt op 04-06-1775 te Oosternijkerk, overleden op 29-11-1856 om 07.00 uur te Oosternijkerk op 81-jarige leeftijd. Uit Paesens. Dochter van Goitzen (Jans) de VRIES (zie 489) en Janke DIRKS (zie 579).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-05-1803 te Paesens met Lieuwe (Broers) HUIZINGA, 25 jaar oud (zie 453).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
489    Goitzen (Jans) de VRIES, gedoopt op 17-06-1742 te Nes, overleden op 23-09-1779 te Oosternijkerk op 37-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren: Jan gedoopt op 24-05-1767 Oosternijkerk, akte 260 en overleden waarschijnlijk voor 1771. Hiltje gedoopt 15-05-1770,akte 229 Oosternijkerk.
Jan gedoopt 17-11-1771,akte 260 Oosternijkerk.gardenier. Overleden 20-03-1834 Oostdongeradeel.Gehuwd 08-07-1798 Paesens met Rienkje Eeltjes Tuinstra, geboren 17-06-1778 te Paesens, overleden 01-03-1841 Oostdongeradeel.Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren: Gooitzen Jans en Eeltje.
Jaapke geboren 14-03-1773, gedoopt 04-04-1773, Oosternijkerk.
Aaltje geboren 15-05-1775 akte 370 en gedoopt 04-06-1775,des smorgens 7 uur huis nr. 94 Oosternijkerk. en overleden 29-11-1856 Oostdongeradeel.akte blad 42. Weduwe van Lieuwe Broers Huizenga.
Anne 1770`. Uit Oostdongeradeel.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-07-1766 te Nes met Janke DIRKS (zie 579).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
213    Hendrik de VRIES, geboren op 30-07-1911 te Nes, overleden op 18-10-1974 te Wijnjewoude op 63-jarige leeftijd, begraven op 23-10-1974 te Nes.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 19-05-1946 te Oostdongeradeel met Siebrechje (Andries) ZWART, 26 jaar oud (zie 214). {Zij is later gehuwd op 64-jarige leeftijd op 14-12-1984 te Zevenhuizen Groningen met Roel PIJPKER, 63 jaar oud (zie 212).}
 
318    Jacob (Alberts) de VRIES, geboren op 11-09-1811 te Nes, overleden op 21-08-1878 om 12.00 uur te Oosternijkerk op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-05-1836 te Oostdongeradeel met Jeltje (Hayes) ZWART, 25 jaar oud (zie 319).
 
150    Jantje (Jans) de VRIES, arbeidster, geboren op 29-03-1857 om 05.00 uur te Paesens. Was bij huwelijk 21 jaar volgens akte. Overleden op 27-10-1949 om 15.00 uur te Vierhuizen op 92-jarige leeftijd. Ouders van Jantje waren:Jan (Johannes) de Vries en Renske (Gerbens) Meintsma.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-05-1878 te Metslawier; Oostdongeradeel. Ouders waren bij huwelijk van Jildert al overleden. Echtgenoot is Jildert (Oenes) HUIZENGA, 29 jaar oud (zie 149).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
320    Klaas (Johannes) de VRIES, arbeider, geboren op 28-05-1839 te Oosternijkerk, overleden op 04-06-1877 te Oosternijkerk op 38-jarige leeftijd. Dit echtpaar had 2 kinderen.
Johannes geboren 21 februari 1865 blad 13, Oosternijkerk.Trouwt Baflo 23-05-1889, akte 5 met Joukie van Dokkum geboren in 1870 Schildwolde(Slochteren).Haar ouders waren Derk van Dokkum en Berber Visser.
Echtscheiding uitgesproken te Amsterdam op 08-04-1910.
Trijntje geboren 20 juni 1866 blad 46, Oosternijkerk. Trouwt Baflo 28-04-1900, akte 4 Anko Boerema geboren in 1859 Wehe(Leens), koopman. Overleden 09-09-1940 Leens, akte 41. Zoon van Johannes Boerema en Treintje Boomgaard.Trijntje is overleden op 30-05-1935 te Leens. Ouders waren:Johannes (Klaas) de Vries en Antje (Gerrits) Boltje.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-04-1864 te Metslawier; Oostdongeradeel. Ouders van Geertje waren bij hun huwelijk al overleden. Echtgenote is Geertje (Gerbens) WALSMA, 23 jaar oud (zie 321).
 
558    Klara de VRIES, geboren op 01-03-1937 te Workum, overleden op 07-10-1988 te Leens op 51-jarige leeftijd, begraven op 11-10-1988 te Leens. Ouders zijn: Meinderd de Vries en Baukje van der Goot.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-10-1958 te Sneek met Dirk (Douwes) ZWART, 21 jaar oud (zie 557).
 
99    Teetsche (Bottes) de VRIES, geboren op 20-06-1810 te Hantumhuizen, overleden op 14-12-1897 om 16.00 uur te Anjum op 87-jarige leeftijd. Trouwt na overlijden van eerste echtgenoot opnieuw met Wijtze (Mennes) Zijlstra op 26 oktober 1854, akte 64 Oostdongeradeel.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-05-1839 te westdongeradeel met Siebren (Dirks) van der HOUT, 32 jaar oud (zie 101).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
475    Antje (Alberts) van den WAERDT, gedoopt op 07-06-1668 te Grijpskerk. Haar ouders waren: Albert Everts en Wytske Joostes. Albert Everts woonde in 1654 op de "Binnenburen" te Grijpskerk, van 1660 af op Ooster Ruigewaard, overleden in november 1668 te Grijpskerk. Trouwt eerst op 1 januari 1658 met Antje Falcks te Munsterzijl en trouwt tussen 1658 en 1660 met Wytske Joostes.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-07-1692 te Grijpskerk met Hesselius (Hesselius) VLIEGE, 21 jaar oud (zie 474).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
384    Dirk (Gerbens) WALSMA, arbeider, geboren op 22-05-1837 om 20.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 09-08-1908 om 05.00 uur te Metslawier Oostdongeradeel op 71-jarige leeftijd, zoon van Gerben (Thijssens) WALSMA (zie 293) en Trijntje (Dirks) ZWART (zie 292).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-05-1865 te Metslawier; Oostdongeradeel met Hiltje (Jans) DOUMA, 23 jaar oud (zie 385).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
321    Geertje (Gerbens) WALSMA, arbeidster, geboren op 21-03-1841 om 07.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 25-04-1841 te Oosternijkerk, overleden op 04-02-1871 om 09.00 uur te Vliedorp (Ulrum) op 29-jarige leeftijd, dochter van Gerben (Thijssens) WALSMA (zie 293) en Trijntje (Dirks) ZWART (zie 292).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-04-1864 te Metslawier; Oostdongeradeel. Ouders van Geertje waren bij hun huwelijk al overleden. Echtgenoot is Klaas (Johannes) de VRIES, 24 jaar oud (zie 320).
 
460    Gerben (Dirks) WALSMA, geboren op 27-03-1866 om 12.30 uur te Oosternijkerk, overleden op 24-07-1917 te Oostdongeradeel op 51-jarige leeftijd, zoon van Dirk (Gerbens) WALSMA (zie 384) en Hiltje (Jans) DOUMA (zie 385).
 
293    Gerben (Thijssens) WALSMA, gardenier, arbeider, geboren op 12-11-1813 om 23.00 uur te Nes, overleden op 20-01-1848 om 04.00 uur te Oosternijkerk op 34-jarige leeftijd. Na het overlijden van Gerben woonde zijn weduwe Trijntje Zwart in 1849 in het armenhuis te Oosternijkerk en wordt in de overlijdensakte "arbeidster" genoemd. Zij was wellicht de tante van Dirk (Andries) Zwart 1829-1909 die wel eens van haar vertelde, dat zij hoewel verstandelijk niet in alles geheel normaal, toch zeer vroom was. Zij getuigde veel van haar geloof tegenover anderen, ook als zij daar niet van gediend was.Daarom werd zij door de vader en moeder van het armenhuis dikwijls urenlang blootsvoets op de "rooster" gezet, d.w.z. opgesloten in een nauwe kast met een rooster als bodem waar alleen maar staan mogelijk was.
Ouders waren: Tijs (Willems) Walsma geboren 14 januari 1776 in Nes, gedoopt 11 februari 1776 te Nes, overleden 18 november 1827, blad 33, Westdongeradeel. Gehuwd 12 mei 1799 dtb 1799 Hantumerburen met Trijntje (Metskes) de Vries geboren 15-10-1772 Nes en aldaar gedoopt op 22-11-1772, overleden 24 april 1842 blad 13 te Westdongeradeel.Dochter van Metske Johannes en Dieuwke Pieters.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-01-1835 te Westdongeradeel met Trijntje (Dirks) ZWART, 20 jaar oud (zie 292).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje (Gerbens) WALSMA (zie 14).
   2.  Dirk (Gerbens) WALSMA (zie 384).
   3.  Tijs (Gerbens) WALSMA (zie 322).
   4.  Geertje (Gerbens) WALSMA (zie 321).
   5.  Neeltje (Gerbens) WALSMA (zie 237).
   6.  Joukje (Gerbens) WALSMA (zie 20).

463    Gerrit (Dirks) WALSMA, geboren op 04-10-1871 om 22.30 uur te Oosternijkerk, overleden op 26-11-1952 te Holwerd op 81-jarige leeftijd. Dit echtpaar hebben 2 kinderen. Durk geboren 2 juni 1899 akte 101 Oostdongeradeel. Getrouwd op 15 mei 1923 te Oostdongeradeel met Maaike Zoodsma, geb .Westernijkerk 21-10-1896, akte 192 en is overleden Ede 20-05-1992, is in Ferwerd begraven. Hij is overleden 26 september 1964 te Renfrew County Ontario Canada(verkeersongeluk). Is in Ferwerd begraven.
Pietje geboren 28 juli 1900 akte 150, Oostdongeradeel.Trouwde met Renze Vellema, geb. 28-10-1899 en overleden 12-12-1955. Zoon van Dirk (Gerbens) WALSMA (zie 384) en Hiltje (Jans) DOUMA (zie 385).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-05-1898 te Lioessens, bruid was bij huwelijk 23 jaar.
Echtgenote is Jantje (Martens) IEDEMA, 23 jaar oud (zie 464).
 
467    Jacob (Dirks) WALSMA, geboren op 19-04-1878 om 14.00 uur te Niawier, overleden op 27-04-1878 om 11.00 uur te Niawier, 8 dagen oud, zoon van Dirk (Gerbens) WALSMA (zie 384) en Hiltje (Jans) DOUMA (zie 385).
 
461    Jan (Dirks) WALSMA, geboren op 18-11-1868 om 19.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 19-11-1940 om 16.00 uur te Metslawier op 72-jarige leeftijd, begraven te Metslawier, algemenen begraafplaats. Dit echtpaar hebben 2 kinderen. Durk geboren 19 maart 1898 akte 56 Oostdongeradeel. Getrouwd met Wytske Wiersma op 23-05-1922, akte 30 Oostdongeradeel.
Jan geboren 19 januari 1900 akte 18 Oostdongeradeel. Getrouwd op 20 mei 1926 Oostdongeradeel met Riemke (Willems) Sijtsma. Jan is overleden op 1 augustus 1969. Riemke is overleden op 18 oktober 1975 Metslawier. Zoon van Dirk (Gerbens) WALSMA (zie 384) en Hiltje (Jans) DOUMA (zie 385).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-05-1897 te Oostdongeradeel met Meintje (Heintje) BOELENS, 26 jaar oud (zie 448).
 
432    Jiltje (Dirks) WALSMA, geboren op 16-05-1883 om 16.30 uur te Metslawier, overleden op 18-12-1885 om 17.00 uur te Metslawier op 2-jarige leeftijd, dochter van Dirk (Gerbens) WALSMA (zie 384) en Hiltje (Jans) DOUMA (zie 385).
 
20    Joukje (Gerbens) WALSMA, geboren op 22-05-1845 om 06.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 27-07-1845 te Oosternijkerk, overleden op 07-07-1929 om 19.00 uur te Oosternijkerk op 84-jarige leeftijd, dochter van Gerben (Thijssens) WALSMA (zie 293) en Trijntje (Dirks) ZWART (zie 292).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-05-1869 te Oostdongeradeel met Marten (Sijbes) de BOER, 35 jaar oud (zie 19).
 
465    Neeltje (Dirks) WALSMA, geboren op 08-01-1875 om 15.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 20-06-1946 om 10.00 uur te Velsen op 71-jarige leeftijd, dochter van Dirk (Gerbens) WALSMA (zie 384) en Hiltje (Jans) DOUMA (zie 385).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-11-1895 te Metslawier, bruidegom was bij huwelijk 24 jaar. Echtgenoot is Kornelis van MINNEN, 24 jaar oud (zie 466).
 
237    Neeltje (Gerbens) WALSMA, geboren op 06-03-1843 om 03.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 02-04-1843 te Oosternijkerk, overleden op 22-03-1887 om 16.00 uur te Oosternijkerk op 44-jarige leeftijd, dochter van Gerben (Thijssens) WALSMA (zie 293) en Trijntje (Dirks) ZWART (zie 292).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-03-1868 te Metslawier;Oostdongeradeel met Doede RIJPSTRA, 24 jaar oud (zie 236). {Hij is later gehuwd op 45-jarige leeftijd op 14-11-1889 te Oostdongeradeel met Pietje JELTJEMA, 34 jaar oud (zie 287).}
 
322    Tijs (Gerbens) WALSMA, geboren op 28-05-1839 om 15.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 30-06-1839 te Oosternijkerk, overleden op 05-10-1843 om 21.00 uur te Oosternijkerk op 4-jarige leeftijd, zoon van Gerben (Thijssens) WALSMA (zie 293) en Trijntje (Dirks) ZWART (zie 292).
 
468    Trijntje (Dirks) WALSMA, geboren op 29-09-1879 om 11.30 uur te Niawier, overleden op 30-01-1958 te Apeldoorn op 78-jarige leeftijd. Gehuwd met Geert Ronner (gegevens gekregen van Karst Postma). Dochter van Dirk (Gerbens) WALSMA (zie 384) en Hiltje (Jans) DOUMA (zie 385).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-05-1904 te Dokkum met Geert (Peters) RONNER, 24 jaar oud (zie 425).
 
14    Trijntje (Gerbens) WALSMA, geboren op 15-11-1835 om 05.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 20-12-1835 te Oosternijkerk, overleden op 14-09-1863 om 21.00 uur te Lioessens op 27-jarige leeftijd, dochter van Gerben (Thijssens) WALSMA (zie 293) en Trijntje (Dirks) ZWART (zie 292).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-03-1861 te Metslawier met Nanne (Jacobs) BENTHEM, 24 jaar oud (zie 13).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
252    Antje (Renzes) WEIDENAAR, naaister, geboren op 29-10-1800 te Oosternijkerk, gedoopt op 23-11-1800 te Oosternijkerk, overleden op 17-01-1823 om 09.00 uur te Oosternijkerk op 22-jarige leeftijd, zuster van Trijntje Renzes Weidenaar, dochter van Renze (Sapes) WEIDENAAR (zie 387) en Aaltje HESSELS (zie 388).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 18-05-1820 te Oostdongeradeel met Pieter (Dirks) ZWART, 28 jaar oud (zie 251). {Hij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 20-06-1828 te Oostdongeradeel met Sijke (Jans) SCHEEPSTRA, 32 jaar oud (zie 250).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje (Pieters) SWART (zie 282).

411    Evert Philippus WEIDENAAR, meester chirugijn, geboren te Buitenpost, gedoopt op 20-11-1698 te Oostermeer, overleden op 27-03-1740 te Buitenpost op 41-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren: Philippus (zie elders) en Aaltje gedoopt Oostermeer/Eastrum 1 maart 1722. Anke gedoopt 03-09-1724 Buitenpost. Getrouwd te Drogeham op 25-04-1751 met Pytter (Aukes) Alma.Overleden na 1779. Hiltje gedoopt 05-05-1726, Anjum. Reinder gedoopt 18-09-1729 Anjum, overleden voor 1733. Aaltje gedoopt 06-01-1732 Anjum en Reinder gedoopt 29-11-1733 Anjum. Zoon van Philippus (Leonards) WEIDENAAR (zie 423) en Tjerkje (Krijns) RUITENBURGH (zie 424).
Ondertrouwd op 18-11-1719 te Dokkum, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-11-1719 te Dokkum met Eelkje Reinders DIJKSTRA, 20 jaar oud (zie 412).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
401    Flippes (Everts) WEIDENAAR, chirurgijn te Kollum, gedoopt op 20-10-1720 te Oostermeer, overleden in 1773 te Anjum. Uit dit huwelijk zijn voor zover bekent 4 kinderen geboren. Hessel (zie elders). Eelkjen Philipus gedoopt op 3 april 1746. Getrouwd 10-05-1767 te Anjum met Taeke Uilkes. Fettje gedoopt op 28 april 1748 en Ewerdina gedoopt op 25 oktober 1750 Anjum. Komt in 1749 als redelijk welgesteld voor in de belasting cohieren van Kollum. Hij is dan chirurgijn van beroep. Zoon van Evert Philippus WEIDENAAR (zie 411) en Eelkje Reinders DIJKSTRA (zie 412).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-11-1740 te Kollum met Antje (Hessels) VLIEG, 19 jaar oud (zie 402).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
391    Hessel (Philippus) WEIDENAAR, Chirugijn 1768-1781,daarna brandewijnstoker en boer. Gedoopt op 28-07-1743 te Kollum, overleden op 01-01-1824 te Texel op 80-jarige leeftijd. Was eerst chirurgijn tot 1782. Woonde huisnr.39 Oosternijkerk.In 1782 in land's dienst op het oorlogschip "de Pallas". 1824 strand de "Pallas" bij de Koog nabij Texel (bron: de Reddingsboot) verslag 148), december 1990.
Zover bekend zijn uit dit huwelijk 3 kinderen geboren. Dirk gedoopt 23 april 1769 Oosternijkerk. Antje gedoopt 10 maart 1771 Oosternijkerk zij was getrouwd met Jan Wiebrens. Aaltje geboren 24 april 1774 en gedoopt op 15-05-1774 Oosternijkerk.In 1768 eigenaar/gebruiker van huis nr.39 te Oosternijkerk, betaalt belasting voor 2,5 schoorsteen, 3 hoofden, 4 koeien en 2 paarden. Zoon van Flippes (Everts) WEIDENAAR (zie 401) en Antje (Hessels) VLIEG (zie 402).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-12-1767 te Anjum met Baatje DIRKS, 21 jaar oud (zie 392).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
718    Hessel (Rinzes) WEIDENAAR, gardenier, geboren op 25-04-1808 te Oosternijkerk, gedoopt op 08-05-1808 te Oosternijkerk, overleden op 30-01-1847 om 06.00 uur te Oosternijkerk op 38-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren: Rienk 1832 en overleden 1833, Aaltje 1834, Saakje 1836, Rienk 1838, Anne 1841 en Trijntje 1845. Zoon van Renze (Sapes) WEIDENAAR (zie 387) en Aaltje HESSELS (zie 388).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-05-1829 te Oostdongeradeel met Tettie (Rienks) BOSCHA, 27 jaar oud (zie 719).
 
423    Philippus (Leonards) WEIDENAAR, chirurgyn bij de Wal te Oostermeer, gedoopt op 22-03-1674 te Oostermeer, overleden op 17-08-1720 te Oostermeer op 46-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk voor zover bekend 6 kinderen. Leenaert gedoopt Oostermeer/Eastrum op 18 oktober 1696. Evert ( zie elders) Gerkjen gedoopt Oostermeer/Eastrum op 20 februari 1701 en overleden tussen 1674/1675.
Krijn gedoopt Oostermeer/Eastrum op 22 februari 1705 en overleden tussen 1767/1768. Johannes gedoopt Oostermeer/Eastrum op 7 oktober 1708. Antje gedoopt Oostermeer/Eastrum op 19 april 1711. Philippus neemt de achternaam Weidenaar aan. Zoon van Leonard Jurriens WEYDNER (zie 434) en Berber OUBLES (van Leeuwarden alias Steenwijck) (zie 435).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-11-1695 te Oostermeer met Tjerkje (Krijns) RUITENBURGH (zie 424).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
387    Renze (Sapes) WEIDENAAR, gardenier, gedoopt op 29-01-1775 te Oosternijkerk, overleden op 02-02-1827 om 20.00 uur te Oosternijkerk op 52-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren. Antje, Baatje geboren 03-07-1802 en gedoopt 25-07-1802, is overleden. Trijntje en Hessel. Zoon van Sape GEERTS (zie 389) en Antie BOKKES (zie 390).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-05-1799 te Oosternijkerk met Aaltje HESSELS, 25 jaar oud (zie 388).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
278    Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister, geboren op 04-02-1804 te Oosternijkerk, gedoopt op 26-02-1804 te Oosternijkerk, overleden op 17-06-1889 om 09.30 uur te Oosternijkerk op 85-jarige leeftijd. Toen Trijntje nog een klein kind was speelde ze met een vriendinnetje even buiten het dorp. Al spelende raakte zij onverwacht in een diepe sloot, waar ze niet meer uit kon komen. Haar speelmakkertje was nog te jong om te beseffen wat er geschied was. Ze liep terug naar het dorp al zingende:Rins Sape Nynke leit yn é sleat. Hierdoor op het geval opmerkzaam gemaakt, konden de in de buurt wonende de kleine drenkeling nog juist op tijd redden. Dochter van Renze (Sapes) WEIDENAAR (zie 387) en Aaltje HESSELS (zie 388).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-05-1825 te Oostdongeradeel met Andries (Dirks) SWART, 28 jaar oud (zie 277).
Uit dit huwelijk: 12 kinderen.
 
43    Hiltje (Gerrits) WESTRA, koopvrouw, geboren op 18-12-1807 te Metslawier, gedoopt op 03-01-1808 te Metslawier, overleden op 08-02-1894 om 15.00 uur te Lioessens op 86-jarige leeftijd. Haar ouders waren: Gerrit (Jacobs) Westra en Doetje Johannes.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 17-05-1828 te Oostdongeradeel met Isaac CAHAIS, 24 jaar oud (zie 42).
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 20-08-1853 te Oostdongeradeel, was bij dit huwelijk weduwe en hij weduwnaar van Dieuwke v.d. Meer. Echtgenoot is Pieter (Hayes) ZWART, 47 jaar oud (zie 44). {Hij was eerder gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-05-1836 te Metslawier met Dieuwke (Jans) van der MEER, 29 jaar oud (zie 45).}
 
438    Georg(Jurrien) WEYDNER, bakker te Arnhem, geboren circa 1590 te Ottersheim, overleden op 28-05-1630 te Arnhem, 1613: Soldaat in de garde van Z.H.de Graaf van Nassau.
1619 afkomstig uit Herautshausen.
Later bakker te Arnhem in de Conickstraat. Was toen ook ingezetene van Arnhem.
Hij is getrouwd op 24 september 1613 Arnhem voor de kerk met Dericken Jansen, die was geboren rond 1595, en is overleden Arnhem in 1650.Zover bekend hadden ze 2 zonen. Jurrien Frederik(zie elders) en Hans Peter. Hans is bakker den Haag aan de Oostzijde Spay, in het huis waar het wapen van s'Hertogenbosch uithangt. Koopt het huis op 25-11-1648, verhuurt het aan Samuel Scherpink, mr.bakker. Gaat zelf terug naar Arnhem, waar hij bakker is in de Turfstraat. Hij is getrouwd op 26 april 1643 den Haag voor de kerk met Josijntje Gerrits, jongedochter van Friesland. Zoon van Leonard WEYDNER (zie 442) en Christina DORNDÖRFFER (zie 443).
Gehuwd op 24-09-1613 te Arnhem met Dericksken JANSEN (zie 439).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
436    Jurrien Frederick WEYDNER, bakker te Arnhem, geboren rond 1615 te Arnhem. Is gehuwd op 7 mei 1637 te Arnhem voor de kerk met Janneken Staetsen.
Voor zover bekend uit dit huwelijk een zoon Leonard Jurrien. gedoopt op 28 juli 1650.Uit latere gegegevens blijkt dat ze 10 kinderen hadden. Zoon van Georg(Jurrien) WEYDNER (zie 438) en Dericksken JANSEN (zie 439).
Gehuwd op 07-05-1637 te Arnhem met Jenneken Philips STAETSEN (zie 437).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
442    Leonard WEYDNER, predikant te Ottersheim (Duitsland), geboren rond 1550 te Schabatz Thuringen (D), overleden na 1611. Dominee te Ottersheim (1588-1603), Schnorbach Hunsrück (1603-1607) te Ravensgierburg-Hunsruck (1607-1611).Vendersheim (1611-??). Bij zijn in schrijving aan de universiteit van Tübingen in 1578 was hij afkomstig uit Schabatz.
Uit dit huwelijk: Johannes Leonard, gedoopt Ottersheim op 11 november 1588, overleden Heidelberg op 5 februari 1655.
Bekend geleerde, leraar Latijnschool Duisburg (1623-1636).Conrector Latijnschool te Nijmegen (1636-1649). Conrector Latijnschool Maarstricht, hierna rector van het keurvorstelijk gymnasium te Heidelberg tot zijn dood. (6 kinderen).
Gehuwd met Christina DORNDÖRFFER (zie 443).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
434    Leonard Jurriens WEYDNER, chirurgyn te Oostermeer, gedoopt op 28-07-1650 te Arnhem, overleden rond 1691 te Oostermeer Friesland. Uit dit huwelijk 6 kinderen voor zover bekend. Philippus (zie elders).Jan, gedoopt te Oostermeer/Eastrum 20 augustus 1676. Antje gedoopt Oostermeer/Eastrum op 18 september 1681, overleden voor 23 september 1683.
Marijke gedoopt Oostermeer/Eastrum op 18 september 1681. (dus tweeling met antje). Antje gedoopt Oostermeer/Eastrum op 23 september 1683. Catalijntje gedoopt Oostermeer/Eastrum op 28 maart 1686. Getrouwd 13-08-1707 te Oostermeer met Pyter (Symens) Mellama geboren te Leeuwarden van beroep meester-leidekker. Zoon van Jurrien Frederick WEYDNER (zie 436) en Jenneken Philips STAETSEN (zie 437).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 01-05-1671 te Oostermeer met Berber OUBLES (van Leeuwarden alias Steenwijck) (zie 435).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
429    Albertus WICHERS, Predikant, geboren op 13-09-1717 te Groningen (gezindte: N.H), overleden op 08-09-1785 te Oosternijkerk op 67-jarige leeftijd, begraven te oosternijkerk. Kwam in 1752 van Groningen naar Oosternijkerk.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-05-1747 te Leeuwarden met Eva VISSER (zie 494).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
487    Lucia (Albertus) WICHERS, geboren te Niawier, overleden circa 1786. Haar vader was predikant en kwam in 1752 van Groningen naar Oosternijkerk en overleed daar in 1785. Dochter van Albertus WICHERS (zie 429) en Eva VISSER (zie 494).
Gehuwd op 13-12-1778 te Niawier met Folkert WIERDS, 32 jaar oud (zie 486). {Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 11-06-1786 te Oosternijkerk met Tietje (Jans) JANSMA, 33 jaar oud (zie 488).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje (Folkerts) WIERSTRA (zie 271).

486    Folkert WIERDS, geboren op 27-11-1746 te Oosternijkerk, overleden op 29-11-1808 te Oostdongeradeel op 62-jarige leeftijd. Folkert hertrouwt op 11 juni 1786 te oosternijkerk met Tyttje Jans.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 13-12-1778 te Niawier met Lucia (Albertus) WICHERS (zie 487).
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 11-06-1786 te Oosternijkerk met Tietje (Jans) JANSMA, 33 jaar oud (zie 488).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
307    Hetje WIERSMA, geboren op 07-09-1869 te Dantumadeel, overleden op 24-03-1960 te Buitenpost op 90-jarige leeftijd, begraven te Buitenpost. Haar ouders waren Meindert Minnes Wiersma en Durkje Eelkes de Boer.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-05-1896 te Westdongeradeel met Andries (Hessels) TURKSTRA, 24 jaar oud (zie 306).
 
642    Jan WIERSMA, geboren op 15-07-1920, overleden op 20-01-1971 op 50-jarige leeftijd. Kinderen: Marijnes Wiersma en Astrid Wiersma.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-05-1947 te Dokkum met Engeltje (Harmen) BUIKHUIZEN, 23 jaar oud (zie 641).
 
323    Jantje (Geerts) WIERSMA, geboren op 09-02-1847 om 09.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 14-01-1883 om 13.00 uur te Oosternijkerk op 35-jarige leeftijd. Ouders waren Geert (Johannes) Wiersma en Gaatske (Pieters) Visser.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-05-1873 te Metslawier met Jan (Pieters) ZWART, 28 jaar oud (zie 324).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (Jans) ZWART (zie 163).
   2.  Gaatske (Jans) ZWART (zie 354).
   3.  Gaatske (Jans) ZWART (zie 181).

271    Jantje (Folkerts) WIERSTRA, geboren op 13-09-1779 te Oosternijkerk, gedoopt op 03-10-1779 te Oosternijkerk, overleden op 28-10-1811 om 13.00 uur te Lioensens op 32-jarige leeftijd, begraven te Lioessens Ned.Herv.Kerk. Heeft belijdenis gedaan in Anjum op donderdag 29 januari 1807. Dochter van Folkert WIERDS (zie 486) en Lucia (Albertus) WICHERS (zie 487).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-06-1805 te Lioessens met Jan (IJpes) JOUSMA, 32 jaar oud (zie 270).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
325    Willem (Jacobs) WIJBENGA, geboren op 19-12-1907 te Wetzens, overleden op 21-10-1964 te Ee op 56-jarige leeftijd, begraven te Algemene begraafplaats Ee. Uit dit huwelijk geboren:
Jacob (Jaap) 22 april 1934 Ee.
Klaaske maart 1937 Ee, en getrouwd met Dictus Hoeksma, boer.
Saakje maart 1937 Ee, getrouwd met Jacobus Pool.
Trijntje 1938 Ee, getrouwd met Rochus Adema, boer.
Andries 29 maart 1940 Ee, getrouwd met Jannie Smits. Boer op de boerderij van zijn ouders.
Tjalina juli 1942 Ee, getrouwd met Frans Postmus.
Baukje 18 juli 1945 Ee, getrouwd met Johannes Hepping, boer.
Jippe 6 juni 1947 Ee, monteur.
Douwe mei 1949 Ee. Ouders Jacob (Jippes) Wijbenga en Saakje (Willems) Sijtsma.Zij trouwen te Oostdonderadeel op 22 mei 1902.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-05-1933 te Oostdongeradeel met Janke (Andries) ZWART, 26 jaar oud (zie 326).
 
327    Ettje WITTEVEEN, geboren op 09-10-1901 om 20.00 uur te Oostrum, overleden op 27-05-1998 te Dokkum op 96-jarige leeftijd, begraven te te Westergeest. Haar ouders waren Harmen Witteveen en Seike Spriensma.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-05-1928 te Kollummerland met Douwe (Andries) ZWART, 24 jaar oud (zie 328).
 
562    Sibrigje (Baukes) van der WOUD, geboren op 13-08-1831 om 04.00 uur te Lioessens, overleden op 11-11-1872 om 11.00 uur te Nes op 41-jarige leeftijd. Ouders: Baukes (Jans) vander Woud en Trijntje (Folkerts) de Boer.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15-03-1862 te Oostdongeradeel met Willem (Jilderts) HUIZINGA, 31 jaar oud (zie 473).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
172    Gettje (Nammes) ZIJTSEMA, boerin, geboren op 13-02-1795 te Wartena (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 18-10-1875 om 13.00 uur te Spannum op 80-jarige leeftijd. Vertrok op 12 mei 1861 volgens bevolkingsregister naar Spannum.
was bij overlijden weduwe. Haar ouders waren Nammen Sijtzes Sijtsma en Hiske Holts,familienaam moeder bij aangever onbekend..
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-03-1820 te Franekeradeel met Obbe (Thijses) de JONG, 24 jaar oud (zie 47).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
329    Joyce Alice ZIOMICK, geboren op 24-08-1953 te Hamilton Ont.Canada, overleden op 04-01-1998 om 20.00 uur te Hamilton Ont.Canada op 44-jarige leeftijd. Joyce leed al enige jaren aan lymphkanker. Is overleden in Henderson General Hospital te Hamilton. Begraven op 07-01-1998 te Queens Lawn Cemetery te Grimsby.
Gehuwd te Grassie Ont.Canada met Peter Steward (Pieters) ZWART (zie 330). {Hij is later gehuwd te Grimsby Ont.Canada met Carol Ann SERROUL (zie 670).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Tyler Adam (Peter) ZWART (zie 671).
   2.  Justin Ashley (Peter) ZWART (zie 672).
   3.  Megan Ann (Peter) ZWART (zie 673).

331    Jeanette (Hendriks) ZWAAG V.D. Geboren op 28-06-1939 te Hamilton Ont.Canada, overleden op 11-09-1993 te Hamilton Ont.Canada op 54-jarige leeftijd. Overleden in Macmaster hospitaal. Begraven op 14-09-1993 te Grimsby Ont.Canada.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 11-07-1958 te Hamilton Ont.Canada met Eelze Nammen (Dirks) (Edward) ZWART, 26 jaar oud (zie 332).
Uit dit huwelijk:
   1.  Audrey Theresa (Eelzes) ZWART (zie 269).
   2.  Adele Geraldine (Eelzes) ZWART (zie 86).
   3.  Dirk Pieter (Eelzes) ZWART (zie 18).

230    Aaltje (Meinderts) ZWART, geboren op 10-07-1925 te Oosternijkerk, overleden op 17-06-2004 te Leeuwarden op 78-jarige leeftijd, begraven op 22-06-2004 te Wirdum, dochter van Meindert (Dirks) ZWART (zie 175) en Jantje (Jans) van der KOOI (zie 174).
Gehuwd te Metslawier met Reindert REITSMA (zie 229).
 
159    Abeltje (Douwes) ZWART, geboren op 28-11-1891 om 20.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 30-08-1972 te Leeuwarden op 80-jarige leeftijd, begraven te Birdaard, dochter van Douwe (Dirks) ZWART (zie 171) en Ante (Pieters) KOOISTRA (zie 170).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-07-1912 te Oostdongeradeel met Harmen (Hendriks) BUIKHUIZEN, 25 jaar oud (zie 462).
Uit dit huwelijk: 13 kinderen.
 
86    Adele Geraldine (Eelzes) ZWART, geboren te Hamilton Ont.Canada, dochter van Eelze Nammen (Dirks) (Edward) ZWART (zie 332) en Jeanette (Hendriks) ZWAAG V.D. (zie 331).
Gehuwd te Grimsby Ont.Canada met Eric HAVERKAMP (zie 85).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
224    Akke (Andries) ZWART, verpleegkundige, geboren op 24-04-1909 te Oosternijkerk, gedoopt (gereformeerd) op 25-04-1909 te Oosternijkerk, overleden op 23-08-2009 te Ermelo op 100-jarige leeftijd, begraven te Ermelo, dochter van Andries (Dirks) ZWART (zie 12) en Maaike (Jans) van den BERG (zie 11).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-08-1937 te Meppel met Ype POSTMA, 23 jaar oud (zie 223).
 
684    Alexander Christofer (Dirks) ZWART, geboren te Brantford ontario Canada, zoon van Dirk Pieter (Eelzes) ZWART (zie 18) en Carol Ann de BOER (zie 17).
Gehuwd te Hamilton ontario Canada, gehuwd voor de kerk te Hamilton ontario Canada met Cayleigh SEXTON (zie 754).
 
682    Amanda (Dirks) ZWART, geboren te St.Catharines ontario Canada, dochter van Dirk Pieter (Eelzes) ZWART (zie 18) en Carol Ann de BOER (zie 17).
Gehuwd te Brandfort Ontario Canada met Nathan Edward Samuel HENSEN (zie 396).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
187    Andries Lieuwe (Dirks) (Andy) ZWART, voorman, geboren op 20-12-1946 te Halfweg, gedoopt op 22-12-1946 te Halfweg, overleden op 23-11-2016 om 21.30 uur te London Ontario Canada op 69-jarige leeftijd, gecremeerd op 25-11-2016 te Kitchener Ontario Canada. Funeral service gehouden op 30 november St andrew Anglicaanse Kapel Kitchener Ontario Canada. Zoon van Dirk (Pieters) ZWART (zie 161) en Jeltje (Eelzes) de JONG (zie 160).
Gehuwd (1) op 39-jarige leeftijd op 27-09-1986 te Sharbot Lake Ont. Canada met Dorien Joyce DOWDALL, 48 jaar oud (zie 186).
Gehuwd (2) te Kitchener Ontario Canada, gehuwd voor de kerk te St. Andrew's Memorial Anglican Church Kitchener Ontario Canada met Heather MACKENZIE (zie 720).
 
336    Andries (Dirks) ZWART, huisschilder, geboren op 06-03-1863 om 10.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 26-04-1863 te Oosternijkerk, overleden op 15-07-1929 om 23.00 uur te Leeuwarden op 66-jarige leeftijd, zoon van Dirk (Douwes) ZWART (zie 315) en Beitske (Pieters) VISSER (zie 314).
 
12    Andries (Dirks) ZWART, landbouwer, geboren op 19-10-1876 om 20.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 23-09-1947 te Drachten op 70-jarige leeftijd, begraven op 27-09-1947 te Drachten, ± 1916 vertrokken naar Nieuw Beets, later naar Olterterp. In 1933/34 de boerderij opgegeven en toen naar Drachten waar ze eerst een sigarenwinkel hadden. De meisjes later een manifacturieren- handwerkwinkel.De meisjes hadden na hun huwelijk (1943) een leesbibliotheek. Financieel heeft hij in Nieuw Beets mede t.g.v. de oorlogsomstandigheden en veeziekte grote klappen gehad met het gevolg dat hij ten slotte alles heeft moeten verkopen en zijn geld geheel kwijt was. Maar voor Gods kerk en koninkrijk heeft hij zeer veel gedaan. Zeer stuwende kracht geweest voor de oprichting van de christelijke school en de constitionering van de Gerefomeerde Kerk te Nieuw Beets. Eerst preeklezen in de huiskamer, later in de schuur, ten slotte eigen kerkgebouw. Was ook tijdlang wethouder van Opsterland. Zoon van Dirk (Andries) ZWART (zie 189) en Dieuke (Meinderts) MEINDERTSMA (zie 188).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-05-1906 te Oostdongeradeel met Maaike (Jans) van den BERG, 26 jaar oud (zie 11).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
267    Andries (Douwes) ZWART, boer, geboren op 15-12-1872 om 04.00 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 05-10-1950 te Ee op 77-jarige leeftijd, begraven op 07-10-1950 te Ee. Andries hat yn it fabryksbestoer sitten fan it molkfabryk op it Stienfek ûnder Ee.Fierders hat er him tige ynset foar it krislik ûnderwys en siet er yn 'e tjerkerie fan de grifformearde tsjerke yn Ee. Ek hat hy anty-revolúsjoner riedslid west fan de gemeente Eastdongeradiel.Doe't er mei Klaske troude waard Andries boer op pleats fan syn skonâlden op Lyts Medhuizen ûnder Ee. Yn 1914 litte hja de âlde kop-hals-romp pleats ôf brekke en in nije stjielp bouwe.De earste stien waard lein troch harren soan Douwe. Arsjtekt wie Heerke Douma, in omke fan Klaske.(Yearbook 1988 André Zwart). Ook een man die veel trekken draagt van het geslacht waaruit hij stamt. Behoorlijk belezen, principieel. Ietwat koppig. Woont sinds enige jaren te Metslawier (D.Z.). Andries is na het overlijden van zijn vrouw gaan wonen bij zijn zuster Neeltje. Zoon van Douwe (Andries) ZWART (zie 54) en Baukje (Pieters) RINSMA (zie 238).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-10-1897 te Oostdongeradeel met Klaaske (Johannes) SMEDEMA, 27 jaar oud (zie 266).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
78    Andries (Hayes) ZWART, gardenier/voerman, geboren op 10-11-1807 te Oosternijkerk, gedoopt op 29-11-1807 te Oosternijkerk, overleden op 06-12-1865 om 05.00 uur te Morra op 58-jarige leeftijd. Heeft metalenkruis gekregen wegens krijgsverrichtingen in 1830 1831.
1* afd.3* bat., 5* comp. Zoon van Haaije PIETERS (zie 210) en Sjoerdje (Andries) VEENDORP (zie 211).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-07-1836 te Oostdongeradeel met Dirkje (Willems) JAGER, 28 jaar oud (zie 79).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
137    Andries (Meinderts) ZWART, geboren op 19-09-1923 te Oosternijkerk, overleden op 10-04-1979 te Pulnam Ontario Canada op 55-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk 9 kinderen geboren.
Meindert (Michael Andrew), getrouwd met Sharon Ann Kernohan. Zij hebben 3 kinderen: David Maurice; Christine Emma; Jonathan William Henri.
Trijntje (Nina) getrouwd met Michael Brian Dupuis. Zij hebben 4 kinderen: Andrea Margret; Tara Lynn; Elizabeth Ann; Nicole Alexandra.
Jouke (Jake) getrouwd met Heather Margaret Banfield. Zij hebben 4 kinderen: Andrew John; Daniel Kenneth; Michael Sym; Peter Oliver.
Jantje (Jeanette) getrouwd met Davind Carey Thompson.
Clara getrouwd met Herman Klingenberg. Zij hebben 3 kinderen: Shawn Andrew; Ian Christoper; Kevin Allen.
Alice Joyce getrouwd met Robert Keith Bumstead. Zij hebben 1 kind: Cynthia Taralee.
John Steven getrouwd met Beverly Faye Devolin. Zij hebben 1 kind; Emma Faye.
Peter Derrick getrouwd met Heather Ann Hiemstra. Zij hebben 2 kinderen; Benjamin Andrew; William Martin.
Philip John getrouwd met Evelyn Brenda Fintelman. Zijn hebben 2 kinderen; Timothy Ryk; Justin Andrew. Zoon van Meindert (Dirks) ZWART (zie 175) en Jantje (Jans) van der KOOI (zie 174).
Gehuwd te Metslawier, gehuwd voor de kerk te Oosternijkerk met Saakje HOEKSTRA (zie 136).
 
191    Andries (Pieters) ZWART, geboren op 18-04-1898 om 0.300 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 24-07-1971 te Dokkum op 73-jarige leeftijd, begraven op 28-07-1971 te Oosternijkerk. Landbouwer eerst te Oosternijkerk,later Ornio-state te Moddergat.Door God gezegend met uitstekend verstand. Veel gelezen o.a. van Kuiper in zijn jongere jaren. Een gezonde kijk op vrijwel alle dingen. Uitstekende boer. Sinds zijn 30e jaar vrijwel doorlopend ouderling van de gereformeerde kerk. Eerst te Oosternijkerk, later te Moddergat. Kind van God. Veel worstelingen met zijn ietwat stug karakter en neiging om spoedig pessimistisch te zijn o.a.ten aanzien van geld en goed, waar de Heere hem toch betrekkelijk rijk mee gezegend heeft.In veel opzichten zeer invloedrijk, ook al bemoeide hij zich nauwelijks genoeg met het bredere leven. Heeft groot deel van zijn leven rentenierend door gebracht.Ik (N.Z.) heb hem altijd gekend als een oude man. Zijn vrouw heeft jaren ziek op bed gelegen en is tot haar dood toe door haar dochter Wietske verzorgd. Zoon van Pieter (Andries) ZWART (zie 63) en Hiltje (Lieuwes) JOUSMA (zie 64).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-06-1922 te Oostdongeradeel, gehuwd voor de kerk op 01-06-1922 te Oosternijkerk met Grietje MEINSMA, 22 jaar oud (zie 190).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
260    Andries (Renzes) ZWART, kunstmesthandelaar, geboren op 15-04-1866 om 06.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 28-11-1960 te Dokkum op 94-jarige leeftijd, begraven op 03-12-1960 te Oosternijkerk. Voorzover bekend zijn uit dit huwelijk geen kinderen geboren. In latere jaren samen met J.Slagter kuntmesthandel te Oosternijkerk. Behoorlijk kapitaalkrachtig. Zeer zuinig. Stille mensen met weinig omgang. Vrijwel geen contact met andere familietakken. Op kerkelijk gebied geen vooraanstaande plaats. Zoon van Renze (Andries) ZWART (zie 256) en Antje (Tjeerds) SIJTSMA (zie 255).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 12-04-1900 te Oostdongeradeel met Gerritje (Pieters) SLAGTER, 30 jaar oud (zie 259).
 
205    Anita Florence (Pieters) ZWART, bankemployee, geboren te Hagersville Ont.Canada, dochter van Pieter (Dirks) ZWART (zie 68) en Anna FOKKEMA (zie 67).
Gehuwd te Hamilton Ont.Canada met Michael Patrick Joseph PHILLPOTT (zie 204).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
506    Anne (Dirks) ZWART, landarbeider, geboren op 02-03-1871 om 15.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 22-02-1938 om 16.00 uur te Uithuizermeeden op 66-jarige leeftijd, begraven te Uithuizermeeden. Zoon van Dirk (Douwes) ZWART (zie 315) en Beitske (Pieters) VISSER (zie 314).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-03-1901 te Usquert Groningen met Ietje (Douwes) KLUIN, 20 jaar oud (zie 507).
 
337    Antje (Andries) ZWART, geboren op 16-11-1838 om 06.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 30-12-1839 te Oosternijkerk, overleden op 11-03-1913 om 18.00 uur te Oosternijkerk op 74-jarige leeftijd. Was verstandelijk niet helemaal volwaardig. Woonde sinds het 1e huwelijk van Pieter Andries Zwart met haar moeder in een huisje op" Boatehoeke" recht tegen over de weg naar Dokkum. Heeft nooit belijdenis van het geloof durven afleggen, maar was in al haar verstandelijke eenvoudigheid een vroom kind des Heeren. Ik (Dirk Pieters Zn) heb haar meermalen s'morgens als ik bij haar kwam, hardop horen bidden en psalmzingen o.a. "Geloofd zij God met diepst ontzag". Op haar sterfdag even voor haar dood vroeg haar broer Douwe haar: Ho is't'r mei Ane? Waarop haar rustig en welverzekerd antwoord luidde:"Ik gean nei hûs".Ongeveer in diezelfde tijd heeft zij mij tot 3x toe nog iets willen zeggen, wat ik helaas niet meer heb kunnen verstaan. Zij kwam, heel veel bij ons thuis en wij kwamen veel bij haar. Op ons speelgoed (hoepel,polsstok) paste ze voortreffelijk. En men moest niet aan "de bern fen us Pieter" komen, dan stond het er slecht voor. Ik heb in het laatst van haar leven elke morgen als dat nodig was turven voor haar van de zolder moeten halen en waarschijlijk wel meer moeten doen. Als ik niet op tijd was, kwam ze me wel halen. "Annermoie" zullen we nooit vergeten.Toen is ze ontbonden om met Christus te zijn "naar huis" gegaan! Ongehuwd. Dochter van Andries (Dirks) SWART (zie 277) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR (zie 278).
 
338    Antje (Douwes) ZWART, geboren op 19-02-1869 om 23.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 03-10-1869 te Oosternijkerk, overleden op 28-02-1870 om 06.00 uur te Oosternijkerk op 1-jarige leeftijd, dochter van Douwe (Andries) ZWART (zie 54) en Dettje (Jans) DOUMA (zie 53).
 
339    Antje (Douwes) ZWART, geboren op 19-11-1870 om 22.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 26-11-1870 om 19.00 uur te Oosternijkerk, 7 dagen oud, dochter van Douwe (Andries) ZWART (zie 54) en Dettje (Jans) DOUMA (zie 53).
 
269    Audrey Theresa (Eelzes) ZWART, geboren te Hamilton Ont.Canada, dochter van Eelze Nammen (Dirks) (Edward) ZWART (zie 332) en Jeanette (Hendriks) ZWAAG V.D. (zie 331).
Gehuwd te Grimsby Ont.Canada met Simon Cornelius (Simons) van SPRONSEN, 20 jaar oud (zie 268).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
731    Ava Nadine(Dirks) ZWART, geboren te Brantford General Hospital, gedoopt te Christian Reformchurch Brantford, dochter van Matthew Dirk (Dirks) ZWART (zie 683) en Rachel VAANDERING (zie 724).
 
56    Baatje (Andries) ZWART, geboren op 18-02-1845 om 23.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 10-03-1845 te Oosternijkerk, overleden op 12-04-1905 te Rotterdam op 60-jarige leeftijd, dochter van Andries (Dirks) SWART (zie 277) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR (zie 278).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-10-1871 te Oostdongeradeel met Egbert (Jans) DOUMA, 29 jaar oud (zie 55). {Hij is later ondertrouwd op 26-07-1906 te Rotterdam, gehuwd op 63-jarige leeftijd op 14-08-1906 te Rotterdam met Annette Martha van OLFFEN, 51 jaar oud (zie 57).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
228    Baukje (Andries) ZWART, geboren op 06-09-1900 om 03.00 uur te Ee, overleden op 11-02-1973 te Dokkum op 72-jarige leeftijd, begraven op 15-02-1973 te Reitsum, dochter van Andries (Douwes) ZWART (zie 267) en Klaaske (Johannes) SMEDEMA (zie 266).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-05-1926 te Oostdongeradeel met Johannes (Jans) REITSMA, 24 jaar oud (zie 227).
 
340    Baukje (Dirks) ZWART, geboren op 20-10-1878 om 09.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 28-11-1879 om 04.00 uur te Oosternijkerk op 1-jarige leeftijd, dochter van Dirk (Andries) ZWART (zie 189) en Dieuke (Meinderts) MEINDERTSMA (zie 188).
 
341    Baukje (Dirks) ZWART, geboren op 09-07-1883 om 23.30 uur te Oosternijkerk, overleden op 14-03-1894 om 14.00 uur te Oosternijkerk op 10-jarige leeftijd, dochter van Dirk (Andries) ZWART (zie 189) en Dieuke (Meinderts) MEINDERTSMA (zie 188).
 
234    Berdina (Dirks) ZWART, geboren op 06-08-1930 te Nijemirdum, overleden op 11-09-2018 te Burlington ontario Canada op 88-jarige leeftijd, begraven op 15-09-2018 te Burlington Memorial Gardens 3353 GuelphLine. Bob emigreerde met zijn ouders in 1949 naar Canada. Ineke volgde hem, gelijk met haar broer Piet in september 1950. Dochter van Dirk (Pieters) ZWART (zie 161) en Jeltje (Eelzes) de JONG (zie 160).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-08-1951 te Winona Ont.Canada met Barend Cornelis (Bob) Van RIJN, 24 jaar oud (zie 233).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
756    Dalyn (Matthew) ZWART, geboren te Brantfort Ontario Canada. Is te vroeg geboren en woog bij geboort 5.5 kilo en heeft 10 dagen in couveuse gelegen.Kwam dus 12 januari naar ouderlijk huis. Zoon van Matthew Dirk (Dirks) ZWART (zie 683) en Rachel VAANDERING (zie 724).
 
677    Daniel David (Davids) ZWART, geboren te Hamilton Ont.Canada, zoon van David (Pieters) ZWART (zie 76) en Lynn Mae (Rons) HAGGER (zie 75).
 
76    David (Pieters) ZWART, mechanic, geboren te Hamilton Ont.Canada, zoon van Pieter (Dirks) ZWART (zie 68) en Anna FOKKEMA (zie 67).
Gehuwd te Hamilton Ont.Canada met Lynn Mae (Rons) HAGGER (zie 75).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
22    Dieuwke (Andries) ZWART, geboren op 27-04-1907 te Oosternijkerk, gedoopt op 28-04-1907 te Oosternijkerk, overleden op 11-09-1985 te Drachten op 78-jarige leeftijd, begraven op 16-09-1985 te Slingehof te Drachten, dochter van Andries (Dirks) ZWART (zie 12) en Maaike (Jans) van den BERG (zie 11).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-04-1930 te Opsterland met Gerrit BOERSMA, 27 jaar oud (zie 21).
 
72    Dieuwke (Meinders) (Joyce) ZWART, geboren op 28-05-1927 te Oosternijkerk, overleden op 05-03-2011 te Wellinghton Canada op 83-jarige leeftijd, begraven op 09-03-2011 te Quaker Cemetery Bloomfield, dochter van Meindert (Dirks) ZWART (zie 175) en Jantje (Jans) van der KOOI (zie 174).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-04-1955 te Christchurch New Zeeland met Sander de HAAN, 25 jaar oud (zie 71).
 
344    Dirk Andries (Andries) ZWART, boer, geboren op 16-03-1941 te Paesens, gedoopt op 23-03-1941 te Moddergat, overleden op 23-03-2018 te Moddergat op 77-jarige leeftijd, begraven op 30-03-2018 te Moddergat, zoon van Andries (Pieters) ZWART (zie 191) en Grietje MEINSMA (zie 190).
 
18    Dirk Pieter (Eelzes) ZWART, fruitkoopman, geboren te Hamilton Ont.Canada, zoon van Eelze Nammen (Dirks) (Edward) ZWART (zie 332) en Jeanette (Hendriks) ZWAAG V.D. (zie 331).
Gehuwd te Dundas Ont.Canada met Carol Ann de BOER (zie 17).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
342    Dirk (Andries) ZWART, landbouwer, geboren op 17-01-1826 te Oosternijkerk, overleden op 22-09-1826 te Oosternijkerk, 248 dagen oud, zoon van Andries (Dirks) SWART (zie 277) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR (zie 278).
 
189    Dirk (Andries) ZWART, graankoopman/boer, geboren op 22-08-1829 om 17.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 11-10-1829 te Oosternijkerk, overleden op 11-04-1909 om 15.30 uur te Oosternijkerk op 79-jarige leeftijd. In vroeger tijd althans vlas- en graankoopman en boer, woonde op Langgrouw. Krachtdadig bekeerd. Impulsief. In de 2e helft der 19e eeuw op de voorgrond tredende figuur op schoolgebied (voorzitter der schoolvereniging) en na de Doleantie ouderling bij de Geref. Kerk. Krachtige bidder. Wel de "bidjas" van Nijkerk genoemd. Eens stond het er financieel met de christelijke school te Nijkerk vrijwel hopeloos voor. Dirk (Andries) Zwart moet toen na verlof van den hoofdonderwijzer aan de kinderen de nood van de school hebben verteld en hen hebben gevraagd achter hun avondgebedje aan steeds te willen zeggen "Heere zegen onze Christelijke School". De kinderen beloofden dat en sindsdien heeft het er met de school nooit meer zoo wanhopig voorgestaan.Ongetwijfeld tot grote ergernis van het oude liberalisme, dat waar het kon, niets naliet om de christelijke school te Nijkerk de enige in de omtrek, dwars te zitten.(ons dikwijls verteld door Vader(P.A.Zwart). Had 2 stiefdochters. Zijn vrouw Dieuwke was weduwe van Binne Boelens. Zoon van Andries (Dirks) SWART (zie 277) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR (zie 278).
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 23-11-1871 te Oostdongeradeel met Dieuke (Meinderts) MEINDERTSMA, 32 jaar oud (zie 188). {Zij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-05-1865 te Oostdongeradeel met Binne (Johannes) BOELENS, 25 jaar oud (zie 572).}
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
343    Dirk (Andries) ZWART, geboren op 12-03-1839 om 15.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 28-04-1839 te Oosternijkerk, overleden op 28-02-1840 om 06.00 uur te Oosternijkerk, 353 dagen oud, zoon van Andries (Hayes) ZWART (zie 78) en Dirkje (Willems) JAGER (zie 79).
 
297    Dirk (Andries) ZWART, vervoersknecht, geboren op 02-08-1856 om 13.00 uur te Morra, overleden op 23-08-1912 om 02.30 uur te Leeuwarden op 56-jarige leeftijd, zoon van Andries (Hayes) ZWART (zie 78) en Dirkje (Willems) JAGER (zie 79).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-05-1877 te Oostdongeradeel met Stijntje (Roelofs) TRIEMSTRA, 20 jaar oud (zie 296).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
301    Dirk (Andries) ZWART, boer, geboren op 23-03-1908 te Oosternijkerk, gedoopt (gereformeerd) op 29-03-1908 te Oosternijkerk, overleden op 28-07-1989 te Trenton Ontario Canada op 81-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk 9 kinderen geboren.
Andries(01-06-1934), Maaike(13-07-1937), Sjoukje(19-12-1938) deze linkderen zijn geboren in Lutjepost, Achtkarspelen. Ebele:overleden 24-05-1941, 27 dagen oud.Dieuwke, Ebele,Thomas, Gjalt,Trijntje en Gertrude.Waren eerst woonachtig in Oudemirdum. Ten tijde van hun huwelijksdag in dienst bij Holbe v.d.Goot. Beste mensen. De vrouw uit een zeer degelijke gereformeerde familie. Haar vader jarenlang ouderling v.d. geref. kerk o.a. te Nijemirdum. Dirk een degelijke man, wat ouderwets van inslag. Principieel gereformeerd. Eerst klein boerderijtje te Siegerswoude, later klompenhandel etc.te Buitenpost. Aanvankelijk schraal bestaan.Geemigreerd naar Canada in april 1951 Trenton. De familie woont nog steeds in Canada. De kinderen hebben allen engelse namen aangenomen. In 1988 hadden zij 34 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen.De namen van de kinderen zijn nu: Andrew, Lorraine getrouwd met Walter Vos. Mary getrouwd met Francis de Vries. Shirley getrouwd met David Witt. Dorothy getrouwd met William Bruins. Abel getrouwd met Caroline. Thomas, Gerald getrouwd met Grace. Thelma getrouwd met Raymond Bouma. Trudy getrouwd met Jake Berga. Zoon van Andries (Dirks) ZWART (zie 12) en Maaike (Jans) van den BERG (zie 11).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-05-1933 te Buitenpost met Pietje (Eabeles) TALSTRA, 23 jaar oud (zie 300).
 
350    Dirk (Dirks) (Dikky) ZWART, geboren op 17-02-1942 te Utrecht, gedoopt op 21-02-1942 te Utrecht, overleden op 16-06-1952 om 10.15 uur te Amsterdam op 10-jarige leeftijd, begraven op 20-06-1952 te Zwanenburg/Halfweg. Is op 10 jarige leeftijd, terwijl zijn ouders in Canada waren, overleden aan kinderverlamming. Zijn ouders woonden de trouwerij bij van hun oudste zoon Piet. Hij was bij de fam. Barend Biesheuvel, werd in het weekend ziek, kon niet meer slikken en is naar het Wilhelmina Gasthuis gebracht in Amsterdam. Daar heeft hij nog 2 dagen in de ijzeren long gelegen en is ook daar overleden. Er heerstte in 1952 een polio-epidemie. Het suikerklontje of inenting tegen polio bestond toen nog niet. Was als jongen bij de padvinderij. Had slechte ogen, maar was verder gezond. Zoon van Dirk (Pieters) ZWART (zie 161) en Jeltje (Eelzes) de JONG (zie 160).
 
315    Dirk (Douwes) ZWART, gardenier, geboren op 15-02-1830 te Oosternijkerk, gedoopt op 14-03-1830 te Oosternijkerk, overleden op 05-12-1904 om 22.00 uur te Groningen op 74-jarige leeftijd. Is overleden in gesticht of ziekenhuis(bron overlijdensakte).
Na het overlijden van zijn vader woonde hij bij Pieter (Dirks) Zwart (1791-1858).In 1849 wordt hij "arbeider" genoemd. Volgens mondelinge overlevering was hij ook timmerman. Doordat hij te veel van de drank hield, geraakte hij geheel aan lager wal. Puur ongelovig.
Op 7 mei 1868 werd een levenloze zoon geboren, akte B 14. Zoon van Douwe (Dirks) SWART (zie 258) en Janke (Joachemus) SJORDEMA (zie 257).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-05-1853 te Oostdongeradeel met Beitske (Pieters) VISSER, 26 jaar oud (zie 314).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
128    Dirk (Douwes) ZWART, postbeambte, geboren op 13-03-1876 te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 15-06-1952 te Akersloot op 76-jarige leeftijd, begraven op 18-06-1952 te Akersloot. Deze man en vrouw vrezen ook samen hartelijk den Heere. Dirk was jaren aaneen postkantoorhouder in Veenwouden en had daar tevens een boekhandel. Vertrok later als postambtenaar naar Akersloot, bij Uitgeest. Daar woonde hij tot zijn overlijden. Een tikje stug van karakter. Flinke principiële man. In zijn moderne omgeving, werkte hij aan evangelisatiepost. Was kreupel. Zoon van Douwe (Andries) ZWART (zie 54) en Baukje (Pieters) RINSMA (zie 238).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-09-1902 te Loosduinen met Jitske (Sikkes) HEMPENIUS, 32 jaar oud (zie 127).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
557    Dirk (Douwes) ZWART, onderwijzer, organist, geboren op 30-12-1936 te Moddergat West-Dongeradeel, overleden op 07-10-1999 te Groningen op 62-jarige leeftijd, begraven op 12-10-1999 te Leens Groningen. Is gedoopt en heeft belijdenis afgelegd in de gereformeerde kerk van Peasens en Moddergat. Is overleden is Martini Ziekenhuis te Groningen.
Dirk volgde de mulo en de kweekschool te Dokkum na behalen van zijn hoofdakte werd hij door de Hervormde Zendingsraad uit gezonden naar Nederlands Nieuw Guinea en woonde in Miei (Wasior) to 1962 waar hij werkte aan de Jongensvervolgschool. Bij terugkomst werd hij onderwijzer aan de Chr.school te Nieuwerkerk aan de IJssel tot 1965 en daarna hoofd van der Chr.school te Leens tot 1997. Hij kreeg in die periode de ziekte van Kaler waaraan hij ook overleed. Dirk was een gedreven organist en wilde als jongen van 14 heel graag naar het conservatorium. Zijn vader zag daar letterlijk geen brood in. Later in Leens volgde hij de kerkorgelopleiding aan de muziekschool in Buitenpost en behaalde het kerkelijk examen bevoegheid I (vaardigheden op conservatoriumniveau). Hij was jarenlang organist in de Geref.Kerk te Leens en studeerde later nog orgel bij Piet Wiersma te Groningen. Ook was hij jarenlang koordirigent van verschillende
koren.
Zijn vrouw Klara overleed vrij jong als gevolg van kanker.
Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren.
Douwe. Meinderd. Hendrik Anne die getrouwd is met Mirjam Theodora Peters. Zij hebben 2 kinderen Vincent en Thomas. Zoon van Douwe (Dirks) ZWART (zie 130) en Maria Anna Hendrica HEUKELS (zie 129).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-10-1958 te Sneek met Klara de VRIES, 21 jaar oud (zie 558).
 
295    Dirk (Meinderts) ZWART, geboren op 14-05-1922 te Oosternijkerk, overleden op 10-03-1993 te Leeuwarden op 70-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden Noorderbegraafplaats. Uit dit huwelijk 3 kinderen geboren.:
Meindert getrouwd met Philomena Agnes Johanna Maria Rovers, te Roosendaal.
Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren: Dieter, Andries Willem, Nynke Anneke, Piter Rinse en Jelle Meindert.
Sjoerdsje (Roepnaam Sjoeke) is tweeling met Jantsje. Is getrouwd met Arno Muis en zij hebben 4 kinderen: Jelte Klaas, Bouke Dirk, Welmoed Henrieke en Hedwich Rinske.
Jantsje is tweeling met Sjoerdsje. Is getrouwd met Wietze Anne Woudstra. Zij hebben 4 kinderen: Jelmer Anne,Steffen Dirk, Ydwer Rinske en Rimmer Tjitte. Zoon van Meindert (Dirks) ZWART (zie 175) en Jantje (Jans) van der KOOI (zie 174).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 08-11-1956 te Oosterwolde met Rinske TAEKEMA, 28 jaar oud (zie 294).
 
161    Dirk (Pieters) ZWART, predikant, geboren op 22-07-1900 om 01.30 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 20-02-1958 om 02.15 uur te Enkhuizen op 57-jarige leeftijd, begraven op 24-02-1958 te Zwanenburg. Wilde al op jonge leeftijd predikant worden. Hielp zijn vader op de boerderij. Werkzaam met zijn vader op het land zei hij: ik wil dominee worden. Ging naar de mulo en het gymnasium in Groningen. Van september 1922 tot mei 1926 gestudeerd aan de Vrij Universiteit te Amsterdam. Op 24 juni 1928 werd hij te Nijemirdum door zijn neef Jan Douma bevestigd als Dienaar des Woords. Daarna noch Aalten, Utrecht, Halfweg en Andijk. Op jonge leeftijd van nog geen 58 jaar kreeg hij na de kerkdienst een hartinfarct. Na 2 dagen thuis gelegen te hebben is hij overgebracht naar het Snouck van Loozen Ziekenhuis in Enkhuizen, waar hij op 20 februari 1958 overleed. Heeft enkele uren voor zijn dood afscheid genomen van zijn vrouw en kinderen met het uitspreken van de "zegen".Zij hebben het zeer moeilijk gehad toen hun zoontje Dikky overleed aan kinderverlamming terwijl zij in Canada waren. Ook het vertrek destijds van de 3 oudste kinderen naar Canada was heel moeilijk te verwerken.
PS.In het gezin van Dirk Zwart en Jeltje de Jong emigreerden Piet(Peter), Berdina(Ineke),Eelze Nammen(Edward Norman) en Andries Lieuwe(Andy) na 1950 naar Canada (Ontario). Een groot deel van toekomstige gegevens betreffende deze familie zou men in de toekomst in Canada moeten zoeken.Volgens testament heeft de studie 5 duizend twee honderd achtenzeventig gulden gekost. Zoon van Pieter (Andries) ZWART (zie 63) en Hiltje (Lieuwes) JOUSMA (zie 64).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-06-1928 te Huizum Leeuwarderadeel met Jeltje (Eelzes) de JONG, 22 jaar oud (zie 160).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
353    Dirk (Renses) ZWART, geboren op 12-06-1874 om 05.00 uur te Oosternijkerk. Verstandelijk niet geheel volwaardig. Overleden op 03-01-1941 te Oostdongeradeel op 66-jarige leeftijd, zoon van Renze (Andries) ZWART (zie 256) en Antje (Tjeerds) SIJTSMA (zie 255).
 
352    Dirk (Renzes) ZWART, geboren op 03-05-1872 om 06.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 11-08-1872 te Ee, overleden op 27-12-1872 om 19.00 uur te Oosternijkerk, 238 dagen oud, zoon van Renze (Andries) ZWART (zie 256) en Antje (Tjeerds) SIJTSMA (zie 255).
 
351    Dirkje (Dirks) ZWART, geboren op 10-12-1853 om 20.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 21-02-1859 om 15.00 uur te Oosternijkerk op 5-jarige leeftijd. Bij haar geboorte was haar vader reeds overleden. Dochter van Durk (Hayes) ZWART (zie 144) en Wijtske (Thomas) HOLWERDA (zie 143).
 
54    Douwe (Andries) ZWART, landbouwer, geboren op 12-06-1842 om 08.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt (gereformeerd) op 28-08-1842 te Oosternijkerk, overleden op 07-08-1916 om 22.00 uur te Oosternijkerk op 74-jarige leeftijd. In 1895 leent Douwe via notaris Feenstra van Jacob Alberda fl.1.500.- als een hypotheek. Hij koopt in 1899 een huis met schuur en grond voor fl.1.000.-. Eigenaresse was Trijntje Sybenga. Ook dit ging weer via notaris Feenstra.In 1903 verkoopt hij weer via notaris Feenstra een huis en grond aan zijn neef Andries Renzes Zwart voor fl.2.350.-, zoon van Andries (Dirks) SWART (zie 277) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR (zie 278).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 23-05-1868 te Oostdongeradeel. Ouders van de bruid waren bij dit huwelijk al overleden.Jakob Douwes douma was aanwezig,als voogd en Aukes Douwes Douma als toeziend voogd. Echtgenote is Dettje (Jans) DOUMA, 22 jaar oud (zie 53).
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 07-03-1872 te Oostdongeradeel met Baukje (Pieters) RINSMA, 28 jaar oud (zie 238).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 6 kinderen.
 
470    Douwe (Andries) ZWART, geboren op 13-06-1902 om 09.00 uur te Ee, overleden op 24-07-1902 om 06.00 uur te Ee, 41 dagen oud, zoon van Andries (Douwes) ZWART (zie 267) en Klaaske (Johannes) SMEDEMA (zie 266).
 
328    Douwe (Andries) ZWART, boer, geboren op 20-04-1904 te Lyts Medhuizen onder Ee (gezindte: gereformeerd), overleden op 24-05-1976 te Dokkum op 72-jarige leeftijd, begraven op 28-05-1976 te Westergeest, Volgende informatie vernomen uit Yearbook 1988 kwartierstaat. Uit dit huwelijk 7 kinderen geboren. Andries geboren 10-01-1930,Harmen geboren 07-10-1931,Sijke geboren 15-06-1933,Pieter geboren 12 maart 1935, getrouwd met Dieuwke Castelein,geboren 9 november 1935 te Ee.Dieuwke is overleden 4 juli 2015 te Dokkum, begraven 8 juli 2015 te Westergeest.Pieter is overleden 3 januair 2021 te Kollum.,Jan 1937,Klaske 1940 en Neeltje 1942, zou overleden zijn 16-05-2006. Was gehuwd met Wytze Krommerie.
Douwe syn âlden wennen op in pleats op Lyts Medhuizen ûnder Ee, en hjir is hy ek berne. Nei syn trouwen mei Ettsje kaam er op de pleats fan skoanheit.Hy koe hertlik wêzen en wie in goed boer. Under oare siet er yn it skoalbestjoer en wie er tsjerkeriedslid, lykas syn heit. Ek wie Douwe bestjoerslid fan it molkfabryk op it Stienfek ûnder Ee. Etsje Witteveen is berne te Eastrum. Letter wenne hja mei har âlden op in pleats op ut Stienser Aldlân. Yn april 1919 kaam de hûshâlding fan har âlden op de famyljepleats ûnder Westergeast, omdat omke en moike ferstoan wiene. Nei har trouwen yn 1928 bleau Ettsje op de pleats, dêr't Douwe doe boer waard. Hja wie in wurksume en soarchsume frou, dy't noed hie mei man en bern as dy it lêze, mar wie altyd goed foear in oar.
Zoon van Andries (Douwes) ZWART (zie 267) en Klaaske (Johannes) SMEDEMA (zie 266).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-05-1928 te Kollummerland met Ettje WITTEVEEN, 26 jaar oud (zie 327).
 
171    Douwe (Dirks) ZWART, arbeider, geboren op 03-08-1861 om 14.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 30-03-1862 te Oosternijkerk, overleden op 12-10-1897 om 21.00 uur te Anjum op 36-jarige leeftijd. In archief gelezen dat dit echtpaar nog een zoon heeft, Jelle geboren 24 augustus 1895 Westdongeradeel, akte 130. Jelle is overleden op 30 juni 1898 Westdongeradeel akte 77.
Krijgsraad Noordholland veroordeelde in 1893 te Haarlem Douwe voor 3 maanden gevangenisstraf. Hij was stom dronken de kazerne binnengekomen, liep te tieren en te razen en bij verzet had hij een meerdere geslagen die gewond raakte aan zijn schouder. Hij was al 3x daarvoor gestraft wegens dronkenschap, niet stilstaan bij aantreden en 1x wegens dat zijn kamer niet opgeruimd was. Krijgsraad N-H 148, dossiernr. 6 vonis 1893. Zoon van Dirk (Douwes) ZWART (zie 315) en Beitske (Pieters) VISSER (zie 314).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-06-1890 te Metslawier ; Oostdongeradeel met Ante (Pieters) KOOISTRA, 26 jaar oud (zie 170).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
130    Douwe (Dirks) ZWART, onderwijzer, geboren op 28-08-1903 te Loosduinen, overleden op 08-01-1989 te Bolsward op 85-jarige leeftijd, begraven op 13-01-1989 te Paesens & Moddergat. Douwe was bijna 18 jaar toen hij onderwijzer werd te Zwagerveen. In die periode behaalde hij ook zijn hoofdakte. Daarna was hij onderwijzer te Rotterdam.Na enige jaren hoofd der christelijke school te Paesens & Moddergat. Goede principiële figuur. Ook ouderling bij de geref.kerk.
Uit dit huwelijk is nog een levenloos zoontje geboren op 24 december 1932. Volgens inlichtingen van Theun was het levenloze zoontje het eerste kind van zijn ouders. Heeft een zwaar leven gehad in verband met de ziekte van zijn vrouw (Multiple Sclerose). Zij werd eerst verzorgd door haar man en later is zij verpleegd in Verpleeghuis Bloemkamp te Bolsward. Het mooie was destijds dat haar echtgenoot daar ook kon wonen. Zij is ook enige jaren onderwijzeres geweest, eerst in Beetgumermolen en later ook in Rotterdam.
Een mislukte knieoperatie bracht hem zover dat hij niet meer mobiel was en na het overlijden van zijn echtgenote kon hij in Bloemkamp blijven wonen. Zoon van Dirk (Douwes) ZWART (zie 128) en Jitske (Sikkes) HEMPENIUS (zie 127).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-06-1929 te Rotterdam met Maria Anna Hendrica HEUKELS, 24 jaar oud (zie 129).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
144    Durk (Hayes) ZWART, schippersknecht, geboren op 13-06-1813 te Oosternijkerk, gedoopt op 01-07-1813 te Oosternijkerk, overleden op 29-03-1853 om 18.00 uur te Oosternijkerk op 39-jarige leeftijd, zoon van Haaije PIETERS (zie 210) en Sjoerdje (Andries) VEENDORP (zie 211).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 29-05-1848 te Oostdongeradeel met Wijtske (Thomas) HOLWERDA, 22 jaar oud (zie 143).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
332    Eelze Nammen (Dirks) (Edward) ZWART, comtroller, geboren op 05-08-1931 te Nijemirdum, gedoopt op 09-08-1931 te Nijemirdum, overleden op 30-01-2022 om 8.30 uur te West Lincoln Memorial Hospitaal Grimsby Ontario Canada op 90-jarige leeftijd, begraven op 11-02-2022 te Queens Lawn Cemetery Grimsby ontario Canada. Ed emigreerde in 1951 naar Canada. Ging samen met zijn schoonzus Anneke.
Is een kerkorganist en bespeelt elke zondag in de kerkdiensten het orgel. Trouwde in Canada een Canadese vrouw van Hollandse afkomst. Zoon van Dirk (Pieters) ZWART (zie 161) en Jeltje (Eelzes) de JONG (zie 160).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-07-1958 te Hamilton Ont.Canada met Jeanette (Hendriks) ZWAAG V.D., 19 jaar oud (zie 331).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
264    Elsa (Dirks) ZWART, kleuteronderwijzeres, geboren te Aalten, gedoopt te Aalten. Is op 29 april 2005 geridderd als lid in de orde van Oranje Nassau. Dochter van Dirk (Pieters) ZWART (zie 161) en Jeltje (Eelzes) de JONG (zie 160).
Gehuwd te Andijk met Arie Johannes SLUIJS, 25 jaar oud (zie 263).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
678    Emily Lynn (Davids) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada, dochter van David (Pieters) ZWART (zie 76) en Lynn Mae (Rons) HAGGER (zie 75).
 
95    Evertje (Pieters) ZWART, geboren op 18-09-1780 te Oosternijkerk, gedoopt op 22-10-1780 te Oosternijkerk, overleden op 26-06-1818 om 22.00 uur te Niawier op 37-jarige leeftijd, dochter van Pieter HAYES (zie 5) en Maaike EVERTS (zie 6).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-05-1805 te Oosternijkerk met Dirk (Sijbrens) van der HOUT, 25 jaar oud (zie 96).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
354    Gaatske (Jans) ZWART, geboren op 18-04-1877 om 13.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 31-03-1878 om 11.00 uur te Oosternijkerk, 347 dagen oud, dochter van Jan (Pieters) ZWART (zie 324) en Jantje (Geerts) WIERSMA (zie 323).
 
181    Gaatske (Jans) ZWART, geboren op 07-08-1880 om 08.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 21-04-1971 te Paesens op 90-jarige leeftijd, begraven te Paesens (zie grafsteen), dochter van Jan (Pieters) ZWART (zie 324) en Jantje (Geerts) WIERSMA (zie 323).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-05-1905 te Oostdongeradeel met Aatze (Marten) KOUDENBURG, 23 jaar oud (zie 180).
 
317    Gerben (Dirks) ZWART, arbeider, geboren op 06-05-1865 om 01.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 15-01-1931 te Oostdongeradeel op 65-jarige leeftijd, zoon van Dirk (Douwes) ZWART (zie 315) en Beitske (Pieters) VISSER (zie 314).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 17-05-1884 te Metslawier; Oostdongeradeel met Grietje (Sijbes) VISSER, 25 jaar oud (zie 316).
 
199    Gerritje (Meinderts) ZWART, geboren op 01-05-1928 te Oosternijkerk, overleden op 24-09-1998 te Gorinchem op 70-jarige leeftijd, begraven op 29-09-1998 te Oosternijkerk, advertentie "Trouw". Dochter van Meindert (Dirks) ZWART (zie 175) en Jantje (Jans) van der KOOI (zie 174).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-05-1958 te Metslawier met Marius Johan OTTINK, 25 jaar oud (zie 198).
 
355    Gerritje (Pieters) (Ger) ZWART, zakenvrouw, geboren op 16-01-1906 te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 24-08-1991 te Dokkum op 85-jarige leeftijd, begraven op 28-08-1991 te Oosternijkerk. Was van 1929-1931 lijdende aan abces in de rug. Behoorlijk hersteld.
Handwerkzaak te Dokkum, Keppelstraat 149 waar zij woonde met haar moeder. Na vele getuigenissen uitstekend voor haar zaak berekent. Voortreffelijke smaak op het gebied van haar artikelen. Zeer behulpzaam in haar winkel. Bloeiende zaak. Degelijke, principiële godvrezende vrouw. Na overlijden van haar moeder (1958) zaak verkocht en verhuisd naar Keppelstraat nr. 5, waar ze ging rentenieren.Borduurde daar nog wel regelmatig vlaggen voor een firma. Woonde sinds 1981 in serviceflat 121 Dongeradijk te Dokkum. Was middelpunt van de familie, vooral voor haar tantezeggers. Is de laatste jaren van haar leven lichamelijk snel achteruit gegaan. Geestelijk bleef ze zeer goed bij de tijd. Een week voor haar sterven werd ze getroffen door een hersenbloeding, was daardoor éénzijdig verlamd en raakte in coma. Wij als neven en nichten hebben bij haar gewaakt tot ze na ruim een week, in haar eigen omgeving waar ze de laatste jaren had gewoond, overleed. Graf wordt 2021 geruimd. Dochter van Pieter (Andries) ZWART (zie 63) en Hiltje (Lieuwes) JOUSMA (zie 64).
 
299    Haije (Pieters) ZWART, arbeider, geboren op 22-09-1837 om 10.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 29-10-1837 te Oosternijkerk, overleden op 15-07-1869 om 14.30 uur te Oosternijkerk op 31-jarige leeftijd, zoon van Pieter (Hayes) ZWART (zie 44) en Dieuwke (Jans) van der MEER (zie 45).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-05-1865 te Oostdongeradeel met Doetje (Menzes) TAERDA, 28 jaar oud (zie 298).
 
738    Hannah Joanne ZWART, geboren te Brantford Ontario Canada, dochter van Matthew Dirk (Dirks) ZWART (zie 683) en Rachel VAANDERING (zie 724).
 
35    Hillie (Dirks) ZWART, verpleegkundige, geboren te Aalten, gedoopt te Aalten, dochter van Dirk (Pieters) ZWART (zie 161) en Jeltje (Eelzes) de JONG (zie 160).
Gehuwd te Andijk, gehuwd voor de kerk te Andijk met Pieter (Jacobs) BOOTSMAN, 25 jaar oud (zie 34).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
305    Jan (Andries) ZWART, pluimveehouder, geboren op 27-05-1910 te Oosternijkerk, gedoopt (gereformeerd) op 29-05-1910 te Oosternijkerk, overleden op 03-01-2001 te Ermelo op 90-jarige leeftijd. Had eerst de bakkerszaak van zijn zwager Gerrit Boersma in Driesum gekocht. Die later weer verkocht.Is toen in Ermelo een pluimveehouderij begonnen. Hun dochter Theuni geboren 02-09-1938 Dantumadeel, is na een noodlottig ongeval te Murmerwoude op 17 november 1961 overleden en te Damwoude begraven op 21 november 1961. Zij was verloofd met Rinus Meyboom. Hun andere dochter Maaike geboren 04-02-1942 Dantumadeel is getrouwd met Klaas van der Wal. Zoon van Andries (Dirks) ZWART (zie 12) en Maaike (Jans) van den BERG (zie 11).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-05-1936 te Driesum met Aaltje TERPSTRA, 23 jaar oud (zie 304).
 
345    Jan (Andries) ZWART, textielhandelaar, geboren op 07-07-1934 te Paesens, gedoopt (gereformeerd) op 08-07-1934 te Moddergat, overleden op 03-11-2019 om 09.00 uur te Leeuwarden op 85-jarige leeftijd, begraven op 08-11-2019 te Peasens. Notaris Hellema ex test. Postbus 72 9100.AB Dokkum, zoon van Andries (Pieters) ZWART (zie 191) en Grietje MEINSMA (zie 190).
 
324    Jan (Pieters) ZWART, arbeider, geboren op 25-10-1844 om 21.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 16-12-1916 om 22.00 uur te Oosternijkerk op 72-jarige leeftijd, zoon van Pieter (Hayes) ZWART (zie 44) en Dieuwke (Jans) van der MEER (zie 45).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-05-1873 te Metslawier met Jantje (Geerts) WIERSMA, 26 jaar oud (zie 323).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
326    Janke (Andries) ZWART, geboren op 06-01-1907 te Ee, overleden op 02-01-1954 om 20.30 uur te Leeuwarden op 46-jarige leeftijd, begraven op 06-01-1954 te Ee, dochter van Andries (Douwes) ZWART (zie 267) en Klaaske (Johannes) SMEDEMA (zie 266).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-05-1933 te Oostdongeradeel met Willem (Jacobs) WIJBENGA, 25 jaar oud (zie 325).
 
358    Janke (Dirks) ZWART, geboren op 22-06-1854 om 14.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 27-08-1854 te Oosternijkerk, overleden op 20-06-1863 om 05.00 uur te Oosternijkerk op 8-jarige leeftijd, dochter van Dirk (Douwes) ZWART (zie 315) en Beitske (Pieters) VISSER (zie 314).
 
226    Japke (Pieters) ZWART, geboren op 23-10-1839 om 14.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 24-11-1839 te Oosternijkerk, overleden op 19-07-1917 om 09.00 uur te Oosternijkerk op 77-jarige leeftijd, dochter van Pieter (Hayes) ZWART (zie 44) en Dieuwke (Jans) van der MEER (zie 45).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-05-1869 te Oostdongeradeel met Gerben (Ouwes) POSTMUS, 25 jaar oud (zie 225).
 
471    Jelle (Douwe) ZWART, geboren op 24-08-1895 om 14.30 uur te Wierum, overleden op 30-06-1898 om 07.00 uur te Wierum op 2-jarige leeftijd, zoon van Douwe (Dirks) ZWART (zie 171) en Ante (Pieters) KOOISTRA (zie 170).
 
177    Jeltje (Andries) ZWART, geboren op 17-06-1833 om 18.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 14-07-1833 te Oosternijkerk, overleden op 18-09-1859 om 03.00 uur te Oosternijkerk op 26-jarige leeftijd. Jeltje is overleden in kraambed na de geboorte van Gerben die werd geboren op 14 september 1859 en overleed 3 dagen later op 17 september 1859. Dochter van Andries (Dirks) SWART (zie 277) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR (zie 278).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-05-1856 te Oostdongeradeel met Jacob (Sijbes) KOOPMANS, 23 jaar oud (zie 176).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
319    Jeltje (Hayes) ZWART, geboren op 07-06-1810 te Oosternijkerk, gedoopt op 01-07-1810 te Oosternijkerk, overleden op 20-10-1892 om 09.00 uur te Oosternijkerk op 82-jarige leeftijd, dochter van Haaije PIETERS (zie 210) en Sjoerdje (Andries) VEENDORP (zie 211).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-05-1836 te Oostdongeradeel met Jacob (Alberts) de VRIES, 24 jaar oud (zie 318).
 
262    Jetske (Renzes) ZWART, geboren op 18-03-1877 om 05.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 14-08-1938 om 09.30 uur te Dokkum op 61-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk, dochter van Renze (Andries) ZWART (zie 256) en Antje (Tjeerds) SIJTSMA (zie 255).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-04-1900 te Oostdongeradeel met Jacob (Pieters) SLAGTER, 32 jaar oud (zie 261).
 
669    Joel Stephen (Richards) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada, zoon van Richard Edward (Pieters) (Dick) ZWART (zie 74) en Cheryl Ann (Rons) HAGGER (zie 73).
 
134    Joukje (Andries) ZWART, geboren op 10-09-1840 om 04.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 01-11-1840 te Oosternijkerk, overleden op 26-03-1878 om 16.00 uur te Betterwird Westdongeradeel op 37-jarige leeftijd, begraven te te Aalsum, dochter van Andries (Dirks) SWART (zie 277) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR (zie 278).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-05-1866 te Oostdongeradeel met Hessel (Jouwerts) TURKSTRA, 24 jaar oud (zie 133). {Hij is later gehuwd op 45-jarige leeftijd op 25-06-1887 te Betterwird Westdongeradeel met Aaltje HOEKSTRA, 25 jaar oud (zie 135).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
672    Justin Ashley (Peter) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada, zoon van Peter Steward (Pieters) ZWART (zie 330) en Joyce Alice ZIOMICK (zie 329).
 
356    Lieuwe (Pieters) ZWART, geboren op 18-04-1899 om 0.700 uur te Oosternijkerk, overleden op 17-09-1906 om 14.30 uur te Oosternijkerk op 7-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Aan difterie op 7 jarige leeftijd naar de hemel opgenomen. Volgens velen: geen kind voor deze ruwe wereld.Zeer vriendelijk kind. Zoon van Pieter (Andries) ZWART (zie 63) en Hiltje (Lieuwes) JOUSMA (zie 64).
 
664    Lindsay Angela (Richards) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada, dochter van Richard Edward (Pieters) (Dick) ZWART (zie 74) en Cheryl Ann (Rons) HAGGER (zie 73).
Gehuwd te Stoney Creek Ont.Canada met Craig James HARVEY (zie 665).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
365    Lourens (Douwes) ZWART, landbouwer, geboren op 23-01-1878 om 12.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 10-03-1945 te Kollum op 67-jarige leeftijd, begraven op 14-03-1945 te Oosternijkerk. In het landbouwbedrijf, eerst thuis, later voor zichzelf klein gardenier. Woonde na de dood van zijn ouders samen met zijn zuster Neeltje, eerst op de boerderij, later in een huis bij de christelijke school, ten slotte in rusthuis"Bethesda" te Kollum. Niet voor 100% volwaardig. In verband daarmede eigenaardig dingen, 'n tikje beperkte horizon. Maar bij alles een hartelijke kerel, vroom kind Gods die sterk leeft uit de traditie van zijn geslacht. Gods zaak van kerk en school enz. zeer hartelijk toegedaan. Zoon van Douwe (Andries) ZWART (zie 54) en Baukje (Pieters) RINSMA (zie 238).
 
452    Maaijke (Hayes) ZWART, geboren op 27-05-1815 om 17.30 uur te Oosternijkerk, overleden op 12-08-1854 om 18.00 uur te Metslawier op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-02-1844 te Oostdongeradeel, geen akte gevonden. Echtgenoot is Oene (Jilderts) HUIZENGA, 28 jaar oud (zie 145).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
3    Mark Anthony (Pieters) ZWART, geboren te Hamilton Ont.Canada, zoon van Pieter (Dirks) ZWART (zie 68) en Anna FOKKEMA (zie 67).
Gehuwd te Grimsby Ont.Canada met Dianne Marie ALLAN (zie 2).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
369    Martje (Dirks) ZWART, geboren op 11-01-1856 om 06.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 17-01-1856 om 21.00 uur te Oosternijkerk, 6 dagen oud, dochter van Dirk (Douwes) ZWART (zie 315) en Beitske (Pieters) VISSER (zie 314).
 
370    Martje (Dirks) ZWART, geboren op 16-03-1859 om 19.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 16-03-1859 te Oosternijkerk, overleden op 10-09-1883 om 07.30 uur te Oosternijkerk op 24-jarige leeftijd, dochter van Dirk (Douwes) ZWART (zie 315) en Beitske (Pieters) VISSER (zie 314).
 
683    Matthew Dirk (Dirks) ZWART, geboren te St. Catharines ontario Canada, zoon van Dirk Pieter (Eelzes) ZWART (zie 18) en Carol Ann de BOER (zie 17).
Gehuwd te Ancaster, gehuwd voor de kerk te Ancaster Chr. Ref. Church met Rachel VAANDERING (zie 724).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
673    Megan Ann (Peter) ZWART, geboren te St.Catharines Ont.Canada. Zover bekend is zij gehuwd met Brandon. uit dit huwelijk geboren Ellie Joyce. Dochter van Peter Steward (Pieters) ZWART (zie 330) en Joyce Alice ZIOMICK (zie 329).
 
175    Meindert (Dirks) ZWART, landbouwer, geboren op 04-04-1881 om 23.30 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 21-01-1971 te Leeuwarden op 89-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Meindert was landbouwer te Oosternijkerk, eerst wonende in het huis van zijn ouders, later in dat van zijn neef Pieter Douwes Zwart.Tijdlang gekuurd in Sonnevanck. Stille zwijgzame figuur. Echter op theologisch gebied voor een leek zeer deugdelijke kennis van zaken. Voortdurend ouderling. Was van 1920-1941 voor de A.R.-partij lid van de gemeenteraad van Oostdongeradeel; erevoorzitter gereformeerde jongelingsvereniging; 20 jaar ouderling geref. kerk. Leidende plaats in Patrimonium ter plaatse en in C.B.T.B. in de regio. Verschillende malen bestuurslid christelijke school Oosternijkerk (aanvulling gekregen van J.M.Swart).Hun zoon Jan heeft later weer de naam Zwart laten veranderen in de oorspronkelijke naam "Swart".
Uit dit huwelijk zijn naast de genoemde kinderen nog geboren:
levenloos (dochter) 26 januari 1911. Levenloos (zoon) 1 september 1916.Levenloos (zoon) 28 juni 1919. Zoon van Dirk (Andries) ZWART (zie 189) en Dieuke (Meinderts) MEINDERTSMA (zie 188).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-05-1910 te Ternaard met Jantje (Jans) van der KOOI, 27 jaar oud (zie 174).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
109    Minke (Pieters) ZWART, geboren op 21-07-1903 te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 04-04-1993 te Zwaagwesteinde op 89-jarige leeftijd, begraven op 08-04-1993 te Zwaagwesteinde. Toen ik haar voor het eerst ontmoette (Nienke, 1992) was ze al geheel blind. Tot op het laatst volledig helder van geest. Dochter van Pieter (Douwes) ZWART (zie 195) en Aafke (Klazes) NIEUWENHUIS (zie 194).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-06-1929 te Achtkarspelen met Evert Jan HOUWMAN, 25 jaar oud (zie 108).
 
366    Neeltje (Douwes) ZWART, geboren op 10-09-1879 om 21.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 05-07-1942 om 16.00 uur te Oosternijkerk op 62-jarige leeftijd, begraven op 08-07-1942 te Oosternijkerk. Woonde na de dood van haar ouders vele jaren samen met haar broer Lourens. Begaafde vrouw, zwak gestel en daardoor vrijwel gedurende haar hele leven ziek. Misschien daaruit voortvloeiend ook ietwat egocentrisch en al te kritisch. Dikwijls te scherp en te vrijmoedig in haar beoordeling van andere mensen. Paste eigenlijk maar slecht in haar milieu. Overigens met al haar gebreken een oprecht kind des Heeren dat na een moeilijk lijdende, zorgvol leven in volle vrede ontslapen is. Dochter van Douwe (Andries) ZWART (zie 54) en Baukje (Pieters) RINSMA (zie 238).
 
348    Nienke (Dirks) ZWART, cyto-analiste/doktersassistente, geboren te Aalten, gedoopt te Aalten, dochter van Dirk (Pieters) ZWART (zie 161) en Jeltje (Eelzes) de JONG (zie 160).
 
330    Peter Steward (Pieters) ZWART, accountant, geboren te Hamilton Ont.Canada, zoon van Pieter (Dirks) ZWART (zie 68) en Anna FOKKEMA (zie 67).
Gehuwd (1) te Grassie Ont.Canada met Joyce Alice ZIOMICK, 30 jaar oud (zie 329).
Gehuwd (2) te Grimsby Ont.Canada met Carol Ann SERROUL (zie 670).
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
 
63    Pieter (Andries) ZWART, landbouwer, geboren op 12-05-1846 om 0.500 uur te Oosternijkerk, gedoopt (gereformeerd) op 28-06-1846 te Oosternijkerk, overleden op 19-05-1929 om 06.00 uur te Oosternijkerk op 83-jarige leeftijd, begraven op 23-05-1929 te Oosternijkerk. Heb een testament opgemaakt 19 september 1888 toen nog gehuwd met Neeltje Pieters Douma.Pieter herroept zijn gemaakte testament en 19 mei 1915 zegt hij al het vruchtgebruik te geven aan zijn huidige echtgenote Hiltje Lieuwes Jousma. Zoon van Andries (Dirks) SWART (zie 277) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR (zie 278).
Gehuwd (1) op 39-jarige leeftijd op 11-09-1885 te Oostdongeradeel met Neeltje (Pieters) DOUMA, 40 jaar oud (zie 62).
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 03-09-1896 te Oostdongeradeel, gehuwd voor de kerk op 03-09-1896 te Oosternijkerk met Hiltje (Lieuwes) JOUSMA, 31 jaar oud (zie 64).
Uit het tweede huwelijk: 6 kinderen.
 
346    Pieter (Andries) (Piet) ZWART, vertaler frans, geboren op 29-04-1923 te Oosternijkerk, gedoopt (gereformeerd) op 06-05-1923 te Oosternijkerk, overleden op 25-11-2004 te Nes op 81-jarige leeftijd, begraven op 30-11-2004 te Moddergat. Heeft jaren frans gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Jaren in Amsterdam gewoond en gewerkt bij "dagblad Trouw". Kwam veel bij ons thuis in Halfweg. Heeft daar ook nog enige tijd gewoond. Omdat wij ook een Piet hadden, werd hij door ons "grote Piet" genoemd. Zoon van Andries (Pieters) ZWART (zie 191) en Grietje MEINSMA (zie 190).
 
251    Pieter (Dirks) ZWART, gardenier/slager, geboren op 15-10-1791 te Lioessens, gedoopt op 30-10-1791 te Lioessens, overleden op 16-10-1858 om 23.00 uur te Oosternijkerk op 67-jarige leeftijd. Deed belijdenis op 13 mei 18 Tzummarum, zoon van Dirk (Pieters) SWART (zie 106) en Trijntje SAPES (zie 107).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 18-05-1820 te Oostdongeradeel met Antje (Renzes) WEIDENAAR, 19 jaar oud (zie 252).
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 20-06-1828 te Oostdongeradeel met Sijke (Jans) SCHEEPSTRA, 32 jaar oud (zie 250).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
371    Pieter (Dirks) ZWART, geboren op 27-03-1857 om 22.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 31-05-1857 te Oosternijkerk, overleden op 16-10-1858 om 23.00 uur te Oosternijkerk op 1-jarige leeftijd, zoon van Dirk (Douwes) ZWART (zie 315) en Beitske (Pieters) VISSER (zie 314).
 
68    Pieter (Dirks) ZWART, Refugee coordinator CRWRC, geboren te Nijemirdum, gedoopt te Nijemirdum. Piet emigreerde als boer in 1950 naar Canada. Was in Amsterdam tijdens de oorlog op het gymnasium. Kon erg goed tekenen maar tekende alles een millimeter te scheef. Waarschijnlijk t.g.v. een oogafwijking. Omdat gymnasium gesloten werd, kwam hij bij de boer terecht. Heeft de landbouwschool in Hoofddorp gevolgd. In Canada nog jaren boer geweest. Voor het kerkelijke leven zeer actief, vooral als diaken. Later werd hij voorzitter van de diakenen van de Chr. Reform Church in Canada. Nu werkt hij als coordinator voor het vluchtelingenwezen van de kerken in Canada. Christian Reformed World Relief Commitee of Canada.(CRWRC) (Refugee coordinator). Zoon van Dirk (Pieters) ZWART (zie 161) en Jeltje (Eelzes) de JONG (zie 160).
Gehuwd te Springdale Ont. Canada met Anna FOKKEMA (zie 67).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
195    Pieter (Douwes) ZWART, boer, geboren op 16-07-1874 om 04.00 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 26-10-1955 te Zwaagwesteinde op 81-jarige leeftijd, begraven op 30-10-1955 te Zwaagwesteinde. Man en vrouw godvrezende mensen. Boer op Langgrouw bij Sjoorda, later als rentenier gaan wonen te Buitenpost.Karakter: sterk impulsief. Daardoor niet altijd bezonnen. Wijs in handeling. Overigens zeer principiële, belezen, invloedrijke figuur. In Oosternijkerk naast M.D.Zwart vele jaren praktisch leider van het gereformeerde leven. Zeer gezien, vooral bij de jeugd. Zoon van Douwe (Andries) ZWART (zie 54) en Baukje (Pieters) RINSMA (zie 238).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-05-1902 te Oosternijkerk met Aafke (Klazes) NIEUWENHUIS, 24 jaar oud (zie 194).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
44    Pieter (Hayes) ZWART, slager/gardenier, geboren op 27-12-1805 te Oosternijkerk, gedoopt (Ned. Herv.) op 12-01-1806 te Oosternijkerk, overleden op 23-08-1873 om 23.00 uur te Oosternijkerk op 67-jarige leeftijd, zoon van Haaije PIETERS (zie 210) en Sjoerdje (Andries) VEENDORP (zie 211).
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 20-05-1836 te Metslawier met Dieuwke (Jans) van der MEER, 29 jaar oud (zie 45).
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 20-08-1853 te Oostdongeradeel, was bij dit huwelijk weduwe en hij weduwnaar van Dieuwke v.d. Meer. Echtgenote is Hiltje (Gerrits) WESTRA, 45 jaar oud (zie 43). {Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-05-1828 te Oostdongeradeel met Isaac CAHAIS, 24 jaar oud (zie 42).}
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
 
163    Pieter (Jans) ZWART, veldarbeider, geboren op 13-11-1874 om 03.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 09-06-1923 om 16.00 uur te Ternaard op 48-jarige leeftijd, 5 kinderen uit dit huwelijk.
Jantje, Meindert, Jan, Aafke en Nutte.Nutte is geboren op 3 maart 1911 Westdongeradeel. Nutte is overleden op 16 mei 1968 Oudega. Was ongehuwd.
Aafke geboren 8 juli 1906 Oostrum is getrouwd met Klaas (Daniels) Sijtsma op 10 mei 1928 Metslawier. Klaas is geboren op 24 oktober 1899 Oostrum en overleden op 4 februari 1986 Oosternijkerk en daar ook begraven.Aafke is overleden op 14 juli 1981 Oosternijkerk en ook daar begraven.Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen geboren. Daniel, Pieter,
Willem, Willem, Aukje, Meindert, Baukje, Herman, Janette en Herman.
Meindert is overleden 27-01-1937 te Oosternijkerk. Was gehuwd met Divertje Bek. Zoon van Jan (Pieters) ZWART (zie 324) en Jantje (Geerts) WIERSMA (zie 323).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-05-1904 te Westdongeradeel met Aukje (Meintes) de JONG, 25 jaar oud (zie 162).
 
668    Rachel Ann (Richards) ZWART, verpleegster, geboren te Hamilton Ont.Canada, dochter van Richard Edward (Pieters) (Dick) ZWART (zie 74) en Cheryl Ann (Rons) HAGGER (zie 73).
Gehuwd te Hamilton Ontario Canada. Echtgenoot is Alexander Joseph (Alex) BUSH (zie 659).
 
311    Renske (Andries) ZWART, geboren op 12-02-1912 te Oosternijkerk, gedoopt op 18-02-1912 te Oosternijkerk, overleden op 12-07-1997 te Drachten op 85-jarige leeftijd, begraven op 17-07-1997 te Aalsum. Haar zuster Akke vertelde mij (Nienke); toen Renske jong was vroeg ze aan mijn vader (Dirk Pieters) Zwart, als jij straks dominee bent wie moet dan het huishouden doen. Mijn vader had toen tegen haar gezegd: dan vraag ik of jij mij komt helpen. Ze is dement geworden en werd verpleegd in een tehuis te Drachten. Dochter van Andries (Dirks) ZWART (zie 12) en Maaike (Jans) van den BERG (zie 11).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-05-1935 te Smallingerland met Rients (Jouwerts) TURKSTRA, 25 jaar oud (zie 310).
 
373    Renze (Andries) ZWART, geboren op 03-04-1832 om 23.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 29-04-1832 te Oosternijkerk, overleden op 09-05-1832 om 05.00 uur te Oosternijkerk, 36 dagen oud, zoon van Andries (Dirks) SWART (zie 277) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR (zie 278).
 
372    Renze (Andries) ZWART, landbouwer, geboren op 17-02-1835 om 06.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 23-03-1835 te Oosternijkerk, overleden op 25-03-1837 om 03.00 uur te Oosternijkerk op 2-jarige leeftijd, zoon van Andries (Dirks) SWART (zie 277) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR (zie 278).
 
256    Renze (Andries) ZWART, vlaskoopman, geboren op 05-05-1837 om 01.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 11-06-1837 te Oosternijkerk, overleden op 07-12-1918 om 11.00 uur te Oosternijkerk op 81-jarige leeftijd. Was in 1859 vlaskoopman. Ik (Dirk Pz.) heb hem niet anders gekend dan lopende op twee krukken. De laatste paar jaren van zijn leven bijna geheel kinds; wilde altijd weer "naar huis"; een huis aan de weg naar Metslawier. Vreesde ook den Heere. Zoon van Andries (Dirks) SWART (zie 277) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR (zie 278).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-05-1865 te Oostdongeradeel met Antje (Tjeerds) SIJTSMA, 24 jaar oud (zie 255).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
74    Richard Edward (Pieters) (Dick) ZWART, Mechanic, geboren op 13-02-1953 te Hamilton Ont.Canada, overleden op 01-06-2015 te Stoney Creek Ont.Canada op 62-jarige leeftijd, gecremeerd op 01-06-2015 te Stoney Creek Ont. Canada, zoon van Pieter (Dirks) ZWART (zie 68) en Anna FOKKEMA (zie 67).
Gehuwd te Grimsby Ont.Canada met Cheryl Ann (Rons) HAGGER (zie 73).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
313    Rinze (Douwes) ZWART, onderwijzer, geboren op 30-11-1881 om 20.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 09-01-1945 te Zwartsluis op 63-jarige leeftijd. Gedurende lange jaren (tot zijn pensioen) onderwijzer aan de Chr.school te Zwartsluis. Zeer nerveuze man. Zwak lichaam. Met zijn vrouw een vroom kind Gods. Moeilijk leven in verband met zijn lichamelijke en psychische gesteldheid. Geen kinderen. Zoon van Douwe (Andries) ZWART (zie 54) en Baukje (Pieters) RINSMA (zie 238).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 25-07-1912 te Zwartsluis met Berendina (Julius) VARWIJK, 24 jaar oud (zie 312).
 
374    Roelof (Dirks) ZWART, geboren op 30-08-1877 om 02.30 uur te Oosternijkerk, overleden op 26-05-1948 om 16.00 uur te Leeuwarden op 70-jarige leeftijd, zoon van Dirk (Andries) ZWART (zie 297) en Stijntje (Roelofs) TRIEMSTRA (zie 296).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-12-1905 te Leeuwarden met Hendrika (Petrus) FRANSEN, 23 jaar oud (zie 730).
 
680    Rylee Margaret (Marks) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada, dochter van Mark Anthony (Pieters) ZWART (zie 3) en Dianne Marie ALLAN (zie 2).
 
376    Seelie (Haies) ZWART, geboren op 25-08-1823 om 19.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 26-10-1823 te Oosternijkerk, overleden op 29-02-1840 om 06.00 uur te Oosternijkerk op 16-jarige leeftijd, dochter van Haaije PIETERS (zie 210) en Sjoerdje (Andries) VEENDORP (zie 211).
 
375    Seelie (Pieters) ZWART, geboren op 04-06-1841 om 23.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 03-04-1849 om 03.30 uur te Oosternijkerk op 7-jarige leeftijd, dochter van Pieter (Hayes) ZWART (zie 44) en Dieuwke (Jans) van der MEER (zie 45).
 
214    Siebrechje (Andries) ZWART, geboren op 12-01-1920 te Nieuw Beets, gedoopt op 13-01-1920 te Nieuw Beets, overleden op 13-10-2016 te Zevenhuizen op 96-jarige leeftijd, begraven op 19-10-2016 te Zevenhuizen, dochter van Andries (Dirks) ZWART (zie 12) en Maaike (Jans) van den BERG (zie 11).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 19-05-1946 te Oostdongeradeel met Hendrik de VRIES, 34 jaar oud (zie 213).
Gehuwd (2) op 64-jarige leeftijd op 14-12-1984 te Zevenhuizen Groningen met Roel PIJPKER, 63 jaar oud (zie 212).
 
561    Sikke (Dirks) ZWART, geboren op 15-02-1905 om 14.00 uur te Leeuwarden, overleden op 03-05-1905 om 23.00 uur te Leeuwarden, 77 dagen oud, zoon van Dirk (Douwes) ZWART (zie 128) en Jitske (Sikkes) HEMPENIUS (zie 127).
 
37    Sipkje (Dirks) ZWART, geboren op 27-05-1909 om 21.00 uur te Veenwouden, overleden op 21-04-1995 te Edmond aan Zee op 85-jarige leeftijd, begraven op 25-04-1995 te Akersloot, dochter van Dirk (Douwes) ZWART (zie 128) en Jitske (Sikkes) HEMPENIUS (zie 127).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-04-1938 te Akersloot, gehuwd voor de kerk op 26-04-1938 te Uitgeest met Cornelis BOSMAN, 21 jaar oud (zie 36).
 
378    Sjoerdtje (Andries) ZWART, geboren op 14-07-1837 om 01.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 13-08-1837 te Oosternijkerk, overleden op 18-05-1838 om 19.00 uur te Oosternijkerk, 308 dagen oud, dochter van Andries (Hayes) ZWART (zie 78) en Dirkje (Willems) JAGER (zie 79).
 
157    Sjoerdtje (Andries) ZWART, geboren op 12-03-1841 om 06.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 25-04-1841 te Oosternijkerk, overleden op 15-11-1902 om 12.30 uur te Ee op 61-jarige leeftijd, dochter van Andries (Hayes) ZWART (zie 78) en Dirkje (Willems) JAGER (zie 79).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-05-1864 te Oostdongeradeel met Wiebe (Simons) JEPMA, 28 jaar oud (zie 156).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
50    Sjoerdtje (Dirks) ZWART, geboren op 04-12-1850 om 15.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 23-02-1851 te Oosternijkerk, overleden op 23-01-1929 om 14.00 uur te Oosternijkerk op 78-jarige leeftijd. Sjoerdje en Kornelis trouwden op huwelijkse voorwaarden. Waarschijnlijk omdat het kapitaal van Sjoerdtje voor die tijd nogal waarde had. Bij notaris Feenstra te Metslawier werd de akte verleden. Dochter van Durk (Hayes) ZWART (zie 144) en Wijtske (Thomas) HOLWERDA (zie 143).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-10-1879 te Oostdongeradeel, gescheiden na 5 jaar op 24-09-1885 te Leeuwarden van Kornelis (Jacobs) DIJKSTRA (zie 49). {Hij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op 14-04-1886 te Metslawier met Neeltje (Klazes) de BOER, 26 jaar oud (zie 51).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
349    Sjouwina Jelly (Dirks) (Sjanty) ZWART, adjuct-commies a, geboren op 10-09-1938 te Utrecht, gedoopt op 18-09-1938 te Utrecht, overleden op 06-10-2006 om 14.40 uur te Hoofddorp op 68-jarige leeftijd, gecremeerd op 11-10-2006 te Westgaarde Amsterdam. Wegens haar ziekte de laatste 4 weken opgenomen geweest in Hospice Bardo alwaar ze ook is overleden. Dochter van Dirk (Pieters) ZWART (zie 161) en Jeltje (Eelzes) de JONG (zie 160).
 
559    Theunis (Douwes) ZWART, was o.a. bij de Marine, pastoraal medewerker, geboren op 29-06-1940 te Moddergat West-Dongeradeel, gedoopt op 30-06-1940 te Paesens-Moddergat, overleden op 03-05-2012 te Bakkeveen op 71-jarige leeftijd, begraven op 09-05-2012 te Bakkeveen. Na behalen van Mulo A+B en HTS-electrotechniek ging hij in 1958 Bij de Koninklijke Marine in dienst. Had daar verschillende functies en zwaaide in 1992 af als luitenant ter zee der 2e klasse.
Theunis deed daarbij ook nog een deeltijd HBO-opleiding theologie en slaagde daarvoor in 1993. Was vervolgens nog 10 jaar actief als kerkelijk medewerker in deeltijd van verschillende SOW-gemeentes. Dit werk beëindigde hij in 2004.
Uit dit huwelijk 3 kinderen geboren. Ronald getrouwd met Riswitha Mari Sterk. Zij hebben 4 kinderen. Youri Raoul, Myrthe Esmée, Mirko Corneé en Wessel Koen. Edwin getrouwd met Linda Lakeman. Zij hebben 2 kinderen. Iris en Femke. Mike getrouwd met Muriel. Zij hebben 2 kinderen: Fiore en Carlotte. Zoon van Douwe (Dirks) ZWART (zie 130) en Maria Anna Hendrica HEUKELS (zie 129).
Gehuwd te Oostdongeradeel met Baukje (Taedes) DIJKSTRA (zie 560).
 
154    Tjeerd (Dirks) ZWART, leraar, geboren op 23-04-1852 om 18.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt (Ned. Herv.) op 21-07-1852 te Oosternijkerk, overleden op 07-06-1889 om 03.00 uur te Deersum op 37-jarige leeftijd. Hij had 6 kinderen, 4 uit zijn 1e huwelijk.Was hoofd der school te Deersum. Tjeerd doet op 17 december 1880 aangifte van een levenloos kind.
geb. op 15 december 1880 aktenr. 47 in Rauwerderhem wordt dit geregistreerd.
1.Anna geb: 23 februari 1874 Meppel.
2.Dirk geb. 11 februari 1876 en overleden op 6 april 1877.
3.Wietske Elisabeth geb: 14 februari 1878 Heereveen.Overleden 26-02-1920
te Poortugaal,akte nr60.
4.Hotstke geb: 9 april 1879 Deersum en overleden op 17 oktober 1879 Akkrum.
Uit zijn 2e huwelijk:
5.Dirk Sjouke (Sjouke is een veel voorkomende naam in de familie Hylkema). geb: 4 februari 1882 Deersum, aktenr 15.Overleden 27 augustus 1929 Grand Rapids Michigan. Begraven Fair Plains cemetery.
Vertrok op 6 september 1900 naar Haarlem, de Witstraat 30, was toen ongehuwd en sigarenmaker (Ned.Herv.).Haarlem bevolking 1900-1924 blz.672).Vertrok op 1 oktober 1901 naar Enkhuizen.Info Enkhuizen; archief verplaatst naar streekarchief in Hoorn.Dirk emigreerde in 1911 naar de USA. Eerst naar Vermont waar al een familielid woonde, maar had het daar niet naar zijn zin.Hij vertrok toen naar Grand Rapids Michigan. Is getrouwd op 15-08-1907 te Amsterdam akte 561 met Wiepkje (Willems) Houtstra geb 20-10-1883 Harlingen, akte 290. Zij is overleden in juni 1971 in Grand Rapids en aldaar begraven op de Fairplains cemetery.In de States werd ze Ida genoemd. Zij was dus de stiefzuster van Dirk Sjouke. Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren. o.a. Bill=Willem Johannes, geboren 10 februari 1908 te Amsterdam. Hij is getrouwd 13-01-1939 te Steuben Indiana met Myrtle L.DElong. Zij is geboren op 28-12-1910. John is overleden 3 01-199. Ted= Tjeerd Gerrit geboren 21 juli te Amsterdam, en overleden 11-08-1995 Kent Michigan. John= Johannes Dirk, geboren 8 augustus 1910 te Amsterdam.
Johanna geboren 17-08-1912 Kent is getrouwd op 3-2-1931 met Fred Valkier. Hij is geboren op 17-08-1909. Johanna is overleden 25-12-1997, Fred is overleden 21-06-1992. Beide zijn begraven op de begraafplaats Fair Plains Michigan.
Alice is getrouwd met George Kaboos,George geboren 7-2-1909 en overleden 26-2-2003, Alice weduwe van George overleed 24 augustus 2003, 86 jaar Michigan USA.Beide zijn begraven op de begraafplaats Fair Plains Michigan. Agnes geboren 25-03-1915 is getrouwd met Alfred Cutler Hooper.Alfred is geboren 10-04-1906 en is overleden 13-06-1998 Middleville
Alfred en Agnes zijn begraven op de begraafplaats Hope Cemetery Middleville..Dirk had daar een sigarenwinkel (Tabacco shop) in centrum van Grand Rapids en maakte zelf ook sigaren, zoals hij vroeger in Holland al deed. Ze woonden Perkins Road.Het was een huis aan een meer. In 1929 overlijd Dirk aan slokdarm kanker.(gegevens gevonden via internet www.lifestorynet.com).
5.Hotske Alida geb: 23 november 1883 Deersum.
Uit het bevolkingsregister (Rauwerderheim blz. 188), maak ik op dat dochter Anna later bij M.Hylkema in Leiderdorp verbleef. Tjeerd zijn tweede vrouw zou in augustus 1889 naar Arum vertrokken zijn.Na zijn overlijden is zijn vrouw hertrouwd op 7 augustus 1890 met Willem J.Houtstra Harlingen. Zoon van Durk (Hayes) ZWART (zie 144) en Wijtske (Thomas) HOLWERDA (zie 143).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 30-10-1873 te Akkrum Utingeradeel met Hotske (Melles) HYLKEMA, 24 jaar oud (zie 153).
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 17-06-1880 te Deersum met Johanna Catharina van VREENINGEN, 27 jaar oud (zie 155).
 
220    Tjeerd (Renzes) ZWART, leraar, geboren op 03-08-1868 om 13.00 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 18-11-1948 om 02.45 uur te Leeuwarden op 80-jarige leeftijd, begraven op 22-11-1948 te Oosternijkerk. Bij bureau voor genealogie advertentie gevonden als dankbetuiging bij hun huwelijk in 1892. Hij was toen onderwijzer aan de Chr. school te Anjum. Later tot aan zijn pensionering Hoofd der Chr. school te Zwijndrecht. Was daar ook ouderling. Degelijk figuur, zeer principieel. Woonde sinds zijn pensioen in Leeuwarden. Voor zover bekend zijn uit dit huwelijk geen kinderen geboren. Zijn vrouw was een volle nicht van hem. Zoon van Renze (Andries) ZWART (zie 256) en Antje (Tjeerds) SIJTSMA (zie 255).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-08-1892 te Oostdongeradeel met Jeltje (Heines) POSTMA, 31 jaar oud (zie 219).
 
377    Tomas (Dirks) ZWART, geboren op 05-04-1849 om 00.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 06-05-1849 te Oosternijkerk, overleden op 26-05-1880 te Oostdongeradeel op 31-jarige leeftijd, zoon van Durk (Hayes) ZWART (zie 144) en Wijtske (Thomas) HOLWERDA (zie 143).
 
303    Trijntje (Andries) ZWART, geboren op 06-10-1898 om 09.00 uur te Ee, overleden op 26-10-1987 te Paesens op 89-jarige leeftijd, begraven op 30-10-1987 te Paesens & Moddergat (zie grafsteen), dochter van Andries (Douwes) ZWART (zie 267) en Klaaske (Johannes) SMEDEMA (zie 266).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-05-1929 te Oostdongeradeel met Dirk TEITSMA, 33 jaar oud (zie 302).
 
380    Trijntje (Andries) ZWART, geboren op 03-01-1914 te Oosternijkerk, gedoopt op 04-01-1914 te Oosternijkerk, overleden op 29-10-2001 te Emmeloord op 87-jarige leeftijd, begraven te Emmeloord, dochter van Andries (Dirks) ZWART (zie 12) en Maaike (Jans) van den BERG (zie 11).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24-05-1934 te Beetsterzwaag met Dirk (Andries) KOOPMANS, 24 jaar oud (zie 379).
 
292    Trijntje (Dirks) ZWART, naaister, arbeidster, geboren op 04-08-1814 om 22.00 uur te Metslawier, gedoopt op 04-09-1814 te Oosternijkerk, overleden op 21-12-1859 om 05.00 uur te Oosternijkerk op 45-jarige leeftijd, dochter van Dirk (Pieters) SWART (zie 106) en Gertje (Andries) VEENDORP (zie 119).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-01-1835 te Westdongeradeel met Gerben (Thijssens) WALSMA, 21 jaar oud (zie 293).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
254    Trijntje (Dirks) ZWART, geboren op 20-08-1872 om 03.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 20-02-1953 te Dordrecht op 80-jarige leeftijd, begraven op 25-02-1953 te Dordrecht, dochter van Dirk (Andries) ZWART (zie 189) en Dieuke (Meinderts) MEINDERTSMA (zie 188).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 14-09-1905 te Oostdongeradeel met Willem (Derks) SCHEPEL, 26 jaar oud (zie 253).
 
70    Trijntje (Meinders) ZWART, geboren op 24-06-1929 te Leeuwarden, overleden in canada. In Canada heet ze Nina. Haar man Philip Glass. Dochter van Meindert (Dirks) ZWART (zie 175) en Jantje (Jans) van der KOOI (zie 174).
Gehuwd te Etobicoke Ont. Canada met Philips GLASS (zie 69).
 
139    Trijntje (Pieters) ZWART, geboren op 12-05-1829 om 06.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 14-06-1829 te Oosternijkerk, overleden op 02-07-1908 om 14.30 uur te Morra op 79-jarige leeftijd, dochter van Pieter (Dirks) ZWART (zie 251) en Sijke (Jans) SCHEEPSTRA (zie 250).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-05-1856 te Oostdongeradeel met Abe (Douwes) HOLWERDA, 31 jaar oud (zie 138).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
240    Trijntje (Pieters) (Nienke) ZWART, geboren op 16-11-1896 om 05.30 uur te Oosternijkerk, overleden op 13-10-1973 te Dokkum op 76-jarige leeftijd, begraven op 17-10-1973 te Oenkerk, dochter van Pieter (Andries) ZWART (zie 63) en Hiltje (Lieuwes) JOUSMA (zie 64).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-02-1924 te Driesum met Riemer ROUKEMA, 28 jaar oud (zie 239).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
671    Tyler Adam (Peter) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada, zoon van Peter Steward (Pieters) ZWART (zie 330) en Joyce Alice ZIOMICK (zie 329).
 
347    Wijtske (Andries) ZWART, geboren op 27-04-1925 te Oosternijkerk, gedoopt op 03-05-1925 te Oosternijkerk, overleden op 03-03-2011 te Leeuwarden op 85-jarige leeftijd, begraven op 08-03-2011 te Paesens, dochter van Andries (Pieters) ZWART (zie 191) en Grietje MEINSMA (zie 190).
 
681    William Ethan (Marks) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada, zoon van Mark Anthony (Pieters) ZWART (zie 3) en Dianne Marie ALLAN (zie 2).
 
357    Ype (Pieters) ZWART, geboren op 25-09-1901 om 02.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 13-03-1902 om 11.30 uur te Oosternijkerk, 169 dagen oud, begraven op 18-03-1902 te Oosternijkerk. Overleden aan kinkhoest toen hij een ½ jaar oud was. Ps 105:5 Dord.Leerr I 17, "God zal ouders" enz. Zoon van Pieter (Andries) ZWART (zie 63) en Hiltje (Lieuwes) JOUSMA (zie 64).
 
679    Zackory Daniel (Marks) ZWART, geboren te St.Catharines Ont.Canada, zoon van Mark Anthony (Pieters) ZWART (zie 3) en Dianne Marie ALLAN (zie 2).
 
29    Zwaantje (Andries) ZWART, geboren op 13-01-1916 te Nieuw Beets, gedoopt op 16-01-1916 te Nieuw Beets, overleden op 22-07-1972 te Belleville Ontario Canada op 56-jarige leeftijd, dochter van Andries (Dirks) ZWART (zie 12) en Maaike (Jans) van den BERG (zie 11).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-08-1945 te Drachten met Gerrit van den BOOGERD, 24 jaar oud (zie 28).
 
381    Zwaantje (Dirks) ZWART, geboren op 01-09-1874 om 09.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 21-11-1883 om 12.00 uur te Oosternijkerk op 9-jarige leeftijd, dochter van Dirk (Andries) ZWART (zie 189) en Dieuke (Meinderts) MEINDERTSMA (zie 188).
 
770    

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software